Tuesday, June 30, 2009

 

خاموشی‌ی ِ اندوه‌بار ِ «محمّد حقوقی» شاعر، ادیب و ناقد ِ بزرگ ِ روزگارمان!یادداشت ویراستارسه‌شنبه نهم تیرماه ۱۳۸۸(سی‌ا‌م ژوئن ۲۰۰۹)


▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄خبر کوتاه؛ امّا تکان‌دهنده و جان‌سوز بود!
مجید نفیسی در رایان‌پیامی از کالیفرنیا نوشته‌ بود:
"درگذشت ِ حقوقی‌ی ِ شاعر را به شما تسلیت می‌گویم. یادش گرامی‌باد! مجید."


▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄بی اختیار گفتم: "هر دم از نو غمی آید به مبارک‌بادم!"


باری گران بر دل و جانم فرودآمد. این اندوه‌زدگی بی‌سبب نیست. آخر، دوست و هم‌گامی چندین ده ساله و شاعر، ادیب و ناقد ِ بزرگ ِ روزگارمان را از دست داده‌ام که جایش پُرکردنی نیست. دریغا و دردا!
در این پریشان‌حالی و دردمندی، و با این "خاطر ِ حزین"، یارایی‌ی ِ نوشتن ِ سخنی در باره ی ِ عزیز ِ از دست رفته‌ام، محمّد حقوقی را ندارم. پس به بازآوردن ِ پیامی که در سال ِ گذشته به نشست ِ ویژه ی ِ گرامی داشت ِ حقوقی در خانه ی هنرمندان تهران فرستادم، بسنده‌می‌کنم و نیز خوانندگان ِ گرامی را به آنچه پیش از این، در شناساندن ِ ویژه نامه ی ماهنامه ی کلک برای ِ حقوقی، در همین تارنما آورده‌ام، بازبُرد می دهم.

پيامي براي ِ دوست

زنده‌رود و جُنگ و ياران يادباد!


انگار همين ديروز بود؛ سال‌هاي پايان ِ دهه‌ي سي و آغاز ِ دهه‌ي چهل (نزديك به نيم‌سده پيش ازين) را مي‌گويم. از سال‌هاي ِ "سردرگريباني" و "زمستان" و "سلام‌هاي بي‌پاسخ" و يخ‌ْبندان ِ بازداري، قلمْ‌شكني، خفقان و سركوب ِ خيزش و جنبش ِ آزادي‌خواهانه و رهايي‌جويانه‌ي ِ ملّي، يادمي‌كنم. سال‌هاي ِ هولناك ِ پس از روز سياه ِ ٢٨ امرداد ١٣٣٢ را به يادمي‌آورم (روزي كه – به گفته‌ي ِ زنده‌ياد م. آزاد – "مرگ ِ تناور آمد و آشفت و رفت!"). در ژرفاي چنان ظلمت ِ متراكمي بود كه دلْ‌بستگان به آزادي‌ي ِ انديشه و بيان، به جست و جوي راهي به بيرون از قلمْ‌رَو ِ تيرگي برآمدند. نخست نشست‌هاي نيمه‌نهان ِ خانگي بود و بازخواني‌ي ِ محتاطانه‌ي ِ برخي شعرها و نوشته‌ها. آنگاه انجمن‌هاي ادبي‌ي ِ كم و بيش مُجاز عهده دار ِ خويشْ‌كاري‌ي ِ شكستن ِ يخ ِ سكوت و گشودن ِ قفل از زبان‌هاي بسته، شدند. امّا تا گشوده‌شدن ِ راهي فراخ‌تر در برابر ِ پويندگان، هنوز سنگلاخ‌هاي ِ تابْ‌سوزي در پيش بود.در تهران، امكان ِ به نسبت بيشتري براي اين كوشش و كُنِش ِ دشوار وجودداشت و كار در اين زمينه – البته با پروا و پرهيزهاي ناگزير – در چهارچوب ِ برخي نشريّه‌هاي ِ امتيازدار همچون راهنماي كتاب با سرپرستي و نظارت ِ استاد دكتر احسان يارشاطر و سردبيري‌ي ِ استاد ايرج افشار و پيام نوين به مديري‌ي ِ زنده‌ياد استاد روح‌الله خالقي و سپس، محمود اعتمادزاده (م. ا. به آذین) و سخن به مديري‌ي استاد زنده‌ياد دكتر پرويز ناتل خانلري به روشي ميانه‌روانه، شكل‌ْپذيرفت. در سال ١٣٣٧، نشريّه‌ي ِ پيشْ‌گام و پويايي به نام ِ آرش به مديري‌ي ِ زنده‌ياد سيروس طاهباز آغاز به كاركرد كه فصل ِ تازه‌اي را در كار ِ نشريّه هاي آزاد و ناوابسته، گشود. شماري از شاعران و نويسندگان ِ نامدار و برخي كسان از نسل ِ جوان ِ آن زمان، از جمله همكاران اين نشريّه‌ها بودند و تا حدّي توانستند راه ِ باليدن و پويندگي‌ي ِ اهل ِ قلم ِ آزادانديش و جُزْدولتي را هموارگردانند. هرچند كه بيشتر ِ نويسندگان و دست‌ْاندركاران آنها ساكنان ِ پايتخت بودند، به‌تدريج، شماري از شهرستاني‌ها نيز بدانان پيوستند. محمّد حقوقي، شاعر ِ جوان و پوياي اصفهاني، در زُمره‌ي ِ گروه اخير بود.اين پويش‌هاي ادبي‌ي ِ مركز، به زودي در شهرستان‌ها نيز بازتاب يافت و كارها از شيوه‌هاي ِ سنّتي و ايستا در قالب ِ انجمن‌هاي ادبي، به روش‌هاي پويا و پيشرو و پاسخ‌ْگوي ي نياز ِ زمانه، گراييد و جَرْگِه‌هاي ادبي- فرهنگي‌ي ِ نوآور شكل‌گرفت كه گروه مشهور ِ جُنگ ِ اصفهان، يكي از نخستين نمونه‌هاي اين ديگرْديسي به شمار مي‌رفت. حقوقي يكي از بنيادگذاران و دستْ‌اندركاران ِ شاخص و تأثيرْگذار ِ اين گروه بود كه در فرآيند ِ تدوين و نشر ِ يازده دفتر ِ جُنگ (١٣٤٤- ١٣٦٠) نقش ِ سازنده‌اي وَرزيد. حقوقي در پي‌گيري‌ي ِ كُنِش ِ ادبي‌اش، نه تنها با نشر ِ دفترهاي شعر ِ خود، افق‌هاي تازه‌اي را در گستره‌ي ِ شعر معاصر ِ فارسي گشود، بلكه با انتشار ِ گفتارهاي شعرشناختي‌اش، به ويژه در كتاب ِ مشهور و پرفروش ِ شعر ِ نو از آغاز تا امروز، گفتمان ِ نقد ِ فرهيخته‌ي ِ شعر را كالبَدي استوار و بااعتبار بخشيد و راه ِ ورود به هزارتوهاي ِ شعر ِ بزرگاني همچون نيمايوشيج، احمد شاملو، مهدي اخوان ثالث، فروغ فرّخْ‌زاد و ديگران را گشود و دوستداران ِ شعر را براي ِ دريافت ِ خيالْ‌نقش‌هاي ِ بديع و نوآورده‌ي ِ شعر ِ پوياي ِ زمان ِ ما، به ژرفاكاوي فراخواند.ابتكار و اقدام علي دهباشي در برگزاري‌ي ِ همايش ِ بزرگْ‌داشت ِ محمّد حقوقي و كارنامه‌ي ِ ادبي‌ي ِ سرشارش، ستودني‌ست. افسوس و دريغ كه اكنون دور از ميهنم و بخت ِ آن را ندارم تا در اين همايش ِ سزاوار، حضوريابم و حقوقي‌ي ِ گرامي را "از براي ِ حقّ ِ صحبت سالها"، در آغوش‌بگيرم و روي ِ مهربانش را به گرمي ببوسم. ناگزير به همين پيام ِ كوتاه كه از فراسوي ِ درياها مي‌فرستم، بسنده‌مي‌كنم و بار ِ ديگر، مهر ِ دلم را بدو پيشْ‌كش‌مي‌دارم و برايش تنْدرستي و شادكامي و بَرومَندي‌ي ِ بازهم بيشتري آرزومندم. چُنين باد!
جليل دوستخواه
تانزويل، كوينزلند - استراليا
يكشنبه ١٢ خرداد ١٣٨٧(يكم ژوئن ٢٠٠٨)
* * *
همچنین در درآمد ِ ۱۷ شهریور ۱۳۸۷ (۸ سپتامبر ۲۰۰۸) این تارنما، به معرّفی‌ی ِ شماره‌ی ِ ۳۵ ماهنامه‌ی ِ کِلک، ویژه‌ی ِ محمّد حقوقی، پرداختم که با چند تصویر و چند شعر از او همراه است.

در همین زمینه،عرفان قانعی‌فرد، پژوهنده، فرهنگ‌نویس و مترجم، در یادواره‌ای کوتاه – که به این دفتر فرستاده – در سوگ حقوقی با من و دیگر دوستداران فرهنگ و ادب ِ ایران، همدرد شده‌است ↓.محمّد حقوقي، شاعری آزادی خواه و انسانی مؤدّب و بزرگ در سن ۷۲سالگي از دنيا رفت.یادم هست تابستان ۱۳۸۵ بود بنا به دعوت دوست عزیزی – مریم آموسا – به خبرگزاری ایلنا رفتم. من هم به دکتر محمد رضا باطنی استاد بزرگوار زبان‌شناسی رنگ زدم و او هم از سر لطف پذیرفت و آمد . بعد هم دکتر ضیا موحد به جمع پیوست . دوست عزیزم رضا سادات به دنبال محمّد حقوقی رفت و او هم به جمع پیوست. در سالن ایلنا نشستیم تا یادی از میرعلایی - مترجم فقید – که او را جزو نخستین شهیدان راه قلم در ایران در ۱۳۷۶ می دانند – داشته باشیم . من و رضا دوست نداشتیم که بزم مهر بزرگان را به هم بزنیم .باطنی سخن می گفت و حقوقی با ناله ای که حکایت از راز های تاریخ داشت و سخنانی در پشت پرده که گویی نشاید و نباید گفت هنوز . الا به روزگاران نمی شود خواند و نوشت. آن روز آن سه نفر به حق یاد میر علایی را گرامی داشتند. حقوقی با شهامت گفت که سلاخان کارد به دست پیکر نحیف او را به خون کشانیدند:آن تاریک فکرانی که زبان و قلم می بُرند و می شکنند!
گرچه میرعلایی را یک بار دیدم و دیگر ندیدم و حقوقی را هم، امروز خبرش را در این هیاهوی موسم عُسرت و روزگارن پرفریب در سرزمین غریب شنیدم. زمانه‌ی ِ بی رحم ما به دست نادان ها زمام امور می دهد و عقلای جمع را یک به یک به گور می کشاند. به قول سانتای عزیزم « نسل ها برمی‌افتند؛ اما قدرت سهمگین خاطرات و یا اعمالی که ما انجام می دهیم گاه ابدی به نظر می آیند».
امّا چه تلخ روزگارانی است!
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!
افزون بر این، مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا، گفت و شنودی با من داشت در باره‌ی ِ پایگاه ِ فرهنگی و ادبی‌ی ِ حقوقی و به ویژه نقش او در جرگه‌ی ِ ادبی‌ی ِ جُنگ ِ اصفهان که در در برنامه ی عصر جمعه در تارنمای ِ آن رادیو

http://www.radiofarda.com

پخش و سپس، شب هنگام ِ جمعه و نيز صبح روز شنبه در دونوبت ديگر، باز پخش خواهدشد.

* * *

رادیو فردا، همانند ِ دیگر رسانه ها، گزارشی از درگذشت و خاک سپاری ی

محمّد حقوقی در اصفهان را نیز نشرداده است:

http://www.radiofarda.com/archive/news/20090701/143/143.html?id=1766970

* * *
نوشته ی زیر را هم دوست ارجمند، بانو نازنین جمشیدیان به گفتاورد از تارنمای ِ آسمان ِ ابری، از اصفهان به این دفتر فرستاده است که با سپاسگزاری از او، در پایان ِ این سوگ نوشته، می آورم.

استاد "محمد حقوقی" شاعر و منتقد ادبی معاصر به علت نارسایی‌های قلبی و کلیوی عصر روز دوشنبه، ۸ تیرماه ۱۳۸۸ (همین دیروز) در یکی از بیمارستان‌های شهر اصفهان(بیمارستان خورشید) در سن هفتاد و دو سالگی دار فانی را وداع گفت و جان به جان آفرین تسلیم نمود.


زنده یاد محمّد حقوقی در سال ۱۳۱۶ در اصفهان زاده شد و دوره آموزشهای دبستانی و دبیرستانی را در زادگاهش به پایان رساند .سپس وارد دانشسرای عالی تهران شد و در رشته زبان و ادبیات فارسی موفق به دریافت درجه لیسانس گردید پس از فارغ التحصیلی به اصفهان بازگشت و یک چند در دبیرستانهای این شهر به تدریس مشغول شد .آنگاه بار دیگر به تهران آمد و چندی در دبیرستانهای شمیران به تدریس پرداخت.وی فعالیت های ادبی خود را از سال۱۳۴۰ آغاز کرد. او در بیش از پنج دهه کار مستمر در حوزه شعر و ادب، نام خود را به عنوان یکی از شناخته شده ترین شاعران و منتقدان معاصر ایران تثبیت کرد.


آقای حقوقی، در اوایل دهه چهل خورشیدی، به همراه شماری از روشنفکران، مترجمان، نویسندگان و شاعران اصفهان، از جمله هوشنگ گلشیری، ابوالحسن نجفی، جلیل دوستخواه، محمّد کلباسی، احمد گلشیری، فریدون مختاریان، امیرحسین افراسیابی، اورنگ خضرایی، روشن رامی، مجید نفیسی، رضا فرخفال، احمد میرعلایی، ضیاء موحد، هرمز شهدادی، محمد رضا شیروانی، یونس تراکمه، منصور کوشان و ابوالحسن نجفی نقشی مهم در انتشار مجله « جُنگ اصفهان» داشت.انتشار این مجله یا گاهنامه ادبی که نقش برجسته‌ای در نوگرایی ادبی ایفا کرد تا شماره ی یازدهم ادامه داشت.


نخستین مقاله مفصل محمّد حقوقی، با نام «کی مرده کی بجاست؟» در سومین شماره‌ «جُنگ اصفهان» مورد توجّه بسیار قرار گرفت. وی در آن مقاله نوشته بود که از تمام شاعرانی که تا آن دهه به عنوان شاعر نوپرداز شهرت یافته‌اند و همه خود را از «نیما یوشیج» متأثر می‌دانند، تنها هفت نفر را می توان موفق خواند و شعرشان را ماندگار دانست: "احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، منوچهر آتشی، فروغ فرخزاد، م. آزاد، یدالله رویایی و سهراب سپهری."
کتاب «شعر نو از آغاز تا امروز» یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین آثار محمّد حقوقی، تا سال ها به عنوان تنها آنتولوژی معتبر شعر نو شناخته می شد. این کتاب یکی از بهترین مجموعه‌ها در معرفی رهروان شعر نو بود. در این کتاب که بارها تجدید چاپ شد، اشعاری از نیما یوشیج و پیروان او درج شده بود، و حقوقی درباره برخی از اشعار تفسیری مختصر نوشته بود، که سبک و سلیقه او را بازتاب می‌داد.این کتاب نخستین بار در دهه چهل خورشیدی منتشر شد، اما بعدها با تجدید نظر در دو مجلد مفصل انتشار یافت و شعر دهه‌ها‌ی ۵۰ و ۶۰ را نیز دربر گرفت.


آقای حقوقی، بعد از انقلاب چند سالی فعالیتی نداشت. او خود در باره شروع دوباره فعالیت هایش نوشته است:"خود من تا سال ۵۹ قضایا را می‌نگریستم، تا این که با شروع جنگ، اضطراب به نهایت شدت خود رسید، اضطراب تجزیه وطنم. تا سرانجام که یک شب تا صبح در یک حالت انفجار، شعر بلند «خروس هزار بال» را نوشتم."
محمّد حقوقی طی پنج دهه کار ادبی، به عنوان یکی از پیروان نوگرای نیما یوشیج، پیشوای شعر نو، شناخته شد. او بیشتر به عنوان منتقدی نوگرا نامور شد و در رشته‌ای از نقدهای ادبی به معرفی آثار پیروان نوگرای نیما پرداخت. عمده آثار وی در نقد و معرفی شاعرانی نظیر نیما یوشیج، سهراب سپهری، احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث و فروغ فرخ زاد است.محمّد حقوقی در طول حیاتی ادبی خود آثار بسیاری برجای گذارد. وی از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۰ نزدیک ۳۰ جلد کتاب شعر و نقد شعر منتشر کرد.
از مجموعه شعر های او می توان به زوایا و مدارات (۱۳۴۸) ، فصل‌ های زمستانی (۱۳۴۸ )، شرقی ها (۱۳۵۱)، با شب، با زخم، با گرگ گریزهای ناگریز (۱۳۵۷) ، خروس هزار بال (۱۳۶۸) ، شب، مانا، شب (۱۳۷۰)، اشاره کرد.
شعر نو از آغاز تا امروز (۱۳۵۰- ۱۳۰۱) مهمّ ترین پژوهش ِ اوست.
همچنین آثار دیگر او عبارتند از: « دالان‌های بلند عصر»، « از بامداد نقره و خاکستر»، « سبدها »، « از دل تا دلتا »، « گیلاس‌ها و گنجشک‌ها »، « اندوه ‌یادها ».
از حقوقی پنج جلد کتاب نیز در نقد ادبی به یادگار مانده با عنوان «شعر زمان ما» که به ترتیب در باره‌ شعرهای «احمد شاملو»، «مهدی اخوان ثالث»، «سهراب سپهری»، «فروغ فرخزاد» و «نیما یوشیج» به چاپ رسیده است. این پنج جلد کتاب عبارتند از:
1- احمد شاملو: شعر شاملو از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق ترین شعرها (۱۳۶۱)
2- مهدی اخوان ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق ترین شعرها (۱۳۷۰) ، شعر نو از آغاز تا امروز ۱۳۷۰- ۱۳۰۱
3- سهراب سپهری: شعر سپهری از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده (۱۳۷۱)
4- فروغ فرخزاد، شعر فروغ فرخزاد از آغاز تا امروز شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها (۱۳۷۲)
5- نیما یوشیج: شعر نیما یوشیج از آغاز تا امروز، شعر‌های برگزیده تفسیر و تحلیل موفق ترین شعرها (۱۳۷۹).


دو شعر زیبا و دلنشین زیر سروده استاد زنده یاد محمّد حقوقی است.روانش شاد و یادش گرامی باد!


تصویر عصر ...تصویر عصر
بافه ای از گیسوان او
پایان شعر صبح
پایان رقص اوست
که با واژه غروب
که پایان واژه هاست
مانا نهفته است
در لاجورد باد
و هوا خواب واژه ها
تصویرصبح خرمنی از گیسوان او
آغاز شعر عصر
آغاز رقص اوست
که با واژه ی طلوع
که آغاز واژه هاست
مانا شکفته است
در لاجورد باد و
هوا تاب واژه ها
*
زیباست ...


زیباست با کلام قدیمی
باز از تو عاشقانه سخن گفتن
بردار شانه را
انبوه گیسوان از شانه ها به عشوه بیاویز
و باز کن
بردار شانه را
بشکن شکنج طرّه، هوا ایستاده ست
بپراکنش؛ بیا کنش از نافه؛ ناز کن
رودابه ی نوازش دل گیسوان رها
رودابه ی نوازش دل با دل و کمند
با موج تازیانه و گیسو سمند و باد
رودابه ی نوازش دل گیسوان رها
ژرف است، ژرف، درّه ی دل
توسنی مکن
از پای شب به خیره مران چشم آهویی
زال سپید موی تو این جاست :
پای شب آشفته دررکاب شبان باد
و بادبان در موج تازیانه و گیسو
سمند و یال رودابه نوازش دل!
گیسوان رها !

Monday, June 29, 2009

 

۳ -ایران، ایران: خواندنی ها، دیدنی ها و شنیدنی هایی نو از این سو و آن سو


یادداشت ویراستار

دوشنبه هشتم تیرماه ۱۳۸۸
(بیست و نهم ژوئن ۲۰۰۹)


یک) فریاد!: شاهکاری از استاد شجریانhttp://news.gooya.com/didaniha/archives/2009/06/090009.php


دو) ندا: نماد ِ آزادی‌خواهی‌ی ِ ایرانیان: یک کار ِ هنری‌ی ِ زیبا و ماندگارهديه اي از «هومن و فرناز» از ايران


سه) سوگ‌چامه‌ای در ماتم ِ دُختر ِ در خون خفته‌ی ایران که جهانی سوگوار ِ او شد.


منیر طهبرای ندا و شقایق های در خون تپیده
خونِ ِ شقایق


آن شقایق کز سرِ چاکِ گریبانت دمید
بوستان را ای گلِ آتش در آتش در کشید
گِردباد هرزه در گلبرگ هایت در فتاد
وه تو را از ساقۀ سبزت چه بی رحمانه چید
از حریر نرمِ مژگانِ فرو افتاده ات
تا لب و دندانِ در هم مانده ات خون می چکید
هر نفس می خواستی با هم نفس سودا کنی
آفتِ اهریمنی راهِ نفس را می بُرید
گوشِ منگش آن همه آه و فغان را بر نتافت
چشمِ تنگش این همه عصیان و طغیان را ندید
قیمتِ بالایِ ، قد و قامتت را کم گرفت
در قد و بالات افتاد و جگرگاهت درید
تا دگر سر بر نیفرازی به خوناب جگر
نیشِ دندان در سرت افراخت خون‌ت را مکید
غرّشِ مسموم ، همراه خس و خاشاک راه
در میانِ خون و خاکستر به گورستان وزید
دست ها برخاست خشمِ چشم ها فریاد شد
لعنت و نفرینِ در خون خفته در رگها دوید
آتشِ افسرده در خاکسترِ خون و جنون
عاقبت از سینۀ گرمِ شقایق سرکشید
طعمۀ خون در دهان را نعرۀ خونخوار را
هرچه آدم بود دید و هم همه عالم شنید
سِفله در غرقابِ خون افتاده و جان می کَند
بخت پیروزی از آنِ توست ای گُرد آفرید
*
روزی از آن روز ها ، آن روزگاران ، آن زمان
کز سرِ بیداد باز از شاخِ گل، خون می چکید ،
بانگ و فریاد رهایی هر کجا پیچیده بود
آرزو در سینه می جوشید و دل ها می تپید ،
شوربختی بر سریر شوقِ آزادی نشست
دیو از این در رفت و از آن در هیولا دررسید


ونکوور- تیر ۱۳۸۸ (جون ۲۰۰۹ )


چهار) سروده‌ای سرشار از شور زندگی و پویایی به نام «ترانه‌ی ِ ندای ِ ما» از "فرشته مولوی" را در این جا بخوانید ↓
http://www.fereshtehmolavi.net/Farsi/farsi-gounagoun.htm#taraneh


پنج) مردم: خشم‌آوایی با صدای ِ ستّار، شمّاعی‌زاده و شیفته ↓
http://www.youtube.com/watch?v=mRGrG_kjOys&feature=player_embeddedشش) برخورد ِ تحکّم‌آمیز ِ مأموران با خانواده‌ی ِ ندا آقاسلطان و بیرون‌راندن ِ آنان از خانه‌ و کاشانه‌شانNeda Agha-Soltan's family 'forced out of their home' by Iranian authorities


Parents of the young woman shot dead in the protests are banned from mourning and funeral is cancelled, neighbours say.The home of Neda Agha SoltanThe Iranian authorities have ordered the family of Neda Agha Soltan out of their Tehran home after shocking images of her death were circulated around the world.
Neighbours said that her family no longer lives in the four-floor apartment building on Meshkini Street, in eastern Tehran, having been forced to move since she was killed. The police did not hand the body back to her family, her funeral was cancelled, she was buried without letting her family know and the government banned mourning ceremonies at mosques, the neighbours said.
"We just know that they [the family] were forced to leave their flat," a neighbour said. The Guardian was unable to contact the family directly to confirm if they had been forced to leave.
The government is also accusing protesters of killing Soltan, describing her as a martyr of the Basij militia. Javan, a pro-government newspaper, has gone so far as to blame the recently expelled BBC correspondent, Jon Leyne, of hiring "thugs" to shoot her so he could make a documentary film.
Agha-Soltan was shot dead on Saturday evening near the scene of clashes between pro-government militias and demonstrators, turning her into a Barack Obama spoke of the "searing image" of Agha-Soltan's dying moments at his press conference yesterday.
Amid scenes of grief in the Agha-Soltan household with her father and mother screaming, neighbours not only from their building but from others in the area streamed out to at her death. But the police moved in quickly to quell any public displays of grief. They arrived as soon as they found out that a friend of Agha-Soltan had come to the family flat.
In accordance with Persian tradition, the family had put up a mourning announcement and attached a black banner to the building.
But the police took them down, refusing to allow the family to show any signs of mourning. The next day, they were ordered to move out. Since then, neighbours have received suspicious calls warning them not to discuss her death with anyone and not to make any protest.
A tearful middle-aged woman who was an immediate neighbour said her family had not slept for days because of the oppressive presence of the Basij militia, out in force in the area harassing people since Agha-Soltan's death.
The area in front of Agha-Soltan's house was empty today. There was no sign of black cloths, banners or mourning. Secret police patrolled the street.
"We are trembling," one neighbour said. "We are still afraid. We haven't had a peaceful time in the last days, let alone her family. Nobody was allowed to console her family, they were alone, they were under arrest and their daughter was just killed. I can't imagine how painful it was for them. Her friends came to console her family but the police didn't let them in and forced them to disperse and arrested some of them. Neda's family were not even given a quite moment to grieve."
Another man said many would have turned up to show their sympathy had it not been for the police.
"In Iran, when someone dies, neighbours visit the family and will not let them stay alone for weeks but Neda's family was forced to be alone, otherwise the whole of Iran would gather here," he said. "The government is terrible, they are even accusing pro-Mousavi people of killing Neda and have just written in their websites that Neda is a Basiji (government militia) martyr. That's ridiculous – if that's true why don't they let her family hold any funeral or ceremonies? Since the election, you are not able to trust one word from the government." A shopkeeper said he had often met Agha-Soltan, who used to come to his store.
"She was a kind, innocent girl. She treated me well and I appreciated her behaviour. I was surprised when I found out that she was killed by the riot police. I knew she was a student as she mentioned that she was going to university. She always had a nice peaceful smile and now she has been sacrificed for the government's vote-rigging in the presidential election."
هفت) تک آهنگ جدید و زیبای بانوی آواز ایران «حُمیرا» با عنوان ِ "جهان‌خواران" پیشکش به جنبش سبز ایران


http://www.youtube.com/watch?v=Wqw_tO-7r1I

Sunday, June 28, 2009

 

ایران، ایران: خواندنی ها، دیدنی ها و شنیدنی هایی نو از این سو و آن سو- ۲
یادداشت ویراستار


یکشنبه هفتم تیرماه ۱۳۸۸
(بیست و هشتم ژوئن ۲۰۰۹)


پیام ِ استاد «ابوالقاسم فردوسی» به مردم ِ ایران

اشكان سهرابي يكي دیگر از شهیدان راه آزادي ميهن در سی‌ام خرداد
آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۴/۶
بنا برخبر دريافتي، اشكان سهرابي يكي از شهداي روز شنبه ۳۰ خرداد مي باشد كه بر اثر اصابت گلوله عوامل سركوبگر به سينه اش، در نبش خيابان رودكي و دامپزشكي در تهران به شهادت رسيد.
بنا بر اين خبر كه توسط يكي از دوستان او به آژانس ايران خبر رسيده است , شهيد اشكان سهرابي ورزشكار بوده و داراي كمربند مشكي و دان ۲ تكواندو و دانشجو بوده است


گفت و شنود با مردی که همسر و دخترش را در حمله لباس‌شخصي‌ها به تظاهركنندگان درميدان آزادي تهران از دست داد


آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۴/۳


اسلحه به دستان مسئول این قتل ها هستند.


پرستو سپهری


ابراهیم رجب پور، هفته گذشته همسر و دخترش را در حمله لباس شخصی ها به تظاهر کنندگان در میدان آزادی تهران از دست داد. با او که در غم ازدست دادن عزیزانش به شدت متاثر و داغدار است، گفتگو کرده ایم.


وی می گوید: به کمر و گلوی زن و دخترم تیر زده بودند. وقتی رسیدیم هردو غرق در خون بودند. تشخیص پزشکان این است که در همان لحظه اصابت گلوله کشته شده اند." آقای رجب پور این اتفاق دردناک را به شما تسلیت می گوییم. لطفا در مورد روز حادثه برایمان بگویید. همسر و دختر من از مدت ها پیش در مهد کودک "آوای باران" مشغول کار بودند و بسیار هم از کار خود راضی و خشنود. آنها از بچه های مهد کودک پرستاری می کردند ودرطول روز بارها به دلایل مختلف از محل کار خود خارج میشدند ودوباره مراجعه می کردند.
روز حادثه هم ازمهدکودک خارج شده بودند، یا اینکه درون مهد بودند مورد اصابت گلوله قرار گرفتند؟ نه, زمان حادثه دیروقت و وقت بازگشت آنها به خانه بود. به گمانم به دلیل ازدحامی که به وجود آمده بود نتوانسته بودند از مهدکودک خارج شوند. اطلاع رسانی به شما درمورد این حادثه چگونه شکل گرفت؟ من و پسرهایم می دانستیم آن روز سیاه قرار است در اطراف میدان آزادی راهپیمایی شود و مردم در میدان آزادی تجمع داشته باشند. بنابراین هرچه قدر که میدان آزادی شلوغ تر می شد و از ساعت کاری همسرو فرزندم می گذشت نگرانی های من هم بیشتر می شد. یعنی دلشوره ای عجیب در همان لحظات به سراغم آمد. به پسرم محمد گفتم که شماره مهدکودک را بگیرد تا از اوضاع آن طرف اطلاع داشته باشیم. ولی وقتی با مهدکودک تماس گرفتیم هیچ کس جواب تلفن مارا نمی داد. نگرانی من وپسرهایم دو چندان شد و تصمیم گرفتیم به سمت مهد راه بیفتیم. وسایل ارتباطی خاصی مانند تلفن همراه نزد خانواده شما نبود که با آنها تماس بگیرید؟ درآن روز همه تلفن ها را قطع کرده بودند, اصلا یکی از دلشوره های من همین بود که هرچه تلاش کردیم از این نگرانی در بیاییم نمی شد. از محل سکونت شما تا مهد کودک آوای باران چه مسیری را باید طی می کردید؟ منزل ما در محله طرشت است وتا ضلع مورد نظرمان در میدان آزادی چیزی حول وحوش 30 دقیقه طول کشید. با تاریک شدن هوا و نزدیکی به میدان آزادی صدای شلیک گلوله را شنیدیم. همین طور تلاشمان برای رسیدن به مهد کودک بیشتر و بیشتر می شد. دردلم آشوب و بی قراری غریبی به وجود آمد(می گرید. سکوت) صدای گلوله هرلحظه بیشتر می شد و پسرانم محمد و علی تندتر از من می دویدند. دود غلیظی در نزدیکی محل کار به هوا پخش شده بود. ما فکر کردیم آنجا آتش گرفته و درگیری مستقیم درمهد کودک است. اولین صحنه هایی که درمحل درگیری دیدید چه بود؟ مردم زیادی جمع شده بودند. اغلب آنها شعار می دادند و یک جا را نشانه گرفته بودند. درون کوچه یک موتور سیکلت آتش گرفته بود و مردم بودند که با سنگ به سوی ساختمان بسیج حمله ور شده بودند. علت را ازیکی دو نفر با نگرانی پرسیدم وبه من گفتند کسانی که درون ساختمان هستند با مردم درگیر شده اند. درگیری آنها بر سر چه بود؟ نمی دانم. اصلا نمی دانم برای چه به جان هم افتاده بودند ولی امیدوارم که خداوند باعث وبانی ریختن خون این شهدا را تقاص بدهد. خون کسی به ناحق پایمال نخواهد شد. همین طور همسر و فرزند من. من دلبستگی شدیدی به هردوی آنها داشتم. آنها قربانی بازی هایی شدند که به هیچ عنوان نقشی در آن نداشتند. دختر من بسیارمعصوم بود وهمسرم یک همراه برای من وفرزندانش. همه می دانند که در خانواده ای که مادر، همسر و دخترغایب باشند چه فضایی به وجود می آید. خدا میداند که در این چند مدت چه کشیده ایم و اوضاع مان چه شکلی به خود گرفته است. درمهدکودک به غیر از خانوداه شما چه کسی مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود؟ هیچ کس. وقتی درب آنجا را شکستیم و وارد شدیم دیدیم که هردوی آنها پشت پنجره روبروی ساختمان بسیج غرق در خون هستند. گلوله به کجا اصابت کرده بود؟ به کمر و گلو. هردو غرق در خون بودند. با فرزندانم بالای سر پیکرشان قرار گرفتیم و... (به شدت می گرید) تشخیص پزشکان این بود که در همان لحظه اصابت کشته شده اند. فکر می کنید عاملین این فاجعه چه کسانی بودند؟ مدیران سیاسی و کسانی که اسلحه بر دست داشتند. آیا به غیر ازکسانی که در ساختمان بسیج بودند در دستان کسان دیگری هم اسلحه دیدید؟ من ندیدم. از ساختمان سه نفر شلیک می کردند. از کسی شکایت کرده اید؟ از فرد خاصی نه اما موضوع در حال پیگیری است و مسئولین قول داده اند عاملین را شناسایی و آنها را تحت اختیار ما و قانون قرار دهند. چه کسانی به شما این قول ها را داده اند؟ مسئولین قضایی و دادگستری و اداره آگاهی و نیروی انتظامی. اوضاع روحی پسرانتان چگونه است؟ بسیار بد. آنها به شدت عصبی هستند و دربرابر هرچیزی این روزها عکس العمل نشان می دهند. خدا به فریاد ما برسد. مسئولین مهد کودک چه تصمیمی گرفته اند؟ فعلا که در آنجا بسته و پلمپ شده است تا وضعیت خانوداه من مشخص شود.


تجمعي در گرامي‌داشت زنده ياد ندا آقا سلطان در سنندج


آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۴/۵


ندا آقا سلطان
خبرنگار آژانس ايران خبر- سنندج چهارم تير: از حوالي ساعت هیجده، مردم سنندج تجمعي به مناسبت شهادت غم انگيز ودر عين حال پر غرور ندا آقا سلطان برگزار كردند ,در اين تجمع بيش از سه هزار نفر به نشانه احترام و گراميداشت اين شهيد راه آزادي ميهن شمع بدست گرفته بودند وعده اي نيز عكس هاي ندا را همراه خودداشتند . نيروهاي انتظامي وامنيتي با ضرب و شتم و گاز اشك آور مردم را پراكنده مي‌كردند . شهر سنندج حالت ميليتاريزه به خود گرفته و هر تجمعي را با زدن گاز اشك آور پراكنده ميكنند .


پشتیبانی ی دانشگاهیان سرشناس جهان از جنبش ِ مردم ایران


نوام چامسکی و گروهی از دانشگاهیان جهان: فراخوان به حمایت از جنبش مردم ایران
نوام چامسکی و عده ای از دانشگاهیان صاحب نام جهان فراخوانی انتشار داده اند و از مردم ایران و خواست های آزادی خواهانه اشان حمایت کرده اند. در این فراخوان آمده است: این، خود مردم ایران هستند که باید خط مشی سیاسی خود و راهی را که می خواهند در پیش گیرند، تعیین کنند ...
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=21979


سوگواری ممنوع!


شهرزادنيوز: به گزارش روزنامه آلمانی "زود دويچه تسايتونگ"، خانواده ندا آقا سلطان - تحت فشار مقامات- مجبور به ترک آپارتمان مسکونی خود در خيابان مشکينی تهران شدند.
اين روزنامه به نقل از روزنامه انگيسی گاردين نوشته است: پس از کشته شدن ندا، مأموران پليس با تعقيب فردی که می خواست به خانواده عزادار تسليت بگويد، وارد آپارتمان چهار اتاقه آنان شده و برگزاری هرگونه مراسم سوگواری را از سوی آن ها ممنوع اعلام کردند. آن‌ها می‌خواستند پرده‌ای سياه به نشانه سوگواری بر نمای آپارتمان بياويزند، که با ممانعت مأموران مواجه شدند.


خواننده‌ای آمریکایی با جامه ی سبز در هنگام نواختن پیانو، آهنگی را خواند و به ایرانیان پیشکش کرد.
وایکلف جین یکی از خوانندگان نامدار آمریکایی است که به عنوان تهیه‌کننده نیز با نام‌های پرآوازه‌ی دیگری همکاری داشته است
در پی حوادث اخیر ایران وایکلف جین، خواننده‌‌ی سبک "آر اند بی"، ترانه‌ای ۹ دقیقه‌ای را با نام "حقوق برابر و عدالت" در حمایت از ایرانیان خوانده است. جین پیش‌تر همراه با شکیرا ترانه‌ی معروف
Hips don’t lie
را اجرا کرده بود.


وایکلف جین خواننده‌ی آمریکایی که در هائیتی متولد شده است، در واکنش نسبت به اعمال خشونت علیه معترضان و سرکوب شدید آنان در ایران، ترانه‌ای را ویژه‌ی ایرانیان خوانده و کنسرت کوچک ۹ دقیقه‌ای را به آنها تقدیم کرده است.
او که خود با لباس و کلاه سبزی پشت پیانو نشسته بود، ترانه‌اش را با "تهران، تهران، حقوق برابر و عدالت" آغازکرد و از قربانیان اعتراضات مردمی در ایران سخن‌گفت و سپس ادامه ‌داد:
«ما شهر را به رنگ سبز در می‌آوریم تا به آنچه می‌خواهیم و شایسته‌اش هستیم، برسیم.»
جین همچنین در ترانه‌اش از مادران ایرانی خواست تا گریه نکنند و به ایرانی‌ها ‌گفت که تسلیم نشوند.
وایکلف جین یکی از خوانندگان و تهیه‌کنندگان نامدار موسیقی است که استعدادهای فراوانی را به دنیای موسیقی معرفی کرده است. او همچنین مؤسسه‌ی خیریه‌ای نیز به نام "یله هائیتی" دارد و از اجرای پروژه‌های عمرانی و طولانی مدت در هائیتی پشتیبانی می‌کند. از همین رو نیز چهر‌ه‌ای برجسته درمیان مردم کشورش به شمار می‌رود.
جین پیشتر به همراه شکیرا ترانه‌ی
Hips don’t lie
را برای جشن فینال بازی‌های جام جهانی اجرا کرده بود.
او همچنین در اکتبر سال ۲۰۰۷در آلبوم "بهترین ترانه‌ها" با ارا رامازوتی، خواننده‌ی معروف ایتالیایی همکاری داشت.
تاکنون چندین کاربر ایرانی در بخش نظرات وبلاگ وایکلف از او به خاطر حمایتش از ایرانیان تشکر کرده‌اند.
برای دیدن ویدئوی وایکلف جین با نام "کنسرت اضطراری برای ایران" بر روی پیوندنشانی ی زیر بفشارید.
http://wyclefjean.wordpress.com/2009/06/23/emergency-concert-for-iran


نسل ِ آینده: سرسبز و بَرومند یا همچون ما پاک باخته و حسرت به دل؟
ساکت نمی‌توان نشست!
پیام ِ «بهمن فرمان‌آرا»، سینماگر ِ بلندآوازه به مردم ِ ایران
پیام مردم ایران به «میرحسین موسوی»، گوینده: "محسن مخملباف"
http://elections.7rooz.com/link/1019/

Friday, June 26, 2009

 

ایران، ایران: خواندنی ها، دیدنی ها و شنیدنی هایی نو از این سو و آن سو


یادداشت ویراستار


شنبه ششم تیرماه ۱۳۸۸
(بیست و هفتم ژوئن ۲۰۰۹)


ندای ایران:کار ِ وانشا رودبارکی

در ویژه نامه ی "روز آنلاین" برای ندا اقا سلطان
http://www.roozonline.com/persian/honare-rooz-2.html
آقای اسد هفشجانی از سیدنی نوشته‌است:
خواننده ی آهنگی که در پیوند زیر می شنوید زنده یاد بهمن علاء الدینی است که پس از انقلاب با نام مسعود بختیاری به خواندن آهنگهای بختیاری ادامه داد و بی اغراق در تمام بختیاری همتائی برای او نبوده و نیست. بهمن بسیاری از نغمه های شیرین و عمدتا" حماسی بختیاری را باز سازی و با صدای گرم و دل نشینش دوباره خوانی نمود ضمن اینکه ترانه سرای تعدادی از این آهنگها از جمله همین آهنگ خود او بوده. یادش را گرامی می‌دارم و هنوز پس از دو سال باور نمی کنم مرگش را!
http://www.youtube.com/watch?v=2t4PIgSL-rM


نخستین سرود ملّی ی ایران از یک صد سال پیش و تا کنون روزآمد و شورانگیز
http://www.youtube.com/watch?v=Onutharv0kw


دکتر آرش حجاری از ندا می گوید:http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8119658.stm


http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=21956


در سوگ ِ گلی که با خون آبیاری شد!

http://www.akhbar-rooz.com/


دو آهنگ با یاد ِ ندا:
http://www.youtube.com/watch?v=hHWywnwDq4Mhttp://www.youtube.com/watch?v=pNxGwxBojYc

اندر عجبم ز جان‌ستان کز چو تویی

جان بستد و از جمال ِ تو شرم نکرد!گزارش ِ کشتار ِ ندا در مجلس ِ نمایندگان ِ آمریکاhttp://www.youtube.com/watch?v=nj62b1y4SWw


دکتر کاوه فرّخ:The Persian Lioness: Iranian Women in Historyhttp://www.kavehfarrokh.com/news/the-persian-lioness-iranian-women-in-history/ترانه ای از
Joan Baez
برای مردم ايران :


ما پيروز مي شيم يه روز
بر اين باورم
...ما پيروز مي شيم يه روزhttp://www.youtube.com/watch?v=kVCqPAzI-JYدر سوگ ِ ندا


زن جوان و زيبائي که در روز سي خرداد نداي آزادي ميليون ها زن در ايران شد و به تاريخ پيوست


به «ندا» در فرهنگ ايران در زبان گاتهاي زرتشت « سرائوشا يا سروش» مي‌گويند. يعني امواجي که از پهنه هاي دوردست آفرينش به حرکت در آمده، با طول موج مغز انسان يکي شده و ناگهان به صورت صدائي در گوش طنين مي‌اندازد و پيامي را بازگو مي‌کند.


در روز سي خرداد ندا ، زن آزاده ايراني با دادن جان خود نداي آزادي شد و پيام خود را با خوني که از لب و بيني او جاري شده بود در گوش مردمان ايران و گسترده تر از آن در گوش مردمان جهان طنين انداخت...دکتر خسرو خزاعی (پردیس)- بلژیک


 

«ندا آقاسلطان»، جان باخته ی راه ِ آزادی: تازه هایی که امروز رسید.یادداشت ویراستار

جمعه پنجم تیرماه هشتاد و هشت
(بیست و ششم ژوئن دوهزار و نُه)

در پی ِ آنچه در روزهای گذشته، در باره ی رویداد ِ خونین و آه از نهادبرآور ِ کشتار ِ ندا آقاسلطان، دانشجوی آگاه در تهران، در این تارنما نشردادم، امروز نیز تازه هایی در باره ی این جان باخته ی جوان در راه ِ آزادی ی ایران، به این دفتر رسید که با اندوه فراوان و با دلی پرخون، در این پیوست می آورم.
* * *
دکتر آرش حجازی، پزشک ِ مقیم بریتانیا که در روز ِ سی ام خرداد در تهران و در راه پیمایی ی اعتراضی ی مردم، به طور تصادفی در کنار ِ ندا جای داشته، شاهد عینی ی لحظه ی سیاه ِ تیراندازی به او و آخرین دقیقه های زندگی ی در خون تپیده ی آن قریانی ی بی گناه ِ خشونت و سرکوب بوده و جزء به جزء ِ آن صحنه ی شوم و هولناک را در گفت و شنودی با گزارشگر ِ بی بی سی بیان داشته است که در این پیوندنشانی، دیدنی و شنیدنی است:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8119658.stm
*
افزون بر این، در دو پیوندنشانی ی زیر (و چند پیوندنشانی ی همراه آنها) نیر می توانید تازه هایی را از زندگی و جان باختن ِ ندا، گل ِ پرپرشده ی نسل ِ جوان ِ میهن مان، ببینید و بشنوید و به یادش، آب در چشم بگردانید:
http://www.youtube.com/watch?v=hHWywnwDq4M

http://www.youtube.com/watch?v=pNxGwxBojYc

خاستگاه: رایان پیام هایی از احمد رنّاسی- پاریس و شیرین طبیب زاده- کالیفرنیای شمالی

Thursday, June 25, 2009

 

هفته‌نامه‌ی ِ ایران‌شناخت (گفتاری- دیداری- شنیداری)، سال پنجم- شماره‌ی ۳، فراگیر ِ ۲۵عنوانيادداشت ويراستار


پنجم تیر ماه ۱۳۸۸
(۲۶ژوئن ۲۰۰۹)


گفتاوَرد از داده‌هاي اين تارنما بي هيچ‌گونه ديگرگون‌گرداني‌ي متن و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.
You can use any part of this site's content without any change in the text, as long as it is referenced to the site. No need for permission to use the site as a link.


Copyright-Iranshenakht © 2005-2009


All Rights Reserved


۱. جمعه شب، شام ِ غریبان ِ ایران!محسن مخملباف نوشته است:
حتی نگذاشتند پدر ندا گریه کند. حتی نگذاشتند مادر ندا داغی را که بر دل داشت بگرید. نه این که نگذاشتند رای هایمان را بشماریم ، که حتی نگذاشتند شهدایمان را بشماریم.
ما که تاریخ مان تاریخ عزاست، به نام قانون از عزاداری منع شدیم.
ای خدا این جا کجاست؟ ای خدا این چه غربتی است؟ این چه شام غریبی است؟ ای خدا از تو اجازه گریه می خواهم. از تو اجازه عزاداری می خواهم. ای خدا می خواهم جمعه شب ، وقتی خورشیدت غروب کرد، شمعی برای شام غریبان ایرانم روشن کنم. شمعی روی بام خانه ام ، شمعی پیشاپیش در خانه ام، شمعی در مساجدت ، شمعی در کلیساهایت ، شمعی در معابدت، شمعی در همه دنیا.
ای خدا این جمعه شب به من اجازه بده ، به وقت غروب، برای ندا، برای ندای ایران که پرپر شد، برای شهدای ایران که پرپر شدند شمعی روشن کنم. ای خدا آیا آنها که نام ترا گروگان گرفته اند، با قانون تفنگ شان، این یکی را به مردم ایران اجازه می دهند؟
برای همدردی با خانواده شهداء، از کلیه ایرانیان سراسر جهان می خواهیم تا جمعه شب ، هنگام غروب آفتاب، در سراسر جهان، در خیابان ها، در مساجد، در کلیساها، در معابد، در جلوی سفارتخانه های ایران، و در ایران در پشت بام ها با روشن کردن شمع به شام غریبان شهدای آزادی ایران بنشینیم.
هر ایرانی جمعه شب در غروب آفتاب برای شهدای آزادی یک شمع روشن خواهد کرد.


۲. تو به من نگاه می‌کنین. دریا


برای ندا آقا سلطان


http://www.iran-emrooz.net/index.php?/farhang/more/18459/۳. پیام "جون بائز "، بانوی خواننده‌ی نامدار آمریکایی به مردم ایرانجهان با دیدن شما به قدرت رفتار غیر خشونت آمیز پی برد. زمانی که با آرامش در مقابل ترس نشسته بودبد، ما صدای غرش شما را از میان سکوتتان شنیدیم و آن را در چشمانتان دیدیم. شجاعت شما ما را تحت تاثیر قرار داده است و فداکاری تان الهام‌بخش مان است.من از این‌که زنده ام تا شاهد این جنبش باشم، احساس خوشبختی می کنم. دعا ها عشق و حمایتم را به سوی‌تان می فرستم.


جون بائز
http://www.joanbaez.com/
*
در باره ی ِ جون بائز
http://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Baez


۴. یادی از «دکتر بهرام فره‌وشی»،استاد ِ بزرگ ِ ایران‌شناسی و کارنامه‌ ِ درخشان ِ اودر این جا بخوانید ↓
http://www.ilssw.com/


خاستگاه رایان پیامی از ایمان خدافرد-دفتر ِ پایگاه ِ پژوهشی‌ی‌ ِ زیان‌های ایرانی در شبکه‌ی ِ جهانی


۵. بانگ ِ «الله اکبر » ِ شبانه بر فراز ِ بام‌ها: ناقوس ِ بیداری و آزادی‌ی ِ یک ملّت۶. بازنمود ِ دست‌آوردهای ِ پژوهشی‌ی ِ استاد «میرجلال الدّین کزّازی»

پژوهش مجید ساسانی را در این جا بخوانید ↓
http://www.rouznamak.blogfa.com/post-525.aspx


خاستگاه: رایان‌پیامی از مسعود لقمان - تهران


۷. «گروه ِ هنری‌ی ِ نیاز»: اجرای یک برنامه‌ی ِ موزیک ِ ایرانی‌ در لندن

Niyaaz Music Group
Niyaz: Concert


Institute of Contemporary Arts, The Mall, London SW1Y 5AH


Niyaz is an extraordinary group who blend Middle Eastern folk music and Sufi poetry with electronic techniques and traditional instruments to create hypnotic, ecstatic and highly danceable music. The band are vocalist Azam Ali - whose voice was described by Billboard Magazine as "a glorious, unforgettable instrument", multi-instrumentalist Loga Ramin Torkian, oud master Naser Masa and gifted tabla player Salar Nader who was a student of master percussionist Zakir Husain.
Co-founded by Carmen Rizzo, a multiple Grammy nominee, Niyaz have enjoyed great success. Their first two albums have debuted #1 on iTunes' world music chart.
Niyaz's debut London concert takes place at the Institute of Contemporary Art on Tuesday 23 June 2009 at 8:00 pm.
Drawing upon their latest album, Nine Heavens, this concert promises to be a memorable occasion.
Niyaz Website


£20 in advance + £1 booking fee per ticket.


To book, please visit here.
برای شنیدن ِ نمونه‌ای از هنرنمایی‌ی ِ این گروه ↓
Niyaz Website


خاستگاه رایان پیامی از گروه ِ نیاز


۸. بیان‌نامه‌ی ِ «کانون ِ نویسندگان ِ ایران» در باره‌ی ِ رویدادهای خونین ِ اخیر
کانون نویسندگان ایران: به خواست مردم برای آزادی گردن نهید!
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=21871


۹. بازتاب ِ بحران ایران در یک روزنامه‌ی ِ مهمّ ِ استرالیایی

گفت و شنود با دکتر بهزاد رفیعی۱۰. روزهای ِ غم‌انگیز!: پیام ِ نسل ِ جوان ِ زخم‌خورده و خشمگین


روزهای غم انگیزی را من و هم‌نسلانم می گذرانیم. خبر غیرمنتظره، شوک برانگیز و شگفت آور ِ شکست کاندیدای محبوب مان، مهندس میرحسین موسوی (این تجلی‌ی ِ خواست ها و مطالبات تاریخی ِ سرکوب شده در سینۀ نسل‌های پیشین و نسل جدید)، که مسلماً تقلبات گسترده و دروغ و بی قانونی و بی اخلاقی نقش اساسی در آن بازی کرد، همچون آب یخی بود که بر تن مان که در طول این چند هفتۀ اخیر اندکی گرم شده بود، ریخته شد. تقریباً تمام ما حس ِ لحظات پس از یک زلزلۀ ۱۰ ریشتری را تجربه می کردیم که نمی دانستیم باید گریه کرد، فریاد زد، یا به بوجود آورندۀ این مصیبت عظیم بد و بیراه گفت. اندکی از این اتفاق تلخ، نگذشته بود که وقایع و بلایای پس از آن، کمر خم شده مان را به طور ِ کامل شکست!
باری، می دانم که همه از این حوادث آگاهند.
اما مرگ ندا، این ندای آزادی خواهی و حق طلبی ِ نسل مان، عاطفۀ انسان های آزاده را در سراسر گیتی به چالش کشید و فریاد شیوا و بلند جوانان سرزمین در ماتم نشسته مان شد خطاب به ملت‌های در ساحل آرامش نشستۀ جهان که بشوند ندای خروشان استبدادستیزی ِ فرزندان کاوۀ آهنگر و آرش کمانگیر را.
باری ندا رفت، چه زیبا و شاعرانه و حماسی هم رفت. اما با چشمانی باز رفت تا به ما بفهماند که با چشمان بسته زندگی نکنیم...


سبز و تندرست باشید،


پیام


ایران،سرزمین خشم و خون،سرزمین دلیران...


خاستگاه: رايانْ پيامي از پیام جهانگیری - شیراز


۱۱. «ندا» گـُردآفرید ِ شفق‌تبار ِ ما در فتح ِ شب


از نو جوانه ای را بر خاک می سپاریم

تا یاد سرخ او را بر زندگی بکاریم ...

آید ندا شب و روز از عشق ِ دیده افروز

گوید: زجای برخیز، تا طرح ِ نو گماریم

گـُردآفرید ما را، خونین کفن ندا را

باید شفق‌تباری در فتح ِ شب شماریم.ویدا فرهودی


۱۲. چهل سال ِ بعد در چُنین روزی ...


قبل از انتخابات


بدین وسیله اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۱۴۲۸ به حضور امت همیشه در صحنه اعلام می‌گردد.
۱-دکتر سید م.ح.م.و.د- ا.ح.م.د.ی- ن.ژ.ا.د.
۲-سید دکتر م.ح.م.و.د- ا.ح.م.د.ی- ن.ژ.ا.د.


بعد از انتخابات


هم اکنون خبرنگار صدای کوکب ( صدا و "سیما"ی سابق ) گزارش می‌دهد.
طبق آخرین آمار رسیده از وزارت داخلیه ( وزارت کشور سابق ) جناب آقای دکتر سید محمود احمدی نژاد با رای قابل توجه ۱۰۱ درصد آرا برای یازدهمین بار پیاپی به عنوان رییس جمهور منتخب و مردمی کشورمان انتخاب شدند.
رییس جمهور منتخب، گفت این برای اولین بار در طی تاریخ انتخابات دنیاست که یک کاندیدا حتی بیش از تعداد رای دهندگان رای می آورد ! و نیز این حماسه را در طی ۷۰ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران بی سابقه و تاریخی دانست و در جواب خبر نگاری که از وی پرسید شما طی ۱۰ دوره قبل نیز همین را گفتید، گفت : مال ِ امسال بی سابقه تر و تاریخی تر بود.
همچنین خبر نگار صدای کوکب گزارش داد بعد از اتمام رای گیری و مشخص شدن رییس جمهور منتخب، دکتر سید محمود احمدی نژاد عصا زنان و به سختی در کنفرانس خبری حاضر شد و وعده داد که به حول و قوه الهی در این دوره کلیه مفسدان اقتصادی را به ملت حماسه ساز ایران معرفی خواهد کرد و دست مفسدان اقتصادی را از بیت المال کوته خواهد نمود. وی در همین رابطه اشاره ای به مرحوم هاشمی رفسنجانی داشت. و نیز اضافه کرد : میزان حال ِ افراد است !
رسانه های خارجی بلافاصله این سخن رییس جمهور را بدینشرح ترجمه و تیتر اول کردند.
آسوشیتد پرس : رییس جمهور ایران گفت : همه افراد باید به یک میزان حال کنند.
بی بی سی : ملت باید بروند روی ترازو (میزان) تا بتوانند حال کنند.
صدای آمریکا : حال ِ افراد را با ترازو اندازه گیری می کنیم تا کسی زیاد حال نکنند.
نیوزویک : افراد میتوانند خودشان با ترازو حال کنند.
اشپیگل : حال افراد همگی میزان است.
ایشان همچنین وعده داد به پاس این همه شوق و شور و اشتیاق و حماسه حضور، به مثابه سالهای اخیر به کلیه هم میهنان روزانه یک عدد تخم مرغ آب پز جهت صرف صبحانه و دو عدد سیب زمینی پخته متوسط یکی برای صرف ناهار و یکی هم برای صرف شام به عنوان سود سهام عدالت اعطا خواهد کرد(این در حالی ست که گزارشگران بدون مرز گزارش دادند طی چهل سال اخیر تقریبآ دو سوم از مردم ایران به علت استنشاق گاز متان حاصل از . . . به دیار باقی شتافته اند.)
ایشان همچنان با اشاره به انباشت گاز متان در منطقه اعلام کرد : ما دارای قوی ترین بمب اتمی در منطقه هستیم. ایشان اضافه کرد ما تنها ملتی هستیم که رو به پیشرفتیم و اضافه کرد این خس و خاشاکی که اعتراض می کنند یادشان باشد که چهل سال پیش فقط سیب زمینی، آن هم به صورت خام دریافت می کردند. (نام برده بعد از گذشت ساعاتی اعلام کرد من کی گفتم خس و خاشاک ؟ )
نام برده همچنان اظهار کرد اسراییل باید از نقشه جهان محو شود ( این در حالی است که اسراییل بیست سال پیش با کشور فلسطین ادغام شد و از نقشه جهان حذف شد. هم اکنون نام این کشور جدید اسراطین می باشد ).
ایشان همچنان طی نطقی اعلام کرد انشالله طبق برنامه ریزی های انجام شده طی سند برنامه چشم درآر پنج ساله صدم ( چشم انداز سابق ) ایران در منطقه بعد از کشورهای افغانستان، پاکستان،عراق، قرقیزستان، ازبکستان، ارمنستان، داغستان، باغستان، شاقستان، گلستان، لارستان، مهستان، زارستان و غارستان به عنوان قدرت منطقه محسوب خواهد شد. ( لازم به ذکر است که مردم بَدَوی کشور غارستان همان گونه که از نامش پیداست بعد از کشف شدن در یک غار متروکه در حوالی صخره های تنب کوچک، طی دو دهه اخیر توانستند کشور کوچک خود را تبدیل به قطب اقتصادی، علمی و جهانگردی خاور میانه تبدیل نمایند و هم اکنون بسیاری از جوانان ایرانی در دانشگاه های کشور غارستان مشغول به تحصیل هستند ).
رییس جمهور مردمی اضافه کردند: هم اکنون روسای جمهور ونزوئلا، بورکینافاسوی مرکزی، بورکینافاسوی غربی، بورکینافاسوی شرقی، بورکینافاسوی جنوب غربی، بورکینافاسوی شمال شرقی، بورکینافاسوی جنوب شرقی، بورکینافاسوی شمال غربی و همچینین رییس جمهور جزیره سنت وینسنت شمالی ( بیخود دنبالش رو نقشه نگردید. احتمالآ زیر پونز نقشه یا پشت نقشه است ) برای ایشان پیام تبریک فرستاده اند.
ایشان در جواب خبرنگاری که پرسید : مطمئنید؟ فرمودند. بله که مطمئنیم! خوبم مطمئنیم. سندش تو وزارت امور خارجه موجوده.
ایشان همچنان در جواب خبرنگاری که پرسید: چرا طی این چهل سال اخیر شخص دیگری به عنوان کاندید ریاست جمهوری معرفی یا انتخاب نمیشود؟ گفت : بگم ؟ بگم ؟ و وقتی با پاسخ مثبت خبرنگاران مواجه شد گفت : ایران آزاد ترین کشور دنیاست! و هر کس بخواهد می تواند کاندید ریاست جمهوری شود و همانطور که مشاهده کردید این بار به غیر از این جانب، سید دکتر محمود احمدی نژاد هم کاندید بودند ولی این بار هم ملت به خادم خود رای دادند.
وی همچنین اضافه کرد رییس جمهور باید از متن ملت باشد. آگاهان و خبرنگاران داخلی و خارجی در طی این چهل سال همچنان به دنبال متن ملت می گردند! ایشان در جواب خبر نگاری که از وی پرسید: آیا درین دوره با آمریکا رابطه بر قرار خواهید کرد ؟ گفت : ببینید! ما آماده ایم تا با همه ملت های دنیا رابطه برقرار کنیم ولی آنها خودشان از ما می ترسند و نمی خواهند با ما رابطه برقرار کنند! امریکا هم همین طور. به شرطی که در رفتارش تغییر حاصل کند. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که گفت : آمریکا که تا حالا بیش از ۱۰ بار رفتارش را عوض کرده است. منظور شما ازین که رفتارش را عوض کند، یعنی چطور رفتارش را عوض کند؟ پاسخ داد : هر وقت موقعش بشه این خادم ملت با استعانت از حضرت ولی عصر، خودش اعلام خواهد کرد.
وی در انتهای مراسم به فریادها و شعار های هوادارانش که فریاد می زدند : افشا کن ! افشا کن . . . پاسخ داد و با حالتی عجیب شبیه مناظره های چهل سال پیش فریاد زد : بگـــــــــــــــــم ؟ بگـــــــــــم ؟
درین لحظه همه با شعار ِ بگم. بگم. بگو ! بگو ! او را تا در خروجی صدا و سیما مشایعت کردند.


١۳. لباس شخصی ها، سروده ای از «ايرج جنتی عطايی»


http://news.gooya.com/society/archives/089898.php


١۴. «تصوّرکن، تو میتونی»: ترانه‌ای از "سیاوش قمیشی"


Election Iran 1388.2009(tasavor kon to mitooni)


خاستگاه: رايانْ پيامي از عطایی - نروژ


١٥. فیلمی از همایش‌های اعتراضی‌ی ِ ایرانیان ِ دور از میهن در شهرهای بزرگ ِ جهان


http://www.iranianuk.com/article.php?id=38836


خاستگاه: رايانْ پيامي از اسد هفشجانی - سیدنی


١۶. داستان ِ "رجل ِ سیاسی" در کتاب ِیکی بود، یکی نیود» اثر جمال‌زاده : تمثیلی از حکایت ِ حال ِ پریروز و دیروز و امروز و همیشه‌ی ِ ما!

controversial result of last week's election. He argued that to make concessions to popular demands and 'illegal' pressure would amount to a form of 'dictatorship', and he warned the protestors that they, rather than the police, would be held responsible for any further violence.
Khamenei's argument sounds familiar to anyone interested in the politics of collective action, since it appears to draw on the logic used by state
authorities to oppose most of the gr


تحلیل ِ نوشین شاهرخی از این داستان را در این جا بخوانید ↓
http://www.shahrzadnews.org/index.php?page=2&articleId=1646


۱۷. نامه‌ی ِ سرگشاده‌ی ِ دو شخصیّت ِ سرشناس ِ غربی به آیت‌الله خامنه‌ای


Open letter of support to the demonstrators in Iran,
Friday 19 June 2009


This morning Ayatollah Ali Khamenei demanded an end to the massive and forceful demonstrations protesting the eat popular mobilisations of modern
times, from 1789 in France to 1979 in Iran itself. These mobilisations took shape through a struggle to assert the principle that sovereignty rests with the people themselves, rather than with the state or its representatives.
'No government can justly claim authority', as South Africa's ANC militants put it in their Freedom Charter of 1955, 'unless it is based on the will of all the people.'
Needless to say it is up to the people of Iran to determine their own
political course. Foreign observers inspired by the courage of those
demonstrating in Iran this past week are nevertheless entitled to point out
that a government which claims to represent the will of its people can only do so if it respects the most basic preconditions for the deter-mination of such a will: the freedom of the people to assemble, unhindered, as an inclusive collective force; the capacity of the people, without restrictions on debate or access to information, to deliberate, decide and implement a shared course of action.
Years of foreign-sponsored 'democracy promotion' in various parts of the
world have helped to spread a well-founded scepticism about civic movements which claim some sort of direct democratic legitimacy. But the principle itself remains as clear as ever: only the people themselves can determine the value of such claims. We the undersigned call on the government of Iran to take no action that might discourage such determination.


Peter Hallward
Alberto Toscano
Se joint à l'appel : Alain Badiou.۱۸ «چشم‌ها»: چهره‌ها و تصوبرها، اثری درخشان از «تیم اُبراین» با یاد ِ ندا آقاسلطان


The portrait "Eyes" is done by Tim O'Brien and dedicated to Neda Agha Soltan the woman who was shot dead on June 20 and more picts

در این جا ببینید و بر این هنرمند و انسان بزرگ و هم‌دل با مردم ِ سوگوار ِ ایران، درود و آفرین بگویید ↓
http://www.drawger.com/tonka/?section=articles&article_id=8147


۱۹. سوگ آوازی با یاد ِ «ندا آقاسلطان» از یک خواننده - نوازنده‌ی ِ باختری


Johnny's Song for Neda with Persian subtitle
http://www.youtube.com/watch?v=aXRdYyEpgwI


خاستگاه: رايانْ پيامي از سیما صاحبی (پوینده)- آلمان


۲۰. مجموعه‌ی ِ برزگ ِ گزارش‌های تصویری‌ی ِ مستند از رویدادهای ِ خونین ِ اخیر ِ تهران


پیوند به ویدئوهای اتفاقات اخیر ایران به صورت طبقه بندی شده در 4 عنوان:
1- کشتار
2- درگیری ها
3- تیراندازی
4- تظاهرات


1- کشتار
shooting civilians and demonstrators in Iran:


کشتار دختری جوان "ندا" تهران، خیابان امیرآباد، 20 جون:
Killing an innocent girl called NEDA by Iranian militia(Basijies)
http://www.youtube.com/watch?v=N44fosGoVAo
http://www.youtube.com/watch?v=MmZAOHVINII


کشتار پسری جوان، 20 جون:
Killing of a young man in Tehran demonstration ,20th of June
http://www.youtube.com/watch?v=1RKOR15JDfk&feature=related


کشتار پسری جوان، در میدان توحید، تهران، 20 جون
a young demonstrator gets killed in Tohid Sq of Teran, 20th of June
http://www.youtube.com/watch?v=Vc8IDMAAr1g&feature=channel_page


کشتار یک پسر جوان در خیابان های تهران، 20 جون:
Young man gets killed while demonstrating in Tehran, 20th of June
http://www.youtube.com/watch?v=mduo6aTtv5s


تیراندازی و کشتار جوانان توسط سپاه از پنجره ها، 19 جون:

Shooting and killing of young demonstrators by Iranian Army SEPAH, 19th of
June
http://www.youtube.com/watch?v=T52zofs1etQ


کشتار پسری جوان، تبریز، 17 جون:
Killing of a young boy in Tabriz- Iran, 17th of June
http://www.youtube.com/watch?v=raLYFo45BIo


زخمی شدگان در پس کوچه های تهران، 17 جون:
Wounded and injured people in streets of Tehran, 17th of June
http://www.youtube.com/watch?v=1gfKyzfPKao


تیراندازی از پشت بام ها و اصابت یک گلوله به شکم یک پسر جوان، 17 جون:
A boy gets shot in stomach from the gun fires from the roof
http://www.youtube.com/watch?v=CuI0ft1yNQs&feature=related


جسد جوانی روی دست مردم، میدان آزادی 16 جون:
Injured Body of a young boy being carried by people in Azadi Sq of Tehran,
16th of June
http://www.youtube.com/watch?v=9G8lrHRLPcg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BM6Q921URHA&feature=related


جوانی تیرخورده بر سنگ فرش خیابان، 16 جون:
A young person shot and lying on ground in the street, 16th of June
http://www.youtube.com/watch?v=qVkCoAdpRho


مرگ پسر جوان در تظاهرات میدان آزادی، 16 جون:
A young boy gets killed in the demonstration in Azadi Sq, 16th of June
http://www.youtube.com/watch?v=syTYR7VqEPc&feature=related


کشتار پسری جوان، اصفهان، 16 جون:
Young boy gets killed in Isfehan- Iran, 16th of June
http://www.youtube.com/watch?v=cZmc9a9pCmE&feature=related


شلیک به مردم، در میدان آزادی، 16 جون:
Shooting civilian and demonstrators in Azadi Sq, Tehran, 16th of June
http://www.youtube.com/watch?v=RR15GooESXA


کشته شدن یک جوان در تظاهرات، 15 جون:
Young boy gets killed in demonstration, 15th of June
http://www.youtube.com/watch?v=7OaxoBrClQc&feature=related


حمل جوانان در حال جان دادن به بیمارستان، 15 جون:
People carrying severely injured people to hospital, 15th of June
http://www.youtube.com/watch?v=lM2VFu1t0Mc&feature=related


جوانی تیرخورده بر دستان مردم در حال جان دادن (2 جوان زخمی و یک نفر در حال
جان دادن)، تهران، 15 جون:
A young person dying and two others severely injured, Tehran, 15th of June
http://www.youtube.com/watch?v=shQID7m-B7o


تیراندازی وسط تظاهرات به سوی مردم (اصابت یک گلوله به پای یک جوان)، 15
جون:
Shooting the demonstrators in the street, a boy gets shot in foot, 15th of
June
http://www.youtube.com/watch?v=NAOOlEf68Gc&feature=related


تیراندازی وسط تظاهرات به سوی مردم (اصابت یک گلوله به بازوی یک جوان)، 15
جون:
Shooting the demonstrators in the street, a boy gets shot in the arm, 15th
of June
http://www.youtube.com/watch?v=z9rfnEyjr0w&feature=related


کشتار یک مرد در حیاط خانه اش، 14 جون:
killing a demonstrator in his house yard, 14th of the june
http://www.youtube.com/watch?v=PInECx7GG4k


جای ضربه های باتون های پلیس بر تن جوانان، 14 جون:
The signs of being beated and wound on the body of the young demonstrators
by the police, 14th of june
http://www.iranianyoutube.com/watch/9mct0k84fxpntvn1mb6i/Iranian-Police-Brutality---Students-beaten-in-university-dorms-%28June-14th


دختری تیرخورده توسط نیرو انتظامی:
A girl get shot by the guards
http://www.youtube.com/watch?v=ZPdpueKpTTo&feature=related


تیراندازی در این خیابان منجر به مرگ یک جوان و زخمی شدن چندین نفر:
Shooting in the street, one gets killed and many injured
http://www.youtube.com/watch?v=OvYX3j5v1E8&feature=related


کلیپی به همراه چند عکس از کشته شدگان که فیلمشان در دسترس نیست:
A video with photos of people who have been killed
http://www.youtube.com/watch?v=tLhgyiA7JgM


2- درگیری ها:
Conflicts between the guards and civilians:
دستگیری 2 پسر توسط بسیج، 21 جون:
Arresting two of the demonstrators by Militia group called Basij, 21st of
June
http://www.youtube.com/watch?v=BoVpZh0VvCg


نیروی انتظامی در پی مردم، 20 جون:
Guards attacking people, 20th of June
http://www.youtube.com/watch?v=G-3Lf4ckHL4


لگد دختری شجاع به ضد شورش و درگیری های، 16 جون:
A brave girl kicks back at the Guards, 16th of June
http://www.youtube.com/watch?v=9iNqLr-pzj8


دستگیری جوان در اصفهان، 17 جون:
Arresting a young demonstrator in Isfahan-Iran, 17th of June
http://www.youtube.com/watch?v=bT4_S094R2k


گاز اشک آور در شیراز، 14 جون:
Guards use Tear gas against civilian in Shiraz, 14th of june
http://www.youtube.com/watch?v=s0h1H7j3Wgo&feature=related


دفاع مردم از خود درمقابل گارد ویژه، 14 جون:
People defend themselves against the Guards, 14th of June
http://www.youtube.com/watch?v=5IPvo9x_XZI


حمله گارد ویژه به مردم، 13 جون:
Guards attack civilian and demonstrators, 13th of June
http://www.youtube.com/watch?v=pEXyOPHbZyo&feature=PlayList&p=BE608B34A8DBD140&playnext=1&playnext_from=PL&index=83
http://www.youtube.com/watch?v=Osq4WTU822Y&feature=PlayList&p=CD793F105F2AC034&index=10

حمله گارد ویژه به مردم، 13 جون:
Guards attack civilian and demonstrators, 13th of June
http://www.iranianyoutube.com/watch/xob2215xfxk31d0i52r8/Police-invasion-on-people-tehran-vanak-Sq-13-June-2009


3- تیراندازی:
Fires, gun fires and shooting in Iran:
آتش سوزی در خیابان های تهران، 20 جون::
Fires in streets of Tehran, 20th of June
http://www.youtube.com/watch?v=nLmc36l6rx8


حضور هلیکوپتر ها در تمام شهر، 20 جون:
Police Helicopters flying over Tehran, 20th June
http://www.youtube.com/watch?v=sOmiKAlR8L8


آتش سوزی در خیابان های تهران، 20 جون:
Fires in streets of Tehran, 20th of June
http://www.youtube.com/watch?v=xoqWg9fOhSM


تیراندازی بسیج به مردم، 15 جون:
Basij Militia shoots people in the streets, 15th of June
http://www.youtube.com/watch?v=HjeTMM_nzjY


شروع تیراندازی، 15 جون.
Starts of the gun fires, 15th of June
http://www.youtube.com/watch?v=-h8Ig2h5bUk


فرار نیروی ضد شورش از جمعیت، 14 جون:
Guards runaway from the demonstrators, 14th June
http://www.youtube.com/watch?v=WRUTh76486I&feature=related


4- تظاهرات:
Demonstrations


تظاهرات با فریاد شعار"نترسیم، نترسیم، ما همه با هم هستیم."،21 جون:
Demonstrators shouting: “Don’t be afraid, don’t be Afraid, We are all
together” , 21st of June
http://www.youtube.com/watch?v=phWYBPReqsY


تظاهرات در خیابان ولی عصر با حضور فائزه رفسنجانی، 20 جون:
Faezeh hashemi Rafsanjani (Daughter of the Rafsanjani) joins the
demonstrators in Valiasr street, 20th of June
http://www.youtube.com/watch?v=IWsJFDeI-Ko


تظاهرات در مترو، 20 جون:
Demonstration in undergrounds, 20th of June
http://www.youtube.com/watch?v=HcV2LV59iWg


تظاهرات در سکوت، 18 جون:
Demonstration in complete silence in Iran, 18th of June
http://www.youtube.com/watch?v=bdK2z5oUtg4


تظاهرات میلیونی در تهران، 17 جون:
Millions of people on demonstration in Tehran, 17th of June
http://www.youtube.com/watch?v=CLo_6Qp1eTk
http://www.youtube.com/watch?v=mWRIxSif4SQ


تظاهرات در سکوت، 16 جون:
Demonstration in complete silence in Iran, 16th of June
http://www.youtube.com/watch?v=dfCUe44ZhsU


تظاهرات میلیونی تا میدان آزادی با حضور موسوی، 15 جون:)
Millions of demonstrators in azadi square with Mir Hossein Moussavi, 15th of june
http://www.youtube.com/watch?v=590Xl6ui-GU
http://www.youtube.com/watch?v=sUj3jpjoLcc


میدان آزادی پس از کشته شدن مردم، 15 جون:
Minutes after killing the people, Azadi Sq, 15th of June
http://www.youtube.com/watch?v=ARN_7SopvD4&feature=related


تظاهرات فردای انتخابات، 14 جون:
Demonstration the day after the election, 14th of June
http://www.youtube.com/watch?v=_uPDbHzvf2w


اینجا ایران است!
Here is Iran in a crisis ( voice of people being killed)
http://www.youtube.com/watch?v=2oM6l9PO6Yo


خاستگاه: رايانْ پيامي از سیما صاحبی (پوینده)- آلمان


٢١. فاجعه‌ی ِ انسانی‌ی ِ زاییده‌ی ِ «خشک مغزی و تعصّب» در افغانستان


http://pulitzercenter.typepad.com/untold_stories/


خاستگاه: رايانْ پيامي از فرزانه طاهری (گلشیری)- تهران


۲۲. نامه سرگشاده دانشگاهیان جهان در حمایت از تظاهرکنندگان ایرانی


شماری از دانشگاهیان جهان از دولت ایران خواسته اند کاری نکند که مردم چشم به خارج بدوزند.
۱۳۸۸/۰۴/۰۲

شمار زيادی از اساتید برجسته دانشگاه از کشورهای مختلف نظير ايالات متحده، بريتانيا، فرانسه، آلمان، کانادا، لهستان، اسلوونی و هلند با انتشار نامه‌ای سرگشاده ضمن حمايت از تظاهرکنندگان ايرانی از دولت ايران خواستند از دست زدن به هرگونه واکنشی که مردم ايران را متمايل به دخالت خارجی کند پرهيز کند.در نامه سرگشاده دانشگاهيان جهان در حمايت از تظاهرکنندگان ايرانی که از جمله در يکی از سايت‌های اينترنتی متعلق به شبکه سی‌ان‌ان (ireport.com) نيز منتشر شده خاطرنشان شده است که سال‌ها تلاش برای صدور دموکراسی به نقاط مختلف جهان با حمايت کشورهای خارجی منجر به ايجاد نوعی بدبينی در قبال آن دسته از جنبش‌های مدنی حامی اين طرز فکر شده است، اما در نهايت آن چه به عنوان اصل پابرجا می‌ماند خواسته مردم است. «تنها خود مردم هستند که می‌توانند در اين باره تصميم بگيرند.»در اين نامه سرگشاده که به امضای شمار زيادی از استادان و دانشگاهيان چندين دانشگاه معتبر اروپايی و آمريکايی رسيده است، با اشاره به اظهارات علی خامنه‌ای، رهبر ايران، که در خطبه‌های نماز جمعه ضمن تهديد تظاهرکنندگان مسئوليت هرگونه خشونتی را متوجه مخالفان خود دانسته بود آمده است «استدلال خامنه‌ای برای کسانی که به بررسی جنبش‌های جمعی می‌پردازند بسيار آشناست».در بخش ديگری از نامه دانشگاهيان جهان در حمايت از جنبش مردمی ايران به اين سخنان خامنه‌ای استناد شده که گفته است کوتاه آمدن در مقابل خواسته‌های مردم و فشارهای «غيرقانونی» به شکل‌گيری نوعی «ديکتاتوری» می‌انجامد.امضاکنندگان نامه مزبور با رد اين سخنان تاکيد کرده‌اند، اين اظهارات مشابه همان منطقی است که دستگاه‌های حاکم در مواجهه با حرکت‌های مردمی در عصر جديد در نقاط مختلف جهان از سال ۱۷۸۹ در فرانسه تا سال ۱۹۷۹ در خود ايران به کار می‌بردند.در نامه دانشگاهيان جهان در حمايت از تظاهرکنندگان ايرانی همچنين تاکيد شده است، حرکت‌های جمعی صرفاً ريشه در خواست مردم دارد. در ادامه اين نامه به نقل از منشور کنگره ملی آفريقا که با رژيم نژادپرست آفريقای جنوبی مبارزه می‌کرد آمده است که هيچ دولتی نمی‌تواند ادعای اقتدار کند، مگر اين که به خواست همه مردم متکی باشد.بيش از پنجاه تن از استادان دانشگاه‌های معتبر جهان از جمله دانشگاه‌های کاليفرنيا، لندن، برکلی، پرينستون، کالج بين‌المللی فلسفه در پاريس، دانشگاه کراکف لهستان، دانشگاه دن‌ور، دانشگاه نيويورک، دانشگاه آزاد برلين و دانشگاه جرج واشینگتن در نامه سرگشاده خود خاطرنشان کرده‌اند که اين حق مردم ايران است که در مورد سرنوشت سياسی خود تصميم بگيرند.در اين نامه با اشاره به اين که ناظران خارجی تحت تاثير شجاعت تظاهرکنندگان ايرانی قرار گرفته‌اند، بر حق قانونی مردم ايران برای برخوردار شدن از حق تجمع و بيان نظرات و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکيد شده است.در میان امضاکنندگان نام شخصیت‌های معروفی مانند نوآم چومسکی، زبان‌شناس آمریکایی، جورجو آگامبن فیلسوف، و اسلاووی ژیژک، فیلسوف و متفکر اسلوونی، دیده می‌شود


خاستگاه: رايانْ پيامي از دکتر کاظم ابهری- استرالیا


۲۳. درخواست نویسندگان تبعیدیِ ایران از نویسندگان جهان: سرکوب مردم ایران را متوقف کنید!


http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=4232


٢٤. «چشم‌هایش»: با یاد ِ "ندا آقا سلطان"
سوگ نوشته‌ی ِ ياغش کاظمی را در این جا بخوانید ↓
http://www.asha.blogsky.com/


خاستگاه: رايانْ پيامي از یاغش کاظمی - رامسر


۲۵. هم‌دردی‌ی ِ نخست وزیر استرالیا با مردم ایران


کوین راد، نخست وزیر ِ دولت ِ فدرال استرالیا، دیروز در مجلس نمایندگان این کشور با مردم آزادی‌خواه ایران، همدردی کرد و خواستار پایانبخشیدن ِ فوری به کشتار و سرکوب ِ مردم ِ بی دفاع شد.


خاستگاه: شبکه‌ی ِ تلویزیونی‌ی ِ س. ب. س. استرالیا

This page is powered by Blogger. Isn't yours?