Tuesday, December 31, 2013

 

خاموشی ی اندوهبار رضا مرزبان، روزنامه نگار پیش کسوت دور از میهن

اطلاعیه کانون نویسندگان ایران
درباره ی درگذشت رضا مرزبان 
• مرزبان بیش از سی سال از عمر خود را در مهاجرتی اجباری گذراند. با این حال هیچ گاه از کوشش در راه آزادی بیان دست بر نداشت ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
سه‌شنبه  ۱۰ دی ۱٣۹۲ -  ٣۱ دسامبر ۲۰۱٣

مرزبان از مرز جان گذشت 

رضا مرزبان روزنامه نگار پیش کسوت، نویسنده و از یاران دیرین کانون نویسندگان ایران روز هفتم دی در پاریس دیده بر زندگی فرو بست. مرزبان متولد ۱٣۰۷ بود و بیش از سی سال از عمر خود را در مهاجرتی اجباری گذراند. با این حال هیچ گاه از کوشش در راه آزادی بیان دست بر نداشت. زندان و ممنوعیت قلم در رژیم سابق و تبعید شدن در حاکمیت کنونی تاوان همین کوشش بود. او سردبیر روزنامه ی "پیغام امروز" اولین روزنامه ی توقیف شده ی پس از انقلاب در سال ۱٣۵٨ و همچنین یکی از استادان روزنامه نگاری نو در ایران و از موسسان سندیکای روزنامه نگاران بود.
کانون نویسندگان ایران درگذشت رضا مرزبان را به خانواده ی او و به جامعه ی فرهنگی مستقل کشور تسلیت می گوید. چراغ یادش همواره روشن باد!

کانون نویسندگان ایران
۹/۱۰ /۱٣۹۲<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?