Thursday, August 07, 2008

 

٤: ١٠. چهل و هشتمين هفته‌نامه: فراگير‌‌ ِ ٣٥ زيرْ بخش ِ تازه ي ِ خواندني، ديدني و شنيدني


يادداشت ويراستار


جمعه ١٨ امرداد ١٣٨٧ خورشيدي
(٨ اوت ٢٠٠٨)


گفتاوَرد از داده‌هاي اين تارنما بي هيچ‌گونه ديگرگون‌گرداني‌ي متن و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.
You can use any part of site's content as long as it is referenced to this site.
No need for permission to use the site as a link.

Copyright © 2008 - 2005


All Rights Reserved.١. كاتوزيان: آخرين ديدار- فيلمي كوتاه از نمايشْ‌گاه ِ آفريده‌هاي ِ «استاد عبّاس كاتوزيان» در آستانه‌ي ِ خاموشي‌ي ِ او


از زنده‌ياد استاد عبّاس كاتوزيان، نگارگر ِ بزرگ ِ روزگارمان – كه در فروردين ماه گذشته پس از برگزاري‌ي ِ واپسين نمايشْ‌گاه ِ نگاره‌هايش در فرهنگْ‌سراي ِ نياوران، خاموش‌شد و به جاودانگان ِ تاريخ ِ هنر و فرهنگ ِ ايران پيوست – در درآمد ِ ٣: ٧٥، زيرْ بخش ِ ٨ (٢٩ فروردين ١٣٨٧/ ١٧ آوريل ٢٠٠٨)، سخن‌ْگفتم. اكنون، پيوندْنشاني‌ي ِ فيلمي كوتاه و ديدني با نماهايي از همان نمايشْ‌گاه و سخناني از دختر و دو تن از شاگردان ِ استاد، به اين دفتر رسيده‌است.
در اين جا ببينيد و بشنويد ↓http://www.jadidonline.com/images/stories/flash_multimedia/Abbas-katouzian_test/katouzian_high.html


خاستگاه: راياپيامي از دكتر تورج پارسي - سوئد


٢. انتساب ِ یک بیت ِ افزوده بر شاهنامه و اهانت آمیز نسبت به ایرانیان به فردوسی در یک متن ِ درسی


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=16386


٣. بررسي‌ي ِ کتاب‌هاي تازه‌ي ِ هفته‌ي ِ گذشته: گزارشي از « فرج سرکوهی (منتقد و روزنامه نگار)»
١. داريوش آشوري: زبان ِ باز
٢. کاظم شهبازی، اعظم کيان‌‌افراز و ستار خرّم زاده اصفهانی: کارگاه نمايش و تئاتر دهه های چهل و پنجاه
٣. ميرفندرسکی (۹۷۰-۱۰۵۰هجری قمری): رساله‌ي ِ صناعيّه‌ (تصحيح و حاشيه نويسی حسن جمشيدی)


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.radiofarda.com/Article/2008/08/01/o2_book_review.html

خاستگاه: تارنماي راديو فردا


٤. مروري در كارنامه‌ي ِ «آن لمبتون»، بانوي ِ ايران شناس بريتانيايی به مناسبت ِ درگذشت ِ او
در اين د و جا بخوانيد و بشنويد ↓
http://www.radiofarda.com/Article/2008/07/31/o2_lampton_iran.html
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/obituaries/article4379464.ece

خاستگاه: تارنماي راديو فردا و راياپيامي از پيام جهانگيري- شيراز


٥. سفرنامه‌ي ِ ميمند/ ميمندْنامك: گزارش ِ سفري به روستايي بازْمانده از ژرفاي ِ تاريخ


چندي پيش، گزارشي را درباره‌ي ِ روستاي ِ صَخره‌كند ِ ميمند در نزديكي‌ي ِ شهر ِ بابك (ميان ِ يزد و كرمان) در اين تارنما نشردادم. اكنون گزارشي ديگرْگونه و دستْ‌آورد ِ حضور ِ گروهي از پژوهندگان و پژوهشي ميداني در آن يادمان ِ شگفت ِ روزگاران ِ كهن به اين دفتر رسيده‌است كه براي ِ رساتركردن ِ گزارش ِ پيشين، در اين درآمد، بدان پيوندْمي‌دهم.


در اين جا ببينيد و بخوانيد ↓
http://rouznamak.blogfa.com/post-320.aspx


خاستگاه: راياپيامي از مسعود لقمان، دفتر ِ روزنامك - تهران


٦. نمايش ِ «اتوبوس ِ شب»
[The Night Bus]
فيلم ِ برتر ِ ايراني با درونْ‌مايه‌اي از رويْ‌دادادهاي ِ جنگ ِ عراق با ايران در جشْنواره‌ي ِ "فيلم‌هاي ِ آسيايي"ي ِ لندن
گزارش زير درباره‌ي ِ نمايش ِ فيلم ِ اتوبوس ِ شب به كارگرداني‌ي ِ كيومرث پوراحمد و نقشْ‌ورزي‌ي ِ
خسرو شكيبايي (هنرمند ِ تازه درگذشته) در لندن، از سوي ِ بُنياد ِ ميراث ِ ايران
[Iran Heritage Foundation]
به اين دفتر رسيده‌است.
براي به‌دستْ‌آوردن ِ آگاهي‌هاي ِ بيشتر درباره‌ي اين فيلم و كارگردان و نقشْ‌وَرزان ِ آن ↓
http://www.google.com/search?q=Night+Bus+Iranian+Movie&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7IRFA٧. سرگذشت و شناختْ‌نامه‌ي ِ دو الماس ِ بلندْآوازه‌ي ِ «درياي ِ نور» و «كوه ِ نور»
الماس ِ درياي نور در گنجينه‌ي ِ ملّي‌ي ِ ايران

در اين جا ببينيد و بخوانيد ↓
http://www.cbi.ir/page/2408.aspx


خاستگاه: راياپيامي از اسد هفشجاني - سيدني


٨. فراخوان ِ امضاي ِ درخواستْ‌نامه‌ي ِ گنجانيدن ِ «نوروز» در گاهْ‌شمار ِ"سازمان ِ ملل ِ متّحد"


در هيچ يك از گاهْ‌شمارهاي ِ رسمي‌ي ِ سازمان ِ ملل ِ متّحد و نهادهاي وابسته بدان، نامي از نوروز به ميان نيامده و جاي ِ يادْكرد ِ از اين جشنْ‌آيين ِ فرهنگي‌ي ِ باستاني‌ي ِ ايرانيان، در كنار ِ يادْكرد ِ از جشنْ‌آيين‌هاي ِ ديگرْ ملت‌هاي كهن، خالي مانده‌است.
از همه‌ي ايرانيان ِ دوستْ‌دار ِ پاسْ‌داري از مُرده‌ريگ ِ فرهنگي‌ي ِ ايراني و شناساندن ِ آن به جهانيان، درخواست مي شود كه نامه‌اي را در اين زمينه، خطاب به آقاي ِ بانكي‌مون، دبير ِ كلّ ِ سازمان ِ ملل ِ متحد، در نشاني‌ي ِ زير، امضاكنند ↓
http://www.PetitionOnline.com/Norouz/


با سپاس
None of the UN calendars or affiliated agencies commemorate NOROUZ (New Year), as they do for different celebrations of member nations. Kindly forward this petition to your friends & family.....we need worldwide signatures.
http://www.PetitionOnline.com/Norouz/


Thank you.
خاستگاه: راياپيامي از اسد هفشجاني - سيدني


٩. رنگينْ‌كماني از نماي ِ يادمان‌هاي فرهنگي و هنري‌ي ِ ايرانيان در يك فيلم ِ ويديويي با گفتاري رهْ‌نمون در زمينه


در اين جا ببينيد و بشنويد ↓
http://www.elegantbay.com/iran/iranpostcard.htm


خاستگاه: راياپيامي از دكتر ناصر پاكدامن- پاريس


١٠. «يادگار ِ زَريران» بر صحنه‌ي ِ تآتر ِ شهر


اياتكار ِ زريران (/ يادگار ِ زريران / يادگار ِ زرير) منظومه‌اي‌ست به زبان ِ پهلوي‌ي ِ شمالي (/پارتي) است كه پنج بار به فارسي ترجمه‌شده‌است (← دكتر تفضّلي، احمد: تاريخ ِ ادبيّات ِ ايران ِ پيش از اسلام، انتشارات ِ سخن، تهران- ١٣٧٧، صص ٢٦٧- ٢٦٨). اكنون، قطب‌الدّين صادقي، نمايشْ‌نامه‌اي را كه از روي ِ اين اثر ِ باستاني پرداخته‌است، در تآتر ِ شهر ِ تهران به صحنه مي‌برد. به گزارش ِ تارنماي ِ ايرانْ‌تآتر، اين نمايش، در روزهاي ١٠، ١١ ، ١٧ و ١٨ امرداد در دو نوبت ِ پسين و شامْ‌گاه، به اجرا درخواهدآمد.
درباره‌ي ِ اين رويْ‌داد ِ هنري، در اين جا بخوانيد ↓
http://www.theater.ir/article.aspx?id=15938


خاستگاه: رايا پيامي از فرشيد ابراهيمي- تهران


١١. گفت و شنود ِ گزارشْ‌گر ِ «دويچه وله» با نويسنده‌ي ِ رُمان ِ "رؤیاهای ِ ناکام ِ یک زن ِ ایرانی" (به زبان ِ آلماني)

نوشين شاهرخي
نويسنده ي رُمان
رؤياهاي ناكام ِ يك زن ايراني
به زبان ِ آلماني


خاستگاه: راياپيامي از نوشين شاهرخي، هانوفر- آلمان


١٢. پيوند به هشت گفتار، گزارش، نقد و تحليل ِ ادبي، جامعه‌شناختي، سياسي، فلسفي، هنري و فرهنگي


About Non-Aligned Movement - NAM, by Dr. Esmail Nooriala http://www.newsecularism.com/Nooriala/080108-Non-Aligned-Movement.htm
Existence's Position of Human in Religious Insight, by Dr. Aramesh Doustdar
http://www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/37/
A Conversation with Dr. Ramin Jahanbaglou by Gozaar-Part 2 (last) http://www.gozaar.org/template1.php?id=1087&language=persian
Critique to Pluralism, by Dr. Morteza Mardiha http://www.etemaad.com/Released/87-05-17/181.htm#108390
*خاستگاه: راياپيامي از پيام جهانگيري - شيراز


١٣. «جمعه‌ها خون جاي ِ بارون مي‌چكه!»: نقد ِ داستان ِ كوتاه ِ "جمعه‌ها"


نوشين شاهرخي – كه در زيرْبخش ِ ١١همين درآمد، از رُمان او به زبان ِ آلماني سخن به ميان آمد – در نقد ادبي هم دستي گشاده و توانا دارد و پيش از اين، به شماري از نقدهايش در اين تارنما پيوند داده‌ام. به تازگي، نقدي بر داستان ِ كوتاه ِ "جمعه‌ها" نوشته‌ي ِ شيوا ارسطويي نشريافته‌است. در اين جا بخوانيد ↓
http://www.shahrzadnews.org/article.php5?id=1119


خاستگاه: رايا پيامي از نوشين شاهرخي، هانوفر- آلمان


١٤. پاسخي به پاسخ به يك نقد: كوششي براي ِ روشنْ‌گري و دست‌ْْيابي به داده‌هايي پذيرفتني در يك پژوهش


در درآمد ِ ٤:٩، زيرْبخش ِ ٨، جمعه ١١ امرداد ١٣٨٧ خورشيدي (١ اوت ٢٠٠٨)، از روزْآمدْشدن ِ تارنماي ِ از اين اوستا
پژوهش و نگارش آقاي ِِ ياغش كاظمي – كه نخست در مجلّه‌ي ِ گلستان هنر نشرْيافته‌است – سخنْ‌گفتم و به نقدي از وي بر انگاشت ِ کاربُردْداشتن ِ چارتاقی‌ها در گاهْ‌شماري‌ي ِ ايراني كه در آن تارنما آمده ‌است، اشاره‌كردم.
آقاي دكتر رضا مُرادي غياث‌ْآبادي – طرف ِ خطاب ِ آن نقد – پاسخي بدان نوشت ↓
http://www.ghiasabadi.com/naqde_chartaqi.html


آقاي ِِ ياغش كاظمي پس از خواندن ِ آن نقد، در راياپيامي به اين دفتر، نوشته‌است:
دوستان و استادان بزرگوارسلام و درود
به تازگی پژوهشگر ارجمند، دکتر غیاث آبادی در تارنمای خود، گفتاری در نقد مقاله ام در گلستان هنر آورده اند، که من نیز به پاسخ‌گویی متقابل پرداخته‌ام، با این امید که در پرتو این مباحثه، جویندگان حقیقت، سود خود بَرَند. در اين جا بخوانيد
http://asha.blogsky.com/


با سپاس و احترام
ی. کاظمی


١٥. گفت و شنود ِ سرراست ِ دو هنرمند ِ ايراني و آمريكايي درباره‌ي ِ صلح

Direct Dialogue of two Iranian and American artists for peace ↓ http://www.wwwebart.com/riverart/paradise/artists/ben/index.htm

خاستگاه: راياپيا‌مي از دكتر سيروس رزّاقي‌پور- سيدني


١٦. گزارشي تصويري از هفدهمین جشنواره هنر محیطی در ایران مركز پردیس - روستای «پلور» در دامنه‌ي ِ «دماوند»
در اين جا ببينيد و متن ِ گزارش را به فارسي يا انگليسي بخوانيد ↓
http://www.wwwebart.com/riverart/paradise/festivals/17 http://www.wwwebart.com/riverart/paradise/festivals/17/persian


خاستگاه: راياپيامي از دكتر سيروس رزّاقي‌پور- سيدني


١٧. تازه‌هاي كوشش براي ِ بازداري‌ي ِ جنگْ‌افروزان ِ آمريكايي از تازش به ايران

Only the People will stop the war
StopWarOnIran.org
An Emergency Call to Action:
An Attack could be Imminent
We Can’t Afford to Wait
Take It to the Streets This Summer
U.S. out Of Iraq, Money for human needs, not war!

در اين جا بخوانيد ↓
http://www.stopwaroniran.org/aug2.shtml


١٨. شعر ِ «نيما يوشيج»، آواز ِ «شجريان» و خاطره‌اي از «روح‌الله خالقي»دارْوَك


خشکْ‌آمد کشتْ‌گاه ِ من
در جَوار ِ کشت ِ همسایه
گرچه می‌گویند:
«می‌گریند روي ِ ساحل ِ نزدیک
سوگواران در میان ِ سوگواران»
قاصد ِ روزان ِ ابری دارْوَك،
كي مي‌رسد باران؟

*
در بساطي كه بساطي نيست
در درون ِ كلبه ي تاريك ِ من
كه ذرّه اي با آن نشاطي نيست
و جدار ِ دنده هاي بي به ديوار ِ اتاقم
دارد از خشكي ش مي ترْكد
چون دل ِ ياران كه در هجران ِ ياران

قاصد ِروزان ِ ابری دارْوَك، كي مي‌رسد باران؟


گُلْبانگ ِ استاد شجريان را در اين جا بشنويد


http://www.persianpersia.com/music/p/nakissa.php?artistid=1&Albumid=75&trackid=676
* * *
چهارشنبه شب ِ دوم امرداد ١٣٨٧ كه به شنيدن ِ نوازندگي و خوانندگي‌ي ِ «گروه ِ كامكاران» و از جمله، آوازي بر بنياد ِ شعر ِ خانه‌ام ابري‌ست از نيما يوشيج، در تالار ِ شهر ِ بريزبن (مركز ايالت ِ كوينزلند در استراليا) كامياب‌شدم، آواز ِ زيباي ِ استاد شجريان بر بنياد ِ شعر ِ دارْوَك از همان شاعر را به ياد آوردم و فراتر از آن، خاطره‌اي از سال‌هاي دور در ذهنم بيدارشد كه يادْكرد از آن در اين جا، خالي از لطف نيست.
در سال‌هاي نيمه‌ي دوم ِ دهه‌ي ِ سي كه در كار ِ تأليف و تدوين و ويرايش ِ ماهْ‌نامه‌ي ِ ادبي-‌ فرهنگي‌ي ِ پيام ِ نوين با زنده‌ياد استاد روح‌الله خالقي موسيقي‌دان و آهنگْ‌ساز ِ بلندْآوازه و مدير ِ آن ماهْ‌نامه همْ‌كاري داشتم، روزي در ضمن ِ گفت و شنود با استاد، سخن از شعر ِ نيمايي و سازگاري يا ناسازگاري‌ي ِ آن با دستگاه‌هاي ِ موسيقي‌ي ِ ايراني به ميان آمد. استاد، لاي يكي از شماره‌هاي ِ مجلّه را كه روي ِ ميزش بود، گشود و چند سطري از يكي از شعرهاي ِ محمّد حقوقي را به منظور ِ آزمايش، زمزمه‌وار خواند و سپس، نتيجه گرفت كه: "اين كار، شدني‌نيست و شعرهاي با سطرهاي ِ نابرابر را نمي‌توان با دستگاه‌هاي ِ آواز در موسيقي‌ي ِ ايراني تلفيق‌كرد و خواند."


من – كه هيچ آگاهي‌ي فنّي و هنري در آن زمينه نداشتم – تنها شنونده‌ي ِ سخن ِ استاد بودم و به اعتبار ِ پايگاه ِ والاي ِ هنري‌ي ِ او، داوري‌اش را پذيرفتم و با خود گفتم: " وقتي چون اويي مي‌گويد كه نمي‌شود، لابُد نمي‌شود!"
امّا سال‌ها پس از آن زمان، شاهد بودم كه كساني اين كار را كردند و شد و از جمله‌ي آن‌ها مي‌توان به دو نمونه‌ي ِ درخشان ِ يادْكرده در اين يادداشت، اشاره‌كرد.


نيما يوشيج


خانه‌ام ابري‌ست


خانه‌ام ابري‌ست.
يكْ‌سره روي ِ زمين ابري‌ست با آن.
از فراز ِ گردنه خُزد و خراب و مست،
باد مي‌پيچد.
يكْ‌سره دنيا خراب از اوست
و حَواس ِ من!
آي ني‌زَن كه ترا آواي ِ ني بُرده‌ست دور از رَه، كجايي؟


خانه‌ام ابري‌ست؛ امّا
ابر بارانش گرفته‌است.


در خيال ِ روزهاي ِ روشنم كز دست رفتندم،
من به روي ِ آفتابم مي‌برم در ساحَت ِ دريا نِظاره
و همه دنيا خراب و خُرد از بادست
و به رَه نِي‌ْْزَن كه دايم مي‌نوازد نِي در اين دنياي ِ ابرْاندود،
راه ِ خود را دارد اندر پيش.


My House Is Cloudy


by
Nima Yushij


Translated
by
Ahmad Mir'alayi

My House is Cloudy


My House is Cloudy
The entire earth is cloudy.


Above the narrow pass, the shattered and desolate and drunken
wind whirls downward.
The entire world is desolated by it
so are my senses!
Oh, piper who has lost the road entranced by the melody of the flute, where are you?


My house is cloudy,
but the cloud is on the verge of weeping.
In the memory of my bright days that slipped through my fingers,
I cast a look upon my sun on the threshold of the ocean
and the entire world is desolated and shattered by the wind
and on the road, the piper continues to play his flute, in this cloud-filled world his own path stretching out before him.


١٩. پايگاه‌هايي براي «نيما يوشيج»شناسي
Nima Yushij
An analysis of the Poet and his works,including one of his poems entitled:"IT IS NIGHT"From the Book: "Modern Persian Poetry"
By
Mahmud Kianush


در اين جا ببينيد و بخوانيد ↓
http://www.artarena.force9.co.uk/nima.htm


به اين نشاني ها هم بنگريد ↓
Life of Nima Yushij
http://en.wikipedia.org/wiki/Nima_Yooshij
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D9%8A%D9%88%D8%B4%D9%8A%25D
http://www.angelfire.com/rnb/bashiri/Poets/Nima.html
http://www.jehat.com/Jehaat/en/Poets/Nima+Yushij.htm
http://www.iranonline.com/literature/index-nima.html
http://www.caroun.com/Research/literature-poems/nimayushij.html


و براي ديدن تصويرهايي از خانه‌ي ِ پدري‌ي ِ نيما يوشيج (كه آرامْ‌گاه او نيز هست)، بدين پيوندْنشاني روي بياوريد ↓
http://travel.webshots.com/album/79030737ICCVRD


٢٠. درگذشت ِ «نامی پتگر»، نقاش ایرانی

نامی پتگر نقاش معروف ایرانی و یکی از اعضای خانواده‌ي ِ پتگر که در میان‌شان چند نقاش معروف دیده می شود، بر اثر سکته‌ي ِ قلبی در آتلیه‌ي ِ شخصی‌اش در حال کشیدن نقاشی درگذشت.


گزارش‌هايي را درباره‌ي ِ كارنامه‌ي ِ اين هنرمند، در اين دو جا بخوانيد و بشنويد ↓
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2008/07/080731_s-nami-petgar.shtml
http://www.radiofarda.com/Article/2008/08/06/f5_nami_Petgar_jafari.html

خاستگاه: تارنماهاي ِ بخش ِ فارسي‌ي ِ راديو
BBC
و راديو فردا


٢١. اندرزْگفتاري از سخنْ‌وَري كهن و نيشْ‌خند و نقيضه‌اي بر آن از گوينده‌اي امروزين

ابن ِ يَمين ِ فَرْيومَدي
(شاعر سده‌ي ِ هشتم هجري)* گفته‌است:
آن‌ کس که بداند و بداند که بداند
اسب ِ شرف از گنبد ِ گردون بجهاند
آن‌ کس که بداند و نداند که بداند
بیدارْش‌نمایید که بس خفته‌نماند
آن کس نداند و بداند که نداند
لنگانْ خَرَک ِ خویش به منزل برساند
آن کس که نداند و نداند که نداند
در جهل ِ مُرَکَّب اَبَدُّالدَّهر بماند

*
درکشورما وضع چنین است بدانید:
آن کس که بداند و بداند که بداند
باید برود غاز به کنجی بچراند
آن کس که بداند و نداند که بداند
بهتر برود خویش به گوری بتپاند
آن کس که نداند و بداند که نداند
با پارتی و با پول، خر ِ خویش براند
آن کس که نداند و نداند که نداند
در پُست ِ ریاست، اَبَدُّالدَّهر بماند!

__________________________
* درباره‌ي ِ ابن ِ يَمين، در اين جا بخوانيد ↓
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A


خاستگاه: راياپيامي از اسد هفشجاني- سيدني


٢٢. از يك بال ِ كبوتر به بالي ديگر!: گفتاري از يك بانوي ايراني‌ي ِ "شهربند" ِ برونْ‌مَرز درباره‌ي ِ جنبش ِ حقْ‌جويي‌ي ِ زنان ِ ايران


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.newsecularism.com/Az-Negaah/AZN-080208.htm


خاستگاه: راياپيامي از زينا وجدي


٢٣. روزْآمدْشدن ِ يك تارنماي ِ ايرانْ‌شناختي با بررسي و نقد ِ يك كتاب


پايگاه ِ مطالعات ِ زبانهای ِ ایرانی در شبكه ي جهاني، با یک نوشتۀ تازه در بخش «بررسی و نقد کتاب» روزآمد شد.
نقد و بررسی کتاب «یشت فرزانگی (جشن‌نامهء دکتر محسن ابوالقاسمی)» و نقد برخی از مقالات آن

در اين جا بخوانيد ↓
http://www.ilssw.com/


خاستگاه: راياپيامي از ايمان خدافرد- تهران


٢٤. فراخوان کانون نویسندگان ایران خطاب به اهل قلم
کانون نویسندگان ایران به مناسبت چهل سالگی کانون، فراخوانی خطاب به اهل قلم برای بزرگداشت چهلمین سال فعالیّت این کانون منتشر کرده است.


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=16419


خاستگاه: نشريّه‌ي ِ الكترونيك ِ اخبار ِ روز


٢٥. تارنماي ِ ادبي - فرهنگي‌ي ِ «محمود كوير»، فراگير ِ انبوهي از خواندني هاي ِ آموزنده و سودمند


در اين جا↓
http://www.mahmoodkavir.com/


براي خواندن ِ پژوهش ِ شيواي ِ محمود كوير در راستاي ِ شناخت ِ «عُبَيد ِ زاكاني»، طنزْنويس ِ جاودانه‌ي زبان ِ فارسي با عنوان ِ عُبَید ِ زاکانی، زبان ِ سُرخ ِ زمانه، به اين جا برويد ↓
http://www.mahmoodkavir.com/
آنگاه در ستون ِ راست ِ صفحه‌ي ِ تارنما، به بخش ِ با شاعران و در فهرست ِ زير ِ آن، به بخش ِ با شاعران ایرانی- ٨ برويد و عُبيد را برگزينيد.


خاستگاه: راياپيامي از هاله مانيا


٢٦. نگرشي به پنج نشريّه‌ي ِ رسيده


يك. بررسي ِ كتاب
فصلْ‌نامه‌ي ِ بررسي ِ كتاب، ويژه‌ي ِ هنر و ادبيّات، شماره‌ي ِ ٥٣، دورۀ جديد، لس‌آنجلس - بهار ١٣٨٧، به آغاز ِ هيجدهمين سال ِ انتشار ِ دوره‌ي ِ اخير ِ خود (سال‌هاي نشر در غُربت) رسيد. درونْ‌مايه‌ي ِ اين دفتر ِ نو نيز – همچون دفترهاي پيشين ِ آن – طيف ِ گسترده‌اي از خواندني‌هاي ارزشْ‌مند ِ فرهنگي، ادبي و هنري را دربرمي‌گيرد. همّت و پويايي و پايداري‌ي ِ سردبير و همْ‌كاري‌ي ِ گسترده‌ي ِ شمار ِ زيادي از اهل ِ ادب و هنر و پژوهش، بررسي ِ كتاب را به آيينه‌ي ِ تمامْ‌نما و شناختْ‌نامه‌ي ِ ادب و فرهنگ ِ ايرانيان ِ دور از ميهن تبديل كرده‌است و بي‌گمان، يكي از مهمّ‌ترين سندها و پشتوانه‌هاي ِ پژوهش در ادب ِ مهاجرت ِ ايرانيان در اين دوران خواهدبود.
آغاز ِ فرخنده‌ي ِ سال ِ تازه‌ي ِ نشر ِ اين دفتر ِ ارجمند را به سردبير ِ آن مجيد روشنگر و همه‌ي ِ ياران و همْ‌گامانش، شادباش مي‌گويم و پايداري و پويايي شان را آرزومي‌كنم.


دو. جهان ِ كتاب
همين كه چشم از برونْ‌مرز به درونْ‌مرز بگردانيم، ماهْ‌نامه‌ي ِ جهان ِ كتاب را مي‌بينيم كه شماره‌هاي ِ ٣ و ٤ سال ِ سيزدهم (٢٢٩-٢٣٠ پي در پي) خود را در خرداد - تير ١٣٨٧ به دوستداران ِ كتاب و دانش و فرهنگ، عرضه‌داشته‌است. جهان ِ كتاب در اين دو شماره‌ي ِ همْ‌راه ِ خود – چنان كه در گزينه‌ي ِ فهرست ِ آن در تصوير ِ بالا ديده‌مي‌شود – گفتارها، نقدها، گزارش‌ها، آگاهي‌نامه‌هاي خواندني و سودمند ِ روزْآمدي را فراهمْ‌آورده و خوانندگان ِ جويا و پويا را در فرآيند ِ دانستني‌هاي ِ وابسته به كتاب در ايران و فراسوي ِ آن قرارداده‌است.
همّت و پايْ‌مردي‌ي ِ دستْ‌اندركاران ِ اين دفتر ِ دانش و فرهنگ را مي‌ستايم و براي‌شان آرزوي ِ پويايي‌ي ِ بيشتر در اين راه ِ فرخنده را دارم.


سه. چيستا
ماهْ‌نامه‌ي ِ سياسي، اجتماعي، علمي، ادبي و هنري‌ي ِ چيستا، شماره‌هاي ِ ٨ و ٩ سال ِ بيست و پنجم (٢٤٨-٢٤٩ پي در پي) ارديبهشت - خرداد ١٣٨٧ خود را در تهران نشرداده‌است. چيستا در اين دو شماره‌ي ِ همْ‌راه ِ خود، افزون بر گفتارها، گفت و شنودها و پژوهش‌هايي به شيوه و شگرد ِ هميشگي‌اش، دو يادواره نيز براي ِ محمّدرضا سوداگر و ايرج جاني‌پور، از كوشندگان ِ راه ِ فرهنگ و مبارزان ِ راه ِ آزادي نيز نشرداده‌است.
كامْ‌يابي در نشر ِ اين دفتر ِ تازه‌ي ِ چيستا را به استاد پرويز شهرياري و ديگرْ دستْ‌اندركاران ِ توليد ِ آن،
شادباش مي‌گويم و ادامه‌ي ِ اين كوشش و كُنِش ِ والا را آرزومي‌كنم.


چهار. اعتبار


اعتبار، ماهْ‌نامه‌ي ِ اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي‌ي ِ جامعه‌ي ِ ايرانيان ِ كانادا، سال دوم، شماره‌ي ِ يازدهم، فروردين ِ ١٣٨٧ خود را ويژه‌ي ِ شناساندن ِ دانشنامه‌ي ِ ايرانيكا كرده و با نشر ِ گفت و شنودي پُرمايه با استاد دكتر احسان يارشاطر، بنيادگذار و مهينْ‌ويراستار ِ دانشنامه، در زير ِ عنوان ِ حكايت ِ برپاكردن ِ بنايي بلند كه از باد و باران نيابد گزند، سي و پنجمين سال ِ آغاز ِ تدوين ِ اين اثر ِ ممتاز و جهانْ‌شمول ِ فرهنگ ِ ايراني را گرامي‌داشته‌است.
به دستْ‌اندركاران ِ نشر ِ اين ويژه‌نامه، درود و آفرين مي‌گويم.


پنج. گزارش ِ سالانه‌ي ِ دانشنامه‌ي ِ ايرانيكادفتر ِ دانشنامه‌ي ِ ايرانيكا با نشر ِ اين گزارش ِ فراگير ِ آماري و توصيفي از فرآيند ِ كار ِ تأليف و تدوين و ويرايش و نشر ِ دانشنامه در سال ٢٠٠٧، آگاهي‌ي ِ دوستداران و ياران ِ اين سرچشمه‌ي ِ بزرگ ِ ايرانْ‌شناسي از رَوَند ِ پيشْ‌رفت ِ كار را روزْآمدكرده‌است. خواننده‌ي ِ اين گزارش، خود را در مسير ِ رود ِ ژرف و نيرومندي احساسْ‌مي‌كند كه سرچشمه‌ي ِ آن در هزاره‌هاي دور است و راه ِ آينده را مي‌پيمايد.


٢٧. پژوهشي مِيداني درباره‌ي ِ پيشينه و چيستي‌ي ِ «هَوم/ هَئومَه»: گیاه ِ سپند ِ ایرانیان ِ باستان


متن ِ پژوهش ِ دكتر رضا مرادی غیاث آبادی را در اين جا بخوانيد و تصويرهاي همْ‌راه ِ آن را ببينيد ↓
http://www.ghiasabadi.com/houm.html


خاستگاه: راياپيامي از دكتر رضا مرادي غياث آبادي- تهران


٢٨. گامي بُنيادين در راستاي ِ ريشه‌كني‌ي ِ فاجعه‌اي‌ انساني يا يك آرامشْ‌بخشي‌ي ِ نمايشي و زودْگذر؟


سازمان ملل ِ متحد، اعلام داشته كه اجراي ِ طرح ِ جديدی را برای كمك به كودكان ِ بينوا و گرسنه ي ِ جهان، آغاز كرده است. بر پايه‌ي ِ اين طرح، در برابر ِ هر كوبه‌زدني
(Click)
بر روی ِ پيوندْنشاني‌ي ِ يك تارنماي ِ مُعرّفی شده، به يك كودك ِ گرسنه در جهان، خوراك ِ رايگان می‌رسد. در اين برنامه، كاربران ِ رايانگر
(Computer)
و پيوستگان به شبكه‌ي ِ جهاني
(Internet)
با رويْ‌آوري به تارنماي ِ:
http://thehungersite.com/
بر روی تكمه‌ي ِ زردْرنگ ِ بالاي ِ صفحه‌ي ِ آن، كوبه‌اي مي‌زنند و به اين ترتيب، در برابر ِ هر كوبه‌زدني، شركت‌های پشتيبان ِ اين برنامه، هزينه‌ي ِ يك وعده خوراك ِ رايگان را براي کودکان، مي‌پذيرند و عهده‌دار مي شوند. (؟!)

خاستگاه: راياپيامي از پيام جهانگيري- شيراز


٢٩. دو كتاب از يك ايرانْ‌شناس ِ آمريكايي در تحلیل شرایط اجتماعی ایران در عصر حافظ


جان ليمبرت، دکتر در تاريخ از دانشگاه هاروارد و يکی از استادان ِ خاورشناسي با ويژه‌كاري در
حوزه‌ي ِ تمدّن ايران است.
او تا کنون دو کتاب در اين باره نوشته است. کتاب ِ شيراز در روزگار حافظ، شکوهْ‌مندی‌ي ِ شهر ايرانی در سده‌هاي ِ ميانه در سال ۲۰۰۱ در آمريکا به چاپ رسيد و سال گذشته در ايران، با ترجمه‌ي ِ همايون صنعتی زاده منتشرشد و از سوی صاحبْ‌نظران مورد توجّه بسيارقرارگرفت.كتاب ِ ديگر او، تحلیل شرایط اجتماعی ایران در عصر حافظ نام‌دارد كه در سال ِ ۲۰۰٤ در آمريكا نشريافت. در باره‌ي ِ اين پژوهنده و كارهايش، در اين جا بخوانيد ↓
http://www.radiofarda.com/Article/2008/08/05/o2_limbert_hafez.html

خاستگاه: تارنماي ِ راديو فردا


٣٠. گزارشي كوتاه از زندگي‌ي ِ پُرْرنج و شكنج ِ يك شاعر ِ تبعيدي‌ي ِ ايراني و گزينه‌اي از كارنامه‌ي ادبي‌ي ِ او


در اين جا و در پيوندْنشاني‌هاي ِ درونْ‌متني‌ي ِ آن بخوانيد↓ http://www.virtualvenice.info/poets/Naficy.htm


٣١. متن ِ كامل ِ و متمّم‌هاي ِ چندگانه‌ي ِ آن(پيوست ِ يادواره ي ِ سالْ گرد ِ زنده ياد «جنبش ِ مشروطه خواهي» - دوشنبه ١٤ امرداد ١٣٨٧ خورشيدي /٤ اوت ٢٠٠٨)
در اين جا بخوانيد ↓
http://rouznamak.blogfa.com/post-331.aspx


خاستگاه: راياپيامي از مسعود لقمان ، دفتر ِ روزنامك - تهران


در همين زمينه، در اين جا هم بخوانيد ↓
http://www.masnavipazhuhan.blogsky.com/1387/05/14/post-28/


خاستگاه: راياپيامي از ميترا عربيان، انجمن ِ مثنوي‌پژوهان - تهران
http://www.masnavipazhuhan.blogsky.com/


٣٢. در کارگاه ِ انديشه و خيال ِ استادِ توسخسرو ناقد
فصلنامه نگاه نو
شماره ۷۸- امرداد ۱۳۸۷↓
http://www.naghed.net/Maghale_ha/Ferdousi_Negaheno.htm


٣٣. " دائرة المعارف ِ مُصاحَب" چگونه به وجود آمد؟ : گفت و شنودي با «همايون صنعتي‌زاده»


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2008/08/080805_an-cy-sanaati-masaheb.shtml

خاستگاه: تارنماي ِ بخش ِ فارسي‌ي ِ راديو
BBC


٣٤. روزآمدشدن ِ «ايرانْ‌دُخت»، نشريّه‌ي ِ الكترونيك ِ بانوان ِ ‌ايران


در اين جا بخوانيد
http://www.irandokht.com/latest/index3.php


خاستگاه: راياپيامي از پري اسفندياري، سردبير ِ ايرانْ‌دُخت


٣٥. آگاهي‌نامه‌ي ِ نشر چند پژوهش از استاد «علي‌اكبر جعفري»
THE ZARATHUSHTRIAN RELIGION


A Chronological Perspective


VOLUME I


The Avestan PeriodAny establishment, that is founded and promoted, undergoes certain changes with the passage of time. This holds true about religion as well. Every religion has a shape at the time of its founder but whether religious development is the continuation of an older doctrine or the establishment of a new one, time introduces its own changes—alteration, modification, innovation, deviation, transformation, transmutation and evolution—changes that eventually crystallize the religion into an institution, sometimes even into a fossil. Time plays an important part in the metamorphosis of a religion.
This is exactly what has happened to the Good Religion of Zarathushtra. This book is based on all the available sources to trace the changes step by step. Volume I covers the Avestan and Achaemenian periods, and Volume II, the Middle Persian, Persian, Gujarati and English periods. Volume I relies more on Avestan and Old Persian texts than any other source. Vedic lore, later traditions, alien reports, and archaeological data are used as supplements and not overshadowing evidences.


Ali A. Jafarey


First Edition 2008
ISBN: 978-0-976656- 0-3
Books N Bits Publications


Price: $25 + postage
* * *
The Good Religion
and
The Institutionalized Zoroastrianism
A Concise Comparison


Good Conscience, popularly called the Good Religion of Zarathushtra, is, historically, the first and foremost monotheistic religion in the world. But like every other religion, it also has continually changed from its pristine purity to the present institutionalized form of Zoroastrianism.
The movement of restoring the Good religion, now well established and gaining momentum, has raised a few questions: What is the pristine purity of the Good Religion? How does it differ from the Institutionalized Zoroastrianism practiced by the remnants of a once great world religion? How does a restoration to a remote past, place the religion on the path to progress and promotion in a fast-moving modern world of science and discovery?
This booklet provides the answers to these questions and more. It is hoped that it will illuminate the subject and open the way to an increasing study of mâñthra, the thought-provoking message of Zarathushtra. They are embodied in the Gâthâs, his ever-fresh Divine Songs of good guidance.


Ali A. Jafarey


Second Edition 2008
ISBN: 978-0-9766586- 5-8
Books N Bits Publications


Price: $9.00 + postage
* * *
An Outline
of
THE GOOD RELIGION
OF
ZARATHUSHTRA


Good Conscience, the religion of Zarathushtra, is, historically, the first and foremost monotheistic religion in the world. It is approximately 4,000 years old. But like other religions, it also has continually changed from its pristine purity to the present institutionalized form of Zoroastrianism. The Zarathushtrian Assembly has been established with the sole aim of restoring the Good Religion of Zarathushtra to its pristine purity and activating its progressive universality.
The Good Religion provides prudent answers to a world bewildered by what tradition-tied teachings say and what progressive science proves, a world perplexed by the primeval past, the practical present, and the promising future. It has all the three times within it. It is timeless. The booklet shows how ultramodern the religion is in its eternal guideline for a good life on this good earth and beyon

Ali A. Jafarey


Second Edition 2008
ISBN: 978-0-9766586- 9-6
Books N Bits Publications


Price: $7.50 + postage


Please place your order:


Books N Bits
11806 186th Street
Artesia, CA 90701
U.S.A.
Tel: (562) 809-9110
E-mail: http://au.mc511.mail.yahoo.com/mc/compose?to=bksnbts@aol.com
Website: http://www.booksandbits.com/<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?