Thursday, September 11, 2008

 

خجسته‌باد ِ پژوهندگان و دوستداران ِ شاهنامه به حضور «دكتر جلال خالقي مطلق» در سالْ‌گرد ِ زادْزوز ِ استاد- گزارشي از هامبورگ: پيوستي بر درآمد ِ ٤: ١٥يادداشت ِ دوم ِويراستار


جمعه بيست و دوم شهريور ١٣٨٧ خورشيدي
(١٢ سپتامبر ٢٠٠٨)


دوست ازجمند، بانو نوشين شاهرخي، امروز پيام و تصويرهاي زير را از هامبورگ به اين دفتر فرستاد كه با سپاس ِ فراوان از او، در اين پيوست، نشرمي‌دهم.
* * *
استاد دوستخواه گرامی،
امروز در زادروز دکتر خالقی سفری به هامبورگ رفتم و کارت زیبایی را که آقای اردلان عنصري (از انجمن دوستداران شاهنامه در كاليفرنياي شمالي) تدارک دیده بود، با یادداشت های جالب شما و دیگر عزیزان به دکتر دادم.
عکس هایی با ایشان را برایتان می فرستم. استاد از یکایک شما سپاسْ‌گزاری کردند و بسیار خوشْ‌حال شدند.با مهر


نوشین<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?