Tuesday, December 27, 2005

 

207. گزينه ي فرمان ِ حقوق بشر ِ "كورش بزرگ" با موزيك ِ متن


يادداشت ويراستار

امروز در پيامي كه از سوي كميته ي بين المللي ي نجات ِ آثار ِ باستاني ي ِ دشت ِ پاسارگاد به اين دفتر رسيد، آگاهي يافتم كه نشر ِ اجرايي از بازخواني ي گزينه ي فرمان حقوق بشر ِ كورش بزرگ با گفتار ِ بهروز به نژاد و موزيك اسفنديار منفردزاده در هفته ي گذشته با پذيره ي گسترده و پرشور ايرانيان در ميهن و سراسر جهان رو به رو گرديده است.
به شاباش اين خبر فرخنده ي فرهنگي - هنري، متن ِ كوتاه ِ روشنگري ي كميته ي نجات در باره ي اين اثر و پديدآورندگان ِ آن را همراه با نشاني ي تارنماي آن براي شنيدن اين كار مشترك دو هنرمند ايراني در پي مي آورم. بازنوشت ِ گزينه ي فرمان كورش در اين صفحه، از من است. ج. د.

گُزينه ي فرمان ِ حقوق بشر كورش بزرگ
هديه ي كميته ي بين المللي ي نجات آثار باستاني ي دشت ِ پاسارگاداكنون پيام من، كورش، فرمانرواي ايران، بابل و كشورهاي چهار سوي جهان اين است:


* بر مردمان ِ هيچ كشوري كه مرا نخواهند، فرمان نخواهم راند و با مردمي كه فرمانروايي ي مرا نپذيرند، نخواهم جنگيد.
* من يوغ ِ برده داري ي ِ مردم ِ بابل را برداشتم تا نمايندگان و كارگزاران ِ من از خريد و فروش ِ زنان و مردان در قلمرو ِ خود جلوگيري كنند تا اين كردارهاي ناپسند، از سراسر ِ جهان بر افتد.
* به فرمان ِ من، از امروز مردمان در گزينش ِ دين ِ خود آزادند و آزاد هستند تا به زبان ِ خود سخن بگويند و در هر جاي ِ سرزمينشان به كار پردازند.
* به فرمان ِ من در شهرها جارزدند تا مردم را از آزادي ي گزينش ِ دين، آزادي ي ِ گزينش زبان و آزادي ي گزينش ِ كار آگاه كنند.
آزادي ي گزينش ِ دين، آزادي ي ِ گزينش ِ زبان، آزادي ي ِ گزينش ِ كار!
* * *
پديدآورندگان ِ قطعه ي پاسارگارد
محبوب ترين موزيک هفته ي گذشته ي ايرانی ها


يک هفته ای است که علاقمندان مسايل مربوط به پاسارگاد، همراهان کميته نجات پاسارگاد و بسياری از دوستداران هنر و فرهنگ ايران زمين در سراسر دنيا موريکی را بارها و بارها و با اشتياق شنيده اند. نام اين موزيک «پاسارگاد» است که در «هفته ادبيات و هنر پاسارگاد» و بوسيله «کميته نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد» پخش شد. اين موزيک سه دقيقه ای در همين چند روزی که پخش شده محبوبيتی حيرت انگيز به دست آورده است و حتی گفته می شود که برخی از جوانان ايرانی آن را جزو «تاپ تن ايران» گذاشته اند!
اين کار به همت دو هنرمند بزرگ سرزمين مان بهروز به نژاد
و اسفنديار منفرد زاده تهيه شده است. اسفنديار موزيک زيبای آن را ساخته و بهروز کلام کوروش را به زيبايي خوانده است. اما اين دو دوست که از اعضای کميته نجات هم هستند از همان ابتدا فروتنانه گفتند:

اسفنديار منفرد زاده سازنده ي موزيك


"اين كار برای پاسارگاد است و فرقی نمی کند که چه کسی آن را ساخته باشد. "


امّا از آن جايي که در اين مدت ما ايميل ها و نامه های زيادی داشته ايم که جويای نام سازندگان آن شده اند، به خصوص نامه هايي که از حاميان
حفظ فرهنگ ايران در داخل کشور آمده که می خواهند سی. دی. های اين موزيک را با مشخّصات کامل سازندگانش تهيه کنند، ما با اجازه اين دوستان نامشان را اعلام کرديم.
ماجرای ساختن و شکل گرفتن اين کار زيبا و به طور قطع ماندگار مفصل است که شايد در روزهای آينده بر روی اين سايت بيايد.

www.savepasargad.com

بهروز به نژاد (ايستاده)، گوينده ي متن ِ گزينه ي فرمان
و اسفنديار منفرد زاده (نشسته) سازنده ي موزيك<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?