Monday, March 03, 2014

 

چند جُستار در باره ی "زبان فارسی" از نگارنده ی این سامانه و جُستارهایی با همین درون مایه از دیگران


در این  جا، بخوانید:
http://www.parsianjoman.ir/fa/?p=764
*
با سپاس از مسعود لقمان برای فرستادن این پیوند نشانی<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?