Tuesday, January 23, 2007

 

2: 201. در آستانه ي روز ِ آغاز ِ فاجعه: نابودي ي كهن ترين يادمانهاي ايراني!يادداشت ويراستار


باوركردني نيست؛ امّا دريغا و دردا كه واقعيّت دارد! شايد اين امر كه كساني از خود ِ يك ملّت، دانسته و آشكارا كمر به نابودگرداني ي ميراث بسيار كهن نياكان خويش ببندند، در جهان بي همتا باشد! امّا در ايران رنج و شكنج ديده ي ِ ما، دارد روي مي دهد! مي گوييد نه، پس دنباله ي ِ اين يادداشت و گزارش ِ تكان دهنده ي ِ همراه آن را بخوانيد تا دل شما هم مثل دل پرآه و دريغ من بلرزد و بسوزد و حافظ وار زمزمه كنيد:
«جاي آن ست كه خون موج زند در دل ِ لعل! ...»ابرها حكايت از نزديكي ي توفان دارند!
بدرود پاسارگاد! بدرود يادمانهاي نياكان!سرانجام روز ِ سياه و اندوه بار براي همه ي ايرانيان دوستدار ميراث فرهنگي ي كهن نياكان فرارسيد و دست اندر كاران احداث سدّ ِ سيوند در دشت پاسارگاد و تنگه ي بُلاغي، اعلام كرده اند كه آبگيري ي اين سدّ ِ زيانبار را از هفته ي آينده (12 بهمن) آغازخواهندكرد و انبوهي از يادمانهاي باستاني و بي همتاي تاريخ و فرهنگ ميهنمان را آشكارا و در برابر چشمان شگفتي زده ي ايرانيان و جهانيان به زير آب خواهند فرستاد و براي هميشه ناپديدخواهندگرداند! به همين سادگي!

به جان ِشما شوخي نيست؛ بازي نيست؛ شايعه نيست؛ ساخته و پرداخته ي ِ كسان يا گروههاي ِ مخالفْ خوان هم نيست. گزارشي رسمي است از يك خبرگزاري ي پذيرفته و رسانه ي مشهور؛ آن هم نه از يك خاستگاه نامعلوم؛ بلكه از زبان ِ يك «وزير» با اسم و رسم و در پايگاهي رسمي و مسؤول و بازْنشريافته در همه ي رسانه هاي درونْ مرزي و برونْ مرزي.بخشي از راه ِ شاهي ي ِ هخامنشي در تنگه ي بُلاغي
كه در آستانه ي نابودي است!
وزير نيرو، ديروز سه شنبه سوم بهمن، اين برنامه ي فاجعه بار را اعلام كرد و دلهاي همه ي ايرانيان دل بسته به ارزشهاي فرهنگي ي اين ميهن را به درد آورد. او و ديگرْ دستْ اندركاران، به خواست ِ برحقّ ِ ميليونها ايراني و اعتبار امضاي هزاران تن از آنان در پاي بيان نامه ي اعتراض به ايجاد سدّ ِ سيوند و نابودگرداني ي گنجينه ي شايگان مرده ريگ روزگاران باستان، بي اعتنا ماندند و سازمان ميراث فرهنگي نيز به رغم نام فريبنده اش، نه تنها كاري در راستاي پاسداري از اين ميراث هزاره ها صورت نداد؛ بلكه با مسؤولان اين برنامه ي تباهكارانه، همدستي كرد و در عمل به «سازمان ضدّ ميراث فرهنگي» تبديل گرديد! هنگامي كه يك سازمان دست اندركار ايراني چنين رفتار و كاركردي داشته باشد، ديگر از سازمانهايي همچون يونسكو، چه انتظاري مي توان داشت؟!
ريشخند قضيّه اين كه وزارت نيرو اعلام فرموده است كه با «هزينه ي خود» (؟!) در كنار سدّ ِ سيوند يك موزه خواهدساخت! كودك انگاشتن و دست انداختن يك ملّت يعني همين! بزرگترين موزه ي زنده مانده از هزاره هاي دور را يكجا غرق در آب مي كنند و سپس در كنار اين غرقاب ِ بلعنده ي يك فرهنگ، «موزه» مي سازند!
پايه ي ستون كاخي از روزگار كورش
يافته در تنگه ي بُلاغي
بازمانده ي كالبدي هفت هزارساله
يافته در تنگه ي بُلاعي
به نوشته ي تارنماي ويژه ي نجات پاسارگاد:
از اين پس، هيچ ايراني، اين روز ِ سياه را از ياد نخواهد برد!
*
گزارش ايلنا (خبرگزاري ي كار ِ ايران) درباره ي اين رويداد ِ شوم را در پي مي آورم:


تاريخ :03/11/1385 ساعت : 11:13
وزير نيرو: سدّ ِ سيوند هفته آينده آبگيري مي‌‏شود.


تهران- خبرگزاري كار ايران
با اعلام نظر مثبت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور، سدّ ِ سيوند هفته ي آينده آبگيري مي‌‏شود.


به گزارش خبرنگار ايلنا، پرويز فتّاح، وزير نيرو، در خصوص زمان آبگيري سدّ ِ سيوند، گفت:
تاكنون براي آبگيري سدّ ِ سيوند در انتظار اعلام نظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بوديم كه جواب مثبت دادند و با اعلام رسمي اين سازمان، هفته آينده آبگيري سدّ انجام مي‌‏شود.
فتّاح با بيان اين كه از آذر ماه 84, پنج بار آبگيري سدّ ِ سيوند به تعويق افتاده است، هزينه ايجاد سدّ ِ سيوند را هشتاد ميليارد تومان دانست و از ذكر عدم ِ نفع آن خودداري كرد.
وي، افزود:
قرار است وزارت نيرو با هزينه ي خود اقدام به ايجاد يك موزه در كنار سدّ ِ سيوند كند.


پايان پيام
رمزگان ِ خبر: 388705
* * *
آخر از همه اين كه نبيره ي جوان من «آريا» -- كه با همه ي دل و جانش به فرهنگ والاي ايراني و يادمانهاي گران بهايش مهرمي ورزد و اين مهر پرشور را بارها در تارنماي ويژه اش بيان داشته -- سالهاست كه در آرزو و حسرت سفر به ايران و ديدار يادمانهاي فرهنگي اش در پشت درهاي بسته مانده است و روزشماري مي كند. امروز وقتي اين خبر شوم به دفترم رسيد، دلم لرزيد و اشك در چشمان خسته ام حلقه بست! به راستي چگونه مي توانم چنين بدخبر باشم و اين مُرغواي نوميدكننده را به گوش او برسانم و دل آرزومندش را بشكنم؟!

آيا همه ي هم نسلان من در برابر فرزندان و نبيرگان خود چُنين حيران و دردمند و پريشان نمانده اند؟!

Posted by Picasa
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?