Saturday, May 19, 2007

 

2: 358. بزرگداشت اَبَرمَرد ِ انديشه و خِرَد: حكيم عمر خيّام نيشابوريآرامگاه خيّام در نيشابور

يادداشت ويراستار

شنبه ٢٩ اُم ِ ارديبهشت ١٣٨٦

دوست پژوهنده ي ارجمند آقاي مسعود لقمان، امروز همراه با يك راياپيام، پيوند به گزارشي درباره ي بزرگداشت عمر خيّام، حكيم و رياضي دان و اخترشناس و شاعر نابغه مان را به اين دفتر فرستاده است كه با سپاس از او، براي يادكرد و ارجْ گزاري ي دوباره از اين اَبَرمَرد ِ انديشه و خِرَد ميهنمان، در اين جا بازْنشر مي دهم.
اين پيوند، در درون خود، زيرْپيوندهايي به چند مطلب مهم ديگر درباره ي اين بزرگمرد ّ جاودانه را نيز دارد كه براي شناخت بهتر او، روشنگر و رهنمون است:
http://rouznamak.blogfa.com/post-48.aspx

دو رباعی از حکیم عمر خیام نیشابوری (اَبرمرد خرد و اندیشه) در روز بزرگداشتش


گر بر فلکم دست بُدی چون یزدان


بَرداشتمی من این فلک را زمیان


وَز نو فلکی دگر چُنان ساختمی


کازاده به کام ِ دل رسیدی آسانمِی خوردن و شاد بُودن آئین من است


فارغ بُودن زکُفر و دین، دین من است


گفتم به عروس ِ دَهرْ: کابین ِ تو چیست؟


گفتا: دل ِ خُرّم ِ تو کابین ِ من است


* * *


پیوندهایی در این باره:
عُمر خیّام (ویکیپدیا)
تارنمای فیلم سینمائی عمر خیام<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?