Tuesday, August 04, 2015

 

بررسی و نقد کتاب "ایرانی ماندن و جهانی شدن" در فصلنامه ای جهانی


فصلنامه ی دیرپایدار ِ بررسی ِ کتاب، نشریّه ی کتاب شناسی ی دو زبانی ی چاپ
 کالیفرنیا، درهشتاد و یکمین شماره ی  سال بیست و پنجم دوره ی جدید خود  (بهار ۱۳۹٤) و پنجاهمین سال آغاز به کارش  در تهران، بررسی و نقدی در باره ی کتاب  ایرانی ماندن و جهانی شدن را از مجید روشنگر، سردبیر آگاه و کارآزموده ی این نشریه، به چاپ رسانیده است.

 :
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?