Sunday, July 25, 2010

 

پیوستی دیگر بر «ایران شناخت»، سال ششم - شماره ی دومیکشنبه سوم امرداد ۱۳۸۹
 بیست و پنجم جولای (/ژوئیه) ∙۱∙۲

"هر دم ازین باغ، بَری می رسد!"

دوستی، در پیامی از میهن نوشته بود که تصویرهای نشریافته همراه با گفتارهای ِ ایران شناخت، "غیب" شده اند. (؟!
من برای آگاهی ی بیشتر و اطمینان یافتن از این که این رویداد، تنها در یک رایانگر و بر اثر ِ یک نابسامانی ی فنّی نبوده باشد، از فرستنده ی پیام، خواهش کردم که بررسی ی بیشتری در مورد ِ موضوع ِ پیامش بکند.
او در پیامی دیگر، نوشت:

"درود

برای اطمینان بیشتر، در یک رایانه دیگر هم نگاه کردم. به جای همه عکس ها--  از فردوسی در پیشانی تا پایین --   یک مربع با  ضربدری  قرمز در گوشه و بدون عنوان، آمده است! 

شاد باشید."

مدّتها پیش، یکی دیگر از دوستان، برایم نوشته بود که در سفری به "دوبی" به هنگام گشودن ِ صفحه ی ایران شناخت،  در رایانگر خود، با اخطار ِ "ورود ممنوع!" رو به رو شده بود. او تصویری از آن "اخطار" را برایم فرستاده بود که آن را بدون ابراز شگفتی از کنش ِ ایران ستیزانه ی برخی از همسایگان ِ "نودولت" ِ ناهمدل ِ میهن مان در همین تارنگاشت، نشردادم.
اکنون گفتنی و پرسیدنی است که:
"هرکس به طریقی دل ما می شکند
بیگانه جدا، دوست جدا می شکند
بیگانه چو بشکند، حَرَج نیست بر او
از دوست بپرسید: چرا می شکند؟!"
به راستی، به گفته ی حافظ بزرگ:
"جای ِ آن ست که خون موج زند در دل ِ لعل..."
*
نشر تصویرهای فرهنگی در یک تارنگاشت ِ فرهنگی بی هیچ رویکرد سیاسی، از فردوسی بگیر و بیا تا دیگر چهره های بزرگان ادب و فرهنگ میهن مان، به سود و سودای ِ چه کسانی زیان می رساند که سراسیمه، نقاب بازداری بر چهره های درخشان و افتخارآمیز ِ تاریخ ما می کشند؟ به راستی آیا گمان می برند که می توانند روی آفتاب را به گِل بپوشانند؟! "زهی تصوّر ِ باطل! زهی خیال ِ مُحال!" << Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?