Tuesday, March 25, 2008

 

ترانه سزودهايي نوآيين برای ِ نوروز و بهار: پيوست ِ دهم بر درآمد ِ ٣: ٧٢، زيرْبخش ِ١


يادداشت ويراستار


چهارشنبه ٧ فروردين ماه ١٣٨٧ خورشيدي
(٢٦ مارس ٢٠٠٨)


محمّد جلالي چيمه (م. سحر) شاعر ِ توانا و گشاده زبان و شورمند ِ ايراني، "شهربند" ِ غربت ِ پاريس، با همه شرنگ ِ دورماندگي از ميهن كه در كام ِ جان دارد، همواره راستْ قامت، نستوه، بيدادْستيز، آزادي ستا و دوستدار ِ مردمْ سالاري و آدمي خويي و آشتي و زندگي ي بزرگوارانه ي ايراني و انساني بوده و كارنامه ي شعري ي او، گواه ِ راستين ِ اين سخن است. (← http://msahar.blogspot.com/)
*
در نوروز ِ امسال نيز ترانه سرودهاي زيبا و پرشوري به نام ِ
نشرداده است كه براي هرچه شكوهمندتركردن ِ اين جشنْ آيين ِ ديرينه ي ايراني، در اين پيوست بر جُنگ ِ نوروزي بازْنشرمي دهم.

نوروز ِ نامدارنوروز و نوید ِ بخت فیروزی تو
هر جا گذر آوری دل افروزی تو
آن شادی نوشونده آن دانهء شوق
درخاک نیاکان پریروزی تو


نوروزی و پیک نوبهاری مارا
سرماشکنی شکوفه زاری مارا
یک سال ترا چشم به ره داشته ایم
تا باز نشاط ِ نوبر آری ما را


ای روز بزرگ ، در جهان نامت خوش
زی بستر یاس و نسترن گامت خوش
با صبر ِ بنفشه ، شوق ِ سوسن ، غم ِ گل
از قافلهء بهار پیغامت خوش


ای خوشتر از آن روز کزآن خوشتر نیست
نوروزی و خاک بی تو بارآور نیست
بی نو شدن تو نیست شادی در ابر
بی شوق تو چشمه سار خـُنیاگر نیست


نوروز منا زباستان می آیی
با خُنچهء نـَقل و داستان می آیی
با ما همه روزگار گو کج بازد
شادا که زکوی راستان می آیی


نوروز منا به هفت سینت سوگند
بر نوشــدن ِ نـوآفرینت سوگند
یکسان نِگــَرد به کـُفر و دین دیدهء تو
از دین به صفــا تری به دینت سوگند


نام تو و طرف جویبار و لب کشت
یاد تو و طرح باغ و تصویر بهشت
هم برلب «اهل دین» رود در مسجد
هم برلب «اهل کفر» در کنج ِ کِنشت


خوشتر ز هزار گنج و نقدینهء ما
نوروزی و نامــدار ِ دیرینهء ما
شادآ که صفای قدمت می ستـُرد
گـَرد از دل ما و زنگ از آئینهء م
ا


م. سحر

پاریس - ٢٩ اسفند ١٣٨٦

و این رباعی هم که به شادباش رسیدن سال جاری میلادی سروده شده،
هم این جا همراه با بهترین آرزوها هدیهء نوروزی دوستان باد!
بیداد زمانه را زوالی خوش باد
آزادی و صلح را مجالی خوش باد
سالی نه اگر به شادمانی طی شد
سالی که فرا رسید سالی خوش باد


خاستگاه: راياپيامي از
paniranism2@yahoo.com
و تارنماي ِ م. سحر به نام ِ سحرگاهان:
http://msahar.blogspot.com/<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?