Friday, July 23, 2010

 

یادگاری ماندگار: پیوستی بر "ایران شناخت"، سال ششم - شماره ی دوم


گفت و شنودی یگانه و یادگاری ماندگار در تاریخ فرهنگ و هنر روزگارمان

بیژن فرهودی با استاد محمّدرضا شجریان
در
VOAدر این جا ببینید و بشنوید:
http://www.voanews.com/wm/voa/nenaf/pers/2010/pers1730vb0619.asx

با سپاس ویژه از دوست و همکار گرامی اسد هفشجانی که پیوندنشانی ی ِ این گفت و شنود را به دفتر ایران شناخت، فرستاد.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?