Saturday, October 14, 2006

 

2: 97. گرانمايه ترين سالروز در تاريخ فرهنگ ِ ايران و جهان، گرامي باد!ستایشْ سرود ِ خِرَد از: دیباچه ي ِ شاهنامه ي فردوسی را در اینجا بشنوید


Copyright © 2005-2006, Iran-shenakht
*
گُفتاوَرد از درونمايه هاي اين تارنما در رسانه هاي چاپي و الكترونيك، بي هيچ گونه تغيير و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.Free to use on any web and media, without any changeand with a reference to source


يادداشت ويراستار


اين روزها 2545 مين سالروز ِ آغاز گشايش سرزمين بابل و آزاد گرداني ي مردمان گرفتار در آن جا به رهبري ي ِ كورش ِ بزرگ، شهريار ِ هخامنشي و سپس نشر ِ فرمان ِ بلندآوازه ي او براي پاسداري از داد و راستي و حقّ هاي ِ بشري است كه بي هيچ زياده گويي و در فراسوي ِ هرگونه چون و چرايي، مي توان و بايد آن را گرانمايه
ترين سالروز در همه ي ِ تاريخ ِ انساني و ايراني شمرد و با خشنودي و سرافرازي گرامي داشت. گزارش زير را كه روي آور به اين رويداد مهمّ ِ تاريخ فرهنگ ماست، به گفتاورد از تارنماي راديو فردا در اين صفحه مي آورم و اين سالروز ِ فرخنده را به همه ي ِ ايرانيان و جهانيان و به ويژه دوستداران ِ فرهنگ و آزادي و دادگري و پيروان ِ انديشه و گفتار و كردار ِ نيك، شادباش مي گويم.
* * *

سالروز پیروزی نیروهای ایرانی در بابل و صدور نخستین منشور حقوق بشر در جهان توسط کوروش هخامنشی امروز سیزده اکتبر، بیست و یکم مهرماه برابر است با دو هزار و پانصد و چهل و پنجمین سالگرد آغاز تصرف بابل به دست بنیانگذار فرمانروایی هخامنشیان. تصرف بابل به دستور کوروش هخامنشی به آزادی بردگان و از جمله یهودیان و صدور نخستین لایحه حقوق بشر در جهان منجر شد. روز 29 اکتبر سالروز تکمیل قلمرو بابل بدست ایران است. در این روز نخستین منشور ملل معروف به استوانه کوروش صادر شد. بابل در جنوب عراق کنونی و قلمرو آن تا دریای مدیترانه امتداد داشت. چند اصل از منشور کوروش بزرگ از اینقرار است: مردم در رعایت اصول، آداب و دین خود آزادند، سرزمین هایی که زیر سلطه خودکامگان محلی بسر می بردند از این پس زیر فرمانروایی اتحادیه ملل خواهند بود، اسیران جنگی پس از پایان جنگ به میهن خود بازگردانده می شوند و فروش آنان و مصادره اموال ممنوع می شود. استوانه کوروش در موزه بریتانیا در لندن نگاهداری می شود. نمونه ای این استوانه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در سرسرای منتهی به شورای امنیت قرار داده شده است. بکتاش خمسه پور (rm) صدا (wma) صدا [ 3:15 mins ]

*
امروز بیست و یکم مهرماه برابر است با دو هزار و پانصد و چهل و پنجمین سالگرد آغاز تصرف بابل به دست کوروش بزرگ بنیان گذار فرمانروایی هخامنشیان. تصرف بابل به دستور کوروش هخامنشی به آزادی بردگان و از جمله یهودیان و صدور نخستین لایحه حقوق بشر شد. سیزده اکتبر را پروفسور بلیک کاملا دقیق می داند. همچنین روز 29 اکتبر سالروز تکمیل قلمرو بابل بدست ایران است. در این روز نخستین منشور ِ ملل، معروف به استوانه ي کوروش صادر شد. بابل در جنوب عراق کنونی و قلمرو آن تا


دریای مدیترانه امتداد داشت. شهر بابل بارویی محکم داشت و تصرف آن بدست ایرانی ها 16 روز طول کشید. چند اصل از منشور کوروش بزرگ از اینقرار است:
مردم در رعایت اصول، آداب و دین خود آزادند.
سرزمین هایی که زیر سلطه ي ِ خودکامگان محلّی بسر می بردند، از این پس زیر ِ فرمانروایی ي ِ اتحادیه ي ِ ملل خواهند بود.
اسیران جنگی پس از پایان جنگ به میهن خود بازگردانده می شوند و فروش آنان و مصادره اموالشان ممنوع می شود.
شهربان هريك از منطقه ها مسئول جان و مال ِ هریک از اتباع منطقه است.
*
کوروش اسیران اسرائیلي را آزاد کرد و آنها را با هزینه ایران به میهن خود بازگرداند. هزینه ي تجدید بنای مسکن های یهودیان از سوی دولت ایران پرداخت شد. بنادر ویران شده توسط فنیقی ها با هزینه ایران باز سازی شد.
استوانه ي ِ کوروش در سال 1879 میلادی بدست هرمزد رسّام باستانشناس در معبد مردوک بابل کشف شد و امروز در موزه ي ِ بریتانیا در لندن نگاهداری می شود. نمونه ای از این استوانه در مقرّ سازمان ملل متحد در نیویورک در سرسرای منتهی به شورای امنیت قرار داده شده است.
* * *
در همين زمينه، دوست ِ گرانمايه آقاي دكتر تورج پارسي، گفتاري كوتاه؛ امّا رسا و روشنگر را از سوي كميته ي بين المللي برای نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد به دفتر من فرستاده اند كه با سپاسگزاري از ايشان، براي رساتركردن ِ اين درآمد، در پي مي آورم.


كوروش مردى است كه رسم سپاهيان فاتح را برانداخت و به جاي ويرانى ، آبادانى را به تاريخ هديه كرد و انسان را در گزينش همه سويه آزاد گذاشت و شيوه اى آفريد كه در تاريخ سابقه اى نداشت . او خردورى را در اوج خود به كردار درآورد كه نخستين شناخت رسمي حقوق انسان شد كه امروزه به اعلاميه ي حقوق بشر نامورست. هرگاه كه سفر به گذشته تاريخ مي كنم ، انساني را فراسوي زمان مي بينم ، زماني كه قانون ننوشته ي جنگ بر مدار تاراج ، كشتار ،آتش زدن ، تجاوز و بردگى همه سويه مي چرخيد . چه پيش از او كه آشور بانى پال ، نبونيد و ... بودند و چه پس از او كه سكندر بچه تباه شده ى تاريخ ، تازيان ، مغولان و ... سربرآوردند ، به گواهى تاريخ جز تباهى و تحقير انسان و هستى از خود چيزى باقى نگذاشتند . بياييم روز صدور فرمان كوروش بزرگ، روز 29 اكتبر برابر با هفتم آبان ماه را، روزي كه " آدمي را آبروى زمين " ناميد ، روزى كه گفت " او كه به نام آزادى مي آيد / بايد آزادى را برقرار كند " همچون نوروز و مهرگان جشن بگيريم ، جشن بهار آزادي انسان ، انسان به هر رنگ ، به هر دين و به هر زبان و مسلك ... به هم شادباش بگوييم ، به بشريت شادباش بگوييم . براي طرح نو يي كه كوروش " شهريار روشنايى ها " در انداخت ، دست بيفشانيم و مى در ساغر اندازيم .
کميته بين المللی برای نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد به همين مناسبت هفته ي كوروش را برگزار مي كند و سرود سرفرازى انسان را سر مى دهد ، آرزو دارم كه هم ميهنان در هر كجا كه هستند به ويژه در ميهن ، اين روز بزرگ انسانى را ارج بگذارند و به فرزندان خود اعتبار انسان و هستى را بياموزند و يادآورى بكنند . اين روز بزرگ را به همگان شادباش مي گويم ، به ويژه به استاد دوستخواه كه عمر خود را در ره شرف آدمي طى كرده و طى مي كند .


روز ۲۹ اكتبر شاد و پيروز باد!
-----------------------------------------
* آنچه درون گيومه آمده، از كتاب من كوروش شهريار روشنايى ها، سروده ي ِ سيّد على صالحي است.

Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?