Saturday, July 21, 2007

 

٣: ١٧. همايش ِ ايران ِ وَرجاوَند در دانشگاه ِ تهران: يك آگاهي نامه

يادداشت ويراستار


يكشنبه ٣١ تيرماه ١٣٨٦


آگاهي نامه اي كه در پي ِ اين يادداشت بازْنشرمي دهم، بامداد ِ امروز از تهران به اين دفتر رسيد. مايه ي بسي خشنودي است كه در اين هنگامه ي دشوار ِ جهاني و خطرهاي هولناكي كه يكپارچگي ي تاريخي و فرهنگي ي ايران زمين و مرده ريگ ارجمند ِ نياكان ايرانيان را تهديد مي كنند و كساني در درون و بيرون ِ ميهن، كابوسهاي شومي براي ايران و مردمش مي بينند، دوستداران ِ راستين ِ ايران نيز با آگاهي از دُژانديشي ها، دُژگفتاري ها و دُژكرداري هاي دشمنان ِ با نقاب و بي نقاب ِ ايران، به چاره انديشي پرداخته اند تا بر آگاهي و شناخت ِ همگاني از رَوَند ِ رويدادها بيفزايند و نيروهاي نگاهبان ميهن را براي پَدافند از آن در روز ِ مبادا آماده سازند.
زمينه و درونْ مايه ي سخناني كه قرارست در هَمايش ِ ايران ِ وَرجاوَند بازگفته شود، اهميّت و فوري و حسّاس بودن ِ مجموعه ي اين گفتمان را به خوبي نمايش مي دهد. مي توان و بايد اميدوار بود كه اين گونه كوششها و كُنِشهاي ملّي و فرهنگي در جاهاي ديگر و در سطحي گسترده تر تكرارشود تا گونه اي فراخوان به كار ِ كارستاني همگاني شكل بگيرد و كارآمدگردد. چُنين باد!

از آقاي بهزاد فرهانيّه كه آگاهينامه ي همايش ِ دوم ِ امرداد را با مهر به اين دفتر فرستاده است، سپاس مي گزارم و كاميابي ي او و يارانش را در راستاي ِ كوششهاي ايران دوستانه و ايران شناختي آرزو مي كنم.همایش ِ ایران ِوَرْجاوَند

همایش ِ ایران ِ ورجاوند، به یاد ِ شادروان دكتر پرویز ورجاوند، باستان شناس و از کوشندگان راه دفاع از میراث فرهنگی به کوشش ِ پایگاه اطلاع رسانی برای نجات یادمان­های باستانی و همکاری ي ِ انجمن ِ آریا (بخش ِ فرا برنامه­ای ي ِ دانشگاه ِ علوم ِ پزشکی ي ِ تهران)، برگزار خواهد شد.

سخنرانان این همایش، عبارتند از استادان:
١. دکتر ناصرتکمیلْ همایون
٢. دکتر هوشنگ طالع
٣. دکتر داوود هرمیداس باوَند
٤. دکتر قدرت الله جعفری
٥. دکتر محمّدعلی دادخواه
که هر کدام گوشه­ای از اندیشه­ها، تلاش­ها و آرمان­های شادروان دکتر پرویز ورجاوند را می­کاوند.
عنوان­های سخنرانی استادان نامبرده به ترتیب عبارت است از:
١. گستره ی ایران فرهنگی و لزوم توجّه به آن
٢. تاریخ ِ تجزیه­ی ِ ایران و اشاره به رژیم ِ حقوقی ي ِ دریای ِ مازندران
٣. لزوم ِ رفع ِ ابهام از خطوط ِ مرزی ي ِ ایران و عراق
٤. زبان فارسی در آذربایجان
٥. پرونده ی ِ ملّی ي ِ سَدّ ِ سیوَنْد

* * *
امید است كه تمامی ي ِ یاران ِ ایرانْ زمین به دلیل ِ اهمیّت ِ موضوع هاي ِ مورد ِ بحث، حضوري پر شور در این همایش داشته باشند.زمان : سه شنبه دوم امردادماه ١٣٨٦ خورشیدی - ساعت ١٦ تا ٢٠
جایگاه : تالار ِ ابن سینای ِ دانشگاه ِ علوم ِ پزشکی ي ِ تهران<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?