Monday, February 26, 2007

 

2: 258. آرشي ديگر: پاي ِ پياده، از دماوند تا پاسارگاديادداشت ويراستار


چند روز پيش، در گزارشهاي خبري آمده بود كه آرش جهانشاهي، هم ميهن ِ جوان و ايران دوست مان، بر آن است تا به منظور ِ دادخواهي و اعتراض به آبگيري ي سدّ ِ سيوند و تباه گرداني ي يادمانهاي باستاني ي ايرانيان در تنگه ي بُلاغي و دشت ِ پاسارگاد، فاصله ي نهصد كيلومتري ي تهران تا پاسارگاد را پاي پياده بپيمايد و به هنگام نوروز به پاسارگاد برسد.
امروز دوست ارجمند آقاي دكتر كاظم ابهري، از دانشگاه ادلايد در استرالياي جنوبي، گزارش زير را در همين زمينه به دفتر من فرستاده اند كه با سپاسگزاري از ايشان، براي آگاهي ي خوانندگان ارجمند، در اين تارنما بازْنشرمي دهم.


آرش جهانشاهی به راهش ادامه می دهدآرش جهانشاهی پس از دو روز بازداشت، مسیر خود را به سوی پاسارگاد دنبال می کند. او که در دو روز گذشته به دلیل سدّ ِ معبر در بازداشت به سر می برد، پس از آزادی، مسیر خود را با پای پیاده به سوی پاسارگاد ادامه می دهد.
علت بازداشت وی توقف شبانه در کنار بزرگراه (برپا کردن چادر) و روشن کردن آتش بوده که از آن به عنوان سدّ ِ معبر یاد شده است.
دوست ِ آرش، «امین ضابطی»، هموند پایگاه اطلاع رسانی، در نامه ای که برای پایگاه فرستاده است از سختی هایی که در این دو روز بازداشت بر آرش جهانشاهی گذشته به طور مشروح نوشته است.


آرش جهانشاهی شهروندی تهرانی است که برای اعتراض به آبگیری سدِّ سیوند در تنگ بُلاغی، از روز شنبه با پای پیاده فاصله ی 900 کیلومتری تهران تا پاسارگاد را در حال پیمودن است. وی حرکت خود را از آخرین ایستگاه متروی تهران آغاز کرده و پس از نثار شاخه گلی بر مزار یک شهید گمنام در بهشت زهرا راه خود را به سوی پاسارگاد ادامه داده است.
جهانشاهی برآورد کرده است که تا نوروز امسال به پاسارگاد خواهد رسید.


درود بر همه زنان و مردان سترگ ایران زمین از آرش کمانگیر تا آرش جهانشاهی، آنانی که تنها برای میهن
با گام های استوار از دماوند تا پاسارگاد جان در کمان نهادند ...


پاينده ايران!


بهزاد
 Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?