Thursday, July 26, 2007

 

٣: ٢٥. گزارش همايش ايران ورجاوند در دانشگاه تهران: پيوستي بر درآمد ِِ ٣: ١٧
يادداشت ويراستار


پنجشنبه چهارم امرداد ١٣٨٦


همان گونه كه در درآمد ِ ٣: ١٧ آمد، همايش ايران ورجاوند با ياد ِ زنده ياد دكتر پرويز ورجاوند، از سوي گروهي از دانشگاهيان و فرهيختگان تدارك ديده شده بود. اين همايش، پريروز (سه شنبه دوم امرداد١٣٨٦) در تالار ابن سينا در دانشگاه تهران برگزارشد و با پذيره ي گرم و پرشور دوستان پايداري و سربلندي ي ايران رو به رو گرديد.


امروز گزارشهايي از اين رويداد ِ مهمّ ملّي به اين دفتر رسيد كه نشاني هاي پيوند بدانها را با سپاس از فرستندگان ، براي آگاهي ي خوانندگان ارجمند، در پي مي آورم.
http://www.aariaboom.com/content/view/994/2/


http://www.sivand.com/core/main/index.php?

http://rouznamak.blogfa.com/post-116.aspx

با رويكرد به اين نشاني ها، مي توانيد متن سخنرانيهاي پنجگانه در اين همايش را بخوانيد و بشنويد و تصويرهاي بيشتري از آن را ببينيد.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?