Friday, April 27, 2007

 

2: 334. گزارش بيست و پنجمين و فراخوان ِ بيست و ششمين نشست ِ شاهنامه پژوهي در شبكه ي جهانييادداشت ويراستار

شنبه هشتم ارديبهشت ١٣٨٦
(٢٨ آوريل ٢٠٠٧)

گزارش زير، امروز از دفتر كتابخانه ي گويا در سيدني به اين دفتر رسيد كه با سپاسگزاري از دوستم گيتي بانو مهدوي، بنيادگذار و سرپرست كتابخانه و دبير ِ برگزاري ي نشستهاي شاهنامه پژوهي، در اين صفحه مي آورم.
* * *
بیست و پنجمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني در تاریخ جمعه، هفتم اردیبهشت ١٣٨٦ (برابر با بیست وهفتم آوریل ٢٠٠٧) در تارنماي كتابخانۀ گويا برگزار گردید.
متنِ ضبط شدۀ گفت و شنودهاي نشست بیست و پنجم را مي توانيد در اينجا بشنوید.
بیست وششمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني را در تاریخ جمعه، بیست ویکم اردیبهشت ١٣٨٦ (برابر با یازدهم ماه مه ٢٠٠٧) از ساعت هشت و سی دقیقه شب به وقت سیدنی، برابر با دو پس از نیمروز به وقت ایران آغاز می کنیم. در این نشست بخش منوچهر مورد بحث خواهد بود. برای شرکت در این نشستها، هیچ گونه محدودیّتی وجود ندارد.
به امید دیدار شما عزیزان در اتاق شاهنامه پژوهی. گ. م.
از آنجایی که پالتک در ایران با مشکلاتی روبروست، نشستهای بعدی را با استفاده از برنامۀ اینسپیک برگزار خواهیم کرد.
اینسپیک رااز اینجا دانلود کنید.
برای ایجاد نام کاربر، لطفآ بخش راهنمای
Register a Nickname
را در اینجا ببینید
تصوير از: نمایش عروسکی داستان رستم وسهراب
شاهنامۀ فردوسی در کتابخانۀ گویا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?