Tuesday, March 25, 2014

 

سامانه ی "ایران نامه"، با گفتارهایی در باره ی "نوروز"، روزآمد شد.

در این جا، بخوانید:
www.iranname.net
با سپاس از دکتر شاهین سپنتا برای فرستادن ِ پیوند نشانی.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?