Thursday, October 02, 2008

 

٤: ١٧. پنجاه و پنجمين هفته‌نامه: فراگير‌‌ ِ ٢٣ زيرْ بخش ِ تازه ي ِ خواندني، ديدني و شنيدني


يادداشت ويراستار


جمعه دوازدهم مهرماه ١٣٨٧ خورشيدي
(٣ اكتبر ٢٠٠٨)


گفتاوَرد از داده‌هاي اين تارنما بي هيچ‌گونه ديگرگون‌گرداني‌ي متن و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.

You can use any part of site's content as long as it is referenced to this site. No need for permission to use the site as a link.

Copyright © 2008 - 2005


All Rights Reserved.١. جشن ِ شكوهْ‌مند ِ مهرگان، فرخنده‌باد!

سه‌شنبه‌ي آينده (شانزدهم مهرماه/ مهرْروز از ماه ِ مهر)، در گاهْ‌شمار ِ باستاني و فرهنگي‌ي ِ ايرانيان، جشن ِ مهرگان نام دارد. اين جشن، نه تنها در روزگار ِ باستان، بلكه در هزاره‌ي ِ اخير نيز، پس از نوروز، مهمّ‌ترين جشن ِ ايراني به شمار مي‌آمده‌است و درباره‌ي ِ آن مي‌توان در پژوهش‌هاي ِ كساني همچون ابوريحان بيروني و نيز شاعران ايراني (به ويژه در سده‌هاي سوم تا پنجم هجري)، خواند.


به نوشته‌ي ِ بُندهش، گل ِ بنفشه ويژه‌ي ِ ايزد مهر و جشن ِ مهر گان است.

تنديس كاوه ي آهنگر
كه افسانه ي قيام او، با مهرگان پيوسته است.


درباره‌ي ِ مهرگان اوستا، كهن‌ترين سرودها و متن‌هاي ايراني، گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، مرواريد، تهران، چاپخش ِ يازدهم- ١٣٨٦، ج ٢، صص ١٠٥٩- ١٠٦٠ و گفتارهاي در زمينه‌ي ِ مهرگان در هنگام ِ جشن ِ مهرگان ِ سال ِ گذشته، در بخش ِ بايگاني ي ِ همين تارنما.


درهمين زمينه، در اين نشاني‌ها بخوانيد ↓
http://ariapars.persianblog.ir/post/162/
http://ariapars.persianblog.ir/post/163/
*
به خجستگي‌ي ِ جشن ِ مهرگان، پيوندْنشاني‌ي ِ مجموعه‌اي از غزل‌ها و مثنوي‌هاي حافظ ِ مهرْآيين با آواي ِ دلْ‌نشين ِ شماري از خُنياگران ِ نامْ‌دار ِ روزگارمان و نيز فيلم‌هايي از تصنيف‌ْخواني‌ي ِ مهربانو، خواننده‌ي ِ خوشْ‌نوا و تواناي ِ ايراني را در اين جا مي‌آورم ↓
Click here: ZamAhang : Hafez Collection
http://www.youtube.com/watch?v=Ii1GGMmYR34&feature=related


خاستگاه ِ پيوندْنشاني‌ي ِ شعرهاي حافظ: احمد رنّاسي- پاريس
خاستگاه ِ پيوندْنشاني‌ي ِ خوانده‌هاي مهربانو: دكتر سيروس رزّاقي‌پور- سيدني


دوست گرامي و هنرمند، حسن نقاشي نيز شاباشْ‌پيام ِ زير را به اين دفتر فرستاده‌است:مهرگان خجسته باد!
بخشي از آخرين ساخته ام
فيلم مستند مهرْايزد
حسن نقاشي
http://www.naqashi.com/_______________________
* متأسّفانه فيلمي كه پيوندْنشاني‌ي ِ آن را داده‌اند، تصويرندارد (يا تصويرش به دليلي فنّي به نمايش درنمي‌آيد) و در هنگام اجرا، تنها صداي سازنده شنيده‌مي‌شود كه ستايشْ‌سخني را براي ِ مهر مي‌خواند.


٢. شعر در زبان ِ فارسي‌ي ِ ميانه


گفتار ِ كورش محسني را در اين زمينه، در اين جا بخوانيد ↓
http://ariapars.persianblog.ir/post/187/


خاستگاه : رايانْ پيامي از دكتر كاظم ابهري - ادلايد، استرالياي ِ جنوبي


٣. تصويرهاي فرمانْ‌روايان ِ بر ايران، بر جلد ِ ١٧ شماره از مجلّه‌ي ِ «تايم» (١٩٢٥- ٢٠٠٨ ميلادي)


در اين جا ببينيد ↓
http://img36414.pictiger.com/images/16796327/


٤. دیر زی کـه زیبایـی!: ستايشْ‌سرودي سزاوار براي ِ «سيمين» بانوي ِ شعر ِ فارسياین شعر پس از خواندن دو غزل تازه از سیمین بهبهانی سروده شد
و پیشکش وجود نازنین اوست.
م. سحر.


دیرْزی کـه زیبایی!


ای سرود ما سیمین، شادمانه شیدایی
عارفانه فریادی، عاشقانه گویایی
قطره می‌چکاند جان، بر ورق غزل‌هایت
روح ِ لطفِ باران در خشم ِ موج دریایی
ای زبان ما ای زن، خانه‌ي ِ دلت روشن
کاینچنین درین ظلمت، نورِصبح فردایی
راستی ست راه تو، روشنی نگاه تو
دوستی گواه تو، یکْ‌دلی و یکْ‌تایی
دردلت غم انسان، عشق میهنت با جان
نیست غیر ِ آزادی، درسر ِ تو سودایی
خانه دور وشب تاریک، کوچه تنگ و ره باریک
دشمنان در این نزدیک، نغمه ای دلْ‌آرایی
از صدات شادم من، محو ِ اوستادم من
اینچنین که می‌خوانی ، وینچنین که می‌پایی
خشم ِمهربان داری، شعله‌ي ِ روان داری
شور ِ بی‌کران داری، زنده رود ِ پویایی
واژه‌هات بارانند، اشك ِ چشمه‌سارانند
مژده‌ي ِ بهارانند، در سکوتِ صحرایی
در شبی چنین تاری، با صَلای بیداری
خشت ِ جان به کف داری، چون چراغ ِ دانایی
تا دوباره میهن را نوزنی ستون برسقف
استخوان ِ خویشتن آری، هدیه‌ي ِ شکیبایی
می‌زند به جان نقشت، جام ِ شعر ِ جانْ‌بخشت
زان‌ که تشنه‌کامان را چشمه‌ای گوارایی
کاخ ِ ظلم سَرْمَد نیست؛ نیک، بنده‌ي ِ بَد نیست
بَد مُدام ومُمتد نیست، دیرْزی که زیبایی!


م.سحر
پاریس - ١٢/ ٩/ ٢٠٠٨
http://msahar.blogspot.com/


خاستگاه: رايانْ‌پيامي از محمّد جلالي چيمه (م. سحر) - پاريس


دو افزوده‌ي ِ ويراستار:


يك) فيلم ِ ويديويي‌ي ِ خواندن ِ شعر ِ سيمين بهبهاني: دوباره مي‌سازمت وطن ... با صداي ِ داريوش اقبالي و همْ‌نوايي‌ي ِ حاضران در همايش ِ بزرگْ‌داشت ِ شاعر و شعرخواني‌ي ِ او ↓
http://www.eksivideo.com/euiLkl74mBY/Vatan-Simin-Behbahani-amp-Dariush--izle.html
دو) فيلم ِ ويديويي‌ي ِ گفت و شنود با سيمين بهبهاني و شعرخواني‌ي ِ او در يك برنامه‌ي ِ تلويزيوني‌ي ِ ايرانيان در آمريكا ↓
http://www.eksivideo.com/J496Xn4iySE/Simin-Behbahani--izle.html


٥. پيوند به ده گفتار ِ تاريخي، ادبي و جامعه‌شناختي


در اين جا ↓
http://www.shahrvandemrouz.com/content/1405/default.aspx
http://www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/46
http://www.fakouhi.com/node/2758
http://www.fakouhi.com/node/2753
http://www.fakouhi.com/node/2752
http://radiozamaaneh.com/library/2008/09/post_225.html
http://rouznamak.blogfa.com/post-360.aspx
http://www.fakouhi.com/node/2764
http://www.shahrvandemrouz.com/content/1406/default.aspx
http://www.fakouhi.com/node/2767

خاستگاه: رايانْ‌پيامي از پيام جهانگيري - شيراز


٦. راهْ‌بُرد و پيوند به يك پژوهش ِ تازه‌ي ِ ايرانْ‌شناختي و آشنايي با چند كتاب ِ تازه


پایگاه ِ مطالعات زبانهای ایرانی در شبكه‌ي ِ جهاني ↓
http://www.ilssw.com/
↓با یک پژوهش تازه روزآمد شد
کتيبه‌های پهلوی دورا اوروپوس
این مقاله ترجمه‌ای است از Middle Persian Inscription of Dura Europos اثر پروفسور دیوید نیل مکنزی که توسّط ِ بانو مینا صالحی به فارسی برگردانده شده است.


٧.
دادخواستْ‌نامه‌اي خطاب به دولت ِ آلمان در اعتراض به بازْداري‌ي ِ دانشجويان ايراني و ايراني‌تبار از آموزش دانشگاهي در آن كشور


Stop discrimination against Iranians in education!
در اين جا بخوانيد و هرگاه با اين دادخواهي موافقيد، دادخواستْ‌نامه را امضاكنيد و اگر مي‌توانيد، از دادخواهان، پشتيباني‌ي ِ مالي كنيد. ↓
http://www.iraansestudenten.nl/#English


خاستگاه: پايگاه ِ كارزار ِ دادخواهي‌ي ِ دانشجويان ايراني در آلمان
Campagne of Iranian Students


٨. نگاهي به بخش ِ انگليسي ي ِ ماهْ‌نامه‌ي ِ دوزباني‌ي ِ ميراث ِ ايران (مهرماه ١٣٨٧/ اكتبر ٢٠٠٨) *
Volume 3, No. 33, October 2008
Persian Heritage Monthly


IRAN MPS AMEND POLYGAMY BILL AFTER PROTESTS
According to the AFP in TEHRAN Iranian MPs on September 8, 2008 amended a new family bill that would have made it easier for men to have multiple wives, amid protests by both top clerics and women’s rights advocates, state-run television reported.
Parliament’s judicial commission voted to scrap two articles, including one relating to polygamy, in the Family Protection Bill, committee spokesman Amin Rahimi told Iran News Network’s website.
Article 23 required men simply to obtain a judicial
permit to remarry to confirm they can provide financially for the new wife and that both wives will be treated equally. Under current legislation, a man in most cases has to prove his first wife’s consent for another marriage.
The second article, 25, imposed taxes on the dowry, the money or property pledged by the man to his bride, which she can claim at any time through the course of marriage or when getting a divorce.
Iran’s judiciary, which had originally drawn up the bill, said the two disputed articles had been added by the government. Rahimi said the revision was ordered by parliament speaker Ali Larijani after “clerics, religious people and women expressed sensitivities” about the bill, which is yet to be adopted by the house. “We hope today’s changes alleviate concerns in the society and Iranian women can raise their children and strengthen the foundation of family with relief,” he added.
AMERICAN SCHOLAR DONATES
STAMP COLLECTION
TO MASHHAD MUSEUM IN IRAN
TEHRAN, Sept. 8 (Mehr News Agency) – American Katherine Edstrom donated a rare collection of artistic and historical stamps to the Astan-e Qods Razavi Museum’s Stamp and Banknote Section in the holy city of Mashhad last week.
Katherine Edstrom who is a faculty member of the Division of Psychology Center in Chicago has collected stamps from over twenty countries, said director of the Stamps and Banknotes Section of the museum Mohammad-Hossein Yazdinejad.
The Stamp and Banknote Section houses a rich collection of rare stamps from about 160 countries and is visited by a great number of Iranian and foreign pilgrims, tourists, and philatelists.
IRANIAN BUSINESSMAN TIRELESSLY
WORKS TO HELP THE POOR
Abbas Jahangir Devotedly drives through streets of Toronto every morning
to deliver food and other materials to homeless
Every morning at 2:00am after closing the downtown Toronto nightclub
he owns, Abbas Jahangir goes out and drives around the city, personally delivering food to the homeless.
Whether it is -20 degrees below zero during a January snowstorm or thunder showering in April, every morning for the past two years he faithfully delivers sandwiches, hot tea, water and other materials to the less fortunate. The only days he missed were when he had to leave the country to work on international charity projects. Even a leg injury couldn’t stop him from going out.
“To me, charity is something that needs to be done every day,” Abbas says with conviction. “That moment when you give someone a bed to sleep on, or give them food, it changes you in a beautiful way; it is priceless. You’re not going to find that feeling
through money or material possessions, but only through service for others.”
In an article found in the TEHRAN (AFP) medical officials have stated that 40 percent of children in Iran are born by C-section on average, with a higher percentage in Tehran, Isfahan and Gilan provinces. The World Health Organization recommends a Caesarean section rate of 10 to 15 percent. The cost of the Caesarean section is about 15 million rials (1,600 dollars, 1,130 euros) on the procedure and hospital expenses. Women believe that while it is critical to have a beautiful experience to promote normal vaginal delivery, they are concerned with the pain associated to it. Doctors are also concerned about the health of both mother and child is quick to end the natural process at the slightest sign of complications.
The article states the pride Iran has for its good family planning and maternal health. Officials say the maternal mortality rate was 24.6 per 100,000 live births in 2005 – compared with nine in developed nations and 160 in western Asia. Doctors and midwives perform 94 to 96 percent of deliveries in Iran. But because of the high percentage of C-sections they have a plan to reduce them by 20-25% by 2013.
همچنين درباره‌ي ِ فصلْ‌نامه‌ي ِ ميراث ِ ايران، در اين جا بخوانيد ↓
http://persian-heritage.com/
__________
* متأسّفانه به سبب ِ اشكالي فنّي، نتوانستم نمونه‌اي از بخش ِ فارسي‌ي ِ ماهنامه را در اين جا بياورم.


خاستگاه: رايان‌ْْپيامي از دكتر شاهرخ احكامي (سردبير ميراث ايران) - نيوجرزي، آمريكا


٩. پي‌گيري‌ي ِ گفتمان ِ شناخت و ارزيابي‌ي ِ كارنامه‌ي ِ «رضاشاه»


در پي ِ نشر ِگفتاري برگرفته از مجلّه‌ي ِ "تلاش" در نشريّه‌ي ِ الكترونيك ِ روزنامك و انتشار ِ نقدهايي از نگارنده‌ي ِ اين سطرها و آقاي منوچهر تقوي بيات بر چگونگي‌ي ِ طرح و عرضه‌ي ِ آن گفتار، سردبير ِ روزنامك و شماري از همكاران و ياران ِ او، از پايگاه ِ پاسخْ‌گويي بدان نقدها، گفتارهايي را در آن نشريّه درج‌كردند ↓
http://rouznamak.blogfa.com/post-358.aspx

نويسندگان ِ اين پاسخ‌ها، بي‌پروا به روشنْ‌گري‌ي ِ ناقدان ِ گفتار ِ نشريافته در "تلاش" و بازْنشريافته در روزنامك، بازهم كوشيده‌اند تا برداشت ِ درست و دقيق ِ زنده‌ياد شاهرخ مسكوب از سويه‌هاي دوگانه و ناهمْ‌گون ِ كارنامه‌ي ِ رضاشاه را يكْ‌سويه نمايشْ‌دهند و مصادره‌ي ِ به مطلوب كنند! امّا كتاب‌هاي ِ مسكوب، راه را بر هرگونه شبهه‌افكني مي‌بندند و به روشني نشان‌مي‌دهند كه آن فرزانه‌ي ِ آزاده‌ي ِ روزگار ِ ما،‌ آگاه‌تر و ژرفْ‌نگرتر از آن بود كه در كنار ِ تأييد ِ نوگرداني‌ي ِ نسبي‌ي ِ جامعه‌ي ِ ايران در دوران ِ پهلوي‌ي ِ يكم، خودكامگي‌ي ِ هولناك و زيانْ‌بار ِ آن پادشاه و بر بادرفتن ِ آرمان‌هاي ِ آزادي‌ خواهانه‌ي ِ خيزندگان و كوشندگان مشروطه در پادشاهي‌ي ِ استبدادي و نامشروطه‌ي او را بازنشناسد و به كارگاه ِ نقدي فرهيخته نبرد.
*
دوست ِ پژوهنده‌ي ِ فرهيخته‌ ام، دكتر ماشاءالله آجوداني نيز برداشتي همانند ِ برداشت ِ مسكوب از دوران ِ رضاشاه و گفتمان ِ"آزادي" در آن زمان دارد و در پايان ِ كتاب ِ ارزنده‌اش مشروطه‌ي ِ ايراني و پيشْ‌زمينه‌ي ِ نظريّه‌ي ِ ولايت ِ فقيه، مي‌نويسد:
«... تعطیل مجلس دوم، و حوادثی که پس از آن در کشور ما اتفاق افتاد، آغاز جنگ جهانی اوّل، مداخلات دو کشور خارجی در ایران، بی ثباتی و بی امنیتی اجتماعی، به تقلیل یافتن و محدود شدن کمی و کیفی این خواست ها منجر شد و خواستِ ایجاد حکومت مقتدر مرکزی و "تجدّد" به مهم ترین خواست های سیاسی مبدل گردید. دموکراسیِ کم رنگی که مبانی آن روز به روز در جریان گسترش مشروطیّت تقلیل می یافت، به کنار نهاده شد و "آزادی" در راه حفظ استقلال ایران و ایجاد حکومت مقتدر مرکزی مدت ها پیش از آنکه سردار سپه قدرت سیاسی را به دست بگیرد، قربانی شد. سردار سپه، رضاشاه بعدی، زمانی از راه رسید که ایران، خسته از همه ی اُفت و خیزها تشنه ی امنیت و آرزومند یک حکومت مقتدر مرکزی بود. او قهرمان توا‌‌‌ن‌مند و مقتدر مشروطیّتی بود که دموکراسی در آن، در پای درخت استقلال و اقتدار ایران قربانی شده بود. او دو خواست مهم مشروطیّت ایران، یعنی ایجاد حکومت مقتدر مرکزی و مدرن ساختن جامعه ی سنّتی عقب مانده را با همه ی تناقضاتی که در مدرنیسم و تجدّد ایرانی وجود داشت و پیش تر از آن سخن گفته ام، در برنامه ی کار خود قرارداد و در ظرف ٢٠ سال چهره ی جامعه ی ایران را دگرگون ساخت. این که منافع دولت استعمارگر انگلیس و حکومت نوپای شوروی با برکشیدن و استقرار حکومت رضاشاه هم‌سویی یافت، موضوع کاملاً جداگانه ای است که باید رها از پیش‌داوری های رایج، در جایی دیگر و به شیوه ای دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.» (مشروطه‌ی ایرانی ايراني و پيشْ‌زمينه‌ي ِ نظريّه‌ي ِ ولايت ِ فقيه، ص ٤٤١)


آقاي مسعود لقمان – كه اين برداشت ِ درست و دقيق ِ دكتر آجوداني را در ضمن ِ گفت و شنود ِ با او در روزنامك آورده‌است
(http://www.rouznamak.blogfa.com/post-362.aspx)
– چه‌گونه مي‌تواند ميان ِ آن با تحريف ِ برداشت ِ مسكوب در "تلاش" (و بازْنشرش در نشريّه‌اي كه خود، سردبير ِ آن‌ست، نشان ِ مساوي بگذارد؟
*
اين را هم بيفزايم كه حزب ِ توده‌ي ِ ايران و فرآيند ِ كاركرد ِ مرامي‌ (/ايدئولوژيك) آن، با همه ي يكْ‌سو نگري و جزمْ‌باوري‌اش به سرمشق ِ "برادر ِ بزرگْ‌تر" (؟!)، هر عيبي كه داشت، اين حُسن را هم دارابود كه رَوَند ِ كتابْ‌خواني‌ي ِ بُنيادين و مطالعه و پژوهش ِ امروزين را در ميهن ِ ما پايه‌گذاشت و نخستين نسل ِ نويسندگان، پژوهندگان و ناقدان ِ ادبي با سنجه‌هاي ِ جهاني را پرورد. پس – به گفته‌ي ِ خواجه‌ي ِ بزرگ‌مان – "عيب ِ مَي جمله بگفتي، هنرش نيز بگوي/ نَفي ِ حكمت مكن از بهر ِ دل ِ عامي چند!"
مي‌توان از ده‌ها تن كوشا و پويا در اين زمينه، نام‌ْبُرد كه دستْ‌آورد ِ كُنِش ِ فرهنگي‌ي ِ آنان، پشتوانه‌ي ِ همه‌ي ِ كوشش‌هاي ِ پسين تا به امروز بوده‌است. شاهرخ مسكوب، يكي از تابناك‌ترين چهره‌ها در اين گستره، بود كه پس از بيرون‌آمدن از "كوچه‌ي ِ بُنْ بست ِ علي‌چپ"، گام در شاهراه ِ ادب و فرهنگ نهاد و ميراثي گوهرين و بي‌همْ‌تا از خود برجاي گذاشت. يادش گرامي و راهش پُررَهْ‌رَو باد!


حرف آخرم با دوستان ِ جوان و گرمْ‌رَو و بي‌تاب در گستره‌ي ِ پژوهش‌هاي تاريخي و فرهنگي، سخن ِ والاي ِ نيما يوشيج است: "آن كه غربال به دست دارد، از عقب ِ كاروان مي‌آيد!"


١٠. «پنجره‌ي ِ اميد»: مجموعه‌ي ِ "تصنيف هاي دوران ِ مشروطيّت" به مناسبت ِ صدسالگي‌ي ِ آن جنبش و خيزشاين مجموعه، با آواز محسن کرامتی از سوي ِ مؤسّسه‌ي ِ فرهنگی و هنری‌ي ِ ماهور منتشر شده‌است.
گزارش خبرگزاري‌ي ِ مهر در اين زمينه را در اين جا بخوانيد ↓
http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=758144


خاستگاه: رايانْ‌پيامي از پيام جهانگيري - شيراز


١١. ايرانْ‌ستيزي‌ي ِ همسايگان ِ عرب ِ ايران: بازْداري‌ي ِ دستْ‌رَس به «ايرانْ‌شناخت» در "دوبي"!


دو سال ِ پيش، در اين تارنما خبردادم كه نهادهاي امنيّتي در دوبي (امارات متّحد ِ عربي)، دوستْ‌داران ايران و فرهنگ ِ ايراني را از دستْ‌رس به ايرانْ‌شناخت، بازداشته‌اند.
در هفته‌ي ِ گذشته، آگاهي‌يافتم كه اين كُنِش ِ دشمنانه و ايرانْ‌ستيزانه‌ي ِ همْ‌سايه‌ي ِ ناهمْ‌دل ِ جنوبي‌ي ِ ميهن ِ ما هنور هم ادامه‌دارد و "ميران ِ نوروزي"ي ِ حاكم بر " امارات متّحد ِ عربي"، به خيال ِ خام ِ خود، مي كوشند تا آفتاب را به گِل بپوشانند!


اين هم سند ِ اين رسوايي و تباهكاري:خاستگاه: رايانْ‌پيامي از بهروز بيگدلي- بريزبن، استراليا


١٢. هشتمين شماره‌ي ِ فصل‌نامه‌ي ِ «واژه»، ويژه‌ي ِ بانوي ِ شعر و ادب، "پوران فرّخْ‌زاد"خاستگاه: رايانْ‌پيام‌هايي از مهرانگيز رساپور- دفتر ِ واژه، لندن و مجيد روشنگر- لُس‌آنجلس


١٣. گزينه‌اي از سخنان ِ سياستْ‌مداران ِ نامْ‌دار ِ آمريكايي درباره‌ي ِ چگونگي‌ي ِ رابطه با ايران


در اين جا ↓
http://www.american-iranian.org/


خاستگاه: رايانْ‌پيامي از دفتر ِ شوراي ِ آمريكايي- ايراني


١٤. «فردوسي» شاعر ِ بزرگ و برگزيده‌ي ِ همه‌ي ِ فارسي‌زبانان و ايراني فرهنگان (ايرانيان، افغانان، تاجيكان و ديگران) است.


در هفته‌اي كه گذشت، چند رايانْ‌پيام با درونْ‌مايه‌ي ِ "مصادره‌ي ِ فردوسي" (؟!) به اين دفتر رسيد. اين يك نمونه از آن‌هاست ↓
فردوسی نیز مصادره شد


در کتاب شعر جهان که در منچستر به چاپ رسیده است و کتاب درسی معتبرترین مدارس انگلستان است، در معرفی شعر تاجیکستان، فردوسی شاعری تاجیک معرفی شده است. من نیز نامه ای به نویسنده کتاب نوشتم که در زیر می خوانید:


آقای جان گالاس
نویسنده‌ي ِ کتاب شعر جهان
در کتاب شما با همین عنوان که در منچستر به چاپ رسیده است و در صفحه ی ٢٠٢ آن در معرفی شعر تاجیکستان اشتباهی مضحک روی داده است. شما نام فردوسی را به عنوان شاعری از تاجیکستان آورده اید. باید چند نکته را روشن کنم:
فردوسی در طوس از شهرهای استان خراسان در ایران به دنیا آمده است.
این ناحیه از چند هزار سال پیش در خاک ایران قرار دارد و هیچگاه جزو تاجیکستان نبوده است.
وی تمام زندگی خود را در همین کشور و همین استان و شهر گذرانید.
مزار او نیز هم اینک در خراسان ایران قرار دارد.
کتاب او به زبان فارسی، زبان مردم ایران است و تاجیکی نیست.
داستان ها و شعرهای او همه در باره ی پهلوانان ایران و سیستان است و هیچ ارتباطی با تاجیکستان ندارد.
شگفتا که در یک کتاب درسی در معتبرترین مدارس انگلستان چنین خطای بزرگی روی دهد.
این توهین به فرهنگ و زبان مردم این سرزمین و اشتباهی بس بزرگ است.
منتظر پاسخ شما هستم.


دکتر محمود کویر
نویسنده و شاعر ایرانی


روشنگري ي ويراستار"شاعر ِ تاجيك" شمرده‌شدن ِ فردوسي به تنهايي در كتاب ِ مورد ِ اشاره‌ي ِ آقاي محمود كوير، همانا يك سهو و نارسايي‌ي ِ چشمْ‌گيرست. امّا سخن‌گفتن وي و همانندانش از "مصادره" نيز اشتباهي بزرگ است. كشورهايي همچون افغانستان و تاجيكستان در جغرافياي سياسي‌ي ِ كنوني‌ي ِ جهان، بخش‌هايي از جهان ِ فرهنگ ِ ايراني‌اند كه تا سده‌ي نوزدهم ميلادي و پيش از هنگام ِ دستْ اندازي و كشورسازي‌ي ِ آزمندان ِ استعمارگر ِ انگليس و روس، پاره‌هاي ديرينه‌اي از پيكر ِ ايرانْ‌زمين ِ بزرگ به‌شمارمي‌آمدند و از آن پس نيز دل و جان ِ و فرهنگ و زبان و ادب ِ مردمان ِ آنها – به رَغم ِ خط‌ كشي‌هاي ِ غرضْ‌مندانه‌ي ِ استعماري – هرگز از جهان ِ ايراني جدانبوده‌است و دلْ‌بستگي‌ي ِ آنان به فردوسي و ديگرْ نمادهاي فرهنگي‌ي ِ مشترك، هرگاه بيشتر از ما ايرانيان نباشد، كمترنيست. به راستي كدام ايراني مي‌تواند از جهانْ‌شمولي‌ي ِ چهره‌هايي چون فردوسي و مولوي و حافظ، دلْ‌آزرده و ناخشنودباشد؟
سال‌ها پيش ازين، دكتر وزيروف، وزير ِ وقت ِ فرهنگ ِ تاجيكستان گفت: "ما تاجيكان هر تاجيكي را كه به ديدار ِ آرامگاه ِ حافظ در شيراز برود، حاجي مي‌خوانيم." همو اشاره‌كرد كه: "مادران ِ تاجيك، نوباوگان ِ خود را با خواندن ِ شعر ِ حافظ خواب‌مي‌كنند و براي ِ آرامش ِ آنان، ديوان ِ خواجه را در زير ِ بالش ِ ايشان مي‌گذارند."
هرگاه كجايي‌ي ِ زادگاه و پرورشگاه و زيستگاه و گورگاه ِ بزرگان ِ فرهنگ و ادب (چُنان كه آقاي ِ كوير، مي‌انگارد)، به‌تنهايي، سنجه‌ي ِ شناخت ِ كيستي‌ي ِ فرهنگي و ملّي‌ي ِ آنان باشد، پس لابُد ما ايرانيان نيز حق‌نخواهيم‌داشت كه ده‌ها تن از اين نام‌ْداران ِ زاده و پرورده و آرميده در خاك ِ افغانستان و تاجيكستان ِ كنوني (رودكي‌ها، سيف ِ فَرغاني‌ها، كمال خجندي ها، سنائي‌ها و ديگران) را – كه در فراسوي ِ مرزهاي جغرافيايي‌ي ِ كنوني‌ي ِ ايران، زاده و پرورده و به خاك سپرده‌شده‌اند – شاعران ِ زبان و فرهنگ ِ خويش بشماريم!
امروز براي هر ايراني، مايه‌ي خشنودي و سرافرازي‌ست كه تنديس‌هاي ِ فردوسي را نه تنها در تهران و توس و اصفهان و ديگرْجاها در ايران، بلكه در ميدان ِ مركزي‌ي ِ شهر ِ دوشنبه، پايتخت تاجيكستان،

برافراشته ‌مي‌بيند و در چند صدمتري‌ي آن در همان خيابان ِ رودكي، به كتابخانه‌ي ملّي‌ي ِ تاجيكستان به نام ِ ابوالقاسم فردوسي راه‌مي‌يابد. فراتر از آن و در گستره‌ي ِ جهاني و فرهنگ ِ بشري، در ميداني به نام ِ فردوسي در شهر رُم و نيز در ميداني در يكي از شهرهاي جنوبي‌ي ِ آلمان، تنديس‌هايي از حماسه‌سراي بزرگ‌مان را مي‌يابيم كه نه تنها نشاني از "مصادره" با خود ندارد، بلكه احساس ِ خوشايند ِ ايراني‌ماندن و جهاني‌شدن را در ما برمي‌انگيرد.


١٥. بازْسرايي‌ي ِ بخش‌هاي افتاده‌اي از سندبادْنامه‌ي ِ منظوم بر بنياد ِ "روايت ِ منثور" ِ اين اثر


گفتار كوتاهي درباره‌ي ِ سندبادنامه و بخش‌هاي ِ بازْسروده‌ي ِ محمّد جلالي چيمه (م. سحر) را در اين جا بخوانيد ↓
http://msahar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html


خاستگاه: رايانْ‌پيامي از محمّد جلالي چيمه (م. سحر)- پاريس


١٦. بازخواني ي انتقادي ي ِ تاريخ ِ معاصر ِ ايران در گفت و شنودي با دكتر ماشاءالله آجوداني (بخش ِ سوم)


در اين جا ↓
http://www.rouznamak.blogfa.com/post-362.aspx


خاستگاه: رايانْ‌پيامي از مسعود لقمان، دفتر روزنامك - تهران


١٧. روزْآمدشدن ِ تارنماي ِ ادبي‌ي ِ «مشت ِ خاکستر» به سردبيري‌ي ِ "فرشته مولوی"، با ترجمه‌ي ِ داستانی از "چسترتن" به نام "رفتار ِ چشمْ‌گیر ِ استاد چاد"


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.fereshtehmolavi.net/


خاستگاه: رايانْ‌پيامي از فرشته مولوي - كانادا


١٩. «رندان»: رسانه‌اي براي آشنايي با آزمون‌هاي تازه‌ي ِ شاعران ِ ايراني


در اين جا ↓
h ttp://rendaan.blogspot.com/2008/10/majid-naficy.html


خاستگاه: رايانْ‌پيامي از مجيد نفيسي- آمريكا


٢٠. نگرشي به تراژدي‌ي ِ «رستم و سهراب»: گزارش ِ شنيداري‌ي ِ چهل و یکمين نشست ِ شاهنامه‌پژوهي در شبكه‌ي ِ جهانيگزارش ِ نشست ِ چهل و یکم شاهنامه پژوهي تهیّه شده در تارنماي كتابخانۀ گويا را مي توانيد در اينجا بشنوید

در کتابخانۀ گویا

شاهنامۀ فردوسی

شاهنامه به روایت دکترمحمّد جعفر محجوب

واژه نامک نوشین در کتابخانۀ گویا

فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا

فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویاPosted By Giti Mahdavi to Audio Library in Persian " کتابخانۀ گویا " at 10/01/2008 11:01:00 PM٢١. درخت ِ سرو ِ چند هزار ساله‌ي ِ ابركوه (/ ابرقو)، سالْ‌مَندترین موجود ِ زنده‌ي ِ كره‌ي ِ زمین
از سرو ِ سرافراز و سرسبز اَبَركوه پيشتر در همين تارنما سخنْ‌گفته‌ام و پيوندْنشاني به فيلم ِ زيبايِي از سرگذشت ِ آن را – كه حسن نقاشي، فيلمْ‌مستندْساز ِ آگاه و هنرمند از آن ساخته‌است – آورده‌ام. اكنون گزارش ِ تازه‌نشريافته‌‌اي درباره‌ي ِ اين نماد ِ پايداري‌ي ِ ايرانيان را – كه در اين هفته به اين دفتر رسيده‌است – بازْنشرمي‌دهم ↓


حمدالله مستوفی می نویسد:

" ...در آن جا [ابركوه] سروی است كه در جهان شهرتی عظیم دارد. چنانچه سرو كشمیر و بلخ شهرتی داشته و اكنون این از آنها بلندتر و بزرگ‌ ترست."
می‌گویند این پیرترین ساكن كویر، ۵ هزارسال قدمت دارد. درخت مقدّسی كه با ۲۵ متر ارتفاع در قلب ایران زندگی می كند. اصولاً سرو، قدیمی ترین موجود زنده جهان است و به خاطر زندگی طولانی در ایران باستان نماد اهورامزدا بوده است و در روایات آمده كه بعضی از درختان سروی كه در ایران وجود دارند، توسط زرتشت كاشته شده‌اند.
درخت سرو ابركوه به عنوان یكی از عجایب خلقت است و خاطرات زیادی را در لابلای شناسنامه چندین هزار ساله‌اش به یادگار دارد. این درخت در طول عمر خود شاهد حوادث تلخ و شیرین زیادی بوده و گویی در اولین لحظه با بیننده زبان به سخن می‌گشاید و حكایت عمر طولانی خودرا همراه با ترنّم مرغانی كه سر در گِرو ِ شاخسار پر پیچ و خمش نهاده‌اند، بازگو می‌كند.


ارتفاع این سرو‪ .۱۸متر است ‪ ۱۱/۵متر و محیط آن ‪ ۲۵متر، دور ِ تنه‌ي ِ آن ‪ ‪

ابركوه در ۱۲۰ كیلومتری‌ي غرب ِ شهر یزد واقع شده‌است.
شهرت سرو ابرقو و دیگر سروهای كهن ایران، با قلم جهانگردان به همه دنیا رسیده است. سرو چنان نقش اساسی را در فرهنگ و هنر سرزمین ما بازی می كند كه می توان از آن به عنوان نماد ایران باستان یاد كرد. در نگاره های تخت جمشید دیده می شود. در نقش قالی ها و فرش ها كاملاً نمایان است. در ادب فارسی حضوری همیشگی دارد. در همه باغ های ایرانی وجود دارد. روح سرو در نگارگری ایرانی و همچنین در آیین‌های سوگواری و شادی همیشه با ماست.
منابع: همشهری و ایرنا


خاستگاه: رايانْ‌پيامي از دكتر سيروس رزّاقي‌پور- استراليا٢٢. «بُخارا- ٦٥»: ويژه‌ي ِ بُُزرگْ‌‌داشت ِ تاريخْ‌نگار ِ نامْدار ِ روزگارمان

خاستگاه: علي دهباشي، دفتر بُخارا- تهران


٢٣. «جهان ِ كتاب»، سال سيزدهم، شماره‌هاي ٥ و ٦ (پي در پي ٢٣١- ٢٣٢)- امرداد و شهريور ١٣٨٧ماهْ‌نامه‌ي ِ پويا و آگاهاننده ي ِ جهان ِ كتاب، در اين دو دفتر ِ همْ‌راه، مانند ِ ٢٣٠ دفتر ِ پيشين ِ خود، با نشر ِ انبوهي از گزارش‌ها، گفتارها، بررسي‌ها و نقدها، خبرها، تصويرها و فهرست‌هاي كتابْ‌شناختي، دانسته‌هاي ِ دوستْ‌داران كتاب و فرهنگ را روزْآمدكرده و به فرآيند ِ نهادينه‌كردن ِ رويْ‌كرد به كتاب و كتابْ‌خواني در جامعه‌ي ِ هنور به درستي كتابْ‌خوانْ‌نشده‌ي ِ ما، ياري رسانده‌است.


يكي از خواندني‌ترين بخش‌هاي اين دو دفتر ِ جهان ِ كتاب، گفت و شنود ِ زاون قوكاسيان با آزاد ماتيان، استاد ِ زبان و ادب ِ ارمني در دانشگاه اصفهان با عنوان ِ روايتي ارمني از خيّام و حافظ به مناسبت ِ ترجمه‌ي استاد ماتيان از گزينه‌ي ِ ترانه‌هاي خيِّام و غزل‌هاي حافظ به زبان ارمني است.

خاستگاه: مجيد رُهباني، دفتر جهان كتاب- تهران
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?