Saturday, February 24, 2007

 

2: 255. اسفندگان (اسپندارمَذگان) جشن ِ پاسداشت ِ زمين و بزرگداشت ِ زن، فرخنده باد!
بيد مشگ گل ِ ويژه ي اسپندارمذ و جشن اسپندارمذگان/اسفندگان .نگاره اي خيالي از اسپندارمذ
يادداشت ويراستارامروز، پنجم ِ اسفند (اسفندْروز از اسفندْماه) در گاه شماري ي ِ فرهنگي ي ِ ايران ِ باستان، جشن ِ بزرگ و بلندْ آوازه ي اسپندارمَذگان/ سِپندارمَذگان (= اسفندگان در فارسي ي نو) است. ايرانيان با برگزاري ي اين جشن، سْپِنْتَه آرْمَئيتي (اِسْپَندارْمَذ/سِپَندارْمَذ) را -- كه در ادب ِ گاهاني، يكي از فروزه هاي ششگانه ي خِرَد و دانايي ي برترين (اهوره مزدا) و يكي ازسه فروزه ي نماد ِ زنانگي و مادري به شمار مي آمد و در ادب ِ اوستايي ي نو، مهينْ ايزدْبانو (امشه سْپِنته/امشاسپند) نماد ِ زن و در اينْ هماني با آن، زمين ِ بارور و پروراننده ي مردمان انگاشته شد -- گرامي مي داشتند و ارج مي گزاردند.
در روزگار ِ ما، جدا از هم ميهنان زرتشتي كه اين جشن را به گونه اي سنّتي برپامي دارند، دوستداران يادگارهاي ارجمند نياكان، كوشيده اند و مي كوشند كه اين جشن ِ زيبا و سرشار از درونمايه ي انساني و فرهنگي را با شكوه تمام برگزارند و ارزشهاي والاي آن را به نسلهاي كنوني ي ايراني و نيز به جُزْايرانياني كه خواستار ِ شناخت بهتري از فرهنگ ايراني اند، بشناسانند.
از ميان اين كوششها مي توانم به گفتار ِ روشنگر ِ دوست پژوهنده ام آقاي دكتر تورج پارسي با عنوان ِ سپندارمذ، نگهبان زمين و نماد زنانگی: سپندارمذگان شاد باد! به مناسبت پنجم اسفند روز ِ زن: «ريته سيه بانو» -- كه در تارنماي كميته ي جهاني ي نجات پارگاد نشريافته است -- اشاره كنم.
اين گفتار خواندني و آموزنده، چنين آغازمي شود:
«زن و مرد، موزيك ِ متن ِ هستي اند و چون هستي جاودانه است، زن و مرد نيز ماندگارند تا تداوم ِ فرهنگ بشري را ضمانت كنند. اگر زن را اعتباري است در اعتبار ِ او آزادي نهفته است. اگر آزادي شكل نگرفت، بايد در اعتبار مورد نظر كاستي روي داده باشد. با اين حساب، سرنوشت ِ زن و مرد بايد در راستاي زندگي همانند باشد. نفي ِ زن، نفي ِ انسان است و نفي ِ انسان، زمينه را براي خودكامگي آماده مي كند كه مرد را نيز به زير شلاق ِ اسارت خواهد كشاند. از اين ديدگاه، زن و مرد ازيك ريشه تكوين يافته و برابرند در نتيجه جنسيّت نمي تواند عامل تعيين كننده باشد. پس هيچ يك را بر ديگري برتري نيست. بااين ديدگاه، اوستا زن را ريته سيه بانو مي نامد كه به معناي مهر و فروغ و روشنايي است...»

*
دنباله ي اين گفتار را در نشاني ي زير بيابيد و بخوانيد:
http://www.savepasargad.com/parsi%203%20sepandarmazgan.htm
* * *
در همين زمينه ي گاه شماري و جشنهاي ايراني، دوست پژوهنده ي ارجمند ديگرم آقاي دكتر رضا مرادي غياث آبادي، امروز در پيامي مهرآميز و مژده رسان به اين دفتر، از برداشته شدن ِ گامي ديگر در راستاي جهان شمول كردن اين بخش از فرهنگ ِ بزرگمان آگاهي داده اند كه متن ِ پيامشان را با درود و سپاسگزاري در اين صفحه، بازمي آورم:


پس از این‌ همه خبرهای ناگوار، خبر خوبی هم دارم که تقدیم می کنم.
هدیه ي ِ جشن ِ اسفندگان
جشن‌های ایرانی در تقویم ِ گوگل
http://www.google.com/calendar/render?cid=0e4lqu3bjltjhe5c9r32s7rb90%40group.calendar.google.com


امروز جناب آقای بهرام مروندی از اتریش خبر دادند که در اندیشه ي ایجاد تقویم ایرانی و جشن‌ها و مناسبت‌های آن برای
Google Calendar
هستند. ایشان در نخستین گام، فهرست گاه‌نمای جشن‌ها و گردهمایی‌های ملی ایران از این نگارنده را با زبان فارسی به تقویم گوگل افزوده‌اند تا همگان بتوانند به آسانی به آن دسترس داشته باشند. در گام بعدی، قصد دارند تا تقویم ایرانی را نیز به گوگل بیفزایند تا تقویم گوگل منحصر به گاهشماری ي میلادی نباشد و ایرانیان به ناچار مجبور به استفاده از آن تقویم نشوند. برنامه‌نویسی و نامه‌نگار‌های بنیادین این کار توسط آقای مروندی به انجام رسیده و پس از پاره‌ای محاسبات در تطبیق تقویم‌ها، بزودی تقویم ایرانی نیز به گوگل افزوده خواهد شد. صفحه ي ایرانی ي تقویم گوگل را در پیوند بالای همین نوشتار ببینید و به گوگل خود بیفزایید.
از آقای مروندی که این هدیه ارزنده را به مناسبت پنجم اسفند و جشن اسفندگان (جشن سپندارمذگان) ارمغان به ایرانیان کرده‌اند، سپاسگزاریم و آرزومند و چشم‌براه کوشش‌های دیگر میهنی ایشان هستیم.


دوسـتدار
رضـا مـرادی غـیاث آبـادیBest Regards
Reza Moradi Ghiasabadi,
The Studies of Persian (Iranian) Culture & Arcaeoastronomy
P.O. Box 13145-355 Tehran-Iran
http://www.ghiasabadi.com
براي خواندن گفتارهاي بيشتري درباره ي اسفندارمذگان، مي توانيد به نشاني هاي زير، روي بياوريد:
http://www.ymer.org/amir/2007/02/14/esfandgan/

*

Iran Daily
*
Esfandgan: A feast devoted to women and mothers
*

http://www.ymer.org/amir/2007/02/14/esfandgan/
*

FIRST IRANIANS WHO CELEBRATED THE DAY OF LOVE Persian Journal ...
*

Happy Esfandgan on Flickr - Photo Sharing!
*

Esfandgan, a Day for Women at Zoroastrian News

Posted by Picasa
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?