Tuesday, October 27, 2015

 

چه گونه "ایران" شدیم؟ : پیشینه ی کهن ِ کاربُرد واژه ی "ایران" و تاریخپه ی گزینش آن برای نامیدن ِ رسمی ی میهن مان


> > هشتاد سال از نامگذاری کشور
> ایران می گذرد . به منظور بررسی
> دقیق این موضوع تاریخی ، مقاله زیر
> جهت آگاهی بیشتر خوانندگان عزیز
> ارائه می گردد :
> >
> > در فروردین سال 1314 خورشیدی طبق
> بخشنامه وزارت امور خارجه و
> تقاضای دولت وقت ، نام رسمی ایران (
> به جای پرس ، پرشیا و غیره ) برای
> کشور ما انتخاب شد . در مغرب زمین
> از قرون وسطی ، ایران به نام هایی
> از قبیل : پرس ( فرانسوی ) ، پرشیا (
> انگلیسی ) ، پرسیس ( یونانی ) 
> نامیده شده است . اسمی که امروز"
> ایران " گفته می شود بیش از 600 سال
> پیش " اران " Eran تلفظ می شد .
> >
> > سعید نفیسی در دی ماه 1313 نام "
> ایران " را برای به جای " پرشیا "
> پیشنهاد کرد . این نامگذاری در
> آغاز مخالفانی نیز داشت و براین
> باور بودند که در " پرشیا " فرهنگ و
> تمدنی نهفته است که نمی توان آن را
> حذف کرد و شناخته شده و بین المللی
> نیز است ؛ اما حامیان نامگذاری
> ایران ، اعتقاد داشتند که واژه
> ایران بسیار کهن و بر اقتدار سیاسی
> کشور می افزاید .
> >
> > " واژه ایران " بسیار کهن و قبل
> از آمدن آریایی ها به سرزمین مان
> اطلاق می شد و نامی تازه و ساخته و
> پرداخته نیست . پروفسور آرتور
> اپهام پوپ ( 1969 – 1881 میلادی ) ایران
> شناس مشهور امریکایی در کتاب "
> شاهکارهای هنر ایران " که در سال 1338
> توسط دکتر پرویز خانلری به زبان
> فارسی ترجمه شده است ، می نویسد : «
> کلمه ایران به فلات و توابع
> جغرافیایی آن حتی در هزاره پیش از
> آمدن آریاییان نیز اطلاق می شود »
> >
> > واژه " ایران " از دو قسمت ترکیب
> شده است . قسمت اول به معنی اصیل ،
> نجیب ، آزاده و شریف است . قسمت دوم
> به معنی سرزمین یا جا و مکان است .
> >
> > در شاهنامه فردوسی بارها کلمه "
> ایران " به کار رفته است . ده ها بار
> ترکیباتی نظیر : بزرگان ایران ، بر
> و بوم ایران ، ایران و توران ،
> ایران و روم ، ایران زمین ، شهر
> ایران ، ایران و انیران و نیز بیش
> از 350 بار " ایرانی و ایرانیان " .
> >
> > معنی واژه " ایران " سرزمین
> آزادگان است . فردوسی در شاهنامه
> در باره خوی آزادگان ( ایرانیان )
> چنین می سراید :
> >
> > تو با دشمن ار خوب گفتی رواست /
> از آزادگان خوب گفتن سزاست
> >
> > دکتر محمد معین ( 1293 – 1350 ) ادیب
> و سخنور نامی ایران در خصوص ریشه
> واژه ایران می نویسد : « اصل و ریشه
> Arya هر چه باشد ، این قدر واضح است
> که این کلمه به تداعی معانی بسیار
> را به خاطر می آورد . مللی که متعلق
> به بخش خاوری هند و اروپائیان
> بودند ، خود را بدین نام مفتخر می
> دانستند . آرین Aryan از واژه آریا
> Arya  مشتق است . اجداد مشترک ملل
> هند و ایران خود را بدان نام معرفی
> می کردند . واژه ایران ، خود از
> همین ریشه آمده است »
> >
> > دکتر بهرام فره وشی ( 1304 – 1371 )
> ایران شناس و استاد پیشین دانشگاه
> تهران در خصوص ریشه واژه ایران می
> نویسد : « ایران در زبان اوستایی به
> صورت ائیریه Airya و در زبان فارسی
> باستان اریه Ariya آمده است . در
> اوستا هم نام قومی ایرانی به معنی
> شریف و نجیب و اصیل است . این واژه
> در زبان ایرلندی کهن هم به همین
> معنی است . قسمت اول کلمه ایرلند Ir
> – Land به معنی نجیب و شریف و قسمت
> دوم آن به معنی سرزمین است . ایرلند
> به معنی سرزمین نجباست »
> >
> > برگرفته از مقاله " چگونه ایران
> شدیم ؟ " نوشته مجتبی انوری 1386
*
با سپاس از فرستنده: حسین توسی.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?