Wednesday, May 09, 2007

 

2: 345. فراخوان ِ سه همايش ِ ايران شناختي: گزارشي از تهرانيادداشت ويراستار


پنجشنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٨٦


رويْ كرد ِ پرشور و روزْافزون ِ همْ ميهنانمان به كوششها و پژوهشهاي ايرانْ شناختي، بسيار دلْ گرمْ كننده و نويد بخش ِ آغاز ِ عصر ِ تازه اي در تاريخ ِ ملّي ي ما و بيانْگر ِ اين نگرش ِ درست و فرهيخته است كه بايد همه ي داده هاي تاريخ و فرهنگ مان را از نو و با دقت و ژرفاكاوي ي هرچه تمامْ تر پژوهيد و بررسيد و از خرسندي ي ساده انگارانه به پژوهيده هاي پيشين و بدتر از آن، باورمندي به گفته ها و گفتاوردهاي ناپژوهيده و بي پشتوانه ي استوار، به شدّت خودداري ورزيد.
دوست پژوهنده ي جويا و پويا آقاي مسعود لقمان، فراخواني را درباره ي سه همايش ايران شناختي در تهران، در تارنماي خود به نام روزنامك
http://rouznamak.blogfa.com/post-41.aspx
نشرداده و نشاني ي آن را براي بازْنشر، بدين دفتر فرستاده است كه با سپاسگزاري از همْ دلي ي او، به منزله ي ارمغان فرهنگي ي شايسته اي از ميهن، در اين صفحه مي آورم و به همه ي دوستداران فرهنگ ايراني پيشكش مي كنم.
[يادآوري: در نگاره ي فراخوان ِ همايش ِ عصري با شاهنامه، بيت بسيار بلندآوازه ي «بسي رنج بردم ...» را با اين پنداشت و انگاشت كه از سروده هاي فردوسي و در ستايش شاهنامه است، آورده اند. امّا بر پايه ي پژوهشي دقيق، اين بيت از افزوده هاي بر شاهنامه است و درونْ مايه ي آن هم -- چون نيك بنگريم -- نه ستايش؛ بلكه نكوهش شاهنامه و ايرانيان است. اميدوارم كه هم ميهنان گرامي ام، از اين پس، اين بيت را كنار بگذارند و بيت زيباي سروده ي فردوسي را به جاي آن، به كار ببرند: «من اين نامه فرّخ گرفتم به فال / بسي رنج بردم به بسيارْ سال]


فراخوانِ ِ سه همایش ِ ایران شناختی

١. استاد مرتضا ثاقِبْ فر حدیثِ ترموبیل را می گوید
روز پنجشنبه، ٢٠ اردیبهشت ماه، استاد مرتضا ثاقب فر، درباره ی «خشایارشا و حدیث ِ ترموبیل» سخنرانی خواهد کرد.
این نشست به دعوت نشریه ی "اَمُرداد" از ساعت ١٧تا ١٩ در خانه ی هنرمندان تهران برگزار خواهد شد.
در پرانتز باید بگویم که (یا به گفته ی دوستان تاجیکم، یَه کمانه گُشایُم) چیرگی مرتضا ثاقب فر بر تاریخ ایران و یونان باستان بی نظیر است. وی مترجم چند جلد از کتاب "یونانیان و بربرها"ی شادروان امیر مهدی بدیع است و همچنین "تاریخ هرودت" با ترجمه ی استاد ثاقب فر چند سالی است که کار ترجمه اش به پایان رسیده و شوربختانه هنوز ناشر دست به چاپ این ترجمه ارزشمند نزده است. استاد همچنین در کتاب چاپ نشده ی
"خودآگاهی ي ِ آریايی" شان بحثی بسیار جالب و خواندنی درباره تمدّنِ یونان باستان و قیاس آن با ایران باستان دارد.


٢. فردوسی در کاخ ِ نیاوران
«همایش بزرگداشت فردوسی» از ٢٢ تا ٢٥ اردیبهشت از ساعت ١٧ تا ٢٠ در کاخ نیاوران برگزار خواهد شد
در این همایش استادان میرجلال الدین کزازی، محمد میرشکرایی، حسین وحیدی، علیقلی محمودی بختیاری، عبدالرفیع حقیقت، علی میرعابدینی، قدمعلی سَرّامی، امیر صادقی، مصطفا بادکوبه ای، امید عطایی و سایر فرزانگان زبان و ادب پارسی درباره ی فردوسي و شاهنامه اش سخن خواهند گفت. برنامه هاي ديگر ِ اين همايش، موسيقي ي سنّتی، شاهنامه خوانی، نمایش شاهنامه های نفیس و خطی و نمایش فیلم مستند «مَشی و مَشیانِه» به کارگردانی ي ِ حسن نقاشی خواهد بود.


«٣. عصری با شاهنامه» در دانشگاه تهران
نشست یک روزه ی «عصری با شاهنامه» در تالار ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزارخواهد شد. در این نشست دکتر جلال خالقی مطلق و دکتر علیقلی محمودی بختیاری به سخنرانی درباره ی فردوسی و شاهنامه اش خواهند پرداخت و همچنین شاهنامه خوانی و نمایش فیلم مستند ِ «درخت پارسیک» به کارگردانی ِ حسن نقاشی از دیگر برنامه های این نشست است.
دکتر مجید ساسانی دبیر این نشست، درباره هدف از برگزاری این همایش به روزنامک چنین گفت:
"بدون شکّ شاهنامه، نامه ی فرهنگ ایران و مهم ترین سند هویّتی ِ ایرانیان است و به همین سبب تلاش برای شناختن و شناساندن و گسترش بهره گیری از آن، از وظیفه های همه ی ایرانیان و همه ی دوستداران فرهنگ شگرف ایران است. نشست یک روزه ی عصری با شاهنامه با همین انگیزه و با پشتیبانی گردانندگی فرهنگی و فرابرنامه ی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همکاری انجمن ادبی ي آرش برگزار خواهد شد."
بایسته ي یادآوری است که این نشست در روز چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت، از ساعت ١٤ تا ١٧ برگزار خواهد شد.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?