Wednesday, June 20, 2007

 

٢: ٣٨٨. چند جُستار و گزارش خواندني و شنيدني و ديدنييادداشت ويراستار


پنجشنبه ٣١ خرداد ماه ١٣٨٦

در اين درآمد، نشاني هاي پيوند به چند جُستار و گزارش خواندني و شنيدني و ديدني در زمينه ي فرهنگ و ادب ايران و جهان و يك فيلم مستند ِ ويديويي درباره ي سياستهاي دولتهاي غربي نسبت به كشورهاي خاورميانه و به ويژه ايران را براي آگاهي ي خوانندگان ارجمند، مي آورم:

I

سفرنامه ي ِ اونْ وَر ِ آب
نوشته ای از دکتر پرویز رجبی


از راست: دكتر پرويز رجبي، گيتي مهدوي سرپرست كتابخانه ي گويا در شبكه ي جهاني
و مجيد روشنگر، سردبير فصلنامه ي دوزباني ي بررسي ِ كتاب


سنگسارم کنید!

برای من روزگار فدرالیسم سپری شده است!


قومیّت و ملیّت هم دارد بیات می شود!


من در آرزوی انسانیّت هستم با افسانه های قومی و ملّی!


سرتاسر تاريخ ما، حكايت تازشها و ستيزه هاي قومي است!

اين جُستار ارزنده و آموزنده ي استاد رجبي را در اين نشاني بيابيد و بخوانيد:
http://rouznamak.blogfa.com/post-80.aspx

II


مزدک که بود و چه می گفت؟


نوشته ای از بهرام ساسانی


متن ِ اين گفتار ِ روشنگر را در نشاني ي زير، بيابيد و بخوانيد:
http://rouznamak.blogfa.com/post-81.aspx

III


سه شنبه شب بيست و دوم ِ خرداد ماه ١٣٨٦، علي دهباشي و شماري از اهل ِ فرهنگ و قلم، چهل و چهارمين شب از شبهاي مجلّه ي بُخارا را كه ويژه ي آنا آخماتووا، شاعر بانوي نامدار روس و قرباني ي جنايت هاي نظام ستاليني بود، برگزاردند.

شب ِ شناخت و بزرگداشت ِ آنا آخماتووا


متن ِ گزارش ِ اين شب ِ ويژه را در نشاني ي زير، بيابيد و بخوانيد:
http://tadaneh1.blogspot.com/2007/06/akhmatova-night.html


IV


سخنان جُرج گالوي نماينده ي مجلس بريتانيا
انتقادي تند از وزير امور خارجه ي بريتانيا و سياستهاي آمريكا و انگلستان نسبت به ايران

Sleep walking into war with Iran

Speech by MP George Galloway's speech

in UK Parliament on past, current and future wars in the Middle East.


متن را در يك فيلم ِ مستند ِ ويديويي در نشاني ي زير بيابيد و ببينيد و بشنويد:
http://www.iranian.com/Clips/2007/February/gall.html


V


دوست پژوهنده ي ارجمند، آقاي دكتر شاهين سپنتا، در پيامي مهرآميز، به چند جُستار خواندني ي تازه نشريافته در تارنماي ايران نامه، پيوند داده است كه با سپاسگزاري از او، در پنجمين بخش ِ اين درآمد، بازْنشرمي دهم:

الف. روزنگار تاریخی و فرهنگی ي ِخُرداد ماه در سه بخش


در فرهنگ ایران از میان گل های زیبا، گل ِ سوسن نماد خُرداد و جشن خُردادگان است.ب. گزارش ویژه

دکتر جلال خالقی مطلق در اصفهان
ستم پیشگی را از نمونه های بارز اخلاق نکوهیده
در شاهنامه ي فردوسی برشمرد.


در اين نشاني، بيابيد و بخوانيد:
http://www.drshahinsepanta.persianblog.com/<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?