Wednesday, March 09, 2011

 

دومین سوگ ِ دوستداران فرهنگ ایرانی در یک روز: «استاد محمّد مهریار»، فرزانه و ایران شناس بزرگ، چشم از جهان فروبست!


▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄


سوگ و درد و دریغ ِ جان فرسای دیگری در یک روز!

دیروز، هنگامی که در سوگ استاد ایرج افشار، قلم می گریاندم، هیچ گمان نمی بردم که در یک و همان روز، داغ ِ جانکاه دیگری بر دلم می نشیند!
امّا دردا و دریغا که چُنین شد و امروز با اندوهی ژرف، آگاهی یافتم که استاد بزرگم محمّد مهریار نیز همان دیروز، در اصفهان، چشم از جهان فروبسته است!کتاب سه جلدی ی فرهنگ ِ جامع ِ نام ها و آبادی های کهن ِ اصفهان
یکی از ده ها پژوهش ِ استاد مهریار، ماندگار در گنجینه ی فرهنگ ایرانی

در بیان ِ "فضل و بزرگ مردی و سالاری" ی ِ این دُردانه ی تاریخ و ادب و فرهنگ ایرانی، پیش از این، چند بار، با زبان ِ نارسای خویش، سخن گفته ام که -- صد البتّه -- چیزی نبوده است "الا یک از هزاران!" 
امّا اکنون، در این تلخ کامی ی ِ جان کاه، دیگر، تاب و توان ِ سخن گفتنم نیست؛ چرا که -- به گفته ی بیهقی  ی ِ بزرگ -- "این قصّه را اَلَم باید که از قلم، هیچ برنیاید!"
پس، دم در می کشم و به این بسنده می کنم که نشانی ی گزارش ِ یار ِ همدل خود، دکتر شاهین سپنتا را در این جا بیاورم و دم درکشم!:
http://drshahinsepanta.blogsky.com/1389/12/18/post-549/

جلیل دوستخواه
پنجشنبه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نُه << Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?