Friday, October 30, 2009

 

"جشن ِ آبانگان" (دهم آبان / آبان روز از آبان ماه) بر همه‌ي ِ ايرانيان فرخنده‌باد!يادداشت ويراستار

یکشنبه دهم آبان ماه ۱۳۸۸
(یکم نوامبر ۲۰۰۹)«اهورَه مزدا به سپیتمان زرتشت گفت:

ای سپیتمان زرتشت!

اَرِدوی سورَ اَناهیتا را -- که در همه جا [دامان] گسترده، درمان بخش، دیوستیز و اهورایی کیش است -- به خواست ِ من بستای!

اوست که در جهان ِ اَستومَند، برازنده ی ِ ستایش و سزاوار ِ نیایش است.

اوست اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را افزونی بخشد.

[اوست] اَشَوَنی که فزاینده ی گیتی است.

اوست که تخمه ی همه ی مردان را پاک کند و زهدان ِ همه ی زنان را برای زایش، از [آلایش] بپالاید.
اوست که زایمان ِ همه ی ِ زنان را آسانی بخشد و زنان ِ باردار را به هنگامی که بایسته است، شیر در پستان آورد.»

(اوستا، کهن ترین متن ها و سرودهای ایرانی، گزارش و پژوهش ِ جلیل دوستخواه، انتشارات مروارید، چاپ دوازدهم، تهران - ۱۳۸۸ ج۱، صص ۲۹۷- ۲۹۸، آبان یشت، بندهای ۱ و ۲)


دهم آبان (آبان روز از آبان ماه) در گاه شمار ِ باستانی ی ایرانیان، آبانگان نامیده شده و جشن بزرگی است برای نیایش و ستایش ایزدبانو اردوی سورَ اَناهیتا (رود ِ نیرومند ِ بی آلایش)، که در آموزه ی جهان بانی ی آنان و پاس داشت ِ زیست بوم ِ مردمان، نماد ِ همه ی آبهای روی زمین و پاکی و پالودگی است.


گل ِ نیلوفر ِ آبی، ویژه ی این ایزدبانوست:و سنگ نگاره ی این گل را برای ِ بزرگداشت ِ او به فراوانی در کاخ های تخت جمشید و شوش آورده اند:


Wednesday, October 28, 2009

 

هفته‌نامه‌ی ِ ایران‌شناخت (نوشتاری- دیداری- شنیداری)، سال پنجم- شماره‌ی ِ ۲۰، فراگیر ِ ۱۸ درآمديادداشت ويراستار


جمعه هشتم آبان ماه ۱۳۸۸
(سی ام اکتبر ۲۰۰۹)


گفتاوَرد از داده‌هاي اين تارنما بي هيچ‌گونه ديگرگون‌گرداني‌ي متن و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.You can use any part of this site's content without any change in the text, as long as it is referenced to the site. No need for permission to use the site as a link.


Copyright-Iranshenakht © 2005-2009


All Rights Reserved۱. زبان ِ مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان (فارسی/ فارسی‌ی ِ دری/ فارسی‌ی ِ تاجیکی) سخن ِ باپشتوانه، روشنگر و شیوای ِ «استاد واصف باختری» در باره‌ی ِ یگانگی‌ی ِ زبان مردم ِ سه کشور ِ جدانمای ِ در تاریخ، زبان، ادب و فرهنگ، یگانه«سه نگردد بَریشَم ار او را/ پَرنیان خوانی و حَریر و پَرَند.»
(هاتف اصفهانی)
در این جا ببینید و بشنوید. ↓
http://www.youtube.com/watch?v=emdpUy2nmEI&feature=related


در همین زمینه، در این جا، ببینید و بشنوید. ↓
http://www.youtube.com/watch?v=zhsBMadzJG4


خاستگاه: رایان‌پیامی از سعید اوحدی- سوئد


۲. «خلیج ِ فارس»: پاسخی تاریخی، مستند و دندان‌شکن به ایران‌ستیزانی که تاب ِ شنیدن یا دیدن ِ این نام ِ نامی را ندارند!در این جا، ببینید و بشنوید ↓
http://www.neekou.com/view_video.php?viewkey=e5646ef5a30154e9f6de&page=1&v


خاستگاه ِ :رايانْ پيامي از دکتر سیروس رزّاقی‌پور- سیدنی، استرالیا


۳. نمایی دیدنی از ساختمان ِ پناهگاه و آسایشگاهی برای ایرانیان ِ بیابان‌نَوَرد


کاروان سرای «مرنجاب» در ناحیه‌ی ِ کویری‌ی ِ شمال ِ خاوری‌ی ِ کاشان

(آسمان ِ صاف و پُرستاره ی ِ کویر را در زمینه ی ِ تصویر، می توان دید.)خاستگاه: رايانْ پيامي از محمّد سلطان‌الکُتّابی- اصفهان


۴. آگاهی‌نامه‌ی ِ نشر ِ دفتر ِ تازه‌ی ِ «پژوهش‌های ایرانی» و مژده‌ی ِ فرارَوَند ِ نشر ِ دفتر ِ پسین در ماه دسامبر

International Society For Iranian Studies

ISISاستاد دکتر هما کاتوزیان
در رایان‌پیامی از دانشگاه آکسفورد (انگلستان) نوشته‌اند:This is just to inform you that Iranian Studies, Volume 42: 4- September 2009, has already been published and the December issue is in the process of publication. Homa Katouzian


ARTICLES


Iranian Cinema in the Twentieth Century: A Sensory History Negar MottahedehPages 529 – 548Abstract Full Text PDF Full Text HTML Request Permissions

Related Articles
This essay addresses itself to the century long history of cinema in Iran , focusing on the history of the senses as they combine with and are extended by film technologies. It argues that Khomeini's aim was to produce a transformed and Shi'ite Iran by purifying the sensorial national body by means of film technologies.
buy now


Reform Transplanted: Parsi Agents of Change amongst Zoroastrians in Nineteenth-Century Iran Monica Ringer Pages 549 – 560Abstract Full Text PDF Full Text HTML Request Permissions Related Articles

In the mid-nineteenth century, Parsis reestablished ties with Zoroastrians in Iran that had languished due to decades-long internal unrest in Iran . In 1854 reformists in India established the Society for the Amelioration of Conditions in Iran and sent a representative to Iran —Maneckji Hataria. Hataria was charged with eliminating the onerous non-Muslim tax owed by the Zoroastrians (the jaziyeh). Hataria also organized the Iranian Zoroastrian community, and funded a variety of community projects. He also brought Parsi reformist ideas to Iran , and attempted to reshape Iranian religious practice and belief along Parsi lines. This article explores the effects of Parsi reformist ideas on Iran , and Hataria's own writings concerning Zoroastrianism and its relationship to Iranian national identity.
buy now


Iranian Zoroastrians in Canada: Balancing Religious and Cultural Identities Richard Foltz Pages 561 – 577Abstract Full Text PDF Full Text HTML Request Permissions Related Articles
Canada, now the number-one destination for Iranian migrants, is home to one of the world's most dynamic Zoroastrian communities, in which Iranians are increasingly represented and are playing ever more visible roles in maintaining and transforming the tradition. While exile has in some ways reunited Iranian and Parsi (South Asian) Zoroastrians after more than 1,000 years of separation, cultural and in some cases religious differences mean that they continue largely to live in separate spheres even while sharing their places of worship. Iranian Zoroastrians in Canada participate in some social settings as Iranians, in others as Zoroastrians, and in still others as Canadians, but to a large extent they remain a community unto themselves separate from these other three. Even so, their generally progressive interpretations of Zoroastrianism are having an influence on Parsi communities worldwide as well as on Zoroastrians in Iran , and being often recognized as “original Iranians” they are playing important roles in promoting awareness of Iranian culture within the broader community.
buy now


The Study of Ancient Iran in the Twentieth Century Touraj Daryaee Pages 579 – 589Abstract Full Text PDF Full Text HTML Request Permissions Related Articles

The following article discusses the development of ancient Iranian studies, namely the important philological, archaeological, religious, and historical discoveries in the twentieth century and how they have changed our views of ancient Iran and its impact on modern Iranian identity. The essay also previews the use and abuse of ancient Iranian studies by the state and their focus on the newly discovered Achaemenid Empire at the cost of Arsacid and Sasanian dynasties.
buy now


Displaced Masculinity: Gender and Ethnicity among Iranian men in Sweden Shahram Khosravi Pages 591 – 609Abstract Full Text PDF Full Text HTML Request Permissions Related Articles

Masculinity, like other kinds of social identity, is an ongoing construction in a dialogue between one's self-image and others' perceptions of one. The interplay between ethnicity and masculinity is a main theme in this article. Due to geographical displacement, the Iranian man's masculine identity has been challenged and renegotiated on the one hand by Iranian women's struggle for emancipation and on the other hand by the Swedish mediawork. Iranian men are displaced from the position of having a powerful gaze, which fixed and controlled women into a position of being an object of the gaze of others. The dominant gaze in Sweden makes them (in)visible in the same way their gaze makes women (in)visible in Iran .
buy now


Iranian Studies at the University of Toronto Rivanne Sandler Pages 611 – 620Abstract Full Text PDF Full Text HTML Request Permissions Related Articles

The International Society for Iranian Studies (ISIS) fortieth anniversary celebration at the University of Toronto provided an opportunity to research and record the development of Iranian studies at the university. Iranian studies emerged in 1961 as a major sub-field of the newly established Department of Islamic Studies (now the Department of Near and Middle Eastern Civilizations (NMC)). Presently, the university has a diverse and yet cohesive cadre of academic talent and offers a breadth of courses, which makes it unique in Canada . The language-based discipline of an earlier generation of scholars has become the present multi-faceted program of today, addressing a wide variety of academic and community interests. The University of Toronto academic tradition, the scholarship of early faculty, and the immigration of Iranians have contributed to shaping Iranian studies in Toronto .
buy now


The Eighth Majles Elections in the Islamic Republic of Iran: A Division in Conservative Ranks and the Politics of Moderation Kaveh-Cyrus Sanandaji Pages 621 – 648

Abstract Full Text PDF Full Text HTML Request Permissions Related Articles
۵. نشر ِ هشت قطعه تمبر ِ یادبود ِ جنبش ِ دادخواهی و حق‌جویی‌ی ِ ایرانیان و جان‌باختگان ِ آن از سوی ِ «پُست ِ هلند»

خاستگاه: رایانپیامی از شیرین طبیب‌زاده- سن خوزه (کالیفرنیای شمالی)


۶. گزارشی از زندگی و کارهای ِ شگفت ِ «سیلوستر دو ساسی»
Baron Silvestre de Sacy

خاورشناس ِ فرانسوی‌ی ِ چیره‌دست در زبان و ادب ِ فارسی و عربی


در این جا ↓

http://shahrbaraz.blogspot.com/2009/10/blog-post_23.html


خاستگاه: رایان‌پیامی از شهربراز


۷. از «عار ف» تا امروز: صد سال گریه و آه و اندوه و ناکامی!


گیسو شاکری: سه سوگ آواز برای ِ جان‌باختگان در راه ِ آزادی
در این سه جا ↓
http://www.youtube.com/watch?v=_YyVt267h1I http://www.youtube.com/watch?v=kASYmW1thcw
http://www.youtube.com/watch?v=F6oRf59ZrBE


برای خواندن زندگی‌نامه‌ی ِ گیسو شاکری و شنیدن ِ آوازهای بیشتری از او ↓
http://www.gissooshakeri.blogfa.com/
http://www.gissoo.com/


خاستگاه: رایان‌پیامی از گیسو شاکری - سوئد


۸. ره‌یافتی دیگر به جهان ِ اندیشه و هنر ِ «خیّام»


در پیوندنشانی‌ی ِ زیر (پس از بارگذاری و بایگانی‌ی ِ پرونده و گشودن ِ آن)، بخوانید و بشنوید. ↓
Khayyam-Dami.pps


خاستگاه: رایان پیامی از دکتر سیروس رزّاقی‌پور- سیدنی (استرالیا)


۹. نگرشی دیگر به چیستی‌ی ِ «فرهنگ»


پژوهش دکتر چنگیز پهلوان در این زمینه ↓
http://rouznamak.blogfa.com/post-598.aspx


خاستگاه: رایان پیامی از مسعود لقمان - تهران


۱۰. «زده شعله در چمن، در شب ِ وطن، خون ِ ارغوان‌ها...»: ترانه - سرودی یادمانی از سی سال پیش با آوای ِ خواننده‌ی ِ ناشناخته‌ی ِ اصلی


در پیوندنشانی‌ی ِ زیر (پس از بارگذاری و بایگانی‌ی ِ پرونده و گشودن ِ آن)، بشنوید. ↓
http://www.4shared.com/file/143998923/3d79b3d5/Zade_SHole_Dar_CHaman.html

خاستگاه: رایان‌پیامی از حامد موسوی


۱۱. «ما بدون ِ گذرنامه هم ایرانی هستیم.»: نامه‌ی ِ دردمندانه‌ی ِ سه تن از سینماگران ِ نامدار ِ میهن‌مان به ملّت ِ ایران


ما ایرانی هستیم.
<
br>
هر یک از ما تنها یک پاسپورت داریم. پاسپورت ایرانی که آرم جمهوری
اسلامی بر آن حک شده است. پاسپورت‌مان را در فرودگاه از ما گرفتند.
ما سینماگریم.
در این سی سال سینماگر شده‌ایم و به واسطه‌ی فیلم‌های‌مان در مجامع
جهانی نماینده‌ی فرهنگ و هویّت ایرانی خویش بوده‌ایم. هیچ دولتی این هویّت
را به ما نبخشیده است که بتواند آن را از ما پس بگیرد.
ما همواره به فرهنگ کشورمان بالیده‌ایم و آن را در معرض تماشای مردم
جهان قرار داده‌ایم. ولی اکنون حق عبور از مرزها را از ما گرفته‌اند؛
گلایه‌ای نداریم. حتی نمی‌دانیم به چه اتهامی؛ باز هم گله‌ای نداریم. اما
ما می‌خواهیم همچنان سینماگر مستقل ایرانی باقی بمانیم.
در تمام طول فعالیت فرهنگی‌مان می‌توانستیم پاسپورت دیگری داشته
باشیم؛ اما خواست و اراده‌ی ما بر ایرانی بودن و ایرانی ماندن بوده است.
دولت این توان را دارد که مانع خروج ما از مرزهای کشورمان بشود؛ امّا
یادآوری می‌کنیم که هویّت ما در گرو پاسپورت‌های‌مان نیست.


حتی بدون پاسپورت، ما ایرانی هستیم!


فاطمه معتمدآریا، جعفر پناهی، مجتبی میرتهماسب


اول آبان ماه ۱۳۸۸


خاستگاه: رایان‌پیامی‌ از دکتر ناصر پاکدامن- پاریس


۱۲. همایش ِ جهانی‌ی ِ «قفقاز در بستر ِ تاریخ» در "دانشگاه ِ تبریز"


گزارش ِ این همایش ِ مهمّ ِ تاریخی- فرهنگی را در این جا بخوانید. ↓
http://www.arannews.ir/ContentDetail/?ID=14621&Type=301&lang=fa


خاستگاه: رایان‌پیامی‌ از محسن قاسمی شاد - ایران


۱۳. پژوهشی در باره‌ی ِ موزیک ایرانیان در روزگار ِ هخامنشیان


در این جا بخوانید. ↓
http://www.nimaporkar.blogfa.com/


خاستگاه: رایان‌پیامی‌ از نیما پُرکار


۱۴ .«وصف ِ عیش = نصف ِ عیش!»: دو برنامه‌ی ِنمایش ِ فیلم‌های برگزیده‌ای از سینمای ِ ایران و بزرگداشت ِ چند تن از سینماگران ِ نامدار ایرانی در انجمن ِ فیلم ایران- کالیفرنیاSunday November 8, 2009, at 6:30 PM
A TRIBUTE TO: PARVIZ NAZERIAN and PETER PALIAN
Special Guests:
Reza Badiyi:
Iranian Acclaimed Filmmaker Parviz Nazerian:Journalist/Critic/Filmmaker and Playwright and Peter Palian:Producer, filmmaker and Cinematographer


An Esfahani in NEW YORK
With Nosratolah Vahdat and Arham Sadr
Directed by Parviz Nazerian
Producer and Cinematographer: Peter Palian


An Isfahani in New York is the story of a young man (Vahdat) who, at the request of his father (Arham Sadr) travels to New York searching for his brother to find out whether he is seriously attending school. New York is a very strange place for the young Isfahani. During and after his journey he encounters very funny and strange individuals and scenarios. 80% of the film was shot in New York and the other 20% was shot in Isfahani using real locations. This humorous yet touching film became a great hit during the 1970’s. Even to this day it is still shown as a memorable film. The film’s cinematographer, Petros Palian, was awarded the first Persian film award in Cinematography (Sepas). The film was praised by critics such as Zane Rooz magazine and The Tehran Journal.+
Naazeriyan,Parviz
Parviz Nazerian
:Journalist/Critic/Filmmaker and PlaywrightEducation :Persian Literature and Philosophy (Tehran University) Film Making (Syracuse University, Tehran Branch)Modern Arts (Padova University, Italy)Experience:Magazine Editor (Film and Life)Film Making:“An Esfahani in New York”Documentary FilmsPlays: “Life of Forough Farrokhzad” (producer)“Life of Tahirih (writer and director)Articles on more than 100 world intellectuals.News editor and commentator for radio and TVMarried to Farrzaneh with two kids. Sophie (UCLA History)And Justin ( Moorpark College )
Peter Palian:Producer, Filmmaker and Cinematographer
+
Sunday December 6, 2009, at 6:30 PM


Forough, Moon, Sun & Flower Game

Special Guests:
Homa Sarshar: Author and Journalist
Mandana Zandian: Poet and Literary Critic


MOON, SUN & FLOWER GAME


A FILM BY:CLAUS STRIGEL
With English Subtitles
With HOSSEIN MANSOURI, FOROUGH FAROKHZAD,EBRAHIM GOLESTAN, FARZANEH MILLANI
A true fairy tale:
In 1962 the young poet Forugh Farrokhzad visited the lepers at the end of the earth to make a film about their world. Her film, “The House Is Black” , was to become world famous, and by and by, changed a small world too: the world of a small boy who had the good fortune to meet her. Overnight, the boy is spirited away from the leprosy colony into the midst of pre-revolutionary Tehranian Bohemia .
A documentary fairy-tale that begins in a north Iranian Leprosy colony and winds its way to Munich’s Westend: there the Iranian poet in exile, Hossein Mansouri, goes in search of the boy and discovers a real oriental fable about his own roots and the magical power of words.خاستگاه ِ :رايانْ پيامي از انجمن فیلم ایرانیان - کالیفرنیا


۱۵. مرگ به جُرم ِ سرزنش (!): نگرشی کوتاه به نقش‌وَرزی و پایان ِ کار ِ زنی (آزاده/ فتنه) در دو روایت ِ «فردوسی» و «نظامی»


نوشتار ِ نوشین شاهرخی در این زمینه را در این جا بخوانید. ↓
http://www.shahrzadnews.org/index.php?page=2&articleId=1948


خاستگاه: رایان پیامی از نوشین شاهرخی- هانوفر (آلمان)


۱۶. طرحی تازه برای پژوهش در ناشناخته‌های ِ «تخت ِ جمشید»: همکاری‌ی ِ «تابین هارتنل» (از دانشگاه سیدنی در هماهنگی با دانشگاه شیکاکو) و«علی اسدی» (از دانشگاه تربیت مُدَرّس- تهران


در این جا بخوانید. ↓The Future of Archaeological Research at Persepolis
A Proposal from Tobin Hartnell


Since 2005, Tobin Hartnell (University of Sydney, University of Chicago) and Ali Asadi (Modarres University of Tehran) have conducted archaeological survey to assess past models of settlement and economy in the Persepolis Plain. The goal of recent archaeological survey has been to study several critical regions in the Persepolis Plain that can help contextualize the achievements of the Achaemenid Kings (ca. 550-330 BC).
So far the project has studied three regions near to Persepolis that were considered important for past societies. The first place studied was the Abarj Valley to the north of Persepolis, the site of an important trade route in Islamic times. In the summertime, this route was the most direct between Shiraz and Esfahan and the survey work has documented a sample of the fortifications, towns and villages that served this route in later periods. The second place chosen for research was the Korbal District in the south of the Persepolis Plain. Historically, this region functioned as the most densely settled, irrigated landscape in the basin. The Sasanian kings (AD 224-642) and Islamic dynasties constructed a large irrigation network here with six barrages on the Kur River that reputedly supported over 400 towns and villages. The Achaemenid occupation seems to be relatively modest in comparison.


The most important survey region for understanding Persepolis was the third region, the Pulvar River Valley that served as the main road between Persepolis and Pasargad. For many years, there have been lingering questions about where the Achaemenid residents lived not just in Iran but also in many places around the Achaemenid Empire. Our survey used a significantly different methodology by focusing on evidence from different ecological zones. As a result, the archaeological survey in the Pulvar River Valley has the potential to improve our understanding about how people lived in Fars Province during Achaemenid times and the organization of Persepolis itself.


In the Pulvar River Valley the team documented 51 new sites and features, more than the number found in all eleven past surveys of the region put together. If two seasons of archaeological survey in the Pulvar River Valley are combined, there were 30 definite Achaemenid and Post-Achaemenid habitation sites and 19 possible Achaemenid or Post-Achaemenid sites. Furthermore, 28 sites had good evidence of Achaemenid-style architecture. 13 sites had good evidence of storage jars, implying long-term occupation of these villages and towns. Seven sites had definite evidence of Post-Achaemenid cemeteries that were consistently found on the higher slopes of the mountains, above the settlements.


These survey results allow for a more detailed reconstruction of Achaemenid settlement and economy. The dense occupation of the valley and the character of the sites themselves lead to a conclusion of long-term permanent settlement of the region and the exploitation of the local lands for farming. The walls of houses and communal buildings were well built, suggesting a permanent use by local residents. The common presence of storage jars suggests the provision of food resources for long-term exploitation. The Persepolis Fortification Tablets themselves imply that workers were located at a village or town year round or at least in all seasons. Finally, the location of sites near to localized water run-off suggests the likelihood of gardens along the lower foothills. Overall, this situation suggests a sophisticated agricultural economy where pastoral nomadism was not the dominant form of economic exploitation.


For future research, these results imply that there is still a lot to learn about Persepolis and the Achaemenid period in Iran. So far, there is only one good sample of Achaemenid towns in a restricted valley between Persepolis and Pasargadae. However, the Persepolis Plain is one of the most important highland plains in Fars Province. If this archaeological model is to be verified, it will be need to be further tested in this region and other parts of Iran. Our future program of research aims to investigate the Achaemenid settlement in critical regions of the Persepolis Plain. The priorities are to investigate settlement structure, the possibility of detecting ancient trade routes, the importance and location of urban settlements. The next season of archaeological survey will involve at least 60 days of field walking to investigate the different regions of the Persepolis Plain systematically.


The benefits of this season are considered to be creating a regional model of Achaemenid settlement and in laying the foundation of future research in the region. The creation of a regional model of Achaemenid settlement is a task that has never been completed inside Iran. If the proposed research is carried out, there will be a strong record of ritual features such as ancient cemeteries and a large pool of archaeological sites from which to verify our results from the Pulvar River Valley or to create new models that can explain how people lived in Achaemenid times. The season will lay the groundwork for future scientific research including magnetometry survey to document how individual towns and villages were organized, excavations to improve regional chronologies and document how individual Achaemenid households functioned and what economic activities were undertaken in these villages.


Important Statistics


$50 supports one day of survey including car, food, and lodging
60 days will document effectively a 250-300 km transect of critical regions that served Persepolis
Airfares and Equipment will add roughly $2000, making the budget for a fully funded expedition roughly $5,000.


Background to the Project Co-Directors


Tobin Hartnell and Ali Asadi have run a joint archaeological survey project in Persepolis since 2005.
Tobin Hartnell is a graduate of the University of Sydney and University of Chicago and he is finishing his Ph. D for the University of Chicago in 2010. His specialty is the ancient economy of Iran.
Ali Asadi is currently working on his PhD for Modarres University of Tehran. His specialty is the post-Achaemenid and Sasanian society in Iran.
The most important survey region for understanding Persepolis was the third region, the Pulvar River Valley that served as the main road between Persepolis and Pasargad. For many years, there have been lingering questions about where the Achaemenid residents lived not just in Iran but also in many places around the Achaemenid Empire. Our survey used a significantly different methodology by focusing on evidence from different ecological zones. As a result, the archaeological survey in the Pulvar River Valley has the potential to improve our understanding about how people lived in Fars Province during Achaemenid times and the organization of Persepolis itself.


In the Pulvar River Valley the team documented 51 new sites and features, more than the number found in all eleven past surveys of the region put together. If two seasons of archaeological survey in the Pulvar River Valley are combined, there were 30 definite Achaemenid and Post-Achaemenid habitation sites and 19 possible Achaemenid or Post-Achaemenid sites. Furthermore, 28 sites had good evidence of Achaemenid-style architecture. 13 sites had good evidence of storage jars, implying long-term occupation of these villages and towns. Seven sites had definite evidence of Post-Achaemenid cemeteries that were consistently found on the higher slopes of the mountains, above the settlements.


These survey results allow for a more detailed reconstruction of Achaemenid settlement and economy. The dense occupation of the valley and the character of the sites themselves lead to a conclusion of long-term permanent settlement of the region and the exploitation of the local lands for farming. The walls of houses and communal buildings were well built, suggesting a permanent use by local residents. The common presence of storage jars suggests the provision of food resources for long-term exploitation. The Persepolis Fortification Tablets themselves imply that workers were located at a village or town year round or at least in all seasons. Finally, the location of sites near to localized water run-off suggests the likelihood of gardens along the lower foothills. Overall, this situation suggests a sophisticated agricultural economy where pastoral nomadism was not the dominant form of economic exploitation.

For future research, these results imply that there is still a lot to learn about Persepolis and the Achaemenid period in Iran. So far, there is only one good sample of Achaemenid towns in a restricted valley between Persepolis and Pasargadae. However, the Persepolis Plain is one of the most important highland plains in Fars Province. If this archaeological model is to be verified, it will be need to be further tested in this region and other parts of Iran. Our future program of research aims to investigate the Achaemenid settlement in critical regions of the Persepolis Plain. The priorities are to investigate settlement structure, the possibility of detecting ancient trade routes, the importance and location of urban settlements. The next season of archaeological survey will involve at least 60 days of field walking to investigate the different regions of the Persepolis Plain systematically.


The benefits of this season are considered to be creating a regional model of Achaemenid settlement and in laying the foundation of future research in the region. The creation of a regional model of Achaemenid settlement is a task that has never been completed inside Iran. If the proposed research is carried out, there will be a strong record of ritual features such as ancient cemeteries and a large pool of archaeological sites from which to verify our results from the Pulvar River Valley or to create new models that can explain how people lived in Achaemenid times. The season will lay the groundwork for future scientific research including magnetometry survey to document how individual towns and villages were organized, excavations to improve regional chronologies and document how individual Achaemenid households functioned and what economic activities were undertaken in these villages.


Important Statistics

$50 supports one day of survey including car, food, and lodging
60 days will document effectively a 250-300 km transect of critical regions that served Persepolis
Airfares and Equipment will add roughly $2000, making the budget for a fully funded expedition roughly $5,000.


Tobin Hartnell and Ali Asadi have run a joint archaeological survey project in Persepolis since 2005.
Tobin Hartnell is a graduate of the University of Sydney and University of Chicago and he is finishing his Ph. D for the University of Chicago in 2010. His specialty is the ancient economy of Iran.
Ali Asadi is currently working on his PhD for Modarres University of Tehran. His specialty is the post-Achaemenid and Sasanian society in Iran.خاستگاه: رایان‌پیامی از دکتر سیروس رزّاقی‌پور- سیدنی (استرالیا)


۱۷. رویکردی به هنرآفرینی‌ی ِشگفت ِ بانوی ِ جوانی از اوکراین (سرزمین ِ همسایه‌ی ِ نه چندان دور ِ میهن‌مان)


نمایش ِ خیره‌کننده‌ی ِ پویش ِ هنری‌ی ِ ک. سیمونووا هنرمند ِ ۲۴ ساله‌ی ِ اوکراینی از نگارگری و پویانمایی بر ماسه در فرارَوَند ِ آفرینش ِ اثرهایش


Kseniya Simonova’s Sand Drawing & AnimationUkraine's version of "America's Got Talent" winner sand painting her interpretation of Germany's occupation of Ukraine in WWII


Simonova, Ksenia- 2nd WW.چند اثر دیگر از این هنرمند توانا و چیره‌دست را در این جا ببینید. ↓
http://www.fark.com/cgi/vidplayer.pl?IDLink=4575494


خاستگاه: رایان‌پیامی از سرژ آراکلی - سیدنی (استرالیا)


افزوده‌ی ویراستار:برای آشنایی‌ی ِ بیشتر با این هنرمند ↓
http://www.google.com/search?q=Kseniya+Simonova+&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7


۱۸. مجموعه‌ای پژوهشی در باره‌ی ِ سویه‌های ِ گوناگون ِ تاریخ ِ سی‌ساله‌ی ِ اخیر ِ ایرانRadical History


The Iranian Revolution Turns Thirty


Volume 2009, Number 105, Fall 2009


[Index by Author] Special Issue Editors: Behrooz Ghamari-Tabrizi, Mansour Bonakdarian, Nasrin Rahimieh, Ahmad Sadri, Ervand Abrahamian

در این جا بخوانید. ↓
http://rhr.dukejournals.org/content/vol2009/issue105/FEATURES
Ohsj’hi:P vhdhk \dhld hc ksvdk vodldFi )ntjv hk[lk [ihkd f \C,iaihd hdvhk akhojd


CURATED SPACES


REFLECTIONS
(RE)VIEWS


International Society for Iranian Studies/ISIS
خاستگاه: رایان پیامی از نسرین رحیمیّه (دفتر ِ انجمن ِ جهانی ی پژوهشهای ایران شناختی)


Friday, October 23, 2009

 

یادی دیگر از «محمّد حقوقی»: پیوستی بر هفته‌نامه‌ی ِ ایران‌شناخت، سال پنجم- شماره‌ی ِ نوزده


يادداشت دوم ويراستار

جمعه یکم آبان ماه
۱۳۸۸ (بیست و سوم اکتبر ۲۰۰۹)

در درآمد ِ ۲۴ هفته‌نامه‌ی ِ امروز، از شماره‌های دوگانه‌ی ِ ۲۴۴- ۲۴۵ ماهنامه‌ی ِ جهان ِ کتاب سخن‌گفتم و برداشت ِ کوتاه خود از کتاب حدیث نفس، نوشته‌ی دکتر حسن کامشاد را – که در این ماهنامه درج‌گردیده‌است – بازنشردادم. افزون بر آن، در این شماره‌های دوگانه‌ی ِ ماهنامه‌ی ِ یادکرده، سخنی از من به یادبود ِ دوست زنده‌یادم محمّد حقوقی آمده‌است که اشاره‌ای به بنیادگذاری‌ی ِ نشریّه‌ی ِ جُنگ ِ اصفهان با همکاری‌ی ِ او را نیز دربرمی- ‌گیرد و من، تصویری از آن را در این پیوست، می‌آورم.
می‌افزایم: چهار تنی که در تصویر داخل ِ ص ۶۴ جهان ِ کتاب دیده‌می‌شوند، از پایه‌گذاران ِ جُنگ و از چپ به راست، به ترتیب عبارتند از: زنده‌یادان هوشنگ گلشیری و محمّد خقوقی و نیز نگارنده‌ی این یادداشت و فریدون مختاریان.


یادآورمی شوم که به زودی، شناخت نامه ی ِ رساتری از جُنگ و کارنامه ی ِ آن و بنیادگذاران و همکارانش، در این تارنما نشرخواهدیافت.Thursday, October 22, 2009

 

هفته‌نامه‌ی ِ ایران‌شناخت (نوشتاری- دیداری- شنیداری)، سال پنجم- شماره‌ی ِ ۱۹، فراگیر ِ ۲۴ درآمد


يادداشت ويراستار


جمعه یکم آبان ماه ۱۳۸۸
(بیست و سوم اکتبر ۲۰۰۹)


گفتاوَرد از داده‌هاي اين تارنما بي هيچ‌گونه ديگرگون‌گرداني‌ي متن و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.
You can use any part of this site's content without any change in the text, as long as it is referenced to the site. No need for permission to use the site as a link.


Copyright-Iranshenakht © 2005- 2009


All Rights Reserved
۱. زندگی‌نامه‌ی ِ «صادق هدایت» بر خطّ ِ زمان: کاری ابتکاری از "رامن"
در این جا ↓
http://rouznamak.blogfa.com/post-593.aspx


۲. نگاهی به کتاب ِ پرواز با ترانه، اثر ِ «چنگیز پهلوان»


با «باخمن»، شاعر ِ شبِ دراز و تاریکِ تاریخ


Ingeborg Bachmann

"فرزند ترسِ بزرگِ جهانم،
که در میانه‌ی صلح و شادی چرخ می‌زند
مانند ضربه‌های ناقوس در گذارِ روز
و بسانِ داس در کشتزاری سرسبز"

اینگه بُرگ باخمن
در این جا ↓
http://rouznamak.blogfa.com/post-589.aspx


خاستگاه ِ درآمدهای ۱ و ۲: رايانْ پيام هایي از مسعود لقمان - ایران


۳. مروری بر تاریخچه ی نماد و نمادپردازی


پژوهش ِ بهار محتاریان را در این جا بخوانید ↓
http://anthropology.ir/node/3170


خاستگاه: رايانْ پيامي از فرشید ابراهیمی- ایران


۴. نبودنت را ...
مؤدّب میرعلایی: به یاد ِ احمد میرعلایی


خاستگاه: تارنمای ِ اخبار ِ روز ↓
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=24312


۵. «ترس»: هراس‌سرودی با آواز ِ خواننده‌ی ِ تازه‌نفس "فرید صلواتی"


«کدامین چشمه سمّی شد، که آب از آب می ترسد؟...»


خاستگاه: تارنمای ِ موسیقی‌ی ِ ما (به رهنمونی‌ی ِ رایان‌پیامی از ه. سامانی)↓
http://our-music.blogfa.com/post-149.aspx


۶. بایستگی‌ی ِ خودشناسی و خودسازی برای ِ ما ایرانیان: ره‌نمود ِ آگاهانه و آینده‌نگرانه‌ی ِ یک دولت‌مرد ِ فرهیخته‌ی ِ معاصر- سخنی همچنان روزآمد و بیانگر ِ حال ِ ما از نود سال ِ پیش از این


عَدَم ِ صِرف ، بدتر از وجود ِ ناقص


‫ « دول حالیّه ... خیلی سعی دارند که دنیا را در قالب قدیم خود نگاه بدارند؛ امّا موفق نخواهند شد... و چندی نمی گذرد که بکلی ورق ها برمی‌گردد. حال در این میانه، ما چه باید بکنیم. ‫افسوس که این فقره از همه مشکل ترست.
‫ به عقیده‌ی ِ بنده، ما هیچ کار نباید بکنیم، جز این که خودمان را درست‌بکنیم. عجالتاً ما در کار نیستیم. ما نیستیم. ما وجود نداریم... یعنی عدم هستیم که بد تر از وجود ناقص است ...
‫ ایرانی ها که نمی خواهند داخل آدم باشند، دیگران هم که کاسه گرم تر از آش نمی توانند بشوند...
‫ کار دنیا شوخی نیست، جدیّت می خواهد، عقل می خواهد، دل‌سوزی برای مملکت می خواهد. اگر این چیزها در ما نیست باید آن را فراهم کرد...»


‫از مکتوب ذکاء الملک فروغی به وقار السلطنه
هفدهم دسامبر ۱۹۱۹


نشریافته در فصل‌نامه‌ی ِ نقد و بررسی‌ی ِ کتاب، به سردبیری‌ی ِ هرمز همایون‌پور، تهران- شماره‌های ۲۷و ۲۸


خاستگاه: رایان‌پیامی از مهرداد رفیعی- بریزبن (استرالیا)


۷. داده‌هایی از تاریخ و ادب و فرهنگ ِ ایران


تارنمای ادبی- فرهنگی‌ی ِ شهربراز، با دو بخش تازه، روزآمد شده‌است.
در این جا ↓
تباهکاری و ویرانگری‌ی ِ گسترده‌ی مغولان و تأثیرگذاری‌ی ِ ژرف و دامنه‌دار ِ آن در آسیب‌رسانی به سامان ِ تمدّن و فرهنگ ِ ایرانیان


http://shahrbaraz.blogspot.com/2009/10/blog-post_14.html
*
ناصر ِ خسرو، شاعر و سخنور و اندیشه‌ورزی فرهیخته و آزرده جگر از نیش ِ "کژدم ِ غُربت" و دُژکرداری‌ی ِ جزم‌باوران ِ فرهنگ ستیز: چند نمونه از سروده‌های او
http://shahrbaraz.blogspot.com/2009/10/blog-post_17.html


خاستگاه: رایان‌پیامی از شهربراز


۸. حذف نام خلیج فارس از نقشه‌ی ِ ایران در کتاب‌های درسی (؟!)


در این جا بخوانید و آه از نهاد برآورید! ↓
http://www.iranpressnews.net/source/065989.htm


خاستگاه: رایان پیامی از فرشید ابراهیمی- ایران


۹. آواز ِ خراباتی (/ کوچه‌باغی/ جاهلی/ باباشمل/ بیات ری/ بیات تهران): شاخه‌ای از موزیک ِ توده در تهران قدیم


تاریخچه‌ی ِ این شاخه از موزیک ایرانی را در این جا بخوانید و نمونه‌های کوتاهی از بازخوانی ی ِ آن را با آوای مرتضی احمدی، ایرج، عبّاس قادری، حسین بهاری و مرشد ولی‌الله ترابی، بشنوید. ↓
http://our-music.blogfa.com/post-151.aspx


خاستگاه: رایان پیامی از فاطمه حبیبی‌زاد (گردآفرید)- تهران


۱۰. اگر به خانه‌ی ِ من آمدی ... : حکایت ِ دل ِ یک بانو، یک انسان«خوشتر آن باشد که سرّ ِ دلبران
گفته‌ آید در حدیث ِ دیگران.»
مولوی
شعری از غادة السَّمان، شاعربانویی از سوریه


اگر به خانه‌ی من آمدی،
برایم مداد بیاور؛ مداد سیاه
می‌خواهم روی چهره‌ام خط بکشم
تا به جُرم زیبایی در قفس نیفتم
یک ضربدر هم روی قلبم تا به هوس هم نیفتم!
یک مداد پاک کن بده برای محو ِ لب‌ها
نمی‌خواهم کسی به هوای سرخی شان، سیاهم کند!
یک بیلچه، تا تمام غرایز زنانه را از ریشه درآورم
شخم بزنم وجودم را ...
بدون این‌ها راحت‌تر به بهشت می‌روم گویا!
یک تیغ بده، موهایم را از ته بتراشم، سرم هوایی بخورد
و بی‌واسطه ی ِ روسری کمی بیندیشم!
نخ و سوزن هم بده، برای زبانم
می‌خواهم ... بدوزمش به سَق
... این گونه فریادم بی صداتر است!
قیچی یادت نرود،
می‌خواهم هر روز اندیشه‌هایم را سانسورکنم!
پودر رخت‌شویی هم لازم دارم
برای شُستشوی ِ مغزی!
مغزم را که شُستم، پهن کنم روی بند
تا آرمان‌هایم را باد با خود ببرد به آن جایی که عرب نی انداخت.
می‌دانی که؟ باید واقع‌بین بود !
صداخفه ‌کن هم اگر گیرآوردی بگیر!
می‌خواهم وقتی به جرم عشق و انتخاب،
برچسب ِ فاحشه می‌زنندم
بغضم را در گلو خفه کنم!
یک کپی از کارت ِ هویّتم را هم می‌خواهم
برای وقتی که خواهران و برادران دینی به قصد ارشاد،
فحش و تحقیر تقدیمم می‌کنند،
به یاد بیاورم که کیستم!
ترا به خدا ... اگر جایی دیدی حقی می‌فروشند
برایم بخر ...
تا در غذایم بریزم؛
ترجیح می‌دهم خودم قبل از دیگران حقم را بخورم!
سر ِ آخِر، اگر پولی برایت ماند
برایم یک پلاکارد بخر به شکل گردن‌بند،
تا بیاویزم به گردنم ...
و رویش با حروف ِ درشت، بنویسم:
من یک انسانم !
من هنوز یک انسانم!
من هر روز یک انسانم!


خاستگاه: رایان‌پیامی از مهرداد رفیعی- بریزبن (استرالیا)


۱۱. اسطوره‌ی ِ سر ِ نخ: سر ِ نخ ِ «سر ِنخ» و سر ِ رشته‌ی ِ «سر ِ رشته» در کجاست؟


«خرامیدن ی لاجوردی سپهر
همان گِرد برگشتن ِ ماه و مهر
مپندار کز بهر ِ بازیگری است
سراپرده‌ای این‌چنین، سرسری است
در این پرده، یک رشته بیکار نیست
سر ِ رشته بر کس پدیدارنیست.»
نظامی گنجه‌ای
پژوهش ِ بهار مختاریان در این زمینه را در این جا، بخوانید. ↓
http://anthropology.ir/node/3465


خاستگاه: رایان‌پیامی‌ از فرشید ایراهیمی- تهران


۱۲. رنگین‌کمان ِ شعر ِ فارسی از کران تا کران ِ جهان: رهنمودی به کوشش و کُنِش ِ نهادی فرهنگی برای ِ شناساندن ِ شعر ِ امروز ِ ایرانیان به جُزفارسی‌زبانانBoard of Directors:
Bruce Bahmani – BCubed Marketing – Bita Daryabari – Unique Zan Foundation – Fariba Rezvani – Linkore,


Partner: Niloufar Talebi – Translation Project
Founder, Artistic Director:Born in London to Iranian parents, Niloufar Talebi received a BA in Comparative Literature from UC Irvine, and an MFA in Writing and Literature from Bennington College. She studied theater with Jean Shelton and Cyril Clayton and has produced and performed nationally. Her translations have been anthologized and published in Two Lines, Poetry International, CIRCUMFERENCE, Agni on-line and Harvard Divinity Bulletin, and she is the guest editor of the Spring 2006 issue of Rattapallax. She has presented at the PEN World Voices Festival of International Literature in NYC, The New School, The National Arts Club, St. Mark’s Poetry Project, Asia Society, the New York Public Library, Theater Artaud, Berkeley Repertory Theater, Actor’s Theater and Intersection for the Arts. She created “Midnight Approaches“, a DVD of short films based on new Iranian poetry, as well as “Four Springs” and “ICARUS/RISE“, multimedia theatrical pieces also based on new Iranian poetry. She is the recipient of translation prizes from the International Center for Writing and Translation (2004), the American Literary Translators Association (2005), the PEN/New York State Council on the Arts (2006) and the Willis Barnstone Translation Prize (2006). She is a member of ALTA, MESA and PEN American Center. She edited and translated BELONGING: New Poetry By Iranians Around the World (North Atlantic Books, July 2008). Visit her at niloufartalebi.com
Development Director
Holly Million has been a professional fundraiser, serving nonprofit organizations and independent filmmakers in the San Francisco Bay Area for fifteen years. Experienced in meeting $1 million+ fundraising goals, Holly has worked for such organizations as Interplast, SFJAZZ, KTEH Public Television, Goodwill, Amnesty International, Acterra, and GirlSource. In 1997, Holly secured funding for the Academy Award-winning film, A Story of Healing, and today she continues to raise money for independent film and television programs. In addition, Holly is the author of Fear-Free Fundraising: How to Ask People for Money, a book that shows how to ask individual donors for contributions. A busy consultant, Holly travels around the country leading fundraising workshops. She has a BA from Harvard and an MA from Stanford.
Project Assistant
Alexandra MacArthur
Public Relations
The Quakers have a saying: Let your life speak. When this shard of wisdom is applied to PR, it becomes, Let the story speak. Liam Passmore and his company, Shave and a Haircut, specialize in public relations for arts organizations, authors, artists and others who have a story worth telling. His press placements include Dwell Magazine, the San Francisco Chronicle, San Francisco magazine, 7×7 Magazine, The Onion, USA Today, ARTnews, KCBS, KFOG, KQED, KGO, as well as ABC’s View from the Bay and Spark. Clients include the International Museum of Women, Litquake, ODC, author K.M. Soehnlein, Remix Magazine, the TEC Awards … and of course The Translation Project. He plays lots of tennis.
Advisory Committee includes:
Caron Atlas – Art and Social Change consultantRoshanak Bigonah – Poet, EditorMark Eisner – Wirter, Filmmaker, Editor, The Essential NerudaDW Gibson – Ledig House International Writer’s Residency, DirectorRichard Jeffrey Newman – Poet, Translator, EducatorJoshua Robison – San Francisco Symphony, MTT Inc. General ManagerAhsha Safai – SF Mayor’s Office of Community Dev., Deputy DirectorSharlyn Sawyer – Afsaneh Art and Culture SocietyOlivia Sears – Center for Art in Translation, Founder and Board PresidentKen Wilson – Christensen Fund, Executive DirectorLaurel Winzler – SF Business owner
Editorial Committee
Dr. Nahid Mozaffari – Editor: PEN Anthology of Contemporary Iranian LiteratureRamin Sarraf – Linguist, Professor of Persian language and cultureand growing…


EVENTS
1. Translation As an Act of Love
(Beginning level translation workshop)
Saturday October 31, 10 AM – 4 PM
“If you have ever read multiple translations of works by Neruda, Rumi, Rilke, Dostoyevsky, Baudelaire … and wondered how their differences come about, and who makes those decisions, or ever wanted to be involved on a deeper level with the work of a writer not writing in English, then you might be a translator in the making. Translators are cultural and literary champions who bring readers new voices and perspectives.
In this workshop, through fun exercises, award-winning translator Niloufar Talebi shows what it takes to become a professional translator by going through the process by which a non-English text is ‘brought over’ into English, giving participants the fundamentals of rendering translations. No prior translation experience or knowledge of another language is necessary! Just a love of literature.
Talebi’s books include Belonging: New Poetry by Iranians Around the World. Drawing from Persian mythology and poetry, Talebi is currently writing a libretto for the tenth anniversary of 9/11 under commission by Carnegie Hall.”


SIGN UP FOR WORKSHOP HERE
2. Reading from BELONGING + Iranian protest slogans in translation
Friday October 30, 7 PM – FREE and open to the public
BOTH events at BOOK PASSAGE, 51 Tamal Vista Blvd., Corte Madera, CA – 415/927-0960خاستگاه : رایان پیامی از نیلوفر طالبی- نیویورک


۱۳. پرچم ایران با نماد ِ دادخواهی و حق‌جویی‌ی ِ ایرانیان، بر بام ِ اروپابر سر ِ "مَون بلان"، پرچم ِ ما می‌بینم
ای شگفتا! سخن ِ حقّ به کجا می‌بینم!دو کوه‌نورد ِ ایرانی و فرانسوی، فرزین و فیلو،

Farzin & Philou))

با زمینه‌چینی‌ی ِ گسترده و در یک کُنِش ِ جسورانه و شکوهمند، پرچم ایران را با نوشتار ِ «رأی ِ من کجاست؟» در میانه‌ی ِ آن، بر چَکاد ِ "مون بلان" (سپیدکوه)، فرازمندترین بلندای اروپای باختری(۴۸۱۰ متر از رویه‌ی ِ دریا )، واقع در زنجیره کوه‌های آلپ (بخش ِ فرانسه)، برافراشتند.دو چشم انداز از مون بلان
در این پبوندنشانی‌ها ببینید و بشنوید. ↓

http://www.youtube.com/watch?v=PQiREHS8w7E&feature=player_embedded *
http://www.youtube.com/watch?v=5mOQ-FWNHpE


۱۵. «حق ِ مؤلّف» (؟!) کالبدشکافی‌ی ِ یک بیماری‌ی ِ بسیار زیان‌بار در گستره‌ی ِ نشر ِ الکترونیک


منبع: اینترنت! بی‌توجّهی به حقوق ِ مؤلّف در میان ایرانیان: پاسخ تحلیلی و دردمندانه‌ی ِ آقای دکتر رضا مرادی غیاث‌آبادی به یک پرسش ِ انتقادی‌ی ِ این نگارنده را در این جا، بخوانید. ↓
http://ghiasabadi.com/blog/index.php/1388/07/28/1326/


خاستگاه: رایان پیامی از دکتر رضا مرادی غیاث‌آبادی - تهران


۱۶. مروری در کارنامه‌ی ِ «جلال آل احمد» نویسنده‌ی ِ شاخص ِ دهه‌های بیست تا چهل
در پنجاه و یکمین نشست نقد گروه ادبیات عصرکتاب نقد کتاب «جلال آآل‌احمد را چگونه می‌شناسید»، گردآورده‌ی عصمت صدرمحمدی


پنجاه و یکمین نشست از سلسله نشست‌های نقد گروه ادبیات عصرکتاب زنجان، به معرفی و بررسی کتاب «جلال آل‌احمد را چگونه می‌شناسید؟» پژوهشی از عصمت صدرمحمدی اختصاص دارد.
این نشست، با حضور نویسنده و گردآورنده‌ی زنجانی این کتاب، روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ساعت ۳۰: ۱۶، در محل تالار اجتماعات کتابخانه‌ی سهروردی زنجان برگزار خواهد شد.
چاپ اول کتاب «جلال آل‌احمد را چگونه می‌شناسید؟»، در تابستان ۱۳۸۷ توسط نشر نیکان‌کتاب و در قطع رقعی به بهای ۳۰۰۰ تومان به بازار نشر عرضه شده که دربرگیرنده‌ی کلیاتی درباره‌ی جلال آل‌احمد و بُرش‌هایی از نثر زیبای اوست.
گفتنی‌ست جلال آل‌احمد نویسنده‌ی نامی و تأثیرگذار دهه‌های سی و چهل خورشیدی، در یازدهم آذرماه ۱۳۰۲ در خانواده‌ای مذهبی-روحانی به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی جلال در نوعی رفاه اشرافی روحانیت گذشت. وی در ۱۸ شهریور ۱۳۴۸ در سن چهل و شش سالگی در اسالم گیلان درگذشت. پس از مرگ نابهنگام آل‌احمد، جنازه‌ی وی به سرعت تشییع و دفن شد که باعث ایجاد باوری درباره‌ی سربه‌نیست شدن او توسط ساواک شد. همسر وی، سیمین دانشور این شایعات را تکذیب کرده‌است. ولی شمس آل‌احمد قویاً معتقد است که ساواک او را به قتل رسانده‌است و شرح مفصلی در این باره در کتاب از چشم برادر بیان کرده‌است.
جلال آل‌احمد در وصیت‌نامه‌ی خود آورده بود که جسد او را در اختیار اولین سالن تشریح دانشجویان قرار دهند ولی از آن‌جا که وصیت وی مطابق شرع نبود، پیکر او در مسجد فیروزآبادی جنب بیمارستان فیروزآبادی شهر ری به امانت گذاشته شد تا بعدها مقبره‌ای در شأن او ایجاد شود و این کار هیچ‌گاه صورت نگرفت.


در این جا بخوانید تا بیشتر بدانید. ↓
http://www.ketabnews.ir/detail-10749-fa-169.html


خاستگاه: رایان‌پیامی از مهدی جلیل‌خانی- زنجان


۱۷. شعر ِ دیگران در آیینه‌ی ِ داوری‌ی ی یک شاعر ِ ایرانی


مجید نفیسی، شاعر ایرانی‌ی ِ شهربند ِ غربت ِ کالیفرنیا در رایان پیامی نوشته‌است:

I've been chosen by the "Interboard Poetry Community" to judge for their poetry contest for October, November and December. Below you may read the winning poems fopr October as well as my comments. Majid "And yet it does turn!" Galileo Galilei (1564-1642)--- On Tue, 10/20/09, lowelldude@aol.com wrote:
From: lowelldude@aol.com Subject: Fwd: October IBPC WinnersTo: majidnaficy@yahoo.comDate: Tuesday, October 20, 2009, 6:23 AM
Good morning, Majid,


Hope all is well.


Here is the main IBPC page:
http://ibpc.webdelsol.com/


Here are the links to your results for October:
http://ibpc.webdelsol.com/2009/10


And here is your judge's page:
Yours,
Rus


-----Original Message-----
From: David Ayers
To: ibpc@rentedroom.com
Sent: Tue, Oct 20, 2009 9:14 am
Subject: October IBPC Winners


Winning Poems for October 2009
Judged by Majid Naficy
First Place
Rain
by Anna Yin
Pen Shells


You don’t pray for rain in mountains.
It comes and goes as if to home.
The soil is forever soft to preserve its depth.
Leaves unfold themselves to hold each drop.
Sometimes rain wanders in clouds,
others it runs into rising streams.
At the end of each cycle, you always hear it singing
all the way home, kissing leaves, tapping trees.
Still, some drops stay longer on the tall branches
until the sky clears.
All of a sudden, a wind blows,
they let go -
A light shower surprises you
sitting motionless
under a phoenix tree.

When I read this poem, I immediately knew that it would be my first choice. That's how beauty prevails itself. The poem begins with a strong statement that rain frequents the mountain as if the mountain is its home, and ends with an unexpected experience caused by the rain. --Majid Naficy


Second Place
Forbidden Lullaby
by Walter Schwim
Mosaic Musings


Let my thoughts tonight caress you
as the moon does to the sea
with a rhythm slow and ancient
in a flowing liquid glee.
May the cycles of the cosmos
herald rising of a tide
that will float us off together
on an everlasting ride.
Hold me tightly as we venture
on our voyage though the skies
so my warmth will still surround you
when tomorrow you arise.
For by daybreak I must leave you
to atone a life of sin
until turning of the heavens
drops a key to let you in.


This is a smooth satirical poem about a "forbidden" love. To understand the poem, the word "thoughts" in the first line is crucial. The image presented in the last stanza leaves us with a sacrilegious question: Who is living upstairs? A generous God in the heavens or the narrator who wishes to drop the key for the lover awaiting downstairs? --Majid Naficy


Third Place
Without salt
by Mandy Pannett
The Write Idea


It’s about waking up
to the sound of a bird,
a bird for all birds
in the tree outside,
with snow on the sill,
an air that is easy to breathe.
And I’m still back
in that favourite time –
that crummy old flat
in Washington Square,
squatting with poets
on cold brown steps,
bright as the stars but hungry
for syllables, words
with a passion and meat.
But it’s winter in Paris and years since that
and they’re all long gone,
those rebels are dead.
I’m missing the salt,
need words that are tough,
am tired of courage,
go on.


This poem rests on memory. The bird that awakes the poet brings back the memory of the poet's youth, hanging out with fellow poets in Washington Square. I think the poem does not need the last stanza and should end with the line "with a passion and meat". --Majid Naficy


Honorable Mention
Bills and Yet More Bills
by Matthew Burkett
Salty Dreams


Bills arrive uninvited at our doors
predictable as death or, erm, worms.
Bills! Don’t like ‘em! Take
‘em out to lunch–we’ll go Dutch!
Bills on ducks and platypuses,
the joke my grandma told about
Bill Sticker. . . or was it Bill Poster?
Will Bill Hickock, Buffalo Bill,
Bill Clinton. . . the bill you paid
for that Knickerbocker Glory.
Bill Bailey, Bill the Bailiff, the Old Bill,
Portland Bill, Bill the Cat,
Bill Bixby, Bill Blass, Bill Cosby.
Mein Gott! Tot up the bill for that lot!
Rat-a-tat-tat, empty billfold.
Hey, Bills, I’ll take a raincheck, ha ha ha!
Oh, mmmmm. Hi, Mr. Death, Bill Collector.
plastic cut-outs of Elvis. “Blue Hawaii.”
How will I ever pay the bills? Aloha!
Her facility sits south of Loch Raven:
Donna and I on our wedding day in a Rolls
chauffeured round the reservoir, under massive
pines; 40 years before, my family arrived from
the UK: huge gray fish nosed beneath the dam.
Catfish, bottom feeders, corporate clowns.
Deeper depths. What’s the answer–to drive
Mom and myself into the deep of Loch Raven?
Yet, how quick would the end be? I gnaw
my lower lip, pour another whisky, drown


Deeper depths. What’s the answer–to drive
Mom and myself into the deep of Loch Raven?
Yet, how quick would the end be? I gnaw
my lower lip, pour another whisky, drown.

۱۸. دینکرد، نامه‌ی ِ فرزانگی: گفت و شنود ِ "فرید شولی‌زاده" با «دکتر فریدون فضیلت» (بخش دوم)


در این جا بخوانید. ↓
http://rouznamak.blogfa.com/post-597.aspx


۱۹. «شروین وکیلی»: سفرنامه‌ی ِ سُغد و خوارزم (روز دهم)


خاستگاه ِ درآمدهای ِ ۱۸ و ۱۹: رایان‌پیام‌هایی از مسعود لقمان- تهران


۲۰. هفتم آبان (۲۹ اکتبر): روز ِ جهانی‌ی ِ بزرگ‌داشت ی «کوروش»
در این جا بخوانید. ↓

http://www.savepasargad.com/
و برای گذشتن از سدّ ِ بازدارنده ( فيلتر)، در این جا ↓
https://savepasa.ipower.com/index.htm


۲۱. چند نمایش هنری (سرود، ترانه و رقص) از تاجیکان در تاجیکستان و تاجیکان در باختر ِ چین


در این دو پیوندنشانی، ببینید و بشنوید. ↓
http://www.youtube.com/watch?v=oYQjGRwdmd4&feature=player_profilepage
*
http://www.youtube.com/watch?v=A796OqHKU08


خاستگاه: رايانْ پيامي از رضا مقصدی- آلمان


۲۲. یادگاری از یک شاعر ِ ستایشگر ِ آزادی و مردم‌سالاری: سخنی همچنان مطرح و روزآمد‌

اسماعیل شاهرودی (آینده)


در باره ی ِ زندگی و اثرهای اسماعیل شاهرودی، در این جا، بخوانید. ↓
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%8C#.D8.B2.D9.86.D8.AF.DA.AF.DB.8C.D9.86.D8.A7.D9.85.D9.87


٢۳. جهانی گرفتار ِ کابوس ِ خشونت و جنگ و کشتار و مردمی هنوز در رؤیای ِ «صلح»!

«من خواب دیده‌ام،
تو خواب دیده‌ای،
او خواب دیده‌است،
ما خواب دیده‌ایم!»
مهدی اخوان ثالث
خاستگاه ِ درآمدهای ِ ۲۲ و ۲۳: ماهنامه‌ی ِ چیستا، ۲۶: ۱۰، تیرماه ۱۳۸۸- تهران


۲۴. نشر ِ شماره‌های دوگانه‌ی ِ شهریور- مهر ِ «جهان ِ کتاب» در یک دفتر


شماره‌های دوگانه‌ی ِ ۲۴۴- ۲۴۵ ماهنامه‌ی ِ ارجمند ِ جهان ِ کتاب – که در تهران انتساریافته‌است – در این هفته، به این دفتر رسید.در این دو دفتر ِ نونشریافته‌ی ِ رسانه‌ی ِ رهنمون و روشنگر ِ کتاب‌شناختی‌ی ِ ایران، مانند همه‌ی ِ دفترهای ِ پیشین ی آن، انبوهی از گفتارها، بررسی‌ها و نقدها و آگاهی‌نامه‌های راهبر به تازه‌های ِ کتاب در ایران، عرضه‌گردیده که آگاهی‌ی ِ خوانندگان جویا و پویا از این گستره را روزآمد‌‌ کرده‌است.
از نگارنده‌ی ِ این سطرها نیز، بررسی‌ی ِ کوتاه ِ کتاب ِ تازه‌ی ِ دکتر حسن کامشاد، در این دو دفتر آمده‌است. ↓

جلیل دوستخواه


چکیده‌ی ِ آزمون‌های یک زندگانی‌ی ِ پُربار


حدیث ِ نفس
حسن کامشاد
رُقعی، سخت جلد، ۳۲۸ ص.
نشر ِ نی، چاپ یکم، تهران- ۱۳۸۷


نام نویسنده‌ی فرزانه‌ی این کتاب، برای اهل فرهنگ و ادب ناشناخته نیست. دست‌آورد بیش از نیم سده کوشش و کنش نویسندگی و ترجمانی‌ی او به دو زبان فارسی و انگلیسی در زمینه‌های گوناگون ادبی و فرهنگی، برای خوانندگان جویا و پویا ارجمند و آموزنده بوده‌است و هست.
دفتر کنونی، گونه‌ای جمع‌بند‌ی ِ فرارَوَند ِ این پویش و کوشش راه‌گشا و بارآورست و خواننده‌ی آشنا ( و – حتّا – ناآشنا) با کارهای دکتر کامشاد را از نخستین مرحله‌های زندگی‌ی اجتماعی و فرهنگی‌ی او، گام به گام تا امروز می‌آورد و در هر قدم با تجربه‌ای دیگرگون و روشنگر، از برخوردهای وی با رویدادها و کسان، آشنامی‌کند.
گستره‌ی زندگی و مشغله‌های گوناگون نویسنده در ایران و فراسوی آن و نیز سفرهای فراوانش به سرزمین‌های مختلف و دیدارهایش با کسان زیادی (هریک – در حدّ و نوع خود – نقش‌ورزی مهمّ و چه بسا دارای شهرتی ایران‌گیر یا جهان‌گیر)، خاطره‌هایش را رنگ و درون‌مایه‌ی ویژه‌ای بخشیده و تبدیل به گونه‌ای راهنمای شناخت نام‌آوران روزگار وی (چندین دهه از سده‌ی چهاردهم خورشیدی / سده‌ی ِ بیستم میلادی و دنباله‌ی آن تا امروز) کرده‌است و این، خود دست‌آورد کمی نیست. تصویرهای بسیارشمار نگارنده در کنار این کسان، خاطره‌نگاری‌اش را جلوه و جمال بیشتری بخشیده‌است و خواننده با انگاشت خود در صحنه‌های دیدارها، به دریافت زنده‌تری از آن‌ها می‌رسد.
به دیگر سخن، می‌توان گفت که این کتاب، در واقع، تنها روایت و حکایت ِ زندگی‌ی شخصی یا حَسب ِ حال ِ یک تن نیست؛ بلکه بسیار فراتر از آن، به سبب کارهای اداری و دانشگاهی‌ی نویسنده و حضورش در عرصه‌ی روشنفکری و ادب و فرهنگ معاصر، طیف بزرگی از چهره‌های شاخص را دربرمی‌گیرد و آگاهی‌های مهمّ و دست اوّلی از زندگانی‌ی آنان و حوزه‌های کارشان را شامل‌می‌شود که خود، غنیمتی‌ست ارزنده و سودمند.
بیشتر کسانی که در این دفتر از آن‌ها نام و گزارشی به میان می‌آید، از دستاندرکاران شهیر زندگی‌ی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی‌ی معاصرند که در لحظههای حسّاسی از تاریخ عصر ما جلوه‌گرشده و سخن‌گفته و نقش‌ورزیده‌اند و نویسنده، آنان را در برخوردهای معیّنی شناخته و شناسانده‌است.
یکی از نکته‌های سخت چشم‌گبر و ارزش‌مند در تدوین این "حسب ِ حال"، پرهیز آگاهانه‌ی ِ نویسنده از لاپوشانی‌ی نقطه ضعف‌ها و خطاهای شخصی و پرده‌کشیدن بر سویه‌های سزاوار انتقاد ِ باورداشت‌ها و کردارهای خود در درازنای زندگی است. چنین روی‌کردی در میان ما ایرانیان که هنوز انتقاد از خود و تجزیه و تحلیل خطاها و کژروی‌های شخصی در زندگی‌مان و "[درس]آموختن از گذشت ِ روزگار"، نهادینه نشده‌ ‌است، اهمیّتی ویژه دارد و مایه‌ی ِ اعتماد هرچه بیشتر خواننده به اندیشه و گفتار و کردار نگارنده می‌شود. برای نمونه، او آشکارا و بی هیچ پروا و پرهیزی، از جزم‌باوری و یک‌سونگری و دنباله‌روی‌ی ِ چشم‌بسته و برداشت‌های قالبی‌ی خود که متأثر از مغزشویی‌های «حزب توده» در سال‌های جوانی‌اش بوده‌است، انتقادمی‌کند و «بُت»های برساخته‌ی ِ آن جریان سیاسی را از پایگاه دروغین‌شان فرومی‌کشد و پرده از چهره‌های فریب‌کارشان برمی‌دارد. بازنگری در رویدادهای کلیدی‌ی عرصه‌های زندگی‌ی اجتماعی و سیاسی‌ی ایرانیان و نقش بازیگران در آن صحنه‌ها، بخشی از این تجزیه و تحلیل انتقادی‌ی تاریخ معاصرست که نویسنده با فاصله‌گیری از کژروی‌های ناخواسته‌ی ِ گذشته‌ی خویش، بدان می‌پردازد و نسل‌های امروزین را با صورت درست مسأله و چگونگی‌ی رویارویی با آن و پی‌آمدهایش آشنامی‌کند.
از جمله آزمون‌های ارزنده‌ی ِ دکتر کامشاد که بازتاب آن را در این کتاب می‌بینیم، برآیند ِ برخوردهایش با گروه مشهور ِ "خاورشناسان ِ غربی"است که همه‌ی اهل فرهنگ، هرگاه آشنایی‌ی نزدیک با آنها نداشته باشند، چیزهایی در باره‌شان شنیده یا خوانده‌اند؛ امّا در کم‌تر جایی می‌توان تا بدین اندازه به آن‌ها نزدیک‌شد و نیمه‌ی ِ پنهان ِ اندیشه و گفتار و کردارشان را دید و بازشناخت و سویه‌های متفاوت ِ کارهاشان را دریافت.
از همه چیز گذشته، زبان ِ پخته و سَخته و در همان حال بی تکلّف ِ نویسنده و طنز ِ ساده و شیوای درآمیخته با بافت کلام وی، هیچ دیواری در میان او و خواننده بر جا نمی‌گذارد و حالت ِ مرور بر خاطره‌های دیگری را تا احساس ِ یادآوری‌ی تجربه‌های شخصی‌ی ِ خویش در او فرامی‌برد.
برآیند ِ سخن، این که حدیث نفس ِ دکتر حسن کامشاد، رویدادی سزاوار و ستودنی در گستره‌ی ِ فرهنگ ایران است و باید به این استاد فرهیخته‌ی ِ زبان و ادب فارسی، برای کار ارزنده‌اش، درود و آفرین بگوییم.
***
سیاهه‌ای از ناروایی‌های نگارشی و لغزش‌های چاپی‌ی ِ برجامانده در کتاب را به خواست ِ ویرایش و درست‌نویسی در چاپخش آینده‌ی ِ آن، جداگانه برای نویسنده می‌فرستم.

کانون پژوهش‌های ایران‌شناختی
http://www.iranshenakht.blogspot.com/
تانزویل، کوینزلند- استرالیا
سوم شهریورماه ۱۳۸۸
(۲۵ اوت ۲۰۰۹)


This page is powered by Blogger. Isn't yours?