Sunday, December 29, 2013

 

جدولی از تعبیرها و مثل های رایج در زبان فارسی (ارمغان دکتر سیروس رزّاقی پور، مدیر کتابخانه ی ایرانیان در سیدنی به خوانندگان ایران شناخت).

نگاهش دارید.  گنجینه ی ارزشمندی است.
در جدول زیر مثل های فارسی  بر اساس حروف الفبا دسته بندی شده اند.  شما عزیزان علاقمند به آشنایی هر چه بیشتر با زبان فارسی می توانید با فشاردن مکان نما روی هر حرف، مثل هایی را که با همان حرف شروع می شوند،  مشاهده و مطالعه بفرمایید.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?