Monday, November 22, 2010

 

تازه های رسیده از اصفهان - پیوستی بر «ایران شناخت»، شش : شش
اصفهان بلاگ، در روز اصفهان متولد شد.

پیام شاد باش هموطنان اهوازی به مردم اصفهان به مناسبت روز اصفهان.

دومین همایش هفته اصفهان برگزار خواهد شد.

بررسی چالش‌های پیش روی شهر تاریخی اصفهان.

پیام شاد باش هموطنان اهوازی به مردم اصفهان به مناسبت روز اصفهان.

اصفهان: خوراک ِ لذیذی برای ِ غول ِ خوش اشتهای ِ توسعه!نصف جهان از دیدگاه مهدی تمیزیدر این جا :
www.drshahinsepanta.blogsky.com

با سپاسگزاری از دکتر شاهین سپنتا برای فرستادن ِ این گزارش.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?