Monday, October 30, 2006

 

2: 109. شب ِ ويژه ي ِ دانشنامه ي ِ ايران و پور ِ سينا در سويستصوير و صداي ِ فرضي ي ِ پويانماي ِ فردوسي را در اين نشاني ببينيد و بشنويد
*
http://dreamor.com/
*
ستایشْ سرود ِ خِرَد از: دیباچه ي ِ شاهنامه ي فردوسی با اجراي نوشين دُخت و سهراب انديشه را در
اینجا بشنوید
*
Copyright © 2005-2006, Iran-shenakht
*
گُفتاوَرد از درونمايه هاي اين تارنما در رسانه هاي چاپي و الكترونيك، بي هيچ گونه تغيير و با يادكرداز خاستگاه، آزادست.


Free to use on any web and media, without any changes and with a reference to source
*
يادداشت ويراستار


دوستداران دانشنامه ي ايران، از سالها پيش از اين، در بسياري از كشورهاي جهان به تشكيل ِ انجمن هايي با همين عنوان پرداخته اند و در فرصت هاي گوناگون، شب هاي ويژه اي را براي شناساندن هرچه بهتر ِ دانشنامه به ايرانيان و جهانيان و گردآوري ِ دهش مالي براي ياري رساني به ادامه ي نشر اين اثر ِعظيم و گاه بزرگداشت ِ خدمتگزاران دانشي و فرهنگي، برگزارمي كنند.
در پي گيري ي همين كردار ِ نيك و ستودني، اكنون آگاهي يافته ايم كه انجمن دوستداران دانشنامه ايرانيکا در سويس، با نشر ِ فراخواني، شب ِ 13 آبان (4 نوامبر) را به عنوان ِ شب ِ دانشنامه ي ايران و همْ زمان، شب ِ بوعلي سينا (/پور ِ سينا) براي ِ بزرگداشت ِ پزشکان ِ برجسته ي ِ ايراني در اروپا تعيين كرده است.
استاد دكتر احسان يارشاطر
بُنيادگذار و مهين ويراستار ِ دانشنامه ي ِ ايران
با ستايش ِ اين ابتكار ِ شايسته و كُنِش ِ سزاوار ِ آن انجمن، گزارش ِ مريم دستگير را در اين زمينه --كه در نشريّه ي ِ الكترونيك ِ روز آن لاين و همْ زمان در تارنماي ِ خبري ي ِ راديو فردا نشريافته است، در اين تارنما نيز بازْنشرمي دهم.
* * *
ابتکار انجمن دوستداران دانشنامه ايرانيکا در سويس
بزرگداشت پزشکان برجسته ايراني در اروپا


مريم دستگير


هشتم آبان ۱۳۸۵


انجمن دوستداران دانشنامه ي ايرانيکا ، در ۱۳ آبان [۴ نوامبر] مراسمي را براي جمع آوري کمک هاي علاقه مندان ادامه فعاليّت و تکميل اين پروژه ي ايراني برگزار خواهند کرد.
*
به گزارش "انجمن دوستداران دانشنامه ايرانيکا [سويس]" اين مراسم که تحت عنوان شب نشيني ايرانيکا در ژنو توسّط برگزار کنندگان آن مورد توجّه قرار گرفته است، به بزرگداشت پزشکان ايراني ي برجسته اختصاص دارد که در اروپا اقامت دارند و کشف يا اختراعي در زمينهٔ تخصّص خود انجام داده اند. مراسم، به همين مناسب "شب بوعلي سينا" نامگذاري شده است تا از اين پزشک و فيلسوف بزرگ ايراني نيز تجليل شود. برخي از موضوع هاي خاصّ ِ شب نشيني هاي گذشته ي ايرانيکا که در آمريکا و اروپا برگزار شده اند، عبارت بوده اند از زنان، هنر و معماري.
دانشنامه ايرانيکا زير نظر دکتر احسان يارشاطر در دانشگاه کلمبيا و با همکاري صدها پژوهشگر از مليّت هاي مختلف که هر يک در زمينهٔ کار خود سرآمد هستند، تهيّه مي شود و به صورتهاي چاپي و الکترونيک به زبان انگليسي انتشار مي يابد. چاپ جلد سيزدهم ايرانيکا در حال اتمام است.
انجمن دوستداران دانشنامه ايرانيکا در سويس، از يک سال پيش زمينهٔ برگزاري يک شب نشيني به سود دانشنامه را فراهم آورده است. منيره پروين رييس انجمن مي گويد:
"گذشته از چند معرّفي ي ِ کوتاه که ويژه ي ِ اين گونه جشن هاست و يک حراج کم نظير، توجّه خاصّي به تنوّع برنامه ي ِ شب بوعلي سينا کرده ايم. از جمله، هنرمند برجسته انوشيروان روحاني به همراه گروه خود و آقاي عبّاس بختياري [دفْ نواز] در اين برنامه شرکت خواهند داشت و جداگانه، هنرنمايي ي ِ خانم شهلا سرشار خواننده مقيم آمريکا را نيز شاهد خواهيم بود. يکي ديگر از بخشها، رقص آقاي شاهرخ مشکين قلم است که شهرت هنر او از فضاي فرهنگي ي ِ ايرانيان فراتر رفته است ."
به گفته رئيس انجمن، علاقه مندان مي توانند براي آشنايي با جزييات برنامهٔ شب بوعلي سينا، به تارنماي ِ ويژه ي ِ شب بوعلي سينا مراجعه کنند:
www.iranicageneva.ch
*
آخرين جلسه ي ِ سالانه ي ِ جذب منابع مالي براي دانشنامه ي ِ ايرانيکا با حضور جمعي از ايرانيان علاقه مند درشهر سان فرانسيسکو برگزارشد. در اين نشست احسان يارشاطر سردبير اين مجموعه باتشکر از همه ايرانياني که به بهتر شدن اين مجموعه کمک مي کنند، گفت:
"ايرانيکا ميراثي براي فرزندان ِ آينده ي ِ ايران است."
او يادآور شد که ايرانيکا طي بيست و پنج سال گذشته، از حمايت ايرانيان برخوردار بوده است و ابراز اميدواري کرد که اين کمک ها همچنان ادامه داشته باشد.
آرنولد شواتزنگر فرماندار ايالات کاليفرنيا نيز در پيامي به آن جلسه، با اشاره به سابقه ايالت کاليفرنيا در تنّوع قومي اظهار داشت که اميد وار است نشست دانشنامه ي ِ ايرانيکا، افزايش دهنده همکاري و مشارکت ايرانيان دراين ايالت باشد. همچنين شهردار و رايزن ِ عالي ي ِ ایرانی تبار ِ شهر سان فرانسيسكو [راس ميرکريمي] نيز در پيام هاي مشابهي از حضور گردانندگان دانشنامه ي ِ ايرانيکا ابراز خشنودي کردند.
شب بوعلي سينا در ژنو، هشتمين مورد از يک رشته شب نشيني هاي همانند است که براي گردآوري کمک هاي مالي فرهنگْ دوستان و ايرانْ خواهان به ايرانيکادر شهرهاي نيويورک، واشنگتن، ميامي، لوس آنجلس،تورونتو، سانفرانسيسکو و لندن بر پاشده است
.
Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?