Thursday, August 13, 2009

 

رنگین کمان ِ پیوند و پیمان ِ نسل ِ دیروز با نسل های امروز و فردا: پیوستی بر هفته‌نامه‌ی ِ ایران‌شناخت سال پنجم- شماره‌ی ِ ۱۰
یادداشت دوم ِ ويراستار


جمعه بیست و سوم امردادماه ۱۳۸۸
(چهاردهم اوت ۲۰۰۹)


در پی ِ نشر ِ هفته‌نامه‌ی ِ امروز، دوست هنرشناس و پویا، آقای امین فیض‌پور، در پیامی از شیراز، پیوندنشانی ‌ی آوازی را که سینا سرلک بر پایه‌ی ِ سروده ای از زنده‌یاد محمّد زُهَری (زاده‌ی ِ امرداد ۱۳۰۵ درگذشته در ۱۵ اسفند ۱۳۷۳)، خوانده‌است، به این دفتر فرستاد. با سپاسگزاری از امین ِ گرامی متن ِ سروده‌ی ِ زُهَری و پیوند- نشانی به اجرای سرلک را در این پیوست، می‌آورم.


پیام ِ مابه گلگشت جوانان
یاد ما را زنده دارید ای عزیزان
که ما در ظلمت شب،
زیر ِ بال ِ وحشی ِ خفّاش ِ خون آشام
نشاندیم این نگین صبح روشن رابه روی پایه ی انگشتر فردا
و خونِ ما
به سرخی گل لاله
به گرمی لبِ تب‌دارِ بیدل
به پاکی ی ِ تنِ ِ بی‌رنگ ِ ژاله،
ریخت، بر دیوارِ هر کوچه
و رنگی زد به خاکِ تشنه ی ِ هر کوه
شما یاران نمی‌دانید
چه تب‌هایی تنِ رنجورِ ما را آب می‌کرد
چه لب‌هایی به جای نقش خنده داغ می‌شد
ولی ما دیده‌ایم اندر نمای دوره‌ی خود
حصارِ ساکت زندان
که در خود، می‌فشارد نغمه‌های زندگانی را
و رنجی کاندرونِ ِ کوره‌ی ِ خود می‌گدازد آهن تَن‌ها
کسی از ما نه پای از راه گردانید
و نه در راه دشمن گام زد
کسی از ما نه پای از راه گردانید
و عشق ماست لای برگ‌های هر کتابی که شما ‌خوانید
و این صبحی که می‌خندد به روی بام‌هاتان
و این نوشی که می‌جوشد درونِ جام‌هاتان
گواهِ ماست
گواهِ پایمردی‌های ما
گواهِ عزمِ ما، کز رزم ما جانانه‌تر شد.

برای ِ شنیدن ِ آواز ِ سینا سرلک،بر:
اینجا
و یا بر:
http://aramejan.persiangig.com/audio/01%20Be%20farda.wma
کوبه‌ی راست بزنید و در فهرست ِ گزینه‌ها، روی ِ
Save Target As
کوبه‌ی ِ چپ بزنید و پرونده را بارگذاری و بایگانی کنید و سپس، بگشایید و بشنوید.


افزوده‌ی ِ ویراستار:
۱. در باره‌ی ِ زندگی و کارنامه‌ی ِ ادبی و فرهنگی ی ِ محمّد زُهَری
http://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B2%D9%87%D8%B1%DB%8C&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7


۲. در باره‌ی ِ کارنامه‌ی ِ هنری‌ی ِ سینا سرلک
http://www.google.com/search?q=%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7+%D8%B3%D8%B1%D9%84%DA%A9&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?