Monday, May 15, 2006

 

354.دانشنامه ي ايران، گنج شايگان دانش و فرهنگ و ميراثي گرانبها براي نسل هاي آينده


يادداشت ويراستار

بخش بزرگي از دستاوردهاي فرهنگي، ادبي و هنري ي ِ پيشينيان ما به سبب بسنده نبودن ِ دل سوزي و كوشش در پاسداشت ِ آنها از يك سو و كمبود ِ امكان ها براي ورزيدن ِ اين خويشكاري ي بزرگ، از دست رفته و تنها يادها و نام هايي از آنها برجا مانده است كه مايه ي دريغ و حسرت ماست.
امّا بخش ِ كوچك تر ِ جان به در برده از فرسايش زمان و غفلت هاي گذشتگان نيز خود گنجينه اي است بزرگ كه هرگاه امروز به خود نياييم و ديربجنبيم و برنامه اي فراگير و آينده نگرانه براي ِ سامان بخشي و نگاهداري ي آن نداشته باشيم، ديري نخواهد گذشت كه به سرنوشت ِ آن بخش ِ از دست رفته دچار خواهدگشت!
در روزگار ما كوششهاي گوناگوني براي پرداختن بدين مهمّ به كار آمده كه همه درخور آفرين و ستايش است. امّا بي گمان نقطه ي اوج همه ي اين پويش و كُنش ِ فرهنگي، تدوين و نشر دانشنامه ي ايران است كه تنها در حوزه ي رويكرد و نگرش ِ ايرانيان جاي ندارد؛ بلكه اثري است فراگير و جهان شمول با پشتوانه ي عظيم ِ زنجيره ي بزرگي از پژوهشهاي آگاهان و دانشوران ايراني و جُز ايراني و برنامه اي نهادينه در يكي از بزرگترين دانشگاه هاي ِ جهان و كانون هاي ِ ايران شناسيي؛ يعني دانشگاه ِ كلمبيا در نيويورك، براي تدوين و ويرايش و نشر آن.
دانشنامه ي ِ ايران كه از بيست و پنج سال ِ پيش از اين، با همّت ِ بلند ِ استاد دكتر احسان يارشاطر در فرآيند ِ چاپخش جاي دارد،
اكنون به سيزدهمين جلد خود و به حرف "آي"
(I)
رسيده است.

امّا افزون بر روايت ِ چاپي ي ِ آن، از چند سال پيش، همه ي درآمدهاي تاكنون نشريافته ي آن و حتّا بخشي از درآمدهاي هنوز منتشر نشده ي آن كه نوبت الفبايي ي نشر آنها نرسيده، در تارنماي ويژه ي اين نهاد فرهنگي جاي گرفته است و در سراسر جهان، در ديدرس دوستداران فرهنگ ايراني و پژوهشهاي ايران شناختي قراردارد:
www.iranica.com
*
دانشنامه ي ايران، افزون بر نياز به پشتيباني ي دانشي و فرهنگي -- كه صدها پژوهنده و دانشور ايران شناس ِ ويژه كار در شاخه هاي گوناگون ِ اين درخت ِ دانش، برآورنده ي آنند -- براي تدوين و نشر، به پشتوانه ي مالي ي بزرگي نياز دارد كه افزون بر اعتبار تخصيص داده شده بدان از سوي دانشگاه كلمبيا، از راه دَهش ِ بزرگوارانه ي دوستداران اين اثر يادماني و ممتاز تأمين مي شود. بدين منظور از همان آغاز ِ بنيادگذاري ي دانشنامه، كسان و نهادهاي بسياري در شهرهاي مختلف جهان، دست بدين كار ِ نيك و بايسته فراز آورده و با شكل بخشي به انجمن هاي ِ هواداران و دوستداران ِ دانشنامه ي ايران، سعي در ياري رساني به پيش بُرد ِ اين برنامه ي عظيم فرهنگي ي دوران ما دارند و هرساله نشستهاي ويژه ترتيب مي دهند و همگان را به پيوستن بدين كوشش والا و شايسته فرا مي خوانند.
در همين جا هم از سالها پيش در شهر سيدني، انجمن دوستداران دانشنامه ي ايران در استراليا و منطقه ي آسيا-اقيانوسيه، به همّت شماري از ايرانيان شكل گرفته و سرگرم ِ كوشش و كُنش است. در همين گذشته ي ِ نزديك (ماه ِ اكتبر 2005) نيز يك گردهمايي ي بزرگ بدين منظور در شهر سيدني ترتيب دادند كه نگارنده ي اين يادداشت هم افتخار حضور و سخن گويي در آن را داشت.
*
ديروز نشريه ي ِ خبري ي ِ الكترونيك ِ روز، گزارشي را در مورد تشكيل ِ نشست ِ ساليانه ي ِ دانشنامه در شهر ِ سانفرانسيسكو در كاليفرنيا با حضور ِ بنيادگذار و مهين ويراستار ِ دانشنامه، منتشركرد كه متن آن را براي آگاهي ي ِ همه ي دوستداران فرهنگ ايراني در سراسر جهان، در اين تارنما بازنشر مي دهم.
كانون پژوهشهاي ايران شناختي در استراليا، وظيفه ي خود مي داند كه بار ديگر همه ي فرهنگ دوستان و به ويژه هم ميهنان گرامي را در هر جا كه هستند، به گام پيش نهادن و دست گشودن به ياري رساني به دانشنامه ي ايران فراخواند. كمك هر ايراني -- هر اندازه هم كه اندك بنمايد -- مي تواند تأثيرگذار باشد. چُنين باد!
*
دوستداران دانشنامه براي آگاهي از چگونگي ي ياري رساني مي توانند با نشاني ي زير تماس بگيرند و از استاد دكتر احمد اشرف در اين زمينه بپرسند:
aa398@columbia.edu


بيست و ششم ارديبهشت 1385


جلسه ي سالانه ي ایرانیکا در سان فرانسیسکو:
دائرة المعارفی برای نسل آینده


وحيد ثابتيان


بيست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۵


جلسه سالانه جذب منابع مالی برای دائرة المعارف "ایرانیکا" با حضور جمعی از ایرانیان علاقه مند درشهر سان فرانسیسکو برگزارشد. در این نشست احسان یارشاطر سردبیر این مجموعه باتشکر از همه ایرانیانی که برای بهتر شدن این مجموعه می پردازند گفت که "ایرانیکا" میراثی برای فرزندان آینده ایران است. اوگفت که ایرانیکا با کمک ایرانیان طی بیست پنج سال گذشته حمایت شده است. احسان یارشاطر که به سختی سخن می گفت ابراز امیدواری کرد که این کمک ها همچنان ادامه داشته باشد.
آرنولد شواتزنگر فرماندار ایالات کالیفرنیا نیز در پیامی به این جلسه با اشاره به سابقه ایالات کالیفرنیا در تنوع قومی گفت که امید وار است نشست دائرة المعارف ايرانیکا، افزايش دهنده همکاری و مشارکت ایرانیان دراین ایالت باشد. او دراین نامه به نقش مهم ایرانی های ایالت کالیفرنیا در آموزش، تجارت ودرجامعه اشاره کرده است.همچنین شهردار وسوپروایزر شهر سان فرانسیسکو نیز در پیام های مشابهی از حضور گردانندگان دائرة المعارف ایرانیکا ابراز خشنودی کرده اند. راس میرکریمی، سوپروایزر ایرانی تبار شهر سان فرانسیسکوکه یکی از سخنرانان این برنامه نیز بود، درسخنانی به نقش ایرانی-آمریکایی های ایالت کالیفرنیا در توسعه علمی و فن آوری وهمچنین بهبود وضعیت زندگی دراین شهر پرداخت.
در ادامه ي این برنامه خسرو بایگان سمنانی از حامیان اصلی این دائرة المعارف سخنانی را در خصوص اهمیّت حمایت از وجود چنین مجموعه ای بیان کرد. از جمله مهمانان ویژه ي این مراسم می توان از سیمین بهبهانی یاد کرد که چندین بار توسط جمع مورد تشویق قرار گرفت. بهروز وثوقی هنرپیشه ایراني به اتفاق همسر و دخترش ونیز صدرالدّین الهی روزنامه نگار واستاد ِ سابق ِ دانشگاه نیز از دیگر میهمانان این برنامه بودند. اجرای ِ این برنامه را آسیه نامدار به عهده داشت که از گویندگان شبکه جهانی "سی ان ان" است. همچنين، امید کردستانی معاون شرکت "گوگل" از میهمانان این برنامه بود.
شهره آغداشلو به اتفاق همسرش هوشنگ توزیع نیز از میهمانان برنامه بودند که برای اخذ کمک های شرکت کنندگان به برگزارکنندگان یاری می رساندند. برنامه همراه با موسیقی ي ِ ایراني وحرکات ِ موزون ِ گروه باله ي افسانه بود که مورد توجه ایرانیان حاضر در این نشست قرار گرفت.
جلسات ِ کمک به دائرة المعارف ایرانیکا، از سال 1991 درنیویورک برگزارشده است. در سالهاي ِ 1992 و
1999
نیز در شهر واشنگتن، مراسم مشابهی برای جذب کمک های مردمی به این دائرة المعارف برگزار شده است. لس آنجلس درسال 2001 و میامی در سال 2003 از دیگر میزبانان این برنامه بوده اند.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?