Friday, July 31, 2009

 

همه باهم یک صدا! همه با هم یک «ندا»!: نمایشی از همبستگی‌ی ِ ایرانیان در پاریس- دو پیوست بر هفته‌نامه‌ی ِ پنج: هشت - نهم امرداد هشتاد و هشت


يادداشت دوم ِ ويراستار


جمعه نهم امردادماه ۱۳۸۸
(سی و یکم ژوئیه ۲۰۰۹)

۱


ندای ِ آزادی


در راه پیمایی ی روز شنبه سوم مرداد، برابر با ۲۵ ماه ژوئیه در پاریس، بار دیگر ایرانیان ساکن آن شهر، در کنار یکدیگر ایستادند تا همبستگی‌ خود را با مردم ایران نشان دهند. در این مراسم، به پیشنهاد هنرمند و عکاس ایرانی‌، رضا دقتی‌، در یک نمایش ِ نمادین، ۵۰۰ عکس ندا آقاسلطان، بین شرکت کنندگان پخش شد تا در یک عکس جمعی ی به یاد ماندنی و تاریخی‌ به دنیا نشان دهند: " ما همه یک صدائیم! ما همه یک نداییم!"
Neda: the Voice of the Iranian People


On July 25, a Global Day of Action for Iran was organzied in Paris and a hundred other cities around the world
July 25, 2009


نماهای ی دیگری از این همایش ِ شکوهمند را در این جا ببینید ↓

http://webistan.net/iranfreemedia/nsltr_IFM_Jul2009-fa.html


۲


سروده ای از دکتر نورالدّین زرّین کِلکبرای ِ نداچرا سیاه؟


چرا سیاه بپوشم؟
چرا کبود؟
آتشفشان به پا می‌کنم
در عزا و غرور خونی سرخ
که چکید و رنگین کرد
اسفالتِ سرد و سیاهِ خیابان را
***
خون را ادامه داد
اسفالتِ "سرخ و داغ"
تا کوچه پس کوچه های شهرِِ تپنده
در تب و هیهات و انفجار
و تمام راه ها
سرخ شد
از آغاز انقلاب*
تا پایان آزادی*
***
دیوان‌فرشتگان ِ آسمان
خشمگینانه رنگ ِ شعله‌ها
و رعد ِصفیر ِ گلوله ها را
بردند تا بام ماهواره‌ها
و ریختند
مانند قطره‌های زهر
در چشمِ ِ خون‌کاسه ی ِ زمین .
***
سنگ ِ کدام دل
ترک برنداشت؟
جامِ ِ کدام چشم ترنشد؟
و پشت کدام کوه
خم نگشت؟
از پژواک گلوله ای که
گلوی ِ نازک ِ گل ِ سرخ را
پاره کرد؟


نورالدّین زرّین کلک

تهران- ۲۳/ ۳/ ۱۳۸۸

_________________

* نام دو میدان و خیابان در تهران

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?