Monday, December 25, 2006

 

فراخوان شب بزرگداشت بهرام بیضایی - پیوست درآمد ۲: ۱۶۶


يادداشت ويراستار
سه شنبه پنجم دی ماه ۱۳۸۵

پيش ازين در درآمد ۲: ۱۶۶ آگاهی نامه و فراخوان ماهنامه ی بخارا درباره ی شب بزرگداشت بهرام بیضایی را بازنشردادم. این همایش سزاوار، امشب (پنجم دی ماه) در تهران برگزار خواهد شد. دیروز علی دهباشی تصویر فراخوان این همایش را از تهران به این دفتر فرستاد که با سپاسگزاری از او برای رساترکردن آن درآمد و آگاهی ی خوانندگان ارجمند این تارنما در این پیوست بازنشرمیدهم.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?