Monday, March 12, 2007

 

2: 284. ارزان ترين و ارزنده ترين ِ ارمغان نوروزي: يك پيشنهاد ِ اقتصادي و فرهنگي

يادداشت ويراستار


اين درآمد نيز مانند ِ درآمد ِ پيش از آن، با نام و نوشتار ِ دوست ِ فرهيخته ي ارجمند، آقاي دكتر پرويز رجبي زيوريافته است.دكتر رجبي كه دغدغه هاي خاطر ِ مردمْ دوستش را پنهان نمي دارد، در آستانه ي نوروز به يكي از دلْ نگراني هاي خانواده هاي ايراني، به ويژه بيشترين شمار ِ آنان -- كه حتّا آمارهاي رسمي نيز از جاي داشتن ِ آنها در زير ِ خطّ ِ فقر، چشم نمي پوشند -- پرداخته است.
او در نوشتاري بهنگام و بايسته -- كه مانند هميشه و با فروتني -- آن را "يك پيشنهاد ِ ساده" نام داده و هم در تارنماي خود به نام روزنوشت ها منتشركرده و هم با مهر خود به اين نگارنده، جداگانه به اين دفتر فرستاده، از هر دو ديدگاه ِ اقتصادي و فرهنگي به امر ِ خريد ِ ارمغان ِ نوروزي براي كسان، به ويژه كودكان و جوانان نگريسته و مي توان گفت كه بهترين و انديشيده ترين و فرهيخته ترين پيشنهاد را در اين زمينه داده است.
پس با سپاسي دوباره از او، متن ِ نوشته ي درخور ِ نگرش ِ او را در اين درآمد، بازْنشرمي دهم.


یک پیشنهاده ساده!


می بینم که هر کسی با هر مسلکی که دارد نگران فرهنگ سرزمین خود است. اگر تنها نگرانی برای رفع مشکل کفایت می کند که هیچ! اما اگر احساس می کنیم که نگران شدن چندان دردی را درمان نمی کند، دست کم بیاییم، اینک که در حال استقبال از نوروز هستیم، با برداشتن گامی کوچک، بی آن که آسیبی به اقتصاد خانواده بزنیم، حرکت فرهنگی باشکوهی را به نمایش بگذاریم: سابقه نشان داده است که در هرحال در روزهای عید، هرقدر هم که جیبمان ضعیف باشد، به فراخور حال، هدیه ای به دوستان و دست کم به کودکان خود و فامیل و آشنایان نزدیک می دهیم. و بسا – مخصوصا به خاطر کمی بودجه – تهیۀ هدیه ای ارزان و مناسب سرگردانمان می کند. اینک که بیش از یک هفته به نوروز نمانده است، تصمیم بگیریم که به جای هر نوع هدیه ای، کتابی در حد بودجۀ خود برای اشخاص مورد نظرمان تهیه کنیم. حتی برای کودکان... از نزدیک ترین کتاب فروشی.به دوستان و آشنایان و همسایگان نیز این برنامه را پیشنهاد کنیم. با این برنامه هم کتاب فروشی ها حالتی سرزنده پیدا می کنند و هم گیرندگان هدیه به شوق خواندن کتاب می افتند. بگذریم از نویسندگان و مترجمان... ... و فراموش نکنیم که مصرف پفک، انواع چیپس و انواع نوشابه در این کشور ِ زیر ِ خطّ ِ فقر بیداد می کند! ... و مطمئن باشیم که هدیۀ کتاب به مراتب ارزان تر از هدیه های دیگر است...


با فروتني
پرويز رجبي
http://parvizrajabi.blogspot.com/

 Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?