Wednesday, January 29, 2014

 

چُنین گفت دهخدای بزرگ:

RedWine 
 
ما، از شاه تا گدا مهمان‌های چندروزه یا چندساله این مملکتیم، تنها خداوند متعال جاویدان است. این مملکت مال اخلاف ماست، همانطور که اجداد ما به‌ما سپردند ما باید به‌اخلاف خود بسپاریم. برای کامرانی چندروزه خود نباید راضی شویم که مورد نفرت معاصرین و نفرین و لعن فرزندان خود شویم.
~ علی‌اکبر دهخدا ~
 
۲ روز قبل 
RedWine
 منتشر شده: ۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۵
آخرین ویرایش: ۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۵
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?