Thursday, July 31, 2008

 

يادآوري ي ِ ويرايشي ي ِ يك دوست براي ِ درستْ گرداني ي ِ برداشت ِ ناآگاهانه و نادرست ِ ويراستار: پيوستي بر درآمد ِ ٤: ٩، زيرْبخش ِ ١٠


يادداشت ِ دوم ِ ويراستار

جمعه ١١ امرداد ١٣٨٧ خورشيدي
(١ اوت ٢٠٠٨)

در درآمد ِ ٤: ٩، زيرْبخش ِ ١٠، گنجانيدن ِ درسي درباره ي ِ فردوسي و شاهنامه در كتاب ِ فارسي ي ِ سال ِ دوم ِ دبستان را «نخستین بازگشت ِ فردوسي و شاهنامه به كتاب‌هاي درسي: سي سال پس از حذف و بازداري» انگاشته ام.
دوست ِ پژوهنده ي ارجمند، آقاي دكتر شاهين سپنتا، در راياپيامي به اين دفتر، انگاشت ِ ويراستار را نادرست و نيازمند ِ بازْنگري و بازْويرايي دانسته اند. متن ِ پيام ِ ايشان را با سپاس از دقت ِ انتقادي شان و با پوزش خواهي از خوانندگان ِ گرامي ي ِ ايرانْ شناخت، براي اين سهو و اشتباهي كه نادانسته مرتكب شده ام و به خواست ِ "خودْمُشتْ مالي"، در اين پيوست مي آورم.
در زبانْ زَدهاي ِ از قديم مانده مان داريم كه "اشتباه مي رود تا هندوستان و برمي گردد!" (لابُد براي آن كه پيشينيان ما جايي دورتر از "هندوستان" را در اين سوي ِ جهان، نمي شناخته اند)؛ امّا اكنون مي توان گفت كه "اشتباه مي رود تا استراليا و برمي گردد!"
در اين ميان، ويراستار با رويْ كرد به لحن ِ كنايه آميز ِ نگارنده ي ِ پيام در سخنْ گفتن از "استعلام و استفتاء از علمای بزرگ ایران شناس"، مي افزايد كه او دوستان ِ پژوهنده ي خويش (و از جمله خود ِ ايشان) را "خاستگاه و پشتوانه ي ِ نسبي و چون و چرابردار ِ تحقيق" مي شمارد و نه "مرجع ِ مطلق ِ تقليد" تا نيازي به "استفتاء" داشته باشد. او همواره اندرز ِ گوهرين ِ خداوندگار ِ زبان ِ فارسي و فرهنگ ِ ايراني را آويزه ي ِ گوش دارد كه: "به دانش ز ِ دانندگان راهْ جوي / به گيتي بپوي و به هركس بگوي".
* * *

درود.


آقای دکتر دوستخواه
اگر حمل بر زیاده گویی و اعتراض بی پایان نمی فرمایید می خواستم به آگاهی برسانم که مطلب مربوط به درس فردوسی در کتاب دوم دبستان را روی وبلاگتان دیدم
امّا باید خدمتتان عرض کنم که این «نخستین بازگشت ِ فردوسي و شاهنامه به كتاب‌هاي درسي: سي سال پس از حذف و بازداري» نیست. الان سال هاست که در همه مقاطع تحصیلی از دبستان گرفته تا دوره راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه دروس متعددی درباره شاهنامه و فردوسی وجود دارد و اتفاقا دروس بسیار جالب و پرمحتوایی هم هستند و این برداشت شما کاملا اشتباه و اغراق آمیز است و تا آن جا که من می دانم من هم در رایانامه ام چنین چیزی را ننوشتم.
بهتر بود همان طور که در موارد دیگر از علمای بزرگ ایران شناس استعلام و استفتاء فرمودید در این مورد نیز چنین کاری صورت می گرفت.

برای شما آرزوی تندرستی دارم.
بهروز باشید.


با مهر همیشگی- شاهین سپنتا<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?