Thursday, May 17, 2007

 

2: 356. زادْروز ِ فرخنده ي ِ استاد پرويز رجبي، ايران شناس و تاريخ نگار ِ بزرگ ِ روزگارمان گرامي باد!
يادداشت ويراستار

پنجشنبه ٢٧ اُم ِ ارديبهشت ١٣٨٦

همان گونه كه در درآمد ِ ٣٥٢:٢ اين تارنما اشاره رفت، امروز سالْ گرد ِ فرخنده زادْروز ِ استاد دكتر پرويز رجبي، نويسنده، پژوهنده، ايران شناس و تاريخْ نگار ِ سرآمد ِ روزگار ِ ماست. همه ي دوستان استاد و دوستداران و خوانندگان و ستايشگران ِ گنج ِ شايگان ِ دانش و پژوهش و كارنامه ي سرشار ِ دستْ آوردهايش، در ايران و فراسوي ميهن، به شور آمده اند تا اين روز خجسته را جشن بگيرند و پايگاه والاي اين همْ ميهن ِ فرهيخته شان را گرامي بدارند.


در اين زمينه، علي دهباشي، سردبير ماهنامه ي بُخارا، فرصت را غنيمت شمرده و دست به كاري سزاوار زده و سي و هفتمين شب از شب هاي ويژه ي اين مجلّه رابه تجليل از دكتر پرويز رجبي اختصاص داده است.
متن فراخوان ِ اين شب ِ شكوهمند كه دهباشي به پيوست يك راياپيام به اين دفتر فرستاده، چنين است:


شب دكتر پرويز رجبيسي و هفتمين شب از شب هاي مجلّه ي بُخارا به تجليل از دكتر پرويز رجبي اختصاص يافته است . دكتر پرويز رجبي داراي درجه دكترا از دانشگاه گوتينگن آلمان است و در رشته ايران شناسي پنج سال در آلمان تدريس كرده است. همچنين مدتي نيز در دانشگاه ماربورگ فعاليت داشته . آثار دكتر رجبي متجاوز از پنجاه جلد است كه شناخته شده ترينشان كتاب هاي « كريم خان زند و زمان او » ، « جشن هاي ايراني » ، « تخت جمشيد بارگاه تاريخ »، مجموعه ي پنج جلدي « هزاره هاي گمْ شده »، مجموعه ي ده جلدي ي «سده هاي گمْ شده»، چند رُمان ِ شاخص و درخشان، چندين ترجمه از والتر هينتس ، پروفسور ماري كخ و ديگران است .
در « شب دكتر پرويز رجبي » ، ابتدا فيلم مستندي از زندگي وي به نمايش درمي آيد و سخنراناني همچون خانم پروفسور ماري كخ ، دكتر توفيق سبحاني ، فريد وحدت ، دكتر روزبه زرين كوب ، رضا مرادي غياث آبادي ، عباس جعفري و علي دهباشي درباره آثار دكتر رجبي بحث خواهند كرد.
شب دكتر پرويز رجبي شنبه بيست و نهم ارديبهشت ماه ساعت پنج بعد از ظهر در تالار بتهوون خانه هنرمندان ايران برگزار مي شود.
*
دوست پژوهنده ي ارجمند، آقاي دكتر رضا مُرادي غياث آبادي نيز در تارنماي خود به نام پژوهشهاي ايراني
http://www.ghiasabadi.com/
به اين رويداد مهم اشاره كرده و فراخوان ِ زير را آورده است:

بزرگداشت استاد پرویز رجبی

شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٦، از ساعت ١٧
در خانه ي هنرمندان ایران
تهران، خیابان ایرانشهر
به کوشش علی دهباشی، سردبير ِ مجلّه ي بخارا
و با سخنان: روزبه زرّین‌کوب، هاید ماری‌کخ، توفیق سبحانی، رضا مُرادی غیاث‌آبادی وعباس جعفری
همراه با نمايش فیلم مستندی از زندگی پرویز رجبی ساخته ي فرید وحدت، برگزارخواهدشد.
* * *
ويراستار اين تارنما نيز افتخاردارد كه از سوي خود و دفتر كانون پژوهشهاي ايران شناختي و هزاران تن دوستداران و خوانندگان تارنماي ايران شناخت، اين جشن شادي بخش را به دوست دانشمند ِ مهرورز ِ خود دكتر پرويز رجبي شادباش بگويد و پويايي و فيض بخشي ي بيشتر ايشان را در گستره ي ادب و فرهنگ و تاريخ، آرزوكند.
ويراستار از آن جا كه خود را از كاميابي ي حضور در همايش شنبه ٢٩ اردیبهشت و نهادن شاخه گلي در پيش پاي استاد بي بهره مي بيند، بر آن شد كه از همين غُربتگاه فراسوي درياها، از كرانه ي «درياي مرجان»، قايقي از گلهاي شاداب را به دريانوردان بسپارد تا آن را به ميهن وي ببرند و به منزله ي ارمغان كوچك از آب گذشته اي، نثار ِ استاد كنند. پذيرفته باد!
اين هم تصوير قايق گلها در هنگام ترك كرانه ي درياي مرجان:

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?