Monday, June 23, 2014

 

یاری خواهی از فرهنگ دوستان برای نشر یک فرهنگ در روزگار وانفسای چاپ و نشر


سردبیر "ایران شناخت"، پیام زیر را برای شماری از فرهنگ دوستان، فرستاده و به همدلی و یاری ی آنان، امید بسته است.

"دوست آن باشد که گیرد دست ِ دوست
در پریشان حالی و درماندگی."

درود.
دوست ارجمند،
با آرزوی کامیابی ی شما ،
به آگاهی تان می رسانم که به تازگی، گنجینه ی پژوهشی ی ایرج افشار در تهران، برای نشر کتاب فرهنگ فارسی ی اصفهانی (که از سال ۱۳٢٩ تا کنون در دست
 پژوهش و تألیف و تدوین بوده و هم اکنون دو جلد از آن در بیش از 
٢۰۰۰ صفحه، آماده ی چاپخش گردیده)، گام پیش گذاشته است. 

فرهنگ ِ فارسی ِاصفهانی
پژوهشی در گونه/ لهجه/ گویشی از زبان ِ فارسی

جلیل دوستخواه

دفتر یکم
آ- ث

                                   نشان ناشر  

    نشر ... 

۱۳۹۳

   آقای آرش افشار از دفتر گنجینه، در ضمن اعلام آمادگی، نوشته اند که در حال حاضر، به سبب نداشتن پشتوانه ی مالی ی بسنده، دست زدن به این کار، برای شان میسّرنیست و برای رفع این مشکل، پیشنهاد کرده اند که عموم فرهنگ دوستان، به ویژه اصفهانی ها در این راستا، دست و آستین بالا بزنند.
*
ناگزیر می پرسم : آیا می توانم امیدوار باشم که با همّت والا و کوشش فرهنگی ی ثمربخش شما و مددکاری ی عموم همشهریان و هم میهنان فرهیخته و فرهنگ دوستم، در این زمینه، گره گشایی شود؟
بدرود.
جلیل دوستخواه
________________
پ. ن.
سپاسگزار می شوم اگر این پیام را برای شمار هرچه بیشتری از دوستان خود، بفرستید.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?