Wednesday, August 06, 2014

 

روز خبرنگاران و بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برای خواستاری ی حقوق صنفی ی این خدمتگراران ارجمند جامعهhttp://www.iran-emrooz.net/image1/iran_senfi2014.jpg
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بمناسبت روز خبرنگار
موقعیت شغلی همکاران ما در بسیاری از مؤسسات رسانه‌ای هنوز متزلزل است. مشکلاتی از قبیل میزان حقوق و دستمزد، بیمه، مزایای شغلی ومانند این‌ها، از مشکلات جدی روزنامه‌نگاران است. در برخی موارد توقیف یا لغو امتیاز یک نشریه، عاملی برای بیکاری روزنامه‌نگاران می‌شود و بر سختی‌های این حرفه می‌افزاید. روزنامه نگاران هنوز در دستگاههای اجرایی امکان مشارکت فعال در تعیین یا اثر گذاری مؤثر بر امور شغلی خود را ندارند...
 
 | Tue, 05.08.2014, 10:52

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران روز خبرنگار سال ۱۳۹۳ را به عموم همکاران روزنامه نگار و خبر نگار تبریک می‌گوید. این مناسبت، فرصتی است برای نگاهی دوباره و چند باره به حرفه‌ای دشوار و پرمرارت که در اجرای پاره‌ای از حقوق اساسی ملت، از قبیل حق آزادی بیان و حق آزادی رسانه و گردش آزاد اطلاعات می‌کوشد تا در شکل گیری جامعه‌ای آگاه و آزاد مشارکت فعال و مسئولانه داشته باشد. خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اجزای اصلی گردش اطلاعات‌اند که آزادی، مسئولیت و امنیت حرفه‌ای اصلی‌ترین ارکان شغلی و حرفه‌ای آن‌ها محسوب می‌شود. اگرچه فرآیند فعالیت روزنامه نگاران در ایران در سالهای اخیر با فراز و فرودهایی همراه بوده است، اما می‌توان گفت که در همین سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم که به رغم برخی مضیقه‌ها و سختی‌های شغلی تلاش‌های مستمر و پیگیرانه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، مانع از توقف روند روبه توسعه این حرفه بوده است.
موقعیت شغلی همکاران ما در بسیاری از مؤسسات رسانه‌ای هنوز متزلزل است. مشکلاتی از قبیل میزان حقوق و دستمزد، بیمه، مزایای شغلی ومانند این‌ها، از مشکلات جدی روزنامه‌نگاران است. در برخی موارد توقیف یا لغو امتیاز یک نشریه، عاملی برای بیکاری روزنامه‌نگاران می‌شود و بر سختی‌های این حرفه می‌افزاید. روزنامه نگاران هنوز در دستگاههای اجرایی امکان مشارکت فعال در تعیین یا اثر گذاری مؤثر بر امور شغلی خود را ندارند. دستیابی روزنامه‌نگاران به منابع خبری با سختی‌ها و موانع خاص خود همراه است. با این همه اما روند تدریجی توسعه رسانه‌ها و نیز توسعه حرفه روزنامه‌نگاری و خبرنگاری، نوید آن را می‌دهد که با ارتقای شناخت بیشتر ضرورتهای حیاتی و اهمیت و مقتضیات این حرفه، مسئولان کشوری با مشارکت گسترده و فعال روزنامه نگاران و خبرنگاران، به تثبیت حقوق اساسی آن‌ها اهتمام خاص کنند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?