Monday, May 22, 2006

 

361. آغاز به كار ِ يك خبرنامه ي ِ تازه ي ايران شناختييادداشت ويراستار


پاسداشت ِ از مرده ريگ ِ باستاني و يادمانهاي ِ ارجمند ِ تاريخي و فرهنگي ي ِ ايرانيان در برابر ِ كُنش هاي ناسزاواري كه -- دانسته يا نادانسته -- آنها را به نابودي ي ِ هميشگي تهديد مي كنند، چنان بايسته و درنگ ناپذير شده است كه هر ايراني ي راستين و دل بسته به فرهنگ ِ اين سرزمين، در ميهن يا در هر جاي جهان كه باشد، "چو بيد بر سر ِ ايران ِ خويش مي لرزد!" و دمي آرام و قرار ندارد.
از اين روست كه ايرانيان در سالها و ماههاي اخير، بيش از پيش به تكاپو پرداخته اند تا در كارزاري بزرگ، با چنگ و دندان از گنج شايگان فرهنگ كهن خويش و نشانه ها و نمادهاي آن، نگاهداري كنند و دستهاي تباهكار و ويرانگر را از اين كُنش ِ فرهنگ ستيزانه و ضدّ ملّي بازدارند.
دوست ارجمند ِ پژوهنده، آقاي دكتر نويد فاضل، امروز پيام زير را از آلمان به اين دفتر فرستاده و مژده ي نشر ِ نخستين شماره ي دوهفته نامه ي الكترونيك ِ خبرنامه ي پايگاه ِ اطّلاع رساني براي نجات يادمان هاي باستاني (دشت ِ پاسارگاد) به تاريخ سي ام ارديبهشت 1385 را داده اند.
متن پيام و نشاني ي خبرنامه را در پي مي آورم و همه ي ايرانيان را فرامي خوانم تا در اين هنگامه ي هولناك ِ بود و نبود، به اين جنبش و كوشش بپيوندند؛ باشد كه با ياري و همدلي بتوان پيش از آن كه دير شود و كار از كار بگذرد، راهي به رهايي و رستگاري ي گنج شايگان نياكان يافت. چُنين باد!


يكم خرداد ماه 1385درود بر هم اندیشان گرامی
نخستین شماره ی خبرنامه ی " پایگاه اطلاع رسانی برای نجات یادمانهای باستانی" (دشت پاسارگاد) برای شما فرستاده شده است.
در این شماره می خوانید:
كشف بقایای كاخ داریوش در تنگه بلاغی
همایشی درباره سیوند در دانشگاه علم و صنعت
اعتراض به نابود سازی چهار باغ
یادواره سالروز آزاد سازی خرمشهر در اصفهان


منتظر دیدگاهها و نگرش های شما عزیزان هستیم. با ما در این راه دشوار همراه شوید.
امید است که برای شما سودمند باشد. فرّ ِ ایران را می ستاییم. خدا یار و نگهدارتان.

نشاني ي تارنماي پايگاه، اين است:
http://www.sivand.com/core<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?