Friday, July 06, 2007

 

٣: ٩. دو اشاره ي ويرايشي در باره ي يك گفت و شنود، يك پيام همدلي با ويراستار و دو پيام مهرآميز در سالگرد ِ آغاز ِ نشر ِ تارنماي ِ ايران شناخت


يادداشت ويراستار


شنبه ١٦ تيرماه ١٣٨٦


يك


آقاي مسعود لقمان، نشاني ي زير را كه پيوندي است به دو اشاره ي ويرايشي ي آقاي دكتر احمد پناهنده در مورد گفت و شنود با استاد مرتضي ثاقب فر (---> درآمدهاي ِ ٢: ٣٨٩، بخش يكم و ٣ :٢ ، بخش دوم در همين تارنما). به اين دفتر فرستاده است:
دو اشاره از دکتر احمد پناهنده درباره ی گفت و گوی روزنامک با استاد ثاقب فر و توضیح روزنامک http://rouznamak.blogfa.com/post-98.aspx
*
يادآورمي شوم كه آقاي پناهنده، در اشاره هاي خود، از اعدام علي ميهن دوست، سخن به ميان آورده اند. امّا او در هجوم ماموران امنيتي به خانه ي پناهگاهش در كوچه اي از خيابان مير اصفهان (كه لورفته بود) به ضرب گلوله ي آن ماموران، از پاي درآمد.


دو


آقاي لقمان، همچنين در پيامي همدلانه به اين دفتر، با رويكرد به درآمد ِ ٢: ٣٩٧. گفتماني فرهنگي در باره ي چگونگي ي برخورد و رويكرد ِ گروههاي ايراني به يكديگر در اين تارنما، نوشته است:
دكتر دوستخواه گرامي،
درود بر شما.
با شما، كاملا همْ سخنم و اين درد را با پوست و استخوان حس مي كنم. من با تجربه ي چند سال زيستن در فضاي خوابگاه ها و محيط هاي دانشجويي و زيستن با كساني از قومهاي گوناگون ايراني اهميت سخن شما را درمي يابم. اين جُك ها ضربه ي بزرگي به همبستگي ي ملي ما زده است. من سخن ِ دكتر رجبي را ساده انگارانه و به دوراز واقعيّت موجود مي دانم. مثلا مگر مي شود به شعور ِ كسي توهين كرد و توقع ِ ناراحتي هم نداشت؟!


سه


با رويكرد به درآمد ِ ٣: ١. آغاز ِ سومين سال ِ نشر ِ "ايران شناخت" - برداشتي از آمار در اين تارنما، دو پيام مهرآميز و دلگرم كننده به اين دفتر رسيده است كه با سپاس از فرستندگان ِ آنها در اين جا مي آورم:
الف. مسعود لقمان از تهران


استاد دوستخواه گرامی،
ورود به سه سالگی ي کانون پژوهشهای ايران شناختی را به شما شادباش می گویم. امیدوارم چراغ این کانون که روشنی بخش ِ کوشش ها و کُنِش های ایران شناختی برای نسل جوان ایران است، به گفته ی نیاکانمان ١٢٠ سال روشن باشد.

ب. محمود دهقاني از سيدني در استراليا


جناب آقای دکتر دوستخواه - تانزویل،
سه سالگی ي ِ سایت پر بار ایرانْ شناخت را صمیمانه شادباش می گویم. در این سه سال که در سیدنی از خوانندگان تارنمای شما بوده ام، روز به روز سرزمینم را بیشتر شناخته ام و هویّتم را بیشتر از پیش احساس می کنم . روانْ نژندی و رمیدگی ي روحی ي ِ مُهاجر زمانی هویدا می شود که از هویّت ِ اصلی ِ خود فاصله بگیرد. در کشورهای مُهاجرْ پذیر از جمله کانادا و امریکا و همین استرالیا، روانْ پریشی در میان ِ مُهاجران، بیشتر از بومیان است و اشاره به این موضوع را اومبرتو اکو و ادواردو گالیانو به شیوايی بیان می کنند.
زحمت های شما به عنوان ِ یک دلْ سوز ِ فرهنگی که چشم و چراغ ِ پارسی نویسي ِ این خطّه اید، باعث افتخار جامعه ي ِ فارسی زبان ِ این سرزمين است.
با آرزوی صد سالگی ي خود ِ شما و جاودانگی ایران و ایرانْ شناخت.


محمود دهقانی<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?