Wednesday, September 13, 2006

 

2: 65. گرامي داشت ِ يك عمر كوشش ِ استاد ِ بزرگ ِ شاهنامه پژوهي

يادداشت ويراستار


از دكتر جلال خالقي مطلق، ويراستار ِ پذيرفتني ترين متن ِ شاهنامه ي فردوسي كه دهها سال از عمر خودرا بي دريغ در اين راه فرخنده گذرانده و پس از يك هزاره آشوب و تباهكاري در اين بزرگترين گنجينه ي ادب و فرهنگ ايراني، ايرانيان را به نزديك ترين فاصله اي از حماسه سراي بزرگشان رهنمون شده است، پيش از اين در همين تارنما سخنها گفته ام. امّا سخن گفتن از اين مرد ِ مردانه و كار ِ كارستان ِ او هيچ گاه زيادي و تكراري نيست.
بيستم شهريورماه، سه روز ِ پيش، شصت و نهمين سالگرد ِ زادْروز ِ استاد بود كه بديشان و همه ي ِ ايرانيان دوستدار گنجينه ي فرهنگ ايراني شادباش مي گويم.
دوست نويسنده و پژوهشگر ارجمند، بانو نوشين شاهرخي با مهر ِ هميشگي اش به اين كوشنده، امروز نشاني ي تارنمايي را به اين دفتر فرستاده است كه گزينه ي گفت و شنودي تازه را بدين مناسبت با استاد نشرداده است. با سپاسگزاري از نوشين بانو، نشاني ي تارنماي آتي بان و پيامي از استاد را كه در پايان گفت و شنود خود با آن تارنما، خطاب به همه ي ايرانيان گفته است، براي آگاهي ي خوانندگان گرامي ي ايران شناخت، در پي مي آورم.


http://www.atiban.com/article.aspx?id=537
سخني از خالقي


مردم ایران باید سعی کنند، برای حفظ گذشته خود و انتقال آن به کودکان و نسل بعد به جای داستان های خارجی،داستان ها و افسانه های ایرانی را برای کودکان خود تعریف کنند.نباید همه اش افسانه ها و داستان های بیگانه را به فرزندان خود بیاموزند.اینها همه نشانه های شناختن و شناساندن هویت است.
هر کشوری باید کوشش کند که هویت خودش را، در درجه اول،خودش بشناسد و به کودکانش بشناساند؛ در ادامه، مردم جهان خود به خود آن را خواهند شناخت. یعنی، اگر مردم یک سرزمین با هویت خودش به خوبی آشنا باشد و آن را به خوب منعکس کند آن وقت،دیگر مردم دنیا هم به آن پی خواهند برد.برای کشوری مانند ایران که دارای فرهنگ و تاریخ سه هزار ساله است و آثار بسیار مهمی در زمینه فرهنگ پدید آورده است،مهم است که نخست خودش،هویت خودش را به خوبی بشناسد. البته این کار باید از راه پژوهش و تحقیق صورت بگیرد،نه از راه تبلیغ و حرف های بی معنا. هر ایرانی باید به شکلی دقیق و خود آگاهانه هویت خودش را بشناسد.شناسایی هویت پی بردن به تاریخ،فرهنگ،دین، ادبیات و بزرگ تر از همه،زبان فارسی است.مردم ما باید بدانند؛تا زمانی که فارسی صحبت می کنند و هم دیگر را می فهمند یک ملت واحد و دارای هویت هستند.
بارزترین بخشی که توانسته هویت ایرانی را نسل به نسل انتقال دهد ،زبان فارسی است . به طوری که حتی توانسته بر کسانی هم که در کشور ایران زندگی می کنند و زبان آنها فارسی نیست ، تاثیر بگذارد. درعرصه ادبی و علمی ایران آثار زیادی است که هویت ایرانی را به نسل بعد انتقال داده اند.اما دراین میان شاهنامه فردوسی بارزترین آنهاست. شاهنامه پلی است بین فرهنگ ایران پیش از اسلام و پس از اسلام است. یعنی تاریخ این دو دوره را به هم متصل کرده است.از آنجایی که شاهنامه در راس زبان و ادب قرار داشته است، تمام کسانی را که پس از فردوسی آمده اند،از این اثر متاثر بوده اند.اگر بخواهیم تنها یک اثر را انتخاب کنیم، که بیشترین نقش را در انتقال و معرفی هویت ایرانی داشته،شاهنامه فردوسی است. مهم ترین پدیده فرهنگی ما شعر ما است.ایرانیان بدون شعر نمی توانند زندگی کنند. شعر ایرانی یک پایه جهانی دارد.دنیا هم ما را با شاعرانی چون فردوسی،حافظ،نظامی،خیام و مولوی می شناسد.این باید همیشه درمیان نسل های ایرانی زنده بماند.یکی از شاخص های هویت ایرانی شعر است.هم چنین توجه و آگاهی نسبت به تاریخ و فرهنگ کشورمان بسیار لازم است. ما باید تاریخ خود را از قدیمی ترین ایام،چه خوب و چه بد بشناسیم و به نسل بعد انتقال بدهیم. البته برای معرفی گذشته خود به کودکان باید از راه های جدید که امروزی است و کودکان و جامعه به آن علاقه دارند استفاده کرد.
بهتر از همه تهیه فیلم و نمایش است.کودکان چون به داستان و فیلم علاقه دارند می توان از این طریق به هویت و فرهنگ خود پی ببرند و آگاه شوند. این کار در زمان ما بهتر از هر چیزی جواب می دهد. بهتر است،به جای دیدن فیلم های خارجی بی محتوا،فیلم های خوب ایرانی را که براساس قصه ها و داستان های قدیمی است،ببینند. *
---------------------------------------
متن كامل تازه ترين گفت و گوي "پوريا گل محمدي" با دكتر"جلال خالقي مطلق" به زودي در "آتي بان"منتشر مي شود.*
 Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?