Saturday, December 12, 2009

 

روشنگری در باره ی یک اشتباه لپّی در تارنمای «بی بی سی» و تکرار ناآگاهانه ی آن در «ایران شناخت»يادداشت ويراستار


یکشنبه بیست و دوم آذر ماه ۱۳۸۸
(سیزدهم دسامبر ۲۰۰۹)سخنی دیگر در باره ی جان باختگان ِ روز
۱۶آذر ۱۳۳۲
روزی که فروز‌ش سه آذر ِ اهورایی در آن، چیرگی‌ی ِ تیرگی و فراموشی بر آن را ناشدنی کرده و ۵۶سال است غروب نمی‌شود
.

در یادواره ی ۱۶آذر ۱۳۳۲، تصویری از سه تن به عنوان ِ جان باختگان در آن روز ِ بی غروب، در تارنمای بخش فارسی ی بی بی سی آمده بود که جز در مورد ِ یکی از آنان، درست نیست و متأسّفانه ویراستار این تارنما نیز همان تصویر را بی پژوهش و دقّت، بازنشرداد.
آقای دکتر مجید کفایی در پیامی به بی بی سی، این اشتباه بزرگ را یادآورشده اند و مسعود لقمان نیز رونوشتی از همان پیام را به این دفتر فرستاده است که ویراستار با پوزش خواهی از آقای کفایی و همه ی خوانندگان ِ ارجمند، عین ِ آن را برای رفع ِ شبهه، در این صفحه می آورد.


گاهی اگر اشتباهی تصحیح نشود براثر تکرار ممکن است تبدیل به یک حقیقت تاریخی بشود و سر از تاریخ درآورد کما اینکه در مورد زیر چنینن شده است شاید شما هم این عکس را(عکس آمده در دنباله ی این توضیح را) دیده باشید. اولین بار من آنرا دوسال پیش در یکی از ای میل ها دیدم که برایم رسیده بود و آن ای میل در بارۀ رویدادهای ایران و وقایع دانشگاه و کشته شدن سه دانشجو در دانشکدۀ فنی بود و زیر این عکس نوشته بودند این سه دانشجو شهید شده اند. دراین که در 16 آذر 1332 سه دانشجو را دردانشکدۀ فنی کشتند، شکّی نیست؛ اما این عکس، عکس هر سه دانشجوی کشته شده نیست. چون یکی از افرادی که در آن عکس هست من هستم. ولی من دوسال پیش اقدامی برای تصحیح آن اشتباه نکردم تا این که دو روزپیش دیدم در سایت بی بی سی باز همان عکس را چاپ کرده اند و باز همان اشتباه را تکرار و زیر عکس نوشته بودند سه آذر آهورائی مهدی شریعت رضوی،احمد قندچی،ومصطفی بزرگ نیا دانشجویان کشته شده در دانشگاه. . این بار تأمل را جایز ندیدم و شرح زیر را برای
بی بی سی فرستادم.


PS
خوشبختانه بی بی سی پس از رسیدن توضیح من، عکسی را که اشتباها چاپ کرده بودند، برداشتند و عکس تازه ای را در مقالۀ خود بجای آن گذاشتند.----- Original Message -----
From: majid kafai
To: bbc bbc
Cc: shoma
Sent: Monday, December 07, 2009 6:06 PM
Subject: Your article
I take the liberty to make the following comments regrading your interesting article under the title:


روز ۱۶آذر ۱۳۳۲در دانشگاه چه گذشت؟
من و شادروان «مهدی شریعت رضوی» سالها در مشهد همدرس، همکلاس و دوست بودیم هر دو هم به شورای فرهنگی بریتانیا

(British Council)

در مشهد می رفتیم تا زبان انگلیسی را فرا بگیریم.
«مهدی» که ما باو «آذر» می گفتیم جوانی بسیار پر شور و حساس بود و در اوانل طرفدار شاه بود. وقتی بامن در شورای فرهنگی بریتانیا پینگ پونگ بازی می کرد، هر وقت آبشار می زد، می گفت:" زنده باد اعلیحضرت همایونی" و همیشه هم دلش میخواست برنده باشد و یک بار هنگامی که در یک بازی سه گیمی بازنده شد از روی عصبانیت توپ پینگ پونگ را زیر پاری خود خرد کرد و یک بار هم راکت را چنان روی میز کوبید که دستۀ آن شکست.
با همه این ها باهم دوست بودیم و همکلاس و دوست مشترک دیگری نیز داشتیم که «حسین قوام» نامش بود و ما اورا «هرمز» صدا می کردیم .او فرزند دکتر قوام یکی از اطباء مشهد بود.
سال آخر دبیرستان ما از هم جدا شدیم زیرا من به ادبیات علاقمند بودم و رشتۀ ادبی را انتخاب کردم و سر از دانشکدۀ حقوق درآوردم و بعد نزدیک به 25 سال بعنوان دیپلمات کاریری در وزارت امورخارجۀ ایران خدمت کردم.
«شریعت» چون ریاضیاتش خوب بود رفت و ریاضیات خواند و سر از دانشکده فنی در آورد. در تهران همدیگر را نمی دیدیم. یک بار در یک خیابان نزدیک دانشگاه بعد از دوسال که او را ندیده بودم برحسب تصادف به هم رسیدیم ومدتی با هم صحبت کردیم. اوضاع سیاسی در آن وقت بحرانی بود و من دیدم «شریعت» بکلی عوض شده و برخلاف گذشته مخالف شاه شده و عقیده داشت که باید برضد شاه فعالیّت کرد وحرف هائی می زد که چپی ها می زدند و ازمن خواست تا به گروه آنان بپیوندم وچون مرا بی میل دید به تندی گفت "راه های ما از هم جداست" وفوری خداحافطی کرد و رفت و من از عکس العمل خشک او کمی یکه خوردم و دیگر او را ندیدم تا این که متأسفانه خبر کشته شدنش را شنیدم.
عکسی را که در بالا مشاهده می فرمائید، دوسال پیش در یک ای میلی دیدم که عکس های تاریخی را در برداشت و همان طور هم که شما مرقوم فرموده اید در آن ای میل زیر عکس نوشته بود که این عکس سه نفری است که در دانشکدۀ فنی در 16 آذر 1332 شهید شده اند و اسامی شریعت رضوی و احمد قندچی و مصطفی بزرگ نیا را بعنوان کسانی که در این عکس هستند ذکر کرده بودند در صورتی که این معرّفی، همۀ حقیقت را در بر ندارد
حالاهم که دیدم بی بی سی همین اشتباه را مرتکب شده و ظیفۀ خود دانستم تا مراتب را به عرضتان برسانم. به قول انگلیسی ها
for whatever it is worth

و یا بهتر بگویم

to set the records straight


این عکس، حدود شصت سال پیش در مشهد گرفته شده؛ در یکی از باغ های اطراف شهر که ما سه دوست ِ هم کلاسی آن جا رفته بودیم تا باهم درس بخوانیم و خودرا برای امتحانات آماده کنیم.
آن که در دست راست است «هرمز» و یا «حسین قوام» است وآن که در وسط است «مهدی شریعت رضوی» است و آن که در طرف چپ است من هستم « مجید /عبدالحسین کفائی» و شریعت بعنوان دوستی و محبت دست خود را روی شانۀ من گذاشته است.
از هرمز قوام اطلاعی ندارم؛ ولی سالها پیش شنیدم که دکتر شده و به آمریکای شمالی آمده است.امیدوارم که هنوز زنده باشد چون طبق نوشته ی زیر این عکس، هم او و هم من 56 سال است که مرحوم شده ایم و خودمان خبر نداریم.!


با احترام و تقدیم آرزوهای نیک و معذرت از این زحمت


مجید کفائی
از اتاوا

(شانزدهم آذر ماه 2568 (1388
هفتم دسامبر 2009<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?