Saturday, January 22, 2011

 

پیوستی بر پیوست:«فریدون فرخ و یادی از زنده یاد دکتر احمد تفضّلی»


در پی ِ نشر ِ یادواره ی دکتر احمد تفضّلی در این ماهنامه، دوست ِ فرهیخته و پژوهشگر ارجمند آقای دکتر ابوالفضل خطیبی، عضو ِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پیام مهرآمیز ِ زیر را -- که فراگیر ِ پیوند نشانی ی ِ پژوهش ِ آگاهانه و سودمند ِ ایشان با یاد ِ دکتر احمد تفضّلی است -- به این دفتر فرستاده اند.
با سپاسگزاری از هم دلی و هم گامی ی ِ آقای دکتر خطیبی، خوانندگان جویا و پویای ایران شناخت را به خواندن پژوهش شیوای ایشان -- که پیوست ِ شایسته ای است بر پیوست ِ پیشتر نشریافته -- فرامی خوانم.
ویراستار

دوست گرامی،
. درود

بنده هم نوشته ای با عنوان «فریدون فرخ و یادی از زنده یاد دکتر احمد
تفضلی» در وبلاگم به نشانی زیر نهاده ام:
http://a-khatibi.blogspot.com/2011/01/blog-post_19.html

ارادتمند خطیبی<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?