Wednesday, May 16, 2007

 

2: 353. پاسخ به پرسشهايي كليدي در باره ي فردوسي و شاهنامه: گفت و شنود با سرپرست ِ «ايران شناخت»
يادداشت ويراستار


چهارشنبه ٢٦ اُم ِ ارديبهشت ١٣٨٦


تارنماي فرهنگي و ايران شناختي ي روزنامك، به مناسبت فرخنده ي بيست و پنجم ارديبهشت، روز ِ گرامي داشت ِ فردوسي، گفت و شنود بانو نيلوفر لقمان با جليل دوستخواه را نشرداده است.
در آغاز اين گفت و شنود، آمده است:
جلیل دوستخواه در 1312 در اصفهان متولد شد. در سال 1347 در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران درجه ی دکترا گرفت.
دوستخواه از پژوهندگان برجسته در اوستاشناسی و پژوهش های مربوط به شاهنامه ی فردوسی است. از نوشته های او می توان به: اوستا (کهن ترین سرودهای ایرانیان در دو جلد)، حماسه ی ایران (یادمانی از فراسوی هزاره ها)، گزارش هفت خان رستم (بربنياد داستاني از شاهنامه براي نوجوانان)، ترجمه ی بنیادهای استوره و حماسه ی ایران، فرآيند ِ تكوين ِ حماسه ي ايران از آغاز تا روزگار فردوسي و شناخت نامه ي فردوسي و شاهنامه (در مجموعه ي از ايران چه مي دانم؟) و ... اشاره کرد.
جلیل دوستخواه اکنون نزدیک به دو دهه است که ساکن استرالیا است و در آنجا با راه اندازی
كانون پژوهش هاي ايران شناختي، چراغ پژوهش های ایرانی را در فرسنگ ها دور از میهن، همچنان روشن نگه داشته است.
برای شناخت بیشتر خوانندگان روزنامک از فرزانه ی توس و اثر گرانسنگ او یعنی شاهنامه، شما را به خواندن گفت و گوی اینترنتی که با ایشان انجام داده ام دعوت می کنم ...
* * *
آنگاه پرسشهاي زير، از سوي بانو لقمان در ميان نهاده شده و دوستخواه بدانها پاسخ گفته است:


سرايش شاهنامه از چه زماني آغاز شده و چند سال به درازا كشيده است؟ نقش محمود غزنوي در اين ميان چيست؟

زيستن فردوسي در دوران طلايي فرهنگ ايران يعني دوره ي سامانيان چه تأثيري در سرايش شاهنامه داشته است؟


شما در كتاب ِ «شناخت نامه ي فردوسي و شاهنامه» به اين نكته اشاره كرده ايد كه يك يا دو نسل پيش يا پس از فردوسي نمي توانستند چنين اثري را كه بيانگر هويّت پهلواني و فرهنگ ايران باشد، پديد آورند، در اين رابطه توضيح بيشتري بدهيد.

برخي بر اين باورند كه شاهنامه تنها روايتگر داستان هاي استوره يي است در حالي كه شاهنامه به باور بسياري از پژوهشگران، بيانگر تاريخ ايران نيز هست. رابطه ي شاهنامه با استوره و تاريخ چيست؟
* * *
متن كامل پاسخهاي دوستخواه، در اين نشاني آمده است:
http://rouznamak.blogfa.com/post-42.aspx
*
این گفت و گو به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی در روزنامه ی مردم سالاری و ویژه نامه ی نشست «عصری با شاهنامه» در دانشگاه تهران نیز چاپ شده است.
نام تارنماهایی که این نوشته در آنها درج شده، بدين شرح است:
ایران پرس نیوز،
آژانس خبری کوروش،
ایران ب ب ب،
خبرگزاری جبهه ملی ایران
و
ملیون ایران<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?