Friday, April 27, 2007

 

2: 335. ارمغاني زيبا و مهرْوَرزانه از شهر ِ گل ِ سرخگل سرخ ، یکم اردیبهشت ١٣٨٦، بوستان آبشار اصفهان / شاهین سپنتايادداشت ويراستار


شنبه هشتم ارديبهشت ١٣٨٦
(٢٨ آوريل ٢٠٠٧)


اصفهان، زادگاه هميشه زيباي من، نه «نصف ِ جهان» كه «همه ي ِ جهان» ِ من، به ويژه در بهاران و هنگام ارديبهشت ماه، يكسره پوشيده در جامه ي «گل ِ سرخ» است.
به زبان و بيان ِ فردوسي، مي توان چنين چشم اندازي از آن داشت:
همه اصفهان زير ِ برگ ِ گل است / يكي باغ ِ پُر لاله و سُنبل است.


شاعر همشهري ي من، استاد اديب برومند، در يكي از سروده هاي شيوا و شورانگيزش، اين گلزار بي همتا و بهشت راستين را چنين به وصف درآورده است:

خُرّما شهر سپاهان ، خاصه در اردیبهشت / کز صفایش بازیابی جلوه ي خُرّمْ بهشت
بنگر از هر سو به هم پیوسته خرمن های گل / بنگر از هر جا به هم روییده سبزی های کشت
آتشینْ گل های صد برگش به باغ اکنون دمید / آنچنان که آذرْگشَسْب افروخت نار ِ زَردْهشت
بوی گل ها بشنو و رشد ِ درختان بازْبین / زان چه بُستانْ بان نشاند و زان چه کِشتاوَرز کِشت ...
*
ای سپاهان ای ولادتگاه من / ای گرامی بُنگه ِ دلخواه ِ من
ای بهشت ِ خُرّم ِ روی ِ زمین / ای بسنده بهر ِ اَوصافت همین
باغ و بُستانت فرحناک از درخت / کز درخت و آب و گل پوشیده رخت
جانفزایی خاصه در اردیبهشت / هیچ الحق کم نداری از بهشت
هر که آید سوی تو از راه دور / بیندت باغی در آن پنهان قصور ...
* * *
دوست پژوهنده ي ارجمند، آقاي دكتر شاهين سپنتا، در گفتاري با عنوان ِ

جشن ِ
گل ِ سرخ
در شهر ِ
گل ِ سرخ

كه در تارنماي ادبي، فرهنگي و ايران شناختي ي خود به نام ِ ايران نامه نشرداده -- و آن را با مهر ِ بي دريغش به نگارنده ي اين يادداشت پيشكش كرده -- زيبايي و شكوفايي ي اصفهان را در اين ماه به وصف درآورده است.
با سپاسي گرم از مهر ِ وي، نشاني تارنماي او را براي آگاهي ي خوانندگان ارجمند و دوستداران ايران و زيبايي هايش، در اين صفحه مي آورم.
http://www.drshahinsepanta.persianblog.com/
* * *
در بخشهاي گوناگوني از استان اصفهان و به ويژه قمصر در نزديكي ي كاشان، در اين ماه، باغداران در باغهايپوشيده از گل سرخ ِ عطرآگين، سرگرم ِ گلْ چيني و تدارك گلابْ گيري اند تا بوي خوش ِ ميهن ِ ارجمند مان را به همه ي جهانيان ارمغان بفرستند.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?