Wednesday, May 21, 2008

 

پيوست ِ دوم بر يادواره ي زادْروز ِ «دكتر محمّد مصدّق»: جبران ِ يك سهو و پاسخ به دو پرسش

يادداشت ويراستار


چهارشنبه ١ خردادماه ١٣٨٧ خورشيدي
(٢١مي ٢٠٠٨)


خواننده‌ي گرامي، آقاي مهدي سيلابي نوشته‌است:
"درود. با سپاس از درج این نوشتار ارزنده خواهشمند است اشتباه چاپی به وجود آمده در تاریخ زایش دکتر مصدق را ویرایش نمایید سال زایش ایشان ١٢٦٨ می‌باشد."
ويراستار مي پذيرد كه در يادْكرد از زادْسال ِ دكتر مصدّق، دچار ِ سهو شده و رقم‌هاي برشمرده‌ي آقاي ِ نوشيروان کيهاني زاده را بي دقت و سنجش با خاستگاه‌ها و پشتوانه‌هاي بااعتبار،بازْنشرداده‌است. امّا رقم ِ ١٢٦٨هم كه آقاي سيلابي به عنوان ِ زادْسال ِ مصدّق آورده، نادرست است.
پس به جبران ِ سهو ِ خود و براي درستْ‌گرداني‌ي ِ مطلب و روشنگري، مي‌نگارد:
زادْروز و زادْسال زنده‌ياد دكتر محمّد مصدّق، به روايت ِ نوه‌ي او، آقاي دكتر هدايت‌الله متينْ‌ دفتري، ٢٦ خرداد ِ سال ِ ١٢٦١ خورشيدي، برابر با ٢٩ رجب ِ ١٢٩٩ قمري و ١٦ ژوئن ١٨٨٢ ميلادي بوده‌است. (← فصلْ‌نامه‌ي ِ آزادي، ويژه‌ي ِ مصدّق، دوره‌ي ِ دوم، شماره‌هاي همراه ِ ٢٦ و ٢٧، تابستان و پاييز١٣٨٠، ص ١٧و دكتر قدرت‌الله تمدّني: جداول تاريخ‌هاي ايراني، هجريي ِ قمري و ميلادي و تبديل آن‌ها به يكديگر، نشر ورجاوند، تهران- ١٣٨٣، ص ٨٧).

* * *

خواننده‌ي ديگري در يك يادداشت ِ بي امضا، نوشته‌است:
"سلام
ممنون میشم اگه در رابطه شعر فردوسی و مصدّق ، توضیح بدید که مقصود چی بوده."


ويراستار مي‌نگارد: خواست ِ سراينده‌ي ِ اين ستايشْ‌سرود (كه من او را نمي‌شناسم)، آن گونه كه از متن ِ سخنش برمي‌آيد، اين‌ست كه فردوسي و مصدّق در دو بُرش ُِ زماني و در دو پايگاه ِ جداگانه، نقشي بسيار مهمّ در پيكار براي رهايي‌ي ِ ايرانيان از بيداد ِ بيگانگان و بر كرسي نشاندن ِ ارزش‌هاي انساني و ايراني‌ي مردم ِ ميهن ِ خويش ورزيدند و با اين سنجه، مي‌توان آن دو را در كنار هم ستود و همانندي‌ي ِ كُنِش ِ ملي‌ي ِ آنان را ارزيابيد. آشكارست كه پايگاه والاي ِ ادبي‌ي ِ فردوسي به منزله‌ي يك حماسه‌سراي بزرگ با كار ِ مصدّق كه يك حقوقدان ِ فرهيخته و دولتْ‌مرد ِ آزاده و آگاه بود، اينْ‌هماني ندارد و تنها سويه‌ي ِ ايرانْ‌دوستانه‌ي ِ كارنامه‌ي آنان‌ست كه با هم سنجيدني‌ست.

* * *خواننده‌ي ديگري به نام ِ بابك، پرسيده‌است:
"استاد،
فکر نمی کنید همْ‌سنگ کردن ایران با مصدّق یا فردوسی با مصدّق، ریشه در یک تفکّر فاشیستی داشته باشد!؟
بابک."
ويراستار مي‌نگارد: همان گونه كه در پاسخ پيشين آوردم، پايه‌ي ِ اين سنجش‌ها دوستداري‌ي ايران و خدمتْ‌گزاري به آن – هرچند در گستره‌هاي گوناگون – است و ربطي به هيچ يك از "- ايسم"ها ندارد. نه خود مصدّق دچار ِ ماليخولياي ِ عظمتْ‌طلبي و ملّت‌ْپرستي‌ي ِ افراطي بود و خود را بُت مي‌پنداشت و نه دوستداران و ستايندگان ِ واقع‌بين او، چنين گمان ِ ناروا و نادرستي را درباره‌ي او داشته‌اند و دارند. او يك انسان فرهيخته و يك ايراني‌ي ِ مبارز ِ راه آزادي و استقلال ميهن خويش بود و مانند هر آدمي‌زادي، قوّت و ضعف‌هايي در كارهايش داشت. امّا در يك ارزيابي‌ي ِ منصفانه، ميانگين ِ نمره‌هاي ِ كارنامه‌اش چنان بالاست كه نام او را در كنار ِ بزرگْ‌ترين و ستودني‌ترين نام‌ها در تاريخ ايران جاي‌مي‌دهد. پختگي و فرهيختگي‌ي امروزين، ايجابْ‌مي‌كند كه در داوري شتابْ‌زده نباشيم و دچار روزمَرّگي و سياستْ‌بارگي نشويم و ارج ِ ارجْ‌مندان را به هيچ و پوچ، زير ِ پا نگذاريم. چنين باد!
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?