Thursday, January 24, 2008

 

٣: ٦٤. بيست و چهارمين هفته نامه: فراگير‌‌ ِ٢٠ زيرْ بخش ِ تازه ي ِ خواندني، ديدني و شنيدنييادداشت ويراستار


جمعه ٥ بهمن ماه ١٣٨٦ خورشيدي
(٢٥ ژانويه ٢٠٠٨)


گفتاوَرد از داده‌هاي اين تارنما بي هيچ‌گونه ديگرگون‌گرداني‌ي متن و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.You can use any part of site's content as long as it is referenced to this site.No need for permission to use the site as a link.

Copyright © 2008-2005


All rights reserved.

١. از میدان فوتبال تا میدان مطبوعا ت تبعیدی


چندي پيش، در همين تارنما از صدمين شماره‌ي مجلّه‌ي ِ آرش و اهميّت ِ نشر ِ آن، سخن‌گفتم. به تازگي، بانو نوشين شاهرخي نويسنده و پژوهنده، با پرویز قلیچ خانی و نجمه موسوی، مسئولان ِ اين مجلّه، در همين زمينه و تاريخچه‌ي نشر ِ آرش از آغاز تا امروز، به گفت و شنود پرداخته‌ كه در نشريّه‌ي الكترونيك ِ شهرزاد، انتشاريافته‌است.
متن ِ اين گفت و شنود ِ خواندني و روشنگر را در اين جا بخوانيد. ↓
http://www.shahrzadnews.org/article.php5?id=819


٢. پاسداري از زبان ِ فارسي و توانْ‌مندتركردن ِ آن: خويشْ‌كاري‌ي ِ بزرگ ِ هر ايراني


پيام زير از دفتر ِ روزنامك در تهران، به اين دفتر رسيده‌است كه با سپاسگزاري از مسعود لقمان، در اين جا مي آورم:
چندی پيش دکتر ناصر فکوهی دو گفت و شنود با عنوان‌های "خودشیفتگی و هویّت" و "مطالبات قومی و منطق خشونت" با تارنمای "برای یک ایران" داشت که با پروانه ی ایشان بخش‌هایی از آن‌ها با عنوان
مساله ما باید حفظ و تقویت زبان فارسی باشد
در روزنامک بازنشرداده‌می‌شود.
روزنامک شما را به خواندن این گفت و شنود، فرامي‌خواند ↓
http://rouznamak.blogfa.com/post-218.aspx


۳. زنجيره‌اي از نماهاي ديدني‌ي ِ تاريخي و فرهنگي‌ي ِسراسر ِ ايران‌زمين


اين نماهاي يادماني و ديدني را در تارنمايي به نام ِ علاءالدّين با نشاني‌ي ِ زير ببينيد. ↓
http://alaeadin.blogfa.com/
(از مجيد نفيسي براي فرستادن ِ نشاني‌ي ِ اين تارنما سپاسْ‌گزارم.)


٤. كوشش براي ِ پويايي و پيوستن به كاروان زندگي‌ي ِ امروز و آينده‌سازي: گزارشي از يك روستاي كوچك ِ دورافتاده‌ي ِ ميهن


دوست ِ فرهيخته‌ي ِ ارجمندم آقاي دكتر تورج پارسي، در پيامي مهرْآميز از سوئد، نوشته اند:
"استاد با درود
به عبدالمحمّد شَعراني و چهار شاگردش نگاه كن. آيا اين معلّم- سرباز – كه در واقع همان سپاهي‌ي ِ دانش پيشين است – مى گذارد ايران بميرد؟
بى گمان نه !
با مهر هميشگى."


ايشان نشاني‌ي ِ تارنمايي به نام ِ دَيّرْتَش‌ْباد
(Dayyer tash-baad)


را – كه فراگير ِ يادداشت‌هاي روزانه‌ي ِ عبدالمحمّد شِعراني، آموزگار- سربازي در روستاي ِ ساحلي‌ي ِ جمال‌ْآباد كالو (بَردْخون) در كرانه‌ي ِ خليج فارس در استان بوشهرست – به پيوست ِ اين پيام فرستاده‌اند.

يكي از دانش آموزان، جاي روستاي خود را در نفشه ي ايران
نشان مي دهد.پيش ازهر چيز، نام ِ اين تارنما برايم خاطره‌انگيزست و مرا به ياد روزهايي مي‌اندازد كه در ٥٢ سال پيش ازين (در بهار ١٣٣٤)، در يك مأموريّت ِ خلع ِ سِلاح ِ خان‌هاي محلّي در هنگام گذراندن ِ دوره‌ي ِ خدمت ِ سربازي‌ام در همان منطقه مي‌گذراندم. در آن جا بود كه با تعبير ِ تَشْ‌باد (/ آتشْ‌باد/ باد ِ آتشين) آشناشدم. اين تركيب، نام ِ بادي سختْ گرم و سوزاننده بود كه گاهگاهي از روي شنهاي داغ مي‌وزد و توده‌هايي از آن‌ها را با خود، از سويي به سوي ِ ديگر مي‌برد. برخورد شن‌هاي داغ با پوست بدن، به راستي كار ِ هُرم ِ برآمده از يك كوره‌ي ِ بزرگ ِ فروزان را مي‌كند. سفارش ِ محلّي‌ها اين بود كه در هنگام ِ وزش ِ تشْ‌باد، براي ِ كمتر آسيب‌ديدن، بايد بي درنگ با چشمان ِ بسته و انگشتان ِ در گوش‌ها فروبرده، دَمَر بر زمين درازكشيد تا آن دوزخ ِ شتابان، بگذرد!
در مدّت ِبودن در آن منطقه، بارها (و گاه در يك روز چند بار) با بلاي ِ وزش ِ تشْ‌باد رو به رو شدم و به اندازه‌ي ِ رنج و شكنجي كه مردم ِ محلّي در يك عمر برمي‌تافتند، پي‌بردم. در يكي از نيمْ‌روزهاي آفتابي‌ي ِ داغ، پس از برخاستن از حالت ِ پدافندي در برابر ِ تشْ‌باد، با دلْ‌آزردگي از سوزشي كه آن باد ِ پَتياره بر پوست ِ من ِ پرورده‌ي آب و هواي ِ ملايم اصفهان پديدآورده و حسابي كفرم را درآورده‌بود، گفتم:
"مي‌وَزَد از سوي ِ دوزخ بادها/ تا ثُريّا مي‌رسد فريادها/ كس نداند چيست منظور ِ خدا/ زين جفاها، جَورها، بيدادها!"
جواني به نام اكبر توكّلي از مردم روستايي به نام ِ "حمزه" در بخش ِ "بلوك" ِ ناحيه‌ي ِ "دشتي" – كه همراه با چند تن ديگر، از ستم ِ خان‌هاي محلّي، به ارتش پناه‌آورده و همراه با اردوي ما بود – هنگامي كه دوبيت ِ گلايه‌آميز مرا شنيد، به رگ ِ غيرت مذهبي‌اش برخورد و در پاسخ به من، گفت:
"مي‌زني از باد تا كِي دادها / از خدا نتوان‌گرفت ايرادها / كِي من و تو آن معمّا حل‌ّكنيم / كاندر آن حيران‌شدند استادها؟!"
*
امّا تارنماي اين جوان ِ آموزگار- سرباز، گذشته از اين خاطره‌انگيزي براي من، با درونْ‌مايه‌ي ساده و بسيار فروتنانه‌اش و پشتوانه‌اي از شور ِ راستين ِ خدمتْ‌گزاري به ايران در راستاي آموزش و پرورش دادن به نوباوگان ميهن – حتّا در روستايي دورافتاده و چُنين
بينوا و كم جمعيّت – و نيز گرايش ِ كودكان ِ چنان روستايي به دست‌ْيابي بر رسانه‌هاي امروزين و كوشش براي ِ واپس‌نماندن از كودكان
شهري، برايم سخت شورانگيز و اميدبخش است و از همين راه بسيار دور، آينده‌سازان ِ ميهن ِ رنج و شكنج‌ديده‌ام را مي‌بينم و همْ‌نوا با شاملوي شاعر، مي‌گويم : "آينده به گذشته نخواهدباخت!"
*
براي آشنايي با كار و كوشش ِ عبدالمحمّد شِعراني↓
http://dayyertashbad.blogfa.com//
____________________________________
* درباره‌ي ِاين تركيب، از دوست ِ ارجمند آقاي محمود دهقاني، زاده و پرورده‌ي ِ بوشهر و شهربند ِ كنوني‌ي ِ سيدني، پرسيدم. او در پاسخ ِ مهرآميزش نوشت:
"... يعني باد ِ گرم ِ دَيّر. (دَيّر شهري است بندري در استان بوشهر و در نزديكي‌ي ِ بندر ِ كنگان كه جمال‌ْآباد كالو/ بَردْخون از روستاهاي آن است). به عبارت ِ ديگر، يعني بادي كه مي‌سوزانَد. به نظر ِ من به معني‌ي ِ مبارزه هم مي‌تواندباشد؛ مثلاً نسيم ِ شمال، نسيم ِ جنوب. در بندر بوشهر، باد ِ خيلي گرمي هست كه به آن تشْ‌باد مي‌گويند. در اين كاربُرد، به معني‌ي ِ سوزنده است. صادق چوبك در آثارش، بسيار از تش‌ْْباد گفته‌است. هميشه وِرد ِ زبانش بود (تَشِت مي‌زَنُم). در جنوب ِ ايران، وقتي كسي را تهديدمي‌كنند، مي‌گويند: تَشِت مي‌زَنُم؛ خونه‌ت را مي‌سوزونُم ..."


٥. فيلم ِ مستند ِ "بُخارای من"، در خانه‌ي ِهنرمندان نمایش داده می‌شود.


بر پايه‌ي ِ گزارش ِ علي دهباشي در پيامي از دفتر ِ ماهنامه‌ي ِ بُِخارا در تهران، لاله برزگر فیلم مستندي به نام ِ "بُخارای من" را بر اساس ِ چگونگي‌ي فراهم‌ْآوري و ويراستاري و چاپ و انتشار مجلّه‌ي ِ فرهنگی‌ي ِ "بُخارا" كارگرداني و تهیه کرده و در پي ِ به دست آوردن ِ امكان ِ نمایش ِ اين فیلم ِ ابتكاري در خانه‌ي ِ هنرمندان است.
خبرگزاري‌ي ِ مهر و شهر ( تارنماي ِ سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران)، گزارش‌هايي در اين زمينه انتشارداده‌اند كه مي‌توانيد در اين جا بخوانيد. ↓
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=620893
http://www.shahr.ir/SundryDetail.aspx?SId=1809


اميدمي رود كه دست اندركاران ِ نمايش ِ اين فيلم، چشم و دل و جان دوختگان به مهر ِ ميهن و فرهنگ ِ آن در فراسوي مرزها را از ياد نبرند و پس از بر پرده آوردن ِ فيلم در تهران، با پيوند دادن به نمايش آن در شبكه‌ي ِ جهاني‌، سهمي هم براي ِ آنان درنظرگيرند.


٦. «ايرانْدُخت»: دستْ‌آورد ِ سرشار و گرانْ‌بار ِ اجتماعي - فرهنگي‌ي ِ ديگري از بانوان ِ ايراني در شبكه‌ي ِ جهاني


ايران‌ْْدُخت، نشريّه‌ي الكترونيك ِ بانوان ِ ايراني، در آغاز ِ سال ٢٠٠٨، شماره‌ي ِ تازه‌اي را با انبوهي از خواندني‌هاي ارزنده و تصوير هاي ديدني در شبكه‌ي ِ جهاني نشرداد كه نشانه‌اي از پي‌گيري‌ي كوشش و پويش چندين ساله‌ي ِ سردبير ِ آن، بانو اسفندياري و همكاران ِ پيشْ‌رَو ِ اوست.
متن ِ اين شماره‌ي نونشريافته را در اين جا بخوانيد. ↓
http://www.irandokht.com/
(با سپاسگزاري از سردبير براي فرستادن ِ نشاني‌ي پيوند.)


٧. آگاهي‌نامه ي نشر ِ كتابي الكترونيك در باره‌ي ِِِ زندگي‌نامه‌ي ِ زرتشت، آموزه‌ي ِ زرتشتي و انديشه و فلسفه‌ي ِ ايران باستان
در اين جا بخوانيد. ↓
http://www.zoroastrianism.cc/zarathushtra_biography.html


٨. سفالي با نگاره‌ي ِ «درخت ِ آسوريك»: كهن ترين نمونه‌ي ِ پويانمايي، يافته در "شهر ِ سوخته"


درخت آسوريک منظومه‌اي ‌ست بيانگر ِ گفت و شنودي برتري‌جويانه در ميان يك بُز و يك نخل که به زبان پارتي سروده شده و به خط پهلوي در دست است. ترجمه‌هايي به زبان ِ فارسي و ديگرْ زبانها از اين سروده‌ي كهن صورت‌‌پذيرفته‌است.
شهر ِ سوخته، بازمانده‌ي ِ شهري باستاني‌ست در ٥٦ كيلومتري‌ي ِ زابل در استان ِ سيستان و بلوچستان كه كاوش‌ هايي باستانْ‌شناختي


در آن شده و سفال ِ مورد ِ اشاره در اين يادداشت، يكي از يافته‌هاي از آن جاست. بر پايه‌ي ِ پژوهش‌هاي باستان‌شناسان، اين شهر در ۳٢٠٠ سال پيش از ميلاد، بنيادگذاري شده‌بوده‌است و تا ١٨٠٠ پيش از ميلاد، مردماني در آن سكونت داشته‌اند و سپس در يك آتش‌سوزي تباه‌شده‌است. (براي آگاهي‌ي ِبيشتر در باره‌ي ِ اين شهر ↓
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87)
خبرگزاري‌ي ِ ميراث ِ فرهنگي، گزارشي روشنگر دارد درباره‌ي اين سفال كهن ِ يافته‌شده در شهر ِ سوخته و نگاره‌ي ِ پويانماي ِ آن.


متن ِ اين گزارش را در اين نشاني بخوانيد.↓

در دانشنامه‌ي ِايران
(Encyclopaedia Iranica)
نيز گزارش‌ها و اشاره‌هاي بسياري در باره‌ي شهرِ سوخته و يافته‌هاي باستان‌شناختي از آن، آمده‌است.


٨. پايگاهي براي آگاهي از دانستني‌هاي استان‌ها، شهرستان‌ها و شهرهاي ايران


يك پايگاه آگاهي‌رساني به نام ِ آفتاب در شبكه‌ي جهاني آغاز به كاركرده كه فر اگير ِ آگاهي‌هاي دانستني از استان‌ها، شهرستان‌ها و شهرهاي ايران است و براي برآوردن ِ نيازهاي روزمرّه و فوري، رسانه‌ي ِ سودمندي است. افزون بر آگاهي‌ها، تصويرهايي زيبا و ديدني از بيشتر ِ جاها نيز در اين رسانه گنجانيده‌شده‌است.
در اين جا ببينيد و بخوانيد. ↓

http://www.aftab.ir/travel/iran/boshehr/geography/politic_subregion.php


٩. گزارشي تصويري و گويا از بينوايي و تباهْ‌روزگاري‌ي ِ ساكنان ِ زباله‌داني در گوشه‌اي از ميهنمان!


تارنماي ِ «پيك ِ ايران» به نقل از "ايرنا"، عكس‌هاي گويا و تكان‌دهنده اي را از شوربختي‌ي بخشي از مردمي كه ما آنان را "همْ‌ميهنان ِ گرامي" خطاب‌مي‌كنيم، منتشركرده‌است. بر بالاي عكس‌ها آمده است:
"درمحله‌ي ِ كپرنشين ِ پشت ِ شركت ِ نفت در چابهار، كودكان زيادي در آلونك‌هاي ساخته شده ‌با چوب و الوار و هر آنچه كه بشود از آن سرپناهي براي زنده ماندن ساخت، قد مي كشند و بزرگ مي‌شوند."
اين دو تا از عكس‌ها:بازمانده‌ي ِ آن‌ها را در اين جا ببينيد ↓
http://web.peykeiran.com/vs2005/iran_news_body.aspx?ID=46754


١٠. شيوه‌ي ِ خبرنويسي و يادداشت برداری: از دفترچه های يادداشت تا رايانگر؛ آموزش‌ ِ تازه‌اي در كار ِ روزنامه‌نگاري


مسعود لقمان، نشاني‌ي ِ بخش تازه و سودمندي از آموزش‌هاي بايسته و هنجارهاي ِ سودمند در كار ِ روزنامه نگاري را به اين دفتر فرستاده‌است. در اين جا بخوانيد ↓
http://rouznamak.blogfa.com/post-220.aspx


١١. آرمانْ‌شهر ِحافظ در ژرفاكاوي‌هاي ِ پرويز رجبي (٦٩) : كوششي ديگرْگونه برايِ راه‌يابي به هزارتوهاي ِ شعر ِِ شگفت ِ حافظ
در اين جا بخوانيد ↓
http://parvizrajabi.blogspot.com/


١٢. بوی ِ خوش ِ آویشَن: گفت وگوي زاون قوکاسيان و برهان الدّين حسيني با فرهاد کشوري


در اين نشاني‌ها بخوانيد ↓
http://www.qoqnoos.ir/ShowNaqd.asp?ID=1036
http://www.etemaad.com/Released/86-10-20/192.htm


١٣. خطري بزرگ پيشاروي ِ ميراث ِ فرهنگي‌ي ِ ايرانيان: نامه‌ي ِ مهمّ و تاريخي‌ی ِ يك حقوقْ‌دان به فرهنگْ‌دوستان ِ ايران


"هر دم از اين باغ، بَري ميرسد!"

دكتر محمّدعلي دادخواه حقوقْ‌دان ِ مُبَرّز و وكيل ِ سرشناس ِ دادگستري – كه پيش از اين، در همين تارنما از كوشش‌هاي ارزنده‌ي او در دفاع از حقّ ملّت ِ ايران در پاسداري از ميراث ِ كهن ِ فرهنگي‌ي ِ خويش، سخن‌گفته‌ام – در نامه‌ي ِ مهمّ ِ سرگشاده‌اي خطاب به مردم ِ ايران و همه‌ي فرهنگْ‌دوستان، خطر ِ تازه‌اي را كه در كمين ِ برجاماندن ِ يادمان‌هاي گرانْ‌بهاي نياكان است، به آگاهي‌ي ِ همگان رسانيده و خواستارِ خيزش و دادخواهي‌ي ِ ملّي شده‌است.
دادخواه در اين سند ِ حقوقي، آورده‌است:
" تصميمات ِ سازمان ِ ميراث ِ فرهنگي مبني بر خصوصي‌سازي‌ي ِ اموال و اماكن ِ تاريخي و فرهنگي، خلاف ِ اخلاق و قانون است. توجّه و حسّاسيّت ِ دل‌ْْسوزان ِ اين آب و خاك را به اين مسأله جلب‌مي‌كند تا به نحو ِ شايسته‌اي از واگذاري‌ي ِ ميراث ِ فرهنگي‌ي ِ ملّت ] به بخش ِ خصوصي [ جلوگيري‌شود..."


متن ِ كامل ِ اين نامه‌ي ِ دادخواهانه را در اين جا بخوانيد ↓
http://www.savepasargad.com/january/nameh%20Dr.%20Dadkhah.htm


١٤. گفتاري عبرتْ‌آموز در سنجش ِ مَنِش و كُنِش ِ ايرانيان ِ روزگاران ِ كهن با برخي از اكنونيان
پژوهنده‌ي ِ جوان و پويا آقاي ياغش كاظمي در تارنماي خود به نام از اين اوستا، گفتاري خواندني و تأمّل‌ْبرانگيز دارد. در اين جا بخوانيد ↓
http://asha.blogsky.com/


١٥. از سخنْراني‌ي ِ تاريخي‌ي ِ «دكتر مارتين لوتركينگ» بر ضدّ ِ جنگ ِ ويتنام تا جهان ِ پُرْتَنِش كنوني و كُنِش ِ تباهكارانه‌ي جنگ‌ْافروزان ِ امروزين


سه‌شنبه‌ي گذشته، روز ِ مارتين لوتر كينگ مبارز ِ پرشور و جانْ‌باخته‌ي راه ِ آزادي و حقوق بشر و خواستار پايانْ‌بخشيدن به جنگ ِ
ضدّ ِ بشري‌ي ِ ويتنام بود. آقاي دكتر تورج پارسي، نشاني‌ي ِ پيوند به يك فيلم ويديويي را به اين دفتر فرستاده‌اند كه در آن سخنراني‌ي كينگ در نكوهش جنگْ‌افروزان در هنگامه‌ي ِ خونين ِ ويتنام، آمده و افزون بر گرامي‌داشت ِ خاطره‌ي آن انسان ِ بزرگ، درس ِ آموزنده ‌اي ست براي امروزيان در مبارزه با جنگْ‌ افزوزان ِ كنوني.
در سرآغاز ِ اين پيوند، آمده‌است:
Today is Martin Luther King Day, a nationalholiday in the United States. This is the speech he gave in oppositionto the Vietnam War. He was murdered a year later. I think you will finding it shockingin its relevance to the situation today.


اين فيلم ِ تاريخي را در اين جا ببينيد ↓


درباره‌ي زندگي و كارنامه‌ي مارتين لوتر كينگ در اين نشاني‌ها بخوانيد ↓
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King,_Jr.
&
http://www.google.com/search?q=Martin+Luther+King&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7IRFA


١٦. همايش ِ دانشگاهي‌ي ِ يكْ‌روزه‌، ويژه‌ي ِ شناخت و بزرگْ‌داشت ِ «كورش ِ بزرك» در آمريكا


IN REMEMBRANCE OF CYRUS THE GREAT, UCLA January 26 2008

دانشگاه كاليفرنيا در لوس آنجلس


(UCLA)،
فراخوان ِ برگزاري‌ي ِ همايش ِ يكْ‌روزه‌ي ِ ويژه‌ي ِ شناخت و بزرگْ‌‌داشت «كورش ِ بزرك» در روز شنبه ششم بهمن ( ٢٦ ژانويه) را به اين دفتر فرستاده‌است.
در اين همايش، شماري از استادان و پژوهندگان ِ تاريخ و فرهنگ ِ ايران، سخن‌خواهندگفت و چند تن از خُنياگران ِ ايراني (از جمله سوسن ديهيم، نازنين افشين جم و داريوش اقبالي) آواز خواهندخواند و بخشي از فيلم ِ مستند ِ در جست و جوي ِ كورش بزرگ
(In Search Of Cyrus The Great)
اثر ِ سيروس كار و باله‌اي از آنا جانبازيان به نمايش درخواهدآمد.متن ِ كامل ِ اين فراخوان را در اين جا بخوانيد ↓
http://www.spentaproductions.com/UCLA_Cyrus_the_great.htm


١٧. یادداشت‌ها و نامه‌های «جمال‌زاده» برای اولین بار منتشر می‌شود


به گزارش علي دهباشي از تهران، مجموعه‌ي نوشتارهاي محمّدعلي جمال‌زاده، پدر ِ داستان‌نويسي‌ي نوين ايران از سوي هيأت امناي بنياد جمال‌زاده در دست ِ آماده‌سازي براي چاپخش است. يادداشت‌ها و نامه‌هاي نويسنده‌ي زنده‌يادِمان، نخستين دفتر از اين مجموعه‌ي ادبي‌ست كه به چاپ رسيده و به زودي نشرخواهديافت.
گزارش ِ خبرگزاري‌ي ِ مهر در اين زمينه را در اين جا بخوانيد ↓
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=608091


١٨. فراخوان «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) به كوشش در راه آزادي‌ي ِیك روزنامه‌نگار ِ جوان ِ افغان از زندانDeclare Your Strong Support for Immediate Release of Young Afghan Journalist Parviz Kaam-bakhsh
خشم‌تان‌ را در مقابل بازداشت پرویز کامبخش ابرازکنید!
" گالیله‌ها هنوز بر دارهای فاجعه‌ي ِ جهل مصلوب می‌شوند
گالیله‌های جوان فریادمی‌کنند:
ای عاشقان شب،
ما را ز آتش و از سوختن مترسانید
ما.... ماندگارترین شعله‌های تاریخیم..."
(سيروس طبرستانی)جنایتکاران حاکم ، خبرنگار جوان پرویز کامبخش را از سه ماه بدین سو در ولایت بلخ اسیر کرده و در محاکم قرون وسطایی آن جا، تحت نظر چند قاضی جاهل و تاریک اندیش زیر فشار و تهدید به مرگ گرفته اند. اتهامات وارده به حدّی احمقانه است که هر انسان آزادی خواهی را مالامال از تنفر و خشم می سازد. در کشوری که از شش سال بدین سو بصورت گوش خراش طبل «آزادی بیان»، «حقوق بشر» و «دموکراسی» ... کوبیده می شود، فاشیزم مذهبی همچنان بر کرسی عدالت تکیه زده و «دلت را می پویند»‌ که مبادا از آزادی و عدالت و علیه خاینان ستمکار "ائتلاف شمال" سخن بر زبان رانده باشی.
حرکت کنونی تبهکاران بلخ در مقابل پرویز نه صرفا به خاطر روشنگری های وی در نشریه «جهان نو» بلکه اساسا در واکنش به گزارشهای برادرش سید یعقوب ابراهیمی است که به مثابه ي خبرنگار باوجدان و شرافتمند، حقایق هولناک از ولایات شمال کشور تحت مافیای جهادی را برملا نموده و جهان را از آنچه بر مردم ما زیر تسلط سر جنایت سالاران پلیدتر از طالبان میگذرد باخبر می سازد.
اینان وقتی با هیچ گونه ارعاب و زور نتوانستند ابراهیمی را به سازش و سکوت وادارند، می‌کوشند با دوسیه سازی‌ای دروغین و مسخره برای برادرش به هدف شان برسند. شورای علمای بلخ که از زمان پیدایش تا امروزهیچ گاه علیه جنایت پیشگان و حق تلفی ها و بی‌ناموسیهای شان کلمه‌ای نگفته اند، اینک وقیحانه خواهان حکم اعدام برای پرویز شده اند.
شرم این حرکت انکیزیسیونی اول تر از همه به روی آقای کرزی و حامیان جهانی‌اش می‌نشیند که طی چند سال گذشته نفرین شده ترین خونخواران را نکتایی و پتلون پوشانده، رنگ و روغن «دموکرات» زده و بر مردم ما مسلط نمودند و اخیراً هم کرزی اعلام داشت که زورش به آنان نمی رسد!
«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) از تمامی شخصیت ها، سازمانها و نیروهای آزادیخواه و مدافع حقوق بشر می‌طلبد تا خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط پرویز شده و با بلند کردن صدای اعتراض شان دولت افغانستان و حامیانش را وادارند که جلو این گونه اعمال قرون وسطایی به سبک رژیم آخوندی ایران، گرفته شود.
نامه های اعتراضی تان‌را می‌توانید به آدرس های ذیل بفرستید:
دفتر حامد کرزی
یوناما
ستره محکمه


٢٠. مجموعه‌ي ِ بزرگ ِ ايران و ديگرْ مجموعه‌هاي كتابخانه‌ي ِعظيم ِ كنگره‌ي ِآمريكا در شبكه‌ي ِ جهانيپيام و آگاهي‌نامه‌ي زير – كه فراگيرِ مژده‌ي ِ بزرگي براي پژوهندگان است – امروز از دفتر ِ انجمن ِ جهاني‌ي ِ پژوهش‌هاي ايران‌شناختي
(ISIS)
به اين دفتر رسيد كه با سپاسگزاري از فرستنده (مونا خادمي) در اين درآمد، بازْنشرمي‌دهم.Dear Washington Friends of ISIS and ISIS members:

For those of you who attended our Dec. 15, 2007 program at the Library of Congress, we are enclosing information about the links of the Library's collection that Mr. Hirad Dinavari covered during his presentation and has kindly provided for distribution to our list.

For everyone else, the information on these links is very valuable to all those who carry out research in the field of Iranian studies.
Library of Congress:
http://www.loc.gov/index.html
Library of Congress's Main Website
Reading Rooms, Near East and Iranian Sections
All the reading rooms (Otagh-haaye Gherat)These divisions are broken down by language and format, the International collectionsfocus of foreign language collection and others focus on format, or subject.
English and western language materials: Main Reading Room, Newspaper & Current PeriodicalNear Eastern languages, English and Western language materials: Copyright Records Room, Law, Federal Research Division, American Folklife Center, African & Middle Eastern, Asian, European, Special format materials: Geography & Map, Microform, Motion Picture & Television, Prints & Photographs, Recorded Sound
http://www.loc.gov/rr/amed/
Webiste of the African Middle Eastern Division
Near East Section
Guides to Near East Collections
Iranian World Guide
Central Asian Collections
Armenian and Georgian Collections

Hebraic collections (Judeo-Persian and Assyrian, Aramaic and Syriac)
Meaning of 'Iranian World'
http://www.ethnologue.com/family_index.asp
(Listing of world Language Families)
(Background and history of Iranian languages)
(Persianate Societies)
The Iranian world is mainly home to a number of peoples whose languages are Indo-European and who speak the Iranian branch of the Indo-European language family, however there are a number of peoples in this region whoalso speak non Iranian languages and speak languages from the following language families:Turkic languages, Semitic languages (Arabic and Aramaic) and Caucasian languages (Georgian)
Attached below are links with background information on all the various language families that exist in the Iranian World Region.
The Indo-European family
Indo-European languages which includes many Languagefamilies like Germanic, Romance or Albanian language families.
Armenian branch of the Indo-European language family.
Iranian branch of the Indo-European language family which includes:Persian, Osset, Kurdish, Pushto, Tajik, Baluchi, Gilaki & Mazandarani, Luri and Talish languages.
The Afro-Asiatic (including Semitic) family
Afro-Asiatic languages which is a huge grouping and includes:Coptic, Berber and Tgrinia languages.
Semitic branch of the Afro-Asiatic language family which includes:Aramaic, Hebrew and Arabic
The Altaic family
Altaic languages include all Mongolian, Turkic and Uralic languages.
Turkic branch of the Altaic language family which includes:Turkish, Azerbaijani, Turkmen, Qashqai, Uzbek, Kirgyz, Kazakh, Uyghur, Tatar and Yakut among others...
Caucasian (Kafkaz) language family
North Caucasian branch of the Caucasian language family which includes: Chechen, Ingush, Cicassian, Lezgin, Avar and Daghestani languages.
http://www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=90054 South Caucasian or Kartvelian branch of the Caucasian language family which includes: Many dialects of Georgian spoken in the Kafkaz region, Turkey and beyond..
Historical and Developmental Background on languages:
Iranian
Background on Iranian Languages
Background on Persian Language
Background on Persian Literature
Background on Tajik Language
Background on Tajik People
Background on Kurdish Language
Background on Kurdish Literature
Background on Pushto LanguageTurkic and Persianate
Background on Turkic Languages
Background on Azerbaijani Language (Persianate)http://en.wikipedia.org/wiki/Uzbek_language Background on Uzbek Language (Persianate)Armenian
Background on Armenian Language
Background on Armenian LiteratureArabic, Aramaic and Hebrew
Background on Arabic Language
Background on Arabic Literature
Background on Hebrew Language
Background on Aramaic Language (Assyrian)
Assyrian Aramaic Script (Ashuri and Kaldani language)
Searching catalog
Library Catalog
Persian Transliteration system
Transliteration for Other languages
Digital and website collections
Collection of webistes for Iran and Afghanistan
Digital Cuneiform Collections (Loheh ye Geli)http://international.loc.gov/intldl/apochtml/apochome.html
Digital Arabic, Persian, Turkish Calligraphy sheets (Khat)

Contact information for Mr. Hirad Dinavari: Reference Librarian for the Iranian World Collections, Library of CongressAfrican and Middle Eastern Division, Near East Section(202) 707-4518, e-mail: hdin@loc.gov

With our best wishes for 2008,

Mona Khademi

Washington Friends of ISIS<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?