Thursday, August 21, 2008

 

٤: ١٢. پنجاهمين هفته‌نامه: فراگير‌‌ ِ١٧زيرْ بخش ِ تازه ي ِ خواندني، ديدني و شنيدني


يادداشت ويراستار


جمعه يكم شهريور ١٣٨٧ خورشيدي
(٢٢ اوت ٢٠٠٨)


گفتاوَرد از داده‌هاي اين تارنما بي هيچ‌گونه ديگرگون‌گرداني‌ي متن و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.
You can use any part of site's content as long as it is referenced to this site. No need for permission to use the site as a link.

Copyright © 2005 - 2008


All Rights Reserved.١. جشن ِ «شهريورگان» فرخنده‌باد!


دوشنبه‌ي ِ آينده (چهارم ِ شهريور/ شهريورْروز از شهريورْماه) در گاهْ‌شمار ِ كهن ِ ايراني، جشن ِ «شهريورگان» نام دارد و يكي از جشن‌هاي دوازده‌گانه‌ي ِ نامْ‌دار در روزهاي ِ يكي‌شدن ِ نام ِ روز و ماه است. در روزگار ما، كساني به دستْ‌آويز ِ افزوده‌شدن ِ يك روز بر شمار ِ روزها در شش ماه ِ نخست ِ سال در گاهْ‌شمار ِ خيّامي‌ي ِ رايج ِ كنوني، روز ِ سي‌ام ِ امرداد را هنگام ِ اين جشن مي‌شمارند. امّا اين جا به جايي – كه مناسبت ِ يكي‌شدن ِ نام ِ روز و ماه در آن ناديده‌گرفته‌شده‌است – روانيست و آشوبْ‌گري در سامان ِ يك يادمان ِ كهن ِ فرهنگي است. نياكان ِ دانشمند و فرهيخته‌ي ِ ما نيز، اين سامان ِ باستاني را مي‌شناختند و پاس‌مي‌داشتند. ابوريحان بيروني (آثارالباقيه ...، ص ٢٢١) مي نويسد: " شهريور ماه: روز چهارم آن شهريور روز است و آن به مناسبت توافق دو اسم جشن مي باشد و آنرا شهريورگان گويند و آذرْجشن نيز گفته‌اند. معني‌ي ِ شهريور دوستي و آرزوست. شهريور فرشته اي‌ست که به جواهر هفتگانه از قبيل طلا و نقره و ديگر فلزات که برقراري‌ي ِ صنعت و دوام دنيا و مردم به آنها بستگي دارد، موکّل است." در بُنْدَهش گفته‌شده‌است كه شاه‌اِسپَرغَم/ شاهسپَرم/ شاسپَرَم (ريحان)، گل ِ ويژه‌ي ِ شهريور و زيورْ بخش ِ جشن ِ شهريورگان است (ترجمه‌ي ِ مهرداد بهار، ص ٨٨).


خاستگاه ِ تصوير: ويكيپيديا (انگليسي)


براي آگاهي‌ي ِ بيشتر درباره‌ي ِ شهريور و شهريورگان، ← اوستا، كهن‌ترين سرودها و متنهاي
ِ ايراني، گزارش و پژوهش ِ جليل دوستخواه، ج ٢، صص ١٠١٥- ١٠١٦ (انتشارات مرواريد، چاپ يازدهم، تهران- ١٣٨٦).


٢. اجراي ِ يك برنامه‌ي ِ هنري در دانشگاه ايلينوي ِ شيكاكو براي ِ پشتيباني‌ي ِ مالي از دانشنامه‌ي ِ ايرانيكا


پيام و فراخوان ِ زير، در اين هفته از دفتر ِ انجمن ِ جهاني‌ي ِ پژوهش‌هاي ِِ ايرانْ‌شناختي
International Society For Iranian Studies (ISIS)
به اين دفتر رسيده‌است ↓Dear Colleagues/Friends,


Please kindly support the Concert by Professor Cyrus Forough http://www.cyrusforough.com/
and Ms. Tatyana Stepanova benefiting the historic
Encyclopaedia Iranica
http://www.iranica.com/
in Chicago on September 12, 2008 at 7:30 p.m. at Northeastern Illinois University. This concert will be held in presence of the honorable Dr. Ehsan Yarshater. Please see the details of this concert below.


The ticket price for this Concert is $40.00, which includes a reception in presence of Dr. Yarshater, Professor Forough, Ms. Stepanova and Dr. Houra Yavari (from Iranica) following the program. Additional contributions for Iranica are sought and are much appreciated. Seating is limited and early reservations are strongly encouraged. For more information, please contact Hamid Akbari at http://au.mc511.mail.yahoo.com/mc/compose?to=hakbari@neiu.edu
or 773-442-6126.


Please forward this E-mail to all of your friends who live in Chicago area or in nearby cities and states.


Thank you for your kind support.

The Encyclopædia Iranica


Benefit RecitalCyrus Forough
, Violin

with Tatyana Stepanova, Piano


perform works by
Beethoven, Leclair, Ravel,
Mehdi Forough, Behzad Ranjbaran
and others.


Opening remarks by

Prof. Ehsan Yarshater


September 12th 2008
7:30 p.m.

Recital Hall
Northeastern Illinois University3701 Bryn Mawr Chicago , IL 60625


Reception to follow concert
Tickets $40. For more information please call 773 442 – 6126افزوده ي ويراستار


درباره‌ي ِ استاد سيروس فروغ، نوازنده‌ي ِ ويولن در برنامه‌ي ِ يادكرده، در اين پيوندْنشاني‌ها ↓
http://www.cyrusforough.com/pages/concertframe.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_Forough
و درباره‌ي ِ تاتيانا سْتپانووا، نوازنده‌ي ِ پيانو، در اين پيوندْنشاني‌ها ↓
http://www.linkedin.com/in/tatyanastepanova
http://www.linkedin.com/pub/dir/Tatyana/Stepanova?trk=ppro_find_others
بخوانيد.


٣. «استاد باستاني پاريزي» را هم از خدمت به ايران، بازْنشاندند!‌


بخشی از پاسخ دکتر باستانی پاریزی به حکم بازنشستگی ایشان که توسط « گروه محترم تاریخ» برای «مقام محترم ریاست دانشگاه تهران» ارسال کرده اند.


مرقومۀ مورخۀ ١٨/٤/ ١٣٨٧ را که به افتخار بازنشستگی این حقیر صادر شده بود، در این سوی دریاها، در آستانۀ کنگرۀ ایران شناسی دانشگاه تورنتو زیارت کردم. راه دور موجب تاخیر در ادای سپاس شد: ای وقت تو خوش که وقت ما کردی خوش.
من خود این واقعه را می طلبیدم همه عمر / که قفس بشکند و مرغ به پرواز آید!
*
ابراز عنایت بی حساب آن جناب در حقّ قدم های کوتاه این فقیر در راه دانشگاه، موجب سرافرازی این حقیر است. بلکه سالها بعد فرزندانم این قول آن منشی حارث آبادی را تکرار خواهند کرد که:
«بزرگا مردا که پدرمان بود که مردی چون دکتر سیاسی او را از خاک به افلاک کشید و نیک مردی چون فرهاد رهبر، او را پس از پنجاه و هفت سال خدمت معلّمی به افتخار بازنشستگی رسانید… »
*
لابد حالا دیگر باید کلاه و قبا کرد و به استقبال بازنشستگی ناگزیر در هشتاد و سه سالگی رفت:


بازنشستگي ِ بزرگ


" آن کس که کُله نهاد و فارغ بنشست /
پنداشت که تقدیمی و تاخیری هست/
گو خیمه مزن که میخ می باید کند/
گو بار منه که بار می باید بست!"


با تقدیم احترامات


باستانی پاریزی


تورنتو، کانادا، مردادماه ١٣٨٧
ژوئیه ۲٠٠٨


خاستگاه: راياپيامي از دكتر پرويز رجبي - تهران

افزوده ي ويراستار:


↓ درباره ي زندگي و كارنامه ي استاد دكتر باستاني پاريزي، در اين جا بخوانيد
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A


٤. تلاش براي وارونه‌نمايي‌ي ِ يك رويداد ِ واقعي و مستند و شناخته در تاريخ ِ معاصر ِ ايران"چشم ِ باز و گوش ِ باز و اين عَمي
حيرتم از چشمْ‌بندي‌ي ِ خدا!"
(مولوي)
دوشنبه‌ي گذشته، پنجاه و پنجمين سالْ‌گرد ِ كودتاي آمريكايي- انگليسي- درباري‌ي ِ ٢٨ امرداد ١٣٣٢/ ١٩اوت ١٩٥٣) تازش ِ آزمندان ِجهانْ‌خوار و همْ‌دستان ِ ايراني‌نماشان، به دستْ‌آورد ِ خيزش و جنبش ِ ملّي‌كردن ِ صنعت ِ نفت ِ ايران بود (كه سكوت ِ رسواي ِ همْ‌سايه‌ي ِ به اصطلاح "سوسياليست" ِ شمالي و حمايت ِ آشكارِ مالي‌ي ِ بعدي‌اش از دولت ِ كودتا نيز در آن، نقش ِ چشمْ‌گيري داشت).
در بيش از نيم‌سده‌ي ِ پشت ِ سر، ده‌ها گفتار و كتاب ِ گزارشي و پژوهشي، همراه با مجموعه‌ي ِ بزرگي از سندهاي ِ افشاگرانه و رسواكننده، به زبان فارسي و ديگرْزبان‌ها در باره‌ي ِ سويه‌هاي ِ گوناگون اين رويداد ِ شوم و تباهْ‌كارانه و طرح و توطئه و زمينه‌چيني و كارگزاران و دستْ‌اندركاران ِ آن در رسانه‌هاي ِ همگاني و نيز در اثرهاي تحقيقي و دانشگاهي نشريافته‌است؛ تا جايي كه مي‌توان گفت در هيچ يك از بخش‌هاي تاريخ ِ سده‌ي ِ اخير ِ ميهن ِ ما بدين اندازه كاوش و پژوهش نشده و جزء به جزء ِ آن، آفتابي‌نگرديده‌است.
با اين همه، در كمال ِ شگفتي‌زدگي مي‌بينيم كه كساني هنوزهم نعل ِ وارونه مي‌زنند و اين جا و آن جا در"تلاش"اند كه نماي ِ واقعي و روشن‌تر از آفتاب آن كُنِش ِ نواستعماري و ايران بربادْده را با گِل بپوشانند و به آن همه شاهد و گواه ِ عيني و پژوهنده‌ي ِ ايراني و جُزْايراني دهنْ‌كجي و اهانت‌كنند و خاكْ در چشم ِ نسل‌هاي ِ پسين بپاشند تا نقش ِ فريبنده و خودْساخته‌ي ِ «مار» را به جاي ِ وصف ِ درست و آگاهاننده‌ از مار، بدانان بنمايند.
آنان به عبث دست و پا مي‌زنند تا بلكه بتوانند عنوان ِ جهانْ‌شناخته‌ي ِ «كودتا» را از سرفصل ِ آن رويداد ِ رسوا پاك‌ْكنند و عنواني خندستاني همچون "جنبش ِ خودْجوش ِ مردمي" (؟!) را به جاي ِ آن قالب‌بزنند! "زهي تصوّر ِ باطل، زهي خيال ِ مُحال!" آري، آنان به خيال ِ خام ِ خود، از "افسانه" بودن ِ حكايت و روايت ِ پُرْدرد و دريغ ِ آن ماجرا دم مي‌زنند و پرداختن ِ بدان را به ريشخند مي‌گيرند و با دلْ‌سوزْنمايي براي ايرانيان، از "كربلاي ِ ٢٨ مرداد" سخن مي‌گويند و از اين كه گذشت ِ ده‌ها سال و پديدآمدن ِ چند نسل ِ تازه نتوانسته‌است ذرّه‌اي از سنگيني‌ي ِ آن كابوس ِ هولناك بر ذهن و ضمير ِ ايرانيان بكاهد، به‌خودمي‌پيچند و آشكارا مي‌كوشند تا آن را از درونْ‌مايه‌اي همچنان مطرح و پرونده‌اي گشوده و پژوهيدني، به حكايتي كهنه مبدّل‌ْگردانند و به "بايگاني‌ي ِ راكد" و "فراموشْ‌خانه"ي "تاريخ" بسپارند!
با وامْ‌گيري‌ از زبان ِ شيواي ِ خواجه‌ي ِ شيراز، بايد به اين مدّعيان گفت:
"نه به هفت آب كه رنگش به صد آتش نرود / آنچه با ملّت ِ ما فتنه‌ي ِ مُردادي كرد!"
يكي از هزاران نمونه‌ي ِ دل و جان سوختگي‌ي ِ ايرانيان در يادْكرد از آن فتنه را مي‌توان در خاطره‌نويسي‌ي ِ يك گروگان ِ پيشين ِ آمريكايي در سفارت آن كشور در تهران در سال ِ ١٣٥٨ بازجُست. او نوشته‌است كه روزي از تلخْ‌كامي و شورْبختي‌ي ِ خود، با يكي از گروگانْ‌گيران سخن‌گفته و از چرايي‌ي ِ آن گروگانْ‌گيري پرسيده‌بود. مرد ِ گروگانْ‌گير، در پاسخ بدو گفته‌بود:
"به ياد بياوريد كه شما در سال ١٩٥٣ همه‌ي ِ ملّت ِ ما را به گروگان گرفتيد!"
*
به راستي باوركردني نيست؛ امّا افسوس كه مي‌بينيم پس از نشر ِ آن همه سند، كساني هنوز هم با نمايشي پژوهشگرانه و آشفته‌كاري در داده‌هاي پژوهش‌هاي استوار ِ پيشين، مي‌خواهند سياه را سفيد و باطل را حقّ جلوه‌دهند! چه‌گونه مي‌توان باوركرد كه يك ايراني، جدا از طومار ِ بلند ِ سندها، سخن ِ بانو مادلين آلبرايت، وزير ِ امور ِ خارجه‌ي ِ آمريكا در كابينه‌ي ِ كلينتون را ناشنيده‌بگيرد كه در اشاره به نقش ِ آمريكا در كودتاي ِ سال ِ ١٩٥٣ آشكارا گفت:
"ما تنها فرصتي را كه ايرانيان براي دست‌ْْيابي به مردم‌ْْسالاري داشتند، از آنان گرفتيم!"
و با يدكْ‌كشيدن ِ عنوان ِ "پژوهشگر"، از درآمد ِ «كودتا» در سند ِ جهانْ‌شمول ِ مهمّ و معتبري همچون دانشنامه‌ي ِ ايرانيكا نامْ‌نبرد و داده‌هاي دقيق و روشنگرانه‌ي ِ آن را ملاك ِ تحقيق قرارندهد؟
چه‌گونه مي‌توان از ياد برد كه رويداد سال ِ ١٩٥٣ براي تاراجْ‌گران جهاني«خواب ِ خوش» به ازمغان آورد و انتوني ايدن نخست وزير ِ وقت ِ انگليس، در خاطرات خود ‌نوشت:
"خبر سقوط دكتر مصدّق از اريكه‌ي قدرت، زماني به من رسيد كه با همسر و پسرم در كشتي ميان جزاير يونان در درياي مديترانه سرگرم استراحت بوديم. پس از مدّت‌ها، آن شب خواب بسيار خوشي كردم."؟
*
در پايان ِ اين يادداشت، پيوندْنشاني‌ي ِ يك مجموعه‌ي پژوهشي‌ي ِ سيزده بخشي با عنوان ِ بررسی‌ي ِ اسناد ِ کودتای ِ ٢٨ مرداد را مي‌آورم ↓
http://www.aariaboom.com/content/view/1172/189/


در سرآغاز ِ اين بررسي، آمده‌است:
این مجموعه نوشتارها که برگرفته ای است از نسخه‌ی ترجمه‌ی
Clandestine Service History
Overthrow of Premier Mossadeq of Iran
نوشته‌ی ِ دکتر «ویلبر دونالد نیوتن» است، به بررسی اسناد محرمانه و غیرمحرمانه‌ي ِ مربوط به کودتای ٢٨ مرداد می پردازند. اين اسناد، به ویژه مطالب مربوط به طراحی و اجرای عملیات نظامی، اقدامات اطلاعاتی و عملیّات روانی، نکات عبرت آموز در خور توجّهی را داراست که تلاش می شود با انتشار آن ها در این تارنما به بررسی ریشه های کودتایی بپردازیم که برخی از روی ناآگاهی آن را «قیام مردمی»! خوانده اند.


خاستگاه: رايا پيامي از مهدي رفعتي


در همين زمينه، گفتار ِ دكتر هوشنگ طالع با عنوان ِ از كودتاي نا فرجام بيست و پنجم تا كودتاي بيست و هشت امرداد ١٣٣٢ نيز خواندني و آموزنده است ↓
http://karbord.net/view.php?id=no22/2


خاستگاه: رايا پيامي از محسن قاسمي شاد- تهران


بخش ِ فارسي‌ي ِ راديو بي. بي. سي. نيز صفحه‌اي را با عنوان ِ سال‌ْگرد کودتای بیست و هشت مرداد: هنرمندان و مصدّق در تارنماي خود، ويژه‌ي ِ اين رويداد مهمّ كرده‌است كه پيوندْنشاني‌ي ِ شماري از پژوهش‌ها در اين زمينه را نيز دربردارد ↓
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2008/08/080818_an-sm-mosadeq.shtml
*
همچنين متن ِ گفت و شنود ِ دکتر مصدّق با «آندره بریسو»، خبرنگار فرانسوی در ١٥ ژوئیه ١٩٥١ر ا – كه فراگير ِ پيشْ‌بيني‌ي ِ آگاهانه‌ي ِ آن بزرگْ‌مرد درباره‌ي ِ رويدادهاي ِ پس از دوران ِ اوست – در اين جا بخوانيد ↓
http://irannational.blogspot.com/2008/08/blog-post_17.html


٥. وجدان ِ بيدار ِ انساني در برابر ِ تباهكاري‌ي ِ جنگْ‌افروزان


بیانیّه‌ی اپوزیسیون بین‌المللی یهود علیه حمله به ایران

اپوزیسیون بین‌المللی یهود با انتشار بیانیّه‌ای خشم خود را از تلاش‌هایی که در اسرائیل برای زمینه سازی شروع جنگ با ایران صورت می گیرد، اعلام داشته است...


متن ِ اين بيانْ‌نامه ي ِ مهمّ را در اين جا بخوانيد ↓
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=16664


خاستگاه: رايا پيامي از احمد رنّاسي- پاريس


٦. بايستگي‌ي ِ پرهيز از زياده‌روي و يكْ‌سونگري در رويْ‌كرد به زبان ِ فارسي


در اين زمينه، گفتار ِ سره نويسي‌ي ِ فرازی و فرودی از مهرداد قدردان را در اين جا بخوانيد ↓
http://www.berasad.com/content/view/698/%2012/


خاستگاه: راياپيامي از داريوش ايراني


٧. روزْآمدشدن ِ «ايرانْ‌دُخت»


ايرانْ‌دُخت
[IranDokht]

ماهنامه‌ي ِ دوزباني‌ي ِ الكترونيك ِ بانوان ِ ايراني، در ٢٩ امرداد ١٣٨٧/ ١٩ اوت ٢٠٠٨ روزْآمدشد. در اين جا بخوانيد ↓
http://www.irandokht.com/latest/index3.php
٨. پژوهش ِ گاهانْ‌شناختي‌ي ِ ديگري از استاد «دكتر ع. ا. جعفري» (در سه بخش)
THE GATHAS FOR EVER (1)Religion, in its true literal meaning, "binds together." People of a religion are bound together in belief, worship, conduct, practice, rituals, and ethical values.
Most of the religions have their mystic myths, long legends, short stories, timed creation, flat geography, fantastic astrology, elementary astronomy, rich rituals, elaborate customs, and above all, hundreds of prescriptions and still hundreds of more proscriptions as the fundamentals of the creed. People are "bound together" to believe, obey and observe all these tenets, or to be more correct, "commandments" without any questions. No questions, no reflections, only follow the "prescriptions. " They are, what a dear friend of mine has rightly termed, "Prescriptive Religions."
Perhaps this is a major reason why some religions call God or a religious leader as "Shepherd," "Pastor," "Father," and other similar names, and the followers as "flock," "fold," "sheep," and "children." A shepherd is a driver and not a guide. A child is taken and not led. There are followers who fully act like the sheep do. They are driven every inch from the fold to the pasture and back. Others are "children." They do things just because Dad/Mom tells them or does so. No initiative, no quest.
Any question, relaxation, or disobedience had/has its repercussion. This could range from excommunication to banishment, physical punishment, torture, mutilation, and/or death. History has all these on record, and media reporters and historians are at this very moment reporting current forms of religious atrocities in many places of the globe. Inquisition, holy war, massacre, atrocity, assassination and other brutal acts have all been committed in the name of religion. Those who fall short of applying physical force always resort to repeated rumors, lies, distortion, uproar, and blasphemy. In spite of all the claims of "love," anger accompanies such creeds.
There are some religious "authorities, " especially from the newly founded religions, who have their own passive way of controlling their followers. They call it "moderation. " Questions and inquiries are moderated, and only those are answered which fall within the prescribed framework of "religion." Any other reaction and the questioning person is silently "excommunicated. " Some are boycotted to their social and economic downfall.
The "commandments" of prescriptive religions belong to the period of their respective institutionalizatio n. That period could date back from the time the religion was founded to the time it took its institutionalized form—the early few decades to several centuries. This makes possible that with the passage of time, many of the early formalized "commandments" become outdated and impractical. Once impractical, they are not observed by every follower. While many continue to obey them, some come out to disown them. Open defiance would mean "disobedience. "
What makes one person openly disobey a prescription and the other to blindly obey a proscription? Knowledge and lack of knowledge. Science and ignorance. One comes to know the impracticality of the prescription, and other never thinks of any such possibility. One sees that it has been antiquated by science. The other does not bother to open the eyes to see the situation.
*
Paper read at: The 1999 Conference,Australian Association for the Study of Religion (AASR)School of Studies in ReligionUniversity of Sydney, Australia.30 September to 1 October 1999.
The Gathas For Ever (2)
Yes, it has been the progressing science that is challenging religion. Science has cast doubts or proven contrary to what religion, or to be more correct, religiosity has in its myth, legend, story, prescription and/or proscription.
The Christian Europe of the "Inquisition" fame practiced its brute suppression since the founding of the Byzantine Empire in the 4th Century CE. I need not go into the atrocities committed over centuries in the name of religion. Yet Europe has put up with what it calls the Greek philosophy and has seen scientists, from Galileo Galilei (1564-1642) to Charles Robert Darwin (1809-1882), rise and challenge religiosity. In fact, Galilei's astronomy and Darwin's evolution have posed the greatest challenges for many major religions. And now the Big Bang is banging at their doors!
The war by Religiosity against Science continues but in a silent way. No more persecution of scientists. No more media outbursts against them. Religiose fanatics have discovered that uproar only exposes the out-datedness of their tenets because it makes people, otherwise indifferent, inquisitive to reflect and know the facts.
How long can the laity be kept in suspense? How long would indifference help? How long would science take to awaken every human being to think for him/herself? May be long, may be not. Long or short, the writing on the wall reads that one day the people would rise to see the discerning light and would consider and reconsider the religious relics and the scientific up-to-dates.
Meanwhile, what should the faithful do? Keep away from science? What should the sciential do? Shun religion? Should there arise an order that is both religious and scientific? New religions appearing during the last century and half have proved by their very scriptures that they are faithful followers of the older "prescriptive" religions. They are equally challenged by science so much so that some dare not come out with the entire collection of the writings of their founders although these have been "revealed" in modern languages and also have had the first editions published many decades back. The faithful see only the careful selections made only to show the faith's modernity!
Is there a solution at hand? There certainly is. Europeans have their reasons to look to Greece for inspiration. But the Greek philosophy appeared, flourished and vanished among a handful of men—Thales, Pythagorus, Socrates, Plato, and Aristotle—between 600-322 BCE, a period of rise and fall of the Iranian empires of the Medes and Achaemenians. This period brought the peoples of the region between the Indus and the Nile, including the Greek habitats, to share their thoughts for the first time history. The Medes and Achaemenians were Zoroastrians by faith.
That takes us way back—3,700 years—into history to understand the founding of the Zoroastrian creed. Here we see the earliest historical person who rose against religiosity. He is Zoroaster, or to correctly pronounce his full name, Zarathushtra Spitâma. He did not found a religion to bind people together. He found "Daênâ," meaning "contemplation, conscience" to unite them in a fellowship of "consciousness. " He made mankind to reflect. He founded a "reflective" religion. He called it "Daênâ Vanguhi—Good Conscience," a way of life based on clear thinking, conspicuous consideration, and plain reflection. He is the first scientific thought-provoker.
THE GATHAS FOR EVER (3)
His (Zarathushtra' s) Gathas, a pocket book of 17 songs or 241 stanzas, are free from " mystic myths, long legends, short stories, timed creation, flat geography, fantastic astrology, elementary astronomy, rich rituals, elaborate customs, and above all, hundreds of prescriptions and still hundreds of more proscriptions as the fundamentals. " The Gathas do not impose anything. They propose certain measures. They are a good guide to prompt a person to use, utilize, operate, exercise and exploit his/her mind for positive purposes—to think good, speak good and do good—Humata, Hûkhta, Hvarshta.
In his Gathas, Zarathushtra presents a progressive monotheism. He helps people to know and realize God, the Supreme Wisdom (Mazdâ), the Being (Ahura). Mazdâ is the "continuous" creator, sustainer, and promoter of the universe. He is the "most progressive. " He is also transcendental and impersonal, and therefore without any pantheon at all. Yet he is so close, that one can easily commune with him without any mediation.
Ahura Mazda has created and creates the universe by his progressive mentality (spenta mainyu). It is a good creation. Among his creations, he has fashioned the "joy-bringing" living world of ours on the earth. It is guided by the "Primal Principles of Life." The Gathas present these guidelines in a beautifully intertwined, inseparable pattern to provide one with a well-blended, progressive way of life. Here they are given separately with the sole view of giving a glimpse of the most important of them:
Vohu Manah, good mind, good thinking. It stands for the discerning wisdom and thorough thinking required for leading a useful life. It is the generator of Good Thoughts, Good Words, and Good Deeds.
Asha stands for "truth, order, righteousness. " It is the universal law of righteous precision. It may best be explained by stating that it means "to do the right thing, at the right time, in the right place, and with the right means in order to attain the right result." It should result in constructive and loving good not only for oneself but also for one’s fellow creatures and for God. It is the positive, beneficial and unselfish precision par excellence.
Khshathra denotes the "power" to settle in peace. Used with the adjective of vohu, good, or vairya, to be chosen, it stands for benevolent power, good rule, and the chosen order. It is chosen by free and wise people as their ideal order in spirit and matter. It is the divine dominion. It is the mental, physical, ethical, and social democracy.
Âramaiti, means "tranquility, stability and serenity." It is peace and prosperity. When used with the adjective spenta, it means the "ever-increasing serene peace" achieved by adhering to the Primal Principles of Life.
Seraosha means "listening" to the divine voice within us to guide us on the right path. It means inspiration, divine enlightenment, and communion with God.
Daênâ is a person’s inner-perception, the conscience. It also stands for one’s chosen religion. Zarathushtra named the religion he founded as the "Good Conscience."
Chisti is "perception, " the attainment of thorough understanding.
Ushtâ, radiant health and happiness through enlightenment that enlightens all without discrimination.
All the above and more Primal Principles of Life given in the Gathas, when followed precisely, lead to:
Haurvatât, wholeness and completion. It is the perfecting process and final completion of our material and spiritual evolution. In fact, this word should be translated as "evolution" in its subtle sense.
Ameretât means "deathlessness" and "immortality." Together with Haurvatât, it is the ultimate goal and represents the completion of our evolutionary development and the final achievement of our life on the earth and our graduation for the life hereafter.
In short, the Primal Principles lead one and all to become "godlike" and to live with God in an eternal bliss. The blissful state is called garo demâna, the abode of songs, or one may as well call it "the house of music."


The Zarathushtrian Assembly
Ali A. Jafarey, Ph.D.
Buena Park, Southern California
http://www.zoroastrian.org/
٩. پاسخ ِ «استاد جعفري» به چند پرسش ِ گاهانْ‌شناختي
My dear Mr. Varjavand,

Ushta, Enlightenment
Dorud, Health!


You have sent a few e-mails and I am replying in a single e-mail because I am a little preoccupied.
You wrote on 21 July: Allow me to analyze what you say based on your life long study of the great book of Zarathustra, the Gahan:
1- Ahoora Mazda dwells outside of His/Her creation.
2- Ahoora Mazda is progressive.
3- His/Her creation is also progressive.
*
This world view raises the following issues for me:
To be progressive, one must progress. To progress means that one must go from a less than perfect state to a more perfect state.
Thus Ah/Maz is NOW not as perfect as He/She will be in the FUTURE. Also the creation of this imperfect God is imperfect.
Why an imperfect God would choose to live outside His/Her imperfect creation is something that greatly puzzles me. (Mormons believe in exactly such a God, but Mormons believing anything will not surprise me)

If the imperfect God dwelled in Its imperfect creation, that would make sense to me somehow, as then everything would be imperfect moving towards perfection. But the news of an imperfect God living outside Its imperfect creation (based on how you have translated the Gatha) makes the situation harder for my mind to grasp. But then, my mind being what it is, what is there to grasp!?


Answer: The difference between Mazda Ahura, the Super-Intellect Essence, realized by Zarathushtra Spitama, from the God/gods, as seen in other religions, is that in those religions, whether monotheistic or polytheistic, the deity/deities has/have finished with its/their task of creation and is/are only maintaining it. The deity/deities is/are all perfect and need not progress. It/they is/are static.


Zarathushtra has realized a Creator, Maintainer and Promoter, who is not static. Both Mazda and the Creation are progressing. The difference, in my opinion, is the difference of zillions of light years in time and zillions of kilometers in speed between the two. The two are perfect and up-to-second, at the same time, not static and stale.


Your wrote on 21 July: Philological battles: Philology can get us into battles over the meanings and nuances of ancient words. Each side will have a war in order to drag a word to one side or another in order to prove one point or another. This is why Nomenclature is more important than Philology. Nomenclature means a vocabulary of words that makes sense to us the way we like that word to make sense to us.
Take the word Yasna for example. Many very good scholars argue that it should be translated as Worship. So if someone calls me a Dog Yasna, it means that I am a person who worships dogs. To me, it means Celebration and Joy and relates to the root word Jashn. So in my Nomenclature, Dog Yasna would mean a person who likes Dogs, enjoys petting them, raising them and running in the park with them. No act of worship is going on here, just acts of a relationship based on Joy.
Div may mean a Demon to someone, an abstract evil creature with fangs and horn that does nasty things. Div in my nomenclature means powers beyond the reach of human understanding while Mazda means powers within the reach of human understanding. Mazda to others may mean Wisdom Deified. I like that word I just made up, Wisdom Deified or Wisdom turned into a Div, a power whose source we can not understand.


Answer: Philology is a well advanced science of studying a language as thoroughly as possible. Nomenclature is merely naming and making terms with the desired meanings. No competent philologist will disagree with another of his/her stature. The disagreements, we see in a translation between two or more translators, are because they have not sat together to examine the text. That is why I have been calling for a team of competent philologists, anthropologists, archeologists and other relevant scholars to sit together and give us an standard translation of the Gathas. The British Christians, under King James I in 1604 CE, did a wonderful job of having a joint translation of the Bible, which is the standard in English. In spite of it, philological progress amends, done by a philological team in charge, whenever there arises a necessity.We could do the same--a common edition, open to philological improvement.
*
Philologically Yasna means "Reverence, veneration" and it is from the root yaz in Avesta and yaj in Sanskrit, meaning "to adorn, to revere, to venerate" and therefore, "to worship.". No doubt that the modern Persian "jashn" is the same but semantics, a branch of philological science, has evolved a new notion of "celebration. " The Persian "div" is semantically "Daeva" in Avesta, "daiva" in Old Persian and "deva" in Sanskrit. It is from the root "div -- to shine" and means "shining, brilliant." Zarathushtra' s realization of Mazda proved them to be fantasies fancied by certain exploiters of the simple laity. He is the foremost in guiding humanity to wisdom to progress and not to lag behind with superstitions. According to the Gathas, the fancied deities do not exist. Calling them "demon" is a post-Gathic development.
*
Mazda, Super-Intellect, is Ahura, the Being, the Essence, the Entity. Zarathushtra did not deify any fantasy or un-deify any factuality. He named his realization as "Mazda," because he found super-wisdom behind the Cosmos.


You wrote: The first scholar to relate Ahoora to the root word AH which means EXISTANCE was Zabih Behrooz. By his definition, Ah means Existence and Ahoora simply means THAT WHICH EXISTS or THAT WHICH HAS EXISTENCE. I am a student of Behrooz and that is why I maintain that it would be a most ridiculous statement to say that Ahoora dwells outside Existence. That would be paramount to saying “ That which exist, exists outside existence”. Ahoora is Existence, it is larger than Mazda. All that exists does not think, all that is Ahoora is not Mazda. Ahoora and Existence are one and Mazda occurs at the peak of the Ahooraic pyramid. This is why Mazdaism is not Monism; Mazdaism is Mazdaism.


Answer: I am sorry. I learned in 1940's from Dr. Maneck Pithawalla and Dastur Maneck Dhalla, my two mentors, that "Ahura" is from "ah -- to be, to exist + agentive suffix of "u" to make "ahu" mean "existence" and "existing" + adjectival suffix "ra" to render it only as "existing, being, essence." I also learned from my mentors' personal libraries that "ahura/asura" was explained to have its root in "ah/as -- to be, to exist" by Ervad K.E. Kanga in his Avesta Dictionary (1900 CE) and Sir Monier Monier-Williams Sanskrit dictionary (1899), and a little later in Vaman Shiram Apte's "The Student's Sanskrit-English Dictionary (1890). The modern etymology is more than 100 years old.


You wrote on 23 July: So for Dastoor Dhallah, Ahoora Mazda and Jehovah are one. The concept of God he attaches to Ahoora Mazda is the same concept that those who worship Yahweh attach to Him. This is why some call his ideas leading us to a Judean Zoroastrianism.


Answer: I would have made my concluding comments after reading Dastur Dhalla's "History of Zoroastrianism" (1938) on Ahura Mazda in the Gathas (Chapter V of 6 pages), Ahura Mazda in the post-Gathic period of Avesta (Chapter XIX of 3 pages) and "Hormazd" in the Pahlavi period (Chapter XXXVIII of 7 pages). One would be in a better position to make a conclusion.


You have quoted and then concluded:
This I ask You, tell me truly, Lord.
How does serenity come to those
to whom, Wise One, Your religion is taught?
I recognize You to be the beginning.
All others I consider mental repugnants.
(Gathas: 9-11)
Summary Substance: Zarathushtra asks to be sure that serenity and tranquility come to those who have learned the best religion, the one which promotes the living world. Considering all the points mentioned in the preceding stanzas of the song, Zarathushtra recognizes Mazda, the Super-Intellect to be the beginning. All other conceptions of god/gods are seen by him as strong mental antagonism.
Pondering Points: Best religion brings peace of mind and matter. Intellectual mind sees Super-Intellect as foremost. Inconsiderate thinking breeds harmful fancies.


What am I supposed to learn from this? That the religion that Zarathustra brought is the best and all that other religions belive in are "Mental Repugnants". I find this kind of thinking rather repugnant if I may be bold and say so.


Answer: Had you looked at the Summary Substance and then remembered my repetitions that the entire Guidance of the Gathas is inter-woven and that one cannot jump at conclusion on a single instance, you would not have that statement. Please, look into it with an open mind. Daena, Consciousness, of Zarathushtra is based on Good Thoughts, Good Words and Good Deeds. It is based on freedom, self-reliance, knowledge and practice in accordance with the Primal Principles of Existence. It is the "greatest, best and sublimest," a declaration repeated during the Koshti-girding, which automatically acknowledges all other religions as great, good and sublime. It only renounces ignorance of facts and blind following of superstitious dictates. I need not point out that best means others are good and never repugnant. The repugnant is "contradictory or inconsistent" and therefore is not chosen by a person of sound mind--Vohu Manah.


And finally, my advice: Since you have stated that you have invented "Mazdaism," I suggest that henceforth, you do not waste you precious time on petty points of the Gathic Doctrine and devote it fully in expounding your DOCTRINE. That would increase the number of your companions. And do not worry about us. The Gathic Message has, through us and those like us, convinced, according to reliable sources, over 3 million literates all over the world, particularly the peoples of the Iranian stock.


١٠. «ميراث ِ ايران»: نشریّه‌اي فارسی - انگلیسی (فصلْ نامه و ماهْ نامه) با خوانندگانی درچهار گوشه‌ي ِ جهان


درباره‌ي ِ اين نشريّه‌ي ِ ارزشمند و بنيادْگذار و سردبير ِ فرهيخته‌ي ِ آن، دكتر شاهرخ احكامي، پزشك ايراني‌ در نيوجرسي (آمريكا)، در اين جا بخوانيد ↓
"میراث ایران" ، پر خواننده ترین نشریۀ دوزبانۀ جامعۀ ایرانیان و ایرانی تباران خارج از کشور مدتی است که وارد سیزدهمین سال انتشار خود شده است. این نشریه هر سه ماه یکبار با شکلی جذاب و مطالبی خواندنی درحجمی نزدیک به ١٥٠ صفحه، به دو زبان فارسی و انگلیسی، انتشار می یابد. "میراث ایران" که با رسالت بزرگداشت و ترویج فرهنگ ایرانی، شناساندن گنجینه های گرانبهای این فرهنگ و رساندن پیام همدلی و آشتی و مدارای آن به جهانیان بنیان یافته، امروز نه تنها در سرتاسر آمریکا توزیع می شود بلکه در بسیاری دیگر از نقاط تمرکز ایرانیان و پارسی زبانان در چهارگوشۀ جهان نیز دارای مشترک و خواننده است.به راه افتادن"میراث ایران" و تداوم موفقیت آمیز انتشار آن مرهون عشق راستین به فرهنگ نیاکانی، پایداری و پایمردی در راه ترویج این فرهنگ و پاسداری از ارزش های آن بوده است. این عشق بی شک در سینۀ بسیاری از ایرانیان و ایرانی تباران موج می زند اما دوست داشتن چیزی با به پاخاستن و کوشیدن برای تحقق آن متفاوت است. این کاری است که شاهرخ احکامی، پزشک ایرانی تبارمقیم نیوجرسی از عهده آن بر آمده است.
شاهرخ احکامی در شهر قوچان در شمال شرقی ایران چشم به جهان گشوده است. او چنانکه خود می گوید، از همان سالهای کودکی به داشتن یک نشریه و رساندن پیامی از طریق آن سخت علاقه - مند بوده است. احکامی با آن که رشته پزشکی را برای تحصیلات دانشگاهی برمی گزیند هیچگاه سودای انتشار نشریه ای را برای رساندن حرف وپیام خود در زمینۀ فرهنگ که تکیه گاه مشترک همه ایرانیان صرفنظر از اعتقادات سیاسی آنها است، ازسر بیرون نمی کند.
ناشر "میراث ایران" در این زمینه می گوید: "هریک از ما دارای ریشه هایی هستیم که به سرزمینی دور از ایالات متحده بر می گردد. فرهنگ و تاریخ نیاکانی ما بخشی از ظرف شخصیتی ما را تشکیل می دهد. سابقۀ مهاجرت ایرانیان به آمریکا در مقایسه با دیگر گروه های مهاجر مانند ایتالیایی ها، ایرلندی ها و چینی ها که طی دهه ها به گونه ای موفقیت آمیز جنبه هایی از فرهنگ خود را به آمیزه زیبایی از اختلاط فرهنگ ها و سنت ها در این کشور افزوده اند، به مراتب تازه تر است. "
شاهرخ احکامی پس از مهاجرت به آمریکا در سال ١٩٦٩ و کسب تابعیت این کشور، دریافت که آمریکاییان ایرانی تبار برای افزودن فرهنگ و سنت های خود به مجموعۀ فرهنگ آمریکایی با دشواری هایی دست به گریبان اند. او بویژه با دیدن ایرانیانی که میراث فرهنگی خود را به جای سهیم کردن جامعه جدید در آن، انکار می کردند، اندوه زده و آزرده خاطرمی شد و همین یکی از موجبات عمده ای بود که سرانجام سبب شد تا اندیشۀ دیرین خود را برای انتشار نشریه ای فرهنگی در مارس ١٩٩٦ به جامۀ عمل در آورد. او می خواست که هم فرزندان خود وی و هم نسل های بعدی ایرانی تباران میراث فرهنگی خویش را، چه در دوران اوج و شکوهمندی و چه در روزگار سختی ها و کشمکش ها از یاد نبرند. مهمتر از همه او در جستجوی ابزاری بود تا به یاری آن، آمریکاییانی را که با تاثر از فضای پرتنش سیاسی میان تهران و واشنگتن به دنبال وقوع انقلاب، تصویری منفی از ایران و ایرانی در ذهن خود داشتند از واقعیت های مربوط به کشور زادگاه خویش و تاریخ و فرهنگ آن آگاه سازد.
امروز با توجه به استقبال وسیعی که نه تنها از سوی ایرانی تباران بلکه پارسی زبانان دیگر کشور ها مانند افغانستان، تاجیکستان و اوزبکستان از این نشریه می شود، میراث ایران یک ماهنامه و یک برنامۀ تلویزیونی هفتگی نیز دارد که در مجموع کتابخانه رسانه ای نشریه را تشکیل می دهند و می توان با مراجعه به تارنماي
به آنها دسترس یافت.
*
فکر برقراری ارتباط با فارسی زبانان دیگر، افزوده بر ایرانیان، از همان آغاز یکی از هدفهای انتشار مجله به شمار می رفت، اما عملی شدن فکر به زمان نیاز داشت و این کار امروز در سایۀ سخت کوشی و پایداری ناشر و فرهنگ دوستان دیگرایرانی که در این مدت دست یاری به سویش دراز کرده اند به تحقق پیوسته و میراث ایران همانگونه که هدف غایی از انتشار آن بود، براستی به یک نهاد فرهنگی تبدیل شده است. دو زبانه بودن نشریه این امکان را فراهم ساخته است که هم در میان مهاجران سالخورده تر و فاقد تسلط به زبان انگلیسی و هم نزد نسل دوم و سوم ایرانی تباران و دیگر پارسی زبانان راه پیدا کند. افزوده بر این، مجله و ماهنامه میراث ایران با مقالات متنوع و تحقیقی خود پیرامون جنبه های گوناگون فرهنگ ایرانی، تحولات جاری ایران و زندگی جامعه ایرانیان در خارج، برای مراکز پژوهشی چه در آمریکا و چه در دیگر نقاط و نیز برای آمریکاییان علاقه مند به آگاهی از فرهنگ ها و تمدن های دیگر، به صورت منبعی غنی و سودمند در آمده است.


خاستگاه: راياپيامي از دكتر شاهرخ احكامي، دفتر ِ ميراث ِ ايران- نيوجرسي (آمريكا)


١١. تصوير ِ دوازده قطعه تمبر ِ پستي با نگاره‌هايي نمايشْ‌گر ِ پیدایي‌ي ِ خط و ديگرْگشت ِ آن در ایران (نشرْيافته از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن، تهران- از ١١ دی ماه ١٣٥١ تا ١٥ خرداد ١٣٥٢)


در اين جا ببينيد ↓
http://www.aariaboom.com/content/view/995/30/


خاستگاه: راياپيامي از احمد رُناسي- پاريس


١٢ . بيانْ‌نامه‌اي در راستاي ِ محكوم‌كردن ِ تازش ِ فاجعه‌بار ِ روسيّه به گرجستان


متن ِ اين بيانْ‌نامه‌ي ِ دردمندانه و دلْ‌سوزانه را در تارنماي ِ عصر ِ نو بخوانيد ↓
http://asre-nou.net/1387/mordad/29/m-h-mellat.html


خاستگاه: راياپيامي از احمد رُناسي- پاريس


١٣. مرد کاغذی، عشقی رؤیایی: نقدي بر يك مجموعه‌ي ِ داستان


"مرد ِ کاغذی" مجموعه‌ي ِ داستانی است از منظر حسینی نویسنده‌ی مقیم دانمارک که به تازگی در کپنهاک به چاپ رسیده است. داستان بلند "مرد ِ کاغذی"، زیباترین داستان این مجموعه‌ی خواندنی ‌است که با حجم هفتاد صفحه، نیمی از کتاب را دربرمی‌گیرد.
نوشین شاهرخی، بانوي ِ نويسنده و پژوهنده و ناقد ِ ادبي‌ي ِ "شهرْبند" ِ آلمان به نقد ِ داستان ِ "مرد ِ کاغذی" از اين مجموعه پرداخته‌است. متن ِ نقد ِ او را در اين جا بخوانيد ↓
http://www.shahrzadnews.org/article.php5?id=1145


خاستگاه: رايانْ پيامي از نوشين شاهرخي- هانوفر، آلمان


١٤. درخت ِ بَرومَند ِ فرهنگ و ادب ِ بِرونْ‌مرزي‌ي ِ ايرانيان


انبوه ِ ميليوني‌ي ِ ايرانياني كه در دهه‌هاي ِ اخير (به هر دليل) از زادْبوم ِ خود به سرزمين‌هايي در چند قارّه‌ي ِ جهان كوچيده و "شهرْبَند" ِ وِلايت ِ غُربت شده‌اند، به خلاف ِ پيشْ‌بيني‌هاي ِ برخي از كسان در آغاز ِ اين فرآيند ِ تاريخي، نه تنها در جامعه‌هاي ِ ميزبان حلّ‌نشدند و رنگ‌ْنباختند، بلكه – اگر نه همه – بسياري، در گستره‌هاي ِ گوناگون ِ فرهنگي، دانشي، هنري و ادبي با سنجه‌هاي ِ ايراني و جهاني، چُنان درخشيده‌اند كه در كشورهاي سكونتْ‌گاه ِ خود، فرهنگي‌ترين، مطرحْ‌ترين و ستودني‌ترين گروه ِ جُزْبومي شناخته‌شده‌اند. شمار ِ رسانه‌هاي ِ نوشتاري، گفتاري و تصويري و نشريّه‌هاي ِ چاپي و الكترونيك ِ دوزباني‌ي ِ ايرانيان در گسترهاي از نيوزيلند و استراليا در نيمْ‌كره‌ي ِ جنوبي تا اسكانديناويا و ديگرْ بخش‌هاي اروپا و نيز آمريكا و كانادا در نيمه‌ي ِ شمالي‌ي ِ گوي ِ زمين، چُنان زيادست كه در همه‌ي ِ گزارشها و آمارها در صدر ِ جدول جاي‌مي‌گيرد.
كوتاهْ‌سخن، امروز مي‌توانيم با سربلندي بگوييم كه فرهنگ و ادب ِ بِرونْ‌مرزي‌ي ِ ايرانيان – به تعبير ِ دقيقي‌ي حماسه‌سرا – "... درختي پديدآمد اندر زمين/ .../ درختي گَشَن‌ْْبيخ ِ بسيارْشاخ/ همه برگ ِ او پند و بارَش خِرَد/ كسي كز خِرَد بَر خورَد، كي مِرَد!" (شاهنامه، ويرايش ِ جلال خالقي مطلق، دفتر پنجم، ص ٧٩، بب ٣٩- ٤١).
* * *
يكي از شاخه‌هاي ِ استوار و ماندگار ِ اين "درخت ِ گَشَن‌ْْبيخ ِ بسيارْشاخ"، فصلْ‌نامه‌ي ِ دوزباني‌ي ِ ايرانْ‌نامه است كه از پاييز ِ ١٣٦١ تا كنون – بي هيچ درنگي در ميانه – در ٩٣ دفتر ِ پُر و پيمان نشريافته است و مي‌توان آن را در اندازه‌ي ِ خود، گونه‌اي دانشنامه‌ي ِ پژوهش‌هاي ِ ايرانْ‌شناختي شمرد. ويژگي‌ي ِ درخشان و چشمْ‌گير ِ اين فصلْ‌نامه، محدودْنبودن ِ گستره‌ي ِ پژوهش‌هاي ِ همْ‌كاران ِ آن به فرهنگ و ادب ِ كهن و پرداختن به دستْ‌آوردهاي ِ ادب و فرهنگ ِ اين روزگارست؛ چنان كه در تازه‌ترين دفتر ِ آن (سال بيست و چهارم، شماره‌ي ِ١، بهار ١٣٨٧)، بخش ِ ويژه‌ي ِ هوشنگ گلشيري، نمايشْ‌گر ِ اين ويژگي‌ست.

آغاز ِ بيست و چهارمين سال ِ نشر ِ ايرانْ‌نامه را به سردبير ِ پويا و كوشاي ِ آن دكتر هُرمَز حكمت و همه‌ي ِ همْ‌كاران ِ او، شادباش‌مي‌گويم و كامْ‌يابي‌ي ِ بيشترشان را در پي‌گيري‌ي ِ ورزيدن ِ اين خويشْ‌كاري‌ي ِ بزرگ ِ فرهنگي، آرزومي‌كنم. چُنين باد!


١٥. نگاه ِ دو كارگردان ِ ايراني به ويژگي‌هاي سينماي امروز ِ ايران


برداشت‌هاي كيومرث پوراحمد و بهمن قبادي را در چند فيلم ويديويي بشنويد ↓
http://ca.youtube.com/watch?v=iiJppp5D4YI


خاستگاه: راياپيا‌مي از مهرداد رفيعي- غربتگاه ِ بريزبن در استراليا


١٦. ‌نامه‌ي يك استاد ايراني ي ِ دانشگاه در بلژيك به سردبير نشريّه‌ي ِ "اشپيگل"*European Centre for Zoroastrian Studies7,Galerie de la Reine, 1000 Brussels-Belgium


Web Site: http://www.gatha.org/


To Mr. Mathias Müller von Blumencron
Editor in Chief of Der Spiegel Magazine


Historian or Charlatan?


Dear Mr. Mathias Müller von Blumencron,


What a sad surprise to read a pseudo-article in your magazine, Der Spiegel International, dated 15 July 2008, entitled: “Falling for ancient propaganda, UN treasure honors Persian despot” (1) . It is written by a certain “Mathias Schultz”.
My sadness and my astonishment are not about the content of this pseudo-article which is a collection of hatred and lies about one of the greatest personality in human history “Cyrus the Great”; These craps do not deserve one minute to waste time on it. But my great surprise is how a respectable magazine such as Der Spiegle could be trapped by a charlatan and publishes such crap.


Some of my outraged colleagues, all professors in Persian and Middle Eastern history and culture in different universities in Europe and US verified about this man. Not a single article, not a single book on Persian history, archaeology or culture could have been found written by this man. Moreover, no one in the field of Persian history, either in Europe or in the United-States, has ever heard his name. He should really have a lot nerves to write on the subject that he ignores totally… and astonishingly to get them published in a respectable magazine!


Surely one does not need to be a genius to see easily that he has picked up on internet, here and there, the phrases that suit his “ideology”, bringing them out of the context and writing an “article” .Clearly his “ideology” reflect a deep anti-Semitism, even though Cyrus the Great was an Aryan! The content of this “article “appears in fact very close to the Mullahs’ discourses in Iran, who since two years, endeavour to destroy the Cyrus’s Mausoleum in Pasargadae in building close to this monument the Sivand Dam. More than 80 archaeologists around the world have warned that this dam will destroy this monument by moisture. Also more than 500.000 people in US, in Europe and Iran have signed several petitions to stop Islamic Republic to commit this crime as the Taliban did with Buddha’s statue in Afghanistan.
For the information of your misled readers I write below a few lines about Cyrus the Great with references of the foremost specialists and researchers on the subject. I think Der Spiegel owes its readers truth and honesty in its articles..


Who was Cyrus the Great ?


Thanks to Zarathustra’s Existential Philosophy, the Persians propagated in an unprecedented way the most tolerant and humanitarian ideas, in complete contrast with those who preceded them. They had learned that “the truth does not belong to any people, any country, any race” ( Gerard Israel; Cyrus the Great, Paris 1987, p.264 271; see also, Plato; The Laws, chapter the Persians III 693,694).


It was within this Zoroastrian atmosphere, which permitted the abandoning of all the religious dogmas and formalism, that the first declaration of Human Rights was drawn up, in the 6th century BC, under Cyrus the Great. According to this chart, engraved 2541 years ago on a clay prism, and preserved today in the British Museum, the people of the Empire could enjoy the freedom of faiths, languages, customs, owning property and choice of the place of abode: “I have granted to all humans the liberty to worship their own gods and ordered that no-one could ill-treat them for this. I ordered that no house should be destroyed. I guaranteed peace and tranquility for all humans. I recognized the right of everyone to live in peace in the country of his choice …” ( W. Eilers; The cuneiform text of the Cyrus’ cylindre , Acta Iranica, tome II, 1974; I.Quiles, Analysis of the principles in cylinder of Cyrus, Acta Iranica, tome I 1973; Gerard Israel; Cyrus the Great, op cit. pp.268-269).


It was the first humanitarian and liberating revolution in history. In particular, women found equality with men. The great French specialist of Zarathustra Paul du Breuil writes “ the Persian women enjoyed the unprecedented liberty through the whole Antiquity, thanks to Zarathustra’s reform. Before, the women were real slave, like for Aristotle, the women had no soul” (Paul du Breuil; History of Zoroastrian Philosophy, Paris 1984. p.110).
It was also in this context that the Jews were liberated from their Babylonian captivity by Cyrus the Great and the Temple of Jerusalem, destroyed in the 7th century by the Babylonian Nabuchodonosor, was rebuilt by his follower Darius. The Jewish prophets such as Isaiah, Hezekiah, Daniel, Jeremy named Cyrus the Great in the Bible “The Saviour”.( see, E.Yamauchi; Persia and the Bible, New York 1990).
A revolutionary vision of humanity was now established. It was based on liberty and transcendence.
The liberation of the Jewish people by Cyrus, the reconstruction of the temple of Jerusalem by Darius and the gathering of the traditions of the Torah by Artaxerxes – the three Zoroastrian kings of Persia – and the massive return of Jews from their Babylonian captivity provoked a beneficial review of the ancient Jewish laws. The prophets of Israel then included, with a great lyricism, the Zoroastrian vision into the New Laws (G. Israel; Cyrus le Grand, op.cit. pp. 270-295). Thus, Cyrus the Great enter the universal history as one of the greatest humanist ruler who has ever lived on this earth.


Professor Richard Frye, of Harvard University writes:
"The most important thing about Cyrus and the Achaemenid empire was the spread of secular law all over the empire. Before this time, law was based on religion, local religion of the Babylonians, or the Hebrews, or the Egyptians. But now, for the first time in history, you have secular law. In my opinion, the continuation of Roman law is based upon Achaemenid law".


Professor David Stronach, of U.C. Berkeley university writes:
"For the first time, on a very wide scale, Cyrus used great force to protect, not degrade, the human condition."
Professor Maria Brosius, of the University of New Castle writes:
"The politics of the Achaemenid (Persian) Empire” is referred to as the politics of Pax Persica, which means the Persian Peace, and what the Persian kings propagated was the idea of an empire at peace and the way that they tried to achieve that was through tolerance of other people's cultures, religion, languages and administration."


Again for the information of your readers, I remind that about 4000 books, articles, and academic papers have been written by the specialists from all over the world about Cyrus the Great. On the internet you can find also a large number of them. Added to them there are a large number of citations in the Bible about Cyrus. In fact Cyrus the Great was the only Aryan who entered the Bible and hailed as “ Messiah” The Saviour.


Khosro Khazai ( Pardis)
12 August 2008
خاستگاه: راياپيامي از دكتر خسرو خزاعي - بلژيك


____________
* متن اين نامه در اشپيگل نشريافته است. (ويراستار)


١٧. آگاهي‌نامه‌ي ِ برگزاري‌ي ِ دو نشست ِ فرهنگي و ادبي در تهران


دو جلسه درباره ي زبان فارسی و شاهنامه در شهر کتاب

زبان فارسی و زبان علم


آیا زبان فارسی همگام با پیشرفت شتابان علم و تکنولوژی حرکت کرده است؟ جامعه علمی ایران چه مقدار با توانمندی‌های زبان فارسی در واژه‌سازی علمی و بیان مسائل علمی آشناست؟ زبان همگانی با زبان علمی چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد؟نشست هفتگی شهرکتاب در روز سه‌شنبه ۸۷/۶/۵ ساعت ۱۷ به «زبان فارسی و زبان علم» اختصاص دارد که با حضور دکتر حسین معصومی‌همدانی، دکتر سیاوش شهشهانی و دکتر علاء‌الدین طباطبایی برگزار می‌شود.داستان رستم وشغادمرگ رستم نیز مانند زندگانی او حماسی است. رستم همراه با اسب باوفایش رخش در چاهی پر از نیزه و خنجر که نابرادری او، شغاد، بر سر راه او کنده بود می‌افتد و پیش از آن‌که بمیرد، شغاد را با یک تیر به درختی در فراز چاه می‌دوزد. داستان رستم و شغاد شامل ۳۴۸ بیت از شاهنامه است. دکتر محمد‌تقی راشد‌محصل این داستان را در روز چهارشنبه ۶ شهریور ساعت ۱۷ در مجموعه درس‌گفتارهایی درباره فردوسی در شهرکتاب مرکزی تحلیل و بررسی می‌کند.از علاقه‌مندان دعوت می‌شود که برای حضور در این نشست به سالن اجتماعات شهرکتاب مرکزی واقع در خیابان حافظ شمالی، نبش زرتشت شرقی، طبقه اول مراجعه نمایند.روابط ِ عمومی ِ شهر ِ کتاب
چهارشنبه ٣٠مرداد ١٣٨٧


خاستگاه: راياپيامي از پيام جهانگيري- شيراز، پيوند به ↓
http://www.fakouhi.com/node/2658<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?