Sunday, March 02, 2014

 

پیامی از تهران و شادباش و دست مریزاد ی به «علی میرزایی» و همه ی دست اندرکاران نشر "نگاه نو"

پیامی از تهران

 ،دوستان عزیز ،  همکاران ارجمند

درود بر شما . شب و روزتان خوش . جلد نگاه نو - ۱۰۰ را به پیوست ملاحظه بفرمایید . روز دوشنبه نگاه نو صحافی خواهد شد و سه شنبه و چهارشنبه آن را  توزیع می کنیم . بسیار ممنونم از یاری های ارزنده ی فرد فرد همکاران ارجمند که در مدت این ۲۳سال همراهی و همدلی پایدار فرمودند تا به شماره ی ۱۰۰رسیدیم
با ارادت و به امید ادامه ی همکاری و برخورداری از  محبت های شما.
علی میرزایی
سردبیر فصلنامه ی نگاه نو - تهران

Ali MIRZAEIEditor In Chief 
  Negâh-e now Journal


جلیل دوستخواه
نگاه نو
چشم و چراغ نشریّه های اجتماعی - فرهنگی ی ایران امروز
و نمادی از کوششی آگاهانه در راستای
"ایرانی ماندن و جهانی شدن"
بر سکّوی افتخار ِ شماره ی۱۰۰

   نسل های کهن سال و میان سال  کنونی و بخشی از جوان ترها که نشریّه های فرهنگی- ادبی ی ابرانی از روزگار جنبش مشروطه خواهی در درون مرز و برون مرز را می شناسند، از اهمیّت نقش آنها در پیش بُرد جامعه و گسترش دیدگاههای برازنده و بایسته ی انسان روزگار نو، آگاهند و نام های مجلّه هایی چون ایرانشهر، قانون، صوراسرافیل، کاوه، وحید، یغما، سخن، پیام نو، پیام نوین، راهنمای کتاب، فرهنگ ایران زمین، بررسی کتاب، بررسی کتاب در تبعید، انتقاد کتاب، دنیای سخن، نگین، نگین در تبعید، فردوسی، گردون، گردون در تبعید، الفبا، الفبا در تبعید، کارنامه، کلک، بُخارا، ایران نامه، ایران شناسی، میراث ایران، علم و زندگی، فصل ِکتاب، افسانه، باران، آرش، بامشاد، دفتر هنر، خوشه، کتاب هفته، نگاه نو و  جز آن و نیر جُنگ های ادبی، همچون جُنگ اصفهان و دست اندرکاران آنها: تقی زاده ها، کاظم زاده ها، وحید دستگردی ها، یغمایی ها،خانلری ها، هدایت ها، ساعدی ها، بزرگ علوی ها، خالقی ها،افشارها، عنایت ها، شاملوها، روشنگرها، آجودانی ها، حاج سیِّد جوادی ها، دهباشی ها، میرزایی ها، متینی ها، احکامی ها، گلشیری ها، نجفی ها، پاکدامن ها، معروفی ها، کارگر ها، شیداها، مافان ها، زراعتی ها، قلیچ خانی ها، رُهبانی ها، امیرفریارها، اسدی پورها، دریابندری ها و جزآنان را، همچون مشعلهای فروزانی بر فراز ِ راه ِ سنگلاخ ِ فراروی ِ ایرانیان جویا و پویا در سده ی اخیر، می بینند و کارهای کارستانشان را به گرمی ارج می گزارند.
  در این گستره، علی میرزایی، سردبیر گرامی‌ی ِ فصل‌نامه‌ی نگاه نو، از سال ۱۳۷۰ تا کنون، بار سنگین این خویشکاری ی مهمّ تاریخی را بر دوش گرفته و راه تاب سوز ِ پیش پا را با بردباری ی ستایش انگیری پیموده و تا کنون ۱۰۰ شماره ی پُر و پیمان از این دفتر ادب و دانش و فرهنگ را به ایرانیان، پیشکش کرده است.

   با رویکرد به کارنامه ی زرّین ِ نگاه نو، هرگاه بگویم که این فصل‌نامه، در بیست و سه سال ِ گذشته، دریچه ای فراخ گشوده به همه ی جهان فرهنگ و ادب بوده است، ذزّه ای زیاده گویی نکرده ام.  نگاه نو، در این بیشتر از دو دهه، نه تنها توانسته است یاد همه ی نشریِّه های فرهنگی ی از مشروطه تا کنون را زنده نگاه دارد؛ بلکه در بالاترین اندازه ی ممکن پویایی و شکوفایی، پاسخ گوی نیازهای این زمانه باشد.
   گامهای سردبیر و همکاران نگاه نو، در پیمودن راه دشوار ِِ ادب و فرهنگ، استوارباد!
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?