Wednesday, July 04, 2007

 

٣: ٦. رهنمود به چند درونْ مايه از تاريخ و فرهنگ و ادب و هنر ِ ايران


يادداشت ويراستار


پنجشنبه ١٤ تيرماه ١٣٨٦


ديروز و امروز، نشاني هاي پيوند به چند درونْ مايه ي تاريخي، فرهنگي، ادبي و هنري ي خواندني، ديدني و شنيدني به اين دفتر رسيد كه با سپاس از ياران فرستنده، به ترتيب در اين درآمد مي آورم و به خوانندگان ارجمند پيشكش مي كنم.


يك


انتشار دو كتاب كليدي ي ايران شناختي:
الف. آذري زبان باستان آذربايجان، پژوهش ِ دانشمند ِ زنده ياد احمد كسروي
ب. آذربايجان و اَران، پژوهش ِ دكتر عنايت الله رضا
در اين جا بخوانيد:
http://rouznamak.blogfa.com/post-91.aspx


دو

بر پايه ي گزارش ِ بنياد ِ ميراث ايران از لندن
(Iran Heritage Foundation)
استاد پيتر ايوري
(Peter Avery)
ايران شناس نامدار ِ انگليسي، مترجم ترانه هاي خيِام (با همكاري ي شاعر جان هيث ستيوبزمنطق الطّير عطّار و به تازگي گزينه اي از غزلهاي حافظ به زبان انگليسي، در تاريخ بيستم تيرماه / يازدهم جولاي در زير
عنوان ِ حافظ ِ شيرازي، شاعر ِ بزرگ ِ عشق، در لندن سخنراني خواهدكرد.


متن ِ فراخوان ِ بنياد ِ ميراث ِ ايران -- كه عنوان ِ ديگرْ برنامه هاي تازه ي آن بنياد را نيز در بر دارد -- بدين شرح است:


Peter Avery, OBE


July 2007

HAFIZ OF SHIRAZ - THE GREAT POET OF LOVE

Lecture / reception
11 July 2007, doors 6.30pm, lecture 6.45-7.45pmAsia House, 63 New Cavendish Street , London W1G 7LP .Peter Avery, OBE, has devoted his life to Persian literature and history. In his talk, he will speak about his love of Persian poetry and the difficulties of translating Hafiz into English.


Organised by
Asia House in association with the Iran Heritage Foundation.

Introduction


Hafiz, often dubbed the 'Shakespeare of Persian Literature,' is arguably one of the greatest poets the world has known. His Collected Lyrics or 'ghazals' are a masterpiece of world literature. Although the message of Hafiz is universal - a poetry of love - it contains many difficulties for the translator. Peter Avery's is the most recent translation of Hafiz's ghazals. The aim of Avery's translation is to give a flavour of the poetry and, in his words, 'to form the basis upon which discerning readers might build some understanding of the poet's philosophy and outlook on life.'Peter Avery, has devoted his life to Persian literature and history. Having taken a degree at the London School of Oriental and African studies, and after living in Iran and the Middle East until 1957, he became Lecturer in Persian Studies in the University of Cambridge . He is now retired but continues to live in King's College, Cambridge . His works include A Translation of the Ruba'iyat of Omar Khayyam, with poet John Heath-Stubbs, The Speech of the Birds, the Mantiqu't-tair of Faridu'd Din Attar and most recently The Collected Lyrics of Hafiz of Shiraz.


Other programmes:


Master Class:
MASTER CLASSES IN CLASSICAL PERSIAN MUSIC
Concert:
FARHANG SHARIF AND SIAMACK BANAI IN CONCERT
Conference:
PORTUGAL, THE PERSIAN GULF AND SAFAVID PERSIA


سه


به ابتكار و كوشش ُ ستودني ي مسعود نوين فرح بخش
يك راديو به نام ِ راديو گلها با امكان ِ پخش ِ دايمي در تارنمايي در شبكه ي جهاني، آغاز به كار كرده است. برنامه هاي اين نهاد ِ هنري، فراگير ِ گفتارهايي رهنمون به كوشش و كُنِش ِ استادان و هنرمندان ِ موسيقي ي معاصر ايران (همراه با تصويرهايي از آنان) و مجموعه ي بزرگي از ترانه ها و آوازهاي ايراني ي شمار ِ زيادي از خوانندگان است.
در اين نشاني، ببينيد و بخوانيد و بشنويد
http://www.radiogolha.com/

چهار


بزرگداشت ِ زادْروز ِ بابك ِ خُرّم دين، سردار ِ جان باز ِ سرخ جامگان
بازمانده ي دژ ِ بابك در آذربايجان


ژيلا مُساعد، شاعر ايراني ي ساكن ِ سوئد، به تازگي دفتر تازه اي از شعرهايش را با عنوان سرخْ جامه اي كه منم، نشرداده كه شعري با همين نام را در بر دارد:
سُرخ جامه اي كه منم


با ياد ِ صلحْ جويي و عدالتْ خواهي ي بابك خُرّمْ دين


از وَراي ِ كوه ِ لاجورد*
از جبال ِ سرگشتگي
به تو مي نگرم.
نامت را هفت هزار بار زمزمه مي كنم
در تنهايي، در جمع
تا جُرات ِ اساطيري ات
دوباره به رگهاي من بازگردد.
*
خدايي سرخْ جامه ام
كه به دنبال ِ عدالت،
شمشيري از عشق
و پيامبري از كلمه ساخته ام.
پيراهني از دانايي به تن دارم
و رؤيايم زاييدن ِ دوباره ي ِ
چونان تويي است.
-----------------------------
* كوه ِ لاجورد، نام ِ ديگري براي دماوند است.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?